BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Gayrinakdi Krediler

​İş Bankası tarafından sunulan Gayrinakdi Kredi seçenekleri ile teminat mektubu veya akreditif hizmetleri üzerinden kredi desteği alabilirsiniz.

Teminat Mektupları

​Bankamızca gerçek veya tüzel kişiler lehine bir malın teslimi, bir işin yapılması ve benzeri konularda muhatap kuruluşlara düzenlenen teminat mektubu hizmetimizden yararlanabilirsiniz. ​

Akreditif

​Uluslararası ticarette çok geniş bir alanda kullanılan ve bankaların ödeme garantisini içeren akreditif hizmetimizden faydalanabilirsiniz. ​

Diğer Gayrinakdi Krediler

​Uluslararası ticaret işlemlerinizde ihracatçı tarafından üzerinize çekilen poliçelerle ilgili firmanızdan talep edilen garantiyi, uluslararası ticarette oldukça yaygın olarak kullanılan Aval Kabul Kredileri ile karşılayabilirsiniz.


Ödeme için bir banka garantisi istenmesi durumunda ise, uluslararası bankacılık alanında engin birikim ve güvenilirliği olan İş Bankası garantisini temin ederek, ihracatçı firmaya bu garantiyi sağlamış olursunuz.

Ürünümüz hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın şubemize​​ ​başvurabilirsiniz.​​


​İş Finansal Kiralama A.Ş. ile yapacağınız leasing işlemlerinize Bankamızca aracılık edilebildiği gibi ayrıca garanti de verilebilmektedir.

Ürünümüz hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın şubemize​ ​​başvurabilirsiniz


​Kamu ve özel kuruluşların açacakları ihalelerde, yüklenicilerden referans mektubu getirmeleri istenmektedir. Firmanızın Bankamızdaki serbest mevduatını, halen kullandığınız ve kullanabileceğiniz kredileri gösteren referans mektupları tarafımızca düzenlenmektedir.

Ürünümüz hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın şubemize​ ​​başvurabilirsiniz.​


​TCMB Sermaye Hareketleri Talimatı çerçevesinde;

İhracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ve döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımının finansmanında kullanılmak üzere, yurt içindeki firmalarca yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası piyasalardan sağlanan ve Bankamız aracılığıyla kullanılan 18 ay vadeli krediler ile
Firmaların işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak veya yatırım finansmanında kullanmak üzere yurt dışından (yurt dışı banka ve uluslararası piyasalardan) temin ettikleri kredilerin
kaynaklandığı kredi ilişkisinin taraflar arasındaki sözleşmeye uygun olarak sonuçlandırılmaması halinde, kredi tutarının dış ülkelerdeki kreditöre Bankamızca iade edileceğinin taahhüt edilmesidir.

Bankamızın vereceği garanti ile yurt dışı kredi kuruluşlarından ihracatınızın finansmanı, işletme ihtiyacınızın giderilmesi ya da yatırımlarınızın finansmanı amacıyla kredi temin edebilirsiniz.

Ürünümüz hakkında ayrıntılı bilgi almak için en yakın şubemize​ ​başvurabilirsiniz​


Türk Eximbank; gayrı kabili rücu akreditifli veya vesaik mukabili ya da mal mukabili olarak yapılacak ihracatın finansmanını teminen “Sevk Öncesi Reeskont Kredisi” adı altında bir program uygulamaktadır.

Türk Eximbank Sevk Öncesi Reeskont Kredisinden, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ), Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ), imalatçı-ihracatçı, ihracatçı veya ihracata yönelik mal üreten (sadece nihai üreticiler) imalatçı vasfını haiz firmalar, kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında kalan Türk menşeli malların serbest dövizle, kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında faydalanabilmektedir. İhracatçı vasfı Vergi Kimlik Numarası ile imalatçı vasfı ise Kapasite Raporu ile tevsik edilir.

Türk Eximbank Sevk Öncesi Reeskont Kredisi Uygulama Esasları www.eximbank.gov.tr​ adresinde yer almaktadır.​


X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat