BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Kurumsal Yönetim

Genel Kurul

​Bankamız Genel Kurul Toplantılarına ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. 

Kar Dağıtım Politikası

​Bankamızın kâr dağıtımına ilişkin esaslar Ana Sözleşmenin 58. maddesinde düzenlenmiştir.​

Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

​Bu Yönerge, Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu çalışmalarının etkin ve verimli bir biçimde yürütülmesini sağlamaya yönelik esas ve usulleri belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.​

Etik İlkeler ve Çalışma Kuralları

Türkiye İş Bankası A.Ş. etik ilke ve çalışma kurallarının yanı sıra Banka’nın benimsediği etik ilkelere, politikalara ve iç düzenlemelere aykırı veya aykırılığından şüphe edilen davranışların ihbar esaslarını belirlemek amacıyla  hazırlanmıştır.

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditörler ve ilgili diğer taraflara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.​

Bağış ve Yardım İlkeleri

​Türkiye İş Bankası A.Ş. ilgili yasal mevzuatın yanında dahili kurallarına uygun olmak kaydıyla yardım ve bağış yapabilir​.

Kurumsal Yönetim Uyum ve Bilgi Formu

​Türkiye İş Bankası Bankacılık mevzuatı ve Sermaye Piyasası mevzuatında Bankalar için öngörülen Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin hükümlere tabidir.​​

Ücretlendirme Politikası

Ücretlendirme Politikasının temel amacı; Bankamızın ücretlendirme ile ilgili uygulamalarının, ilgili mevzuat ile Bankanın faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, stratejileri, uzun vadeli hedefleri ve risk yönetim yapıları ile uyumlu, aşırı risk alımını önleyici ve etkin risk yönetimine dayalı olarak planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

Finansal Suçlarla Mücadele ve Yaptırımlar Politikası

Türkiye İş Bankası, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadeleyi, yasa ve düzenlemelere uyumun ötesinde, sosyal bir sorumluluk olarak benimsemekte ve önemsemektedir.

Uyum Riski Yönetimi Politikası

Bu Politika; Bankanın uyum konusundaki temel yaklaşımı ile Banka bünyesinde uyumun amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanmasına ve uyum riskinin başarılı bir biçimde yönetilmesine yönelik temel ilke ve esasları ortaya koymaktadır.

ISO 9001 Kalite Politikası

​Türkiye İş Bankası A.Ş. olarak kalite konusundaki amacımız uluslararası kalite ve standartlarda hizmet vermektir.​

Kişisel Verilerin Korunması Politikası

​Bu Politika; Banka tarafından işlenen kişisel verilerin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında veri gizliliğinin korunmasına ilişkin esasları içermektedir.

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat