BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Duyurular

Resmi Gazete’de 23 Aralık 2020’ de yayımlanan 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesinde yer alan tevkifat oranlarını belirleyen 2006/10731 sayılı Karar’da bazı değişiklikler yapılmıştı. 

Bu karara istinaden; 3321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na eklenen geçici 3. maddenin 2. fıkrası uyarınca, Cumhurbaşkanı Kararı’nın yayım tarihi (23 Aralık 2020) ile 30 Haziran 2022 tarihi arasında iktisap edilen, (değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest fonlar ile unvanında döviz ifadesi geçen yatırım fonları hariç) yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlar %0 oranında tevkifata tabi olmaktadır.

Resmi Gazete’de 1 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 5360 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile bu uygulamanın geçerlilik süresi 30.06.2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bu çerçevede, 23.12.2020 öncesinde alınan fonlar eski vergi oranlarına tabi olarak vergilendirilmeye devam ederken, 23 Aralık 2020 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasında alınan ve isminde altı çizili ifadeler yer almayan yatırım fonlarının satışlardan vergi tevkifatı yapılmayacaktır. 

Konuya dair Resmi gazetede yapılan ilk karar metnine buradan​, uzatım ile ilgili kararı içeren son metne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu kapsamda, 30 Haziran 2022 tarihine kadar yapılacak alış işlemlerinde geçerli olan % 0 Gelir Vergisi uygulamasına tabi İş Portföy Yatırım Fonlarına buradan​ ulaşabilirsiniz.
Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Payları 11-12-13 Mayıs 2022 tarihlerinde ‘’Sabit Fiyat İle Talep Toplama’’ yoluyla halka arz edilecektir. 12,50 TL fiyattan  toplanacak talepler Şubelerimiz, İnternet Şubemiz ve İşCep aracılığıyla iletilebilecektir. ​

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arz Dokümanları


Varlık Yönetim Şirketleri’nin dikkatine, 

Bankamızın takip hesaplarında izlenen ve yaklaşık; 

214 Milyon TL anapara+reeskont bakiyesi bulunan bireysel ve
151 Milyon TL anapara+reeskont bakiyesi bulunan perakende 

nitelikli alacak portföyünün, 12 Mayıs 2022 tarihinde online açık artırma platformu üzerinden ihale ile satışı planlanmaktadır.
Bireysel ve perakende portföyün satışı ikişer parça halinde gerçekleştirilecek olup ihaleye iştirak edecek Varlık Yönetim Şirketleri’nin taleplerini pkitvys@isbank.com.tr adresine iletmeleri gerekmektedir. 

Satışa konu portföye ait veriler 21 Nisan 2022 tarihinden itibaren paylaşılacaktır. İhaleye ilişkin detaylar, irtibat bilgilerine aşağıda yer verilen yetkili personelimizden temin edilebilecektir.

Saygılarımızla,

Notlar:

1: Yukarıda belirtilen rakamlar yaklaşık olarak verilmiş olup 21 Nisan 2022 tarihinde portföye ait veriler kesinleşecektir. 
2: Satış süreci Bankamız yetkili kurullarının onayı ile sonuçlandırılacaktır.
3: İrtibat kurulabilecek Bankamız personelinin iletişim bilgileri: isim
Telefon
E-posta
D. Elif Kütük
0 212 316 24 20
elif.demir@isbank.com.tr
Onur Özalp
0 212 316 24 27
onur.ozalp@isbank.com.tr
Hasan Doğan
0 212 316 24 39
hasan.dogan@isbank.com.tr

​​Varlık Yönetim Şirketleri’nin dikkatine, 

15.04.2022 tarihli duyurumuz ile, 12 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirileceği belirtilen Bankamız tahsili gecikmiş alacak satışına ilişkin ihalenin, 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılması kararı alınmıştır. 

Saygılarımızla,


​Borsa İstanbul Alt Pazar, Yakın İzleme ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda İşlem Gören Paylara İlişkin Yatırımcıların Bilgilendirilmesi Kapsamında Borsa İstanbul Düzenlemesi Hakkında 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borsa İstanbul Alt Pazar, Yakın İzleme Pazarı (YİP) ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda (PÖİP) işlem gören paylara ilişkin yatırımcıların bilgilendirilmesi hakkında kararı uyarınca Borsa İstanbul tarafından yapılan düzenleme ile;
Yatırım kuruluşları tarafından 11.02.2022 tarihinden başlamak üzere,  Alt Pazar, YİP ve PÖİP’de işlem gören paylar için yatırımcıların ilk emirleri sırasında aşağıda yer verilen “Bilgilendirme Metin”lerinin yatırımcılar tarafından okunduğuna ve anlaşıldığına dair beyan alınması, ilgili pazarlar için iletilecek müteakip alım emirlerinde de her alım emri öncesinde “Bilgilendirme Metinleri”nin yatırımcıların bilgilerine sunulması zorunluluğu getirilmiştir.

Alt Pazar İçin Bilgilendirme Formu
“İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Alt Pazar paylarında derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”

Yakın İzleme Pazarı için Bilgilendirme Formu
“İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Yakın İzleme Pazarı’nda
Derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği,
İşlem gören payların Borsa tarafından yakından takip edildiği ve bu sebeple KAP’ta ilan edilen finansal tablolar, açıklamalar ve Borsa ve SPK duyuruları
dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”

Piyasa Öncesi İşlem Platformu İçin Bilgilendirme Formu
“İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda
Halka açık ortaklık statüsünde olup Borsa kotunda olmayan şirketlerin ve/veya fiili dolaşım oranı düşük molan şirketlerin paylarının işlem gördüğü,
Derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği,
dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”​İş Bankası Finansman Bonoları İhraç Ediyor

İş Bankası 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde,

• 1 milyar TL nominal değerli, 15.08.2022 vadeli (123 gün), benzer vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri üzerine %0,05 ek getiri sağlayan finansman bonosu,

ihraç ediyor.

Halka arza belirtilen ihraç miktarlarından fazla talep gelmesi durumunda, toplam ihraç miktarı 1,5 Milyar TL nominal tutara kadar artırılabilecektir.

Minimum satış tutarı 1.000 TL olan kıymetler, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş olan borçlanma senetlerinde olduğu gibi ihraç sonrasında ikincil piyasada da işlem görecek, Bankamız sisteminden de alınıp satılabilecektir.


123 Gün Vadeli İş Bankası Finansman Bonosuna İlişkin Bilgiler

Talep toplama tarihleri 11-12-13 Nisan olarak belirlenen İş Bankası Finansman Bonosu’na ilişkin detaylara aşağıda yer verilmiştir:


Talepte Bulunma Yöntemi​
Bireysel Yatırımcıların talepleri tutar şeklinde toplanacak olup, minimum 1.000 TL olmak üzere 1 TL ve katları şeklinde talepte bulunulabilecektir.
Kurumsal Yatırımcıların talepleri ise adet şeklinde toplanacak olup, minimum 1.000 adet olmak üzere 1 adet ve katları şeklinde talepte bulunulabilecektir.

Vade Başlangıç Tarihi14.04.2022
Vade123 gün – 15.08.2022
Gösterge Kıymetler
15.06.2022, 17.08.2022, 14.09.2022 ve 09.11.2022 vadeli Devlet İç Borçlanma Senetleri
Ek Getiri Oranı
​Gösterge kıymetlerin ortalama faiz oranı üzerine %0,05*

Talep Yöntemi

Bankamızda 11-12-13 Nisan 2022 tarihlerinde müşterilerimizin İş Bankası Finansman Bonoları talepleri

Tüm Şubelerimiz,
www.isbank.com.tr İnternet Şubemiz,
0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden müşteri temsilcilerimiz,

aracılığıyla toplanacaktır.

Bu çerçevede birikimlerinizi İş Bankası tarafından ihraç edilecek finansman bonoları ile değerlendirmek isterseniz,

Yatırım ve/veya cari hesabınızdaki serbest bakiyeniz (TL),
TL cinsi bono ve tahvilleriniz (DİBS ve Bankamızın ihraç etmiş olduğu TL cinsi bono ve tahviller)
İş Portföy Para Piyasası Fonlarınız (801) ile İş Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonlarınız (808)
Vadesiz DTH’ınızda mevcut olan T.C. Merkez Bankası’nca alım satım konusu yapılan konvertible dövizleriniz

karşılığında talepte bulunabilirsiniz.
*Detaylı açıklamalar Sermaye Piyasası Aracı Notu’nda yer almaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun III.37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca saklamacı kuruluşlar ile saklama hizmeti sunulan müşteriler arasında müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az bir defa mutabakat sağlanması beklenmektedir.

Bu kapsamda her bir takvim yılı içerisinde, Bankamız nezdindeki yatırım hesabınızdaki kıymetleri ve nakdi İşcep, İnternet Şubesi ve Şubelerimiz aracılığıyla kontrol edebilirsiniz. 

Mutabakatınız bulunması halinde, arzu ederseniz mutabakatınızı www.isbank.com.tr’de İnternet Şubesi Bireysel ya da Ticari butonu aracılığıyla erişebileceğiniz Bankamız İnternet Şubesi içerisinde, “Yatırım” menüsü altındaki “Yatırım Hesabı Mutabakatı” sekmesi aracılığıyla yılın sonuna kadar iletebilirsiniz. (İnternet Şubesi içerisinde anılan sekmeye ekranın sol üst köşesinde bulunan “İşlem Ara” alanına “mutabakat” yazarak da erişebilirsiniz.)

İnternet Şubesi’ne giriş için gerekli olan müşteri şifreniz yoksa, yine www.isbank.com.tr’de Dijital Bankacılık menüsü altındaki İnternet Şubesi Bireysel veya İnternet Şubesi Ticari sekmelerinden şifre alımına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mutabakatsızlık halinde herhangi bir şubemize başvurarak gerekli bilgileri alabilir ve ihtiyaç halinde başvurduğunuz şubemizden temin edeceğiniz “Yatırım Hesabı Mutabakatsızlık Formu”nu doldurarak değerlendirilmek üzere yine aynı şubemize teslim edebilirsiniz.

Yatırım hesabınızı aynı takvim yılı içinde kapattıysanız, mutabakat tercihinizi yukarıda belirtilen iş akışı kapsamında Bankamıza iletebilirsiniz.

Bununla birlikte;

- Mutabakat tercihinizi iletmek istemiyorsanız veya
- Yıl içerisinde mutabakat tercihinizi ilettiyseniz veya
- Bankamızda daha önce yatırım hesabı açmadıysanız veya
- Yatırım hesabınızı önceki yıllarda kapattıysanız 

herhangi bir işlem yapmanıza gerek bulunmamaktadır.​ 


​Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Hakem Heyeti, sermaye piyasası faaliyetinde bulunan Birlik üyelerinin (aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları) müşteriler ile arasında borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasaları faaliyetlerinden kaynaklı ziyan ve tazmin talepli uyuşmazlıklarının çözüme kavuşturulması amacı gütmektedir. Hakem heyeti başvuruları; aracılık faaliyetleri, kaldıraçlı alım satım işlemleri, portföy yöneticiliği ve kolektif yatırım araçları konuları kapsamında kabul edilmektedir. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti’ne başvuru yapılmadan önce birlik üyesi kuruluşa başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği’ne iadeli taahhütlü posta ya da https://www.tspb.org.tr adresinden yapılabilmektedir.
05.02.2021 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan duyuru doğrultusunda 1 Mart 2021’den itibaren açılış seansının son 5 dakikasında emir iptali, kötüleştirme ve miktar azaltımı yapılamayacaktır. 

Konuya dair BIST'ın yapmış olduğu bilgilendirmeye buradan​ ulaşabilirsiniz.

17.09.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yapılan duyuru doğrultusunda 01.10.2020 tarihi itibari ile Pay Piyasası Pazar Yapılanmasında değişiklik yapılacaktır. 


 
Konuya dair BIST'ın yapmış olduğu bilgilendirmeye buradan​ ulaşabilirsiniz.


 

Sermaye Piyasası Kurulu 

Basın Açıklaması – 04.06.2020

Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. iletişim sistemlerinde oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği görülmektedir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Anılan düzenlemeler uyarınca, "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına, fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim uyandırmak amacıyla alım veya satım yapanlar, emir verenler, emir iptal edenler, emir değiştirenler veya hesap hareketleri gerçekleştirenler" ile "sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayan ve bu suretle menfaat sağlayan" kişilerin 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

Kurulumuzca yapılan incelemelerde;
 
 Sosyal medya mecraları veya iletişim sistemleri üzerinde oluşturulan kapalı grupları kurarak yatırımcıları yönlendiren şahısların, grup içerisinde paya oluşturdukları talep sayesinde sahip oldukları payları satarak menfaat temin etme amacını taşıdığı,        
Gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin “al” yönünde verdiği tavsiye ile eş anlı olarak kendilerinin veya ilişkili olduğu kişilerin sahip olduğu payları sattıkları,         
Böylelikle, gruplar içerisinde yatırımcıları yönlendirenlerin yüksek fiyatlardan ellerindeki payları grupların içindeki yatırımcılara satarak menfaat temin ederken yatırımcıları zarara uğrattığı görülmekte olup, bahsedilen nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir.Bu çerçevede;        
Paylara ilişkin olarak sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yapılan telkinlerin ve yatırım tavsiyelerinin, belirli bir grup tarafından gerçekleştirilen piyasayı dolandırıcı işlemlere hizmet etme amacını taşıyabileceği,     
Sosyal medya ve iletişim sistemleri üzerinden yaptıkları paylaşımlarla yatırımcıları yönlendiren şahısların, aslında kendi pay satışlarına veya alışlarına talep/arz oluşturma çabasında olabileceği,
Söz konusu gruplara dâhil olan yatırımcıların, bu grupları yönlendiren kişiler tarafından işlenen suçlara iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği,      
 Piyasa koşullarını değerlendirerek yatırımlarını yönlendirme konusunda yeterli bilgi ve tecrübesi olmayan yatırımcıların, Kurulumuz düzenlemeleri uyarınca yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği konusunda yetki belgesi almış kuruluşlarla sözleşme yaparak, yatırım kararlarını profesyonel kişilerin yardımıyla almalarında fayda görüldüğühususlarının da yatırımcılara bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.10.08.2020 tarihi itibariyle, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi (EBDKS) devreye alınmıştır. 

BIST100 Endeksi’nin gün içinde önceki günün kapanışına göre ilk eşik olarak %5 veya daha fazla, ikinci eşik olarak %7 veya daha fazla düşmesi durumunda EBDKS devreye girecek ve Pay Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’ndaki (VİOP) paya ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile Borçlanma Araçları Piyasası Pay Repo Pazarı’nda işlemler geçici olarak durdurulacaktır. EBDKS uygulaması kapsamında referans olarak alınacak endeks, değişim yönü ve oranları gelişen şartlara göre önceden duyurulmak suretiyle Borsa tarafından değiştirilebilecektir. İlgili BIST duyurusunun detaylarına ulaşmak için tıklayınız.​​Borsa İstanbul A.Ş. BISTECH Sistemine Geçiş Hakkında Önemli Bilgilendirme

Borsa İstanbul A.Ş. ile NASDAQ arasında 20.01.2014 tarihinde imzalanan stratejik işbirliği anlaşması sonrasında BISTECH sistemine geçiş amacıyla başlatılan çalışmalar, 30 Kasım 2015 Pazartesi günü hayata geçirilecektir.
Bu amaçla sürdürülen bakım çalışmaları kapsamında 27 Kasım 2015 Cuma günü seans kapanışından itibaren 30 Kasım 2015 tarihine kadar Bankamız sisteminde emir kabulü yapılmayacaktır.
Bu geçiş ile birlikte 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren piyasa işleyişinde ve piyasa kurallarında bazı yenilikler söz konusu olacaktır. Söz konusu yeniliklere aşağıda yer verilmiştir.

A- İŞLEM SAATLERİ

Mevcut iki seans uygulaması sona erdirilerek bir işlem gününde tek seans uygulamasına geçilecektir. Dolayısıyla emir girişlerinde yer alan “Bir Seans” ve “Tüm Gün” seçenekleri yeni yapıda kullanılmayacaktır.
Yeni uygulama kapsamında tam günlerde geçerli olacak seans saatlerine aşağıda yer verilmiştir:

                              
​I.  Sürekli İşlem Gören Paylar
09:40 - 09:55Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*)
09:55 - 10:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
10:00 - 13:00Sürekli İşlem
13:00 - 13:55Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama)(*)
​13:55 - 14:00​Eşleştirme/Fiyat Belirleme
​14:00 - 18:00​Sürekli İşlem
​18:01 - 18:05​Kapanış Seansı
​18:05 - 18:08​Eşleştirme/Fiyat Belirleme
​18:08 - 18:10​Kapanış Fiyatlı İşlemler

                              
​II.  Tek Fiyattan İşlem Gören Paylar**
09:40 - 09:55Gün başı Açılış Seansı için Emir Toplama(*)
09:55 - 10:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
10:00 - 12:55Tek Fiyattan Emir Toplama (*)
12:55 - 13:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
​13:00-13:55​Gün Ortası Tek Fiyat Seansı (Emir Toplama) (*)
​13:55 - 14:00​Eşleştirme/Fiyat Belirleme
​14:00 - 17:55Tek Fiyattan Emir Toplama(*)
​17:55 - 18:00Eşleştirme/Fiyat Belirleme
​18:01 - 18:05​Kapanış Seansı
​18:05 - 18:08Eşleştirme/Fiyat Belirleme
​18:08-18:10​Kapanış Fiyatlı İşlemler

(*): Emir Toplama aşamalarında talimatlar Borsa İstanbul A.Ş.’ye iletilecek ve oluşacak Tek Fiyattan verilen emirler, izleyen “Eşleştirme” bölümünde gerçekleştirilecektir.

(**)Tek fiyattan işlem gören paylar için gün içerisinde toplanan emirler 5 ayrı eşleştirme bölümünde eşleştirilir. 17:38-17:40 arasında ise, kapanış fiyatından verilen emirler işlem görür.

                                                 
​III.  Varantlar ve Rüçhan Hakkı Kuponları
10:00 - 13:00Sürekli İşlem
13:00 - 14:00Ara
14:00 - 18:00 Sürekli İşlem

   
 B- FİYATLA İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

a. Baz Fiyatın Tespiti
Paylar ve BYF’ler için mevcut durumda bir önceki seansın Ağırlıklı Ortalama Fiyatının (AOF) en yakın fiyat adımına yuvarlanması ile belirlenen baz fiyat, bundan böyle bir önceki işlem gününün kapanış fiyatı olarak ilan edilecektir. 

Varantlarda ise baz fiyat uygulaması yapılmayacaktır.

b. Fiyat Marjı ve Limitleri
Fiyat limitlerinin (Taban ve Tavan) belirlenmesi amacıyla baz fiyata uygulanacak marjlar Paylar ve BYF’ler için %20, rüçhan hakları ve ISKUR.E için %50 olarak değiştirilmiştir. Örneğin bir önceki kapanış fiyatı 10,000 TL olan bir pay için ertesi gün taban ve tavan fiyatları, 8,000 TL ve 12,000 TL olacaktır.

Mevcut durumda kapanış seansında uygulanan ve Sürekli İşlem bölümünde gerçekleşen son işlem fiyatı üzerine %3 olarak uygulanan kapanış seansı marjları yeni yapıda da aynı şekilde hesaplanmaya devam edilecektir. Ancak kapanış seansı marjları, günlük %20 olarak belirlenen marjı yukarı ya da aşağı yönde değiştirememektedir. Yukarıdaki örnekten hareketle 8,000-12,000 marjları arasında hareket eden bir senet, sürekli işlem fiyatındaki kapanış fiyatı ne olursa olsun, kapanış seansında 8,000 TL’nin altında ya da 12,000 TL’nin üzerinde bir fiyatla işlem göremeyecektir.

Varantlar için ise serbest marj uygulamasına devam edilecektir.

c. Yeni Fiyat Adımları ve Fiyat Adımları Belirlenme Yöntemleri
Yeni sisteme geçiş ile paylar ve rüçhan hakkı kuponlarında uygulanacak fiyat adımları aşağıdaki gibidir:

                                               
Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)
0,010-19,9900,010
20,000-49,9800,020
50,000-99,9500,050
​100,000 ve üzeri ​0,100

BYF’ler için fiyat adımları ise şu şekildedir:
                                               
Fiyat Seviyesi (TL)Fiyat Adımı (TL)
0,010-49,990,010
50,000-99,9800,020
100,000-249,9500,050
​250,000 ve üzeri ​0,100

Varantlarda fiyat adımı 1 Kuruş olarak uygulanmaya devam edilecektir.

Mevcut durumdan farklı olarak bir kıymet, seans içerisinde bulunduğu fiyat seviyesi için geçerli fiyat adımlarından işlem görecektir. Örneğin güne 19,990 TL fiyat ile başlayan bir payın fiyat adımları;

-Aşağı yönlü olarak 19,980; 19,970; 19,960 TL şeklinde,
Yukarı yönlü olarak ise 20,000; 20,020, 20,040 TL şeklinde

ilerleyecektir.

d. Kuruş Alanının Üç Hane Olarak Gösterimi
Yeni sistemde “kuruş altı” hassasiyette fiyat gösterimi mümkün hale gelecektir. Örneğin mevcut durumda 5,62 olan fiyat için 5,620 şeklinde gösterim yapılacaktır.
Başlangıç için BİST, kuruş altı fiyat adımı belirlemeyeceğinden virgülden sonraki üçüncü hane “0”(sıfır) olacaktır.


Bu değişiklik neticesinde Şubelerimiz ve diğer kanallarımızdan yapılan talimat verme ve bilgi görüntüleme işlemleri ile hesap özetlerinde fiyat gösterimleri virgülden sonra üç hane olarak yapılacaktır. 


C- DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

a. Devre Kesiciler
Seansın sürekli işlem bölümünde işlemler yürütülürken belirli bir referans değer üzerinden hesaplanan fiyat değişiminin Borsa tarafından belirlenen eşik değerlere ulaşması veya aşması halinde ilgili kıymetin işlemleri, beş dakikalık emir toplama aşamasına alınacaktır. Bu eşik değerlere kadar normal işlemler devam eder, ancak bu değerlere değen işlemi gerçekleştirecek emir iptal edilerek devre kesici çalışır ve eşik değerin aşılması engellenir.

Örneğin 100.000 adet serbest fiyatlı alış talimatının 40.000 adedi, eşik değerden önceki fiyat adımlarından önce gerçekleşebilir. Kalan 60.000 adet eşik değere denk gelirse, söz konusu 60.000 adetlik emir Borsa tarafından iptal edilir ve ilgili pay için beş dakikalık emir toplama aşamasına geçilir.

Devre kesicinin devreye girmesinin ardından başlayan emir toplama aşaması, açılış seansı ile aynı kurallara tabi bir süreçtir. Emir toplama aşaması sırasında yalnızca emirler alınacak, işlem gerçekleşmesi söz konusu olmayacaktır. Bu sürenin ardından 2 dakikalık eşleştirme süreci uygulandıktan sonra sıra, sürekli müzayedede çoklu fiyatlar ile işlemlere tekrar açılacaktır.

b. Maksimum Emir Tutarı ve Maksimum Lot

Yeni sistemde bir emir,  3 Milyon TL veya 10 Milyon adedi geçmeyecek şekilde verilebilecektir.

c. Yeni Pazar Yapılanması
Yeni sistemde pazar adları ve pazarların tanımları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

                        
Pazar Adı Tanımı Sembolü
Yıldız Pazar Halka açık piyasa değeri 100 Milyon TL’nin üzerinde olan şirketler ya da BİST100 kapsamındaki şirketler. Z
Ana Pazar Halka açık piyasa değeri 100 Milyon TL’nin altında olan şirketler. N
Gelişen İşletmeler Pazarı Halka açık piyasa değeri 25 Milyon TL’nin altında olan şirketler. G
​Yakın İzleme Pazarı​Mevcut uygulamadaki Gözaltı Pazarının yeni adıdır. Mali yapısı bozulan ve bu amaçla takip edilen şirketler.​W
​Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı​Yatırım Ortaklıkları Payları, Varant, Sertifika, Yatırım Fonu Katılma Payları.​K
​Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı​Halka arz olmadan doğrudan nitelikli yatırımcılara ihracı yapan şirketlerin paylarının sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem göreceği pazardır.​Q
​Piyasa Öncesi İşlem Platformu​Halka açık statüde olup payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden SPK tarafından bu platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları işlem görecektir (eski uygulamadaki Serbest İşlem Platformu).

​S

Gözaltı Pazarı mevcut uygulamada yalnızca ikinci seansta halka açık olmakla birlikte yeni yapıda “Yakın İzleme Pazarı” olarak adlandırılan söz konusu pazar tüm gün işleme açık olacaktır.

25.09.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. tarafından, Borsada Halka Arzlarda Dağıtıma Girecek Emirlere ve Dağıtım Zamanına İlişkin değişiklikler yapılmıştır. 


Konuya dair BIST'ın yapmış olduğu bilgilendirmeye buradan​ ulaşabilirsiniz


4 Ekim 2019 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Pay Piyasasında yeni işlem saatleri uygulanmaya başlanacaktır.

Yeni işlem saatlerine göre halihazırda 13:00-14:00 arasında Gün Ortası Tek Fiyat Bölümü’nde işlem görmekte olan aşağıdaki kıymetler, 10:00-18:00 arasında kesintisiz sürekli işlem esaslarına göre işlem görecektir:

- Sürekli işlem yöntemi ile işlem gören paylar,
- Gayrimenkul yatırım fonları,
- Girişim sermayesi yatırım, fonları,
- Gayrimenkul sertifikaları,
- Sahipliğe dayalı kira sertifikaları.

Halihazırda 13:00-14:00 saatleri arasında ara verilmekte olan aşağıdaki kıymetler için de 4 Ekim 2019 tarihinden itibaren 10:00-18:00 saatleri arasında kesintisiz sürekli işlem yapılacaktır:

- Borsa Yatırım Fonları (BYF),
- Rüçhan Hakkı Kuponları,
- Yatırım kuruluşu varant ve sertifikaları,
- Temerrüt İşlemleri,
- Resmi Müzayede İşlemleri.

1 Kasım 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında 835311 kodlu İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon katılma payı alış talimatı veren gerçek kişi İş Bankası müşterilerinden Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası seyahatine* hak kazanan asıl ve yedek talihliler 15 Şubat 2019 Cuma günü yapılan çekilişle belirlendi.

ASİL TALİHLİLER

1 ERKAN AĞKOÇ                      İSTANBUL
2 MURAT TABAKOĞLU           İSTANBUL
3 MESUT EFE                            BURSA

YEDEK TALİHLİLER

1 İSMET TANKUT                          İSTANBUL
2 MURAT AKYOL                         ANKARA
3 İBRAHİM TANZER SANCAK     ANKARA

 

* Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası - Özel Rehberli Elektrikli Araçlar/BMW I Üretimi Turu  2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir ve çift kişiliktir. Seyahate İstanbul – Almanya – İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti + Otel-Havalimanı transferler + 3 ya da 4 yıldızlı bir otelde 2 gece 3 gün tam pansiyon konaklama +  BMW Grup Fabrikası  turu  dahildir. Seyahat talihli ile birlikte 2 kişiliktir. İkramiyeye hak kazanan talihliler, 18 yaşından büyük bir kişiyi beraberlerinde tura dâhil edebileceklerdir. Seyahat ikramiyesi, talihliler dışında başka bir kişi tarafından kullanılamaz, devredilemez, nakde çevrilemez. Seyahat İstanbul’da başlar ve İstanbul’da biter. İstanbul’a kadar olan ulaşım, tüm şahsi harcamalar, vize ve pasaport işlemleri talihliye aittir.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden alınan MPİ’nin 11/10/2018 tarih 40453693-255.01.02-E-10123 sayılı izinle ile TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. adına 01.11.2018, SAAT 00.01 - 31.01.2019, SAAT 23.59 tarihleri arasında ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK tarafından düzenlenen “İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon” kampanyasına 5.637 iştirakçi katılmıştır. 15.02.2019 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asil ve yedek talihliler tabloda belirtilmiştir. İkramiye olarak, çekilişte 3 kişi Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası - Özel Rehberli Elektrikli Araçlar/BMW I Üretimi Turu  (Seyahat 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir ve çift kişiliktir. Seyahate İstanbul – Almanya – İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti + Otel-Havalimanı transferler + 3 ya da 4 yıldızlı bir otelde 2 gece 3 gün tam pansiyon konaklama +  BMW Grup Fabrikası  turu dahildir. Seyahat talihli ile birlikte 2 kişiliktir. Seyahat ikramiyesi, talihliler dışında başka bir kişi tarafından kullanılamaz, devredilemez, nakde çevrilemez. Seyahat İstanbul’da başlar ve İstanbul’da biter. İstanbul’a kadar olan ulaşım, tüm şahsi harcamalar, vize ve pasaport işlemleri talihliye aittir. Yurtdışı seyahatleri KDV’den muaftır.) ikramiyesi kazanmıştır. İkramiye kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile bildirim yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sorumlu tutulamaz. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asil talihlilerin en geç 07.03.2019, yedek talihlilerin en geç 22.03.2019 tarihine kadar, 0212 284 69 99 no’lu faxa nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. Esentepe mah. Büyükdere cad. Ecza sok. Pol center No:4 D:1 Levent Şişli İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. İkramiyelerin son teslim tarihi 04.05.2019 olup, piyangoya son itiraz tarihi 11.05.2019’dur. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir. Kampanyaya katılan herkes kampanya kurallarını peşinen kabul etmiş sayılır. Sorularınız için info@estaboom.com e-posta adresinden ya da mesai saatleri dahilinde +90 212 258 88 50 numaralı Danışma Hattı’ndan bize ulaşabilirsiniz.

1 Kasım 2018 - 31 Ocak 2019 tarihleri arasında 835311 kodlu İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon katılma payı alış talimatı* veren gerçek kişi İş Bankası müşterileri Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası seyahati çekilişine katılmaya hak kazanacaktır.

15.02.2019 tarihinde gerçekleşecek olan çekilişle 3 talihli, çift kişilik Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası - Özel Rehberli Elektrikli Araçlar/BMW I Üretimi Turu (Exclusive Guided Tour-Production of Electric Vehicles/BMW I) içeren 2 gece 3 günlük gezi paketi kazanacaktır.

Çekilişle ilgili ayrıntılı bilgilerin yer aldığı Sermaye Piyasası Kurulu onaylı duyuru metnine buradan ulaşabilirsiniz.

İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon toplam değerinin asgari %80’lik kısmı yurt içinde ve/veya yurt dışında işlem gören ve elektrikli araç üreten ve/veya elektrikli araç üretimini destekleyen alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ortaklık paylarına, Amerikan Depo Sertifikalarına (ADR) ve Global Depo Sertifikalarına (GDR) ve borçlanma araçlarına yatırılmaktadır. Fon getirisi fonun yatırım stratejisine ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Fon, yurt içi ve yurt dışı piyasalarda işlem gören hisse senedi ve sabit getirili menkul kıymet hareketlerine karşı duyarlıdır. Fon yönetim ücreti günlük %0,00548, yıllık %2’dir. Fondan tahsil edilecek ücretlerin toplamı (yönetim ücreti dahil) fonun ortalama yıllık büyüklüğünün %3,65’ini geçemez. Fon izahnamesine ve yatırımcı bilgi formuna fon kurucusu İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin internet sayfasından ve Kamuyu Aydınlatma Platformu internet sayfasından ulaşılabilir.

Yatırım fonuyla ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bu kampanya TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. adına MPİ’nin 11/10/2018 tarih ve 40453693-255.01.02-E.10123 sayılı izni ile ESTABOOM tarafından düzenlenmiştir.

* 01.11.2018, SAAT 00:01 – 31.01.2019, SAAT 23:59 tarihleri arasında Türkiye Genelinde 835311 kodlu IPJ takas kodlu İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon katılma payı sayısını arttırmak amacıyla TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. şubelerinden, İnternet Şubesinden veya İşCep kanalından tek seferde 500 adet ve üstü fon katılma payı alış talimatları için TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. gerçek kişi müşterilerine (her 500 adet fon katılma payına 1 çekiliş hakkı) 1 çekiliş hakkı verilecektir.

Talihliler 15.02.2019 saat:11:00’da ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ OTOMOTİV SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. Esentepe mah. Büyükdere cad. Ecza sok. Pol center No:4 D:1 Levent Şişli İstanbul (Estaboom Toplantı Salonu) adresinde noter huzurunda halka açık olarak çekilişle belirlenecektir. Kampanya genelinde yapılacak olan çekilişte 3 kişi 20.000 TL değerinde Almanya-Leipzig’de bulunan BMW Grup Fabrikası - Özel Rehberli Elektrikli Araçlar/BMW I Üretimi Turu  (Seyahat 2-4 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşecektir ve çift kişiliktir. Seyahate İstanbul – Almanya – İstanbul gidiş dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti + Otel-Havalimanı transferler + 3 ya da 4 yıldızlı bir otelde 2 gece 3 gün tam pansiyon konaklama +  BMW Grup Fabrikası  turu  dahildir. Seyahat talihli ile birlikte 2 kişiliktir. İkramiyeye hak kazanan talihliler, 18 yaşından büyük bir kişiyi beraberlerinde tura dâhil edebileceklerdir. Seyahat ikramiyesi, talihliler dışında başka bir kişi tarafından kullanılamaz, devredilemez, nakde çevrilemez. Seyahat İstanbul’da başlar ve İstanbul’da biter. İstanbul’a kadar olan ulaşım, tüm şahsi harcamalar, vize ve pasaport işlemleri talihliye aittir. Yurtdışı seyahatleri KDV’den muaftır.) ikramiyesi kazanacaktır. Kazanan talihliler, 20.02.2019 tarihli Posta Gazetesi’nde ilan edilecektir. Ayrıca, asil ve yedek talihlilere posta yoluyla tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sorumlu tutulamaz. 07.03.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar başvurmayan asiller ile 22.03.2019 tarihi mesai saati sonuna kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri verilmez.

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. sisteminde yer alan ad, soyad ve adres bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcı sorumluluğundadır. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilanın tebliği yeterli olacaktır. Çekilişe hak kazanmak için TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. şubelerinden, İnternet Şubesinden veya İşCep kanalından 500 adet ve üstüne denk gelecek tutarda İş Portföy Elektrikli Araçlar Karma Fon alış talimatı kampanya süresi içinde iletilmiş ve çekiliş tarihi öncesinde gerçekleşmiş olmalıdır. Aynı gün içerisinde farklı zamanlarda verilen katılma payı alım talimatlarının toplamının 500 adet ve üstünü bulması halinde bu talimatlar sonucu çekiliş hakkı kazanılamayacaktır. Talihliler kendilerine belirtilecek tarihe kadar, kendileri ve beraberlerinde tura dâhil edecekleri kişi için talep edilecek bilgi ve belgeleri TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.’ye iletmekle yükümlüdür. Aksi takdirde, ödül bir sonraki yedek talihliye devrolacaktır. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kampanya bitiş tarihi itibarıyla, teknik inceleme sonucunda Türkiye İş Bankası A.Ş.’den kanuni takibe konu müşteriler,  çekilişe dâhil edilmeyecektir. Çekilişe TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş., İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., ESTABOOM REKLAM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. çalışanları ve 1. Derece yakınları ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez. Çekilişe KKTC ve yurt dışından katılımda bulunanlar ödül kazanamazlar. İkramiyeye konu olan eşya ve /veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV + ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenir. Kampanyaya katılan herkes kampanya koşullarını kabul etmiş sayılır. Kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgiyi 0212 705 62 89 nolu ESTABOOM Kampanya Danışma Hattı’ndan öğrenebilirsiniz.

Değerli Müşterimiz,

830, 831 ve 832 kodlu Yatırım Hesabı Altın işlemleriyle ilgili olarak 12.02.2018 tarihi itibarıyla uygulama değişikliğine gidilerek müşterilerimizin alış işlemlerine son verilmiştir.

Uygulama Değişikliği Neden Gerekti ve Neyi Kapsıyor?

Yatırım hesabınızda bulunan, 830, 831, 832 kodlu 1 gram, 1/1 Cumhuriyet dengi ve ½ Cumhuriyet dengi altını niteliğindeki kıymetlerin toplam büyüklüğünün karşılığı olan altınlar Borsa İstanbul A.Ş. tarafından fiziki olarak saklanmaktadır. Bankamız bu hizmet karşılığında Borsa İstanbul A.Ş.’ye aylık olarak saklama ücreti ödemektedir. Bu çerçevede, yatırım hesabında altın bulunan müşterilerimizden aylık olarak “Yatırım Hesabı Altın Saklama Ücreti” tahsil edilmektedir. 

Bankamız ürünlerinden “Altın Hesabı” ile herhangi bir hesap işletim ücreti veya altın saklama komisyonu ödemeden ve daha avantajlı fiyatlarla altın alım-satım işlemleri yapılabildiği için 12.02.2018 itibarıyla yatırım hesaplarından 830, 831 ve 832 kodlu kıymetlerin müşterilerimize satışına son verilecek ve önümüzdeki dönemlerde söz konusu ürünler kullanıma tamamıyla kapatılacaktır. Bir başka deyişle, altın alım-satım işlemleri artık yalnızca Altın Hesabı üzerinden gerçekleştirilecektir.

Altın Mevduat Hesabınız Varsa Ne yapmanız gerekiyor?

Yatırım hesabınızdaki altın bakiyesini hiçbir kayıp yaşamadan Vadesiz Altın Hesabı’nıza gram altın olarak aktarabilirsiniz. Vadesiz Altın Hesabı’nıza aktardığınız altınları, Bankamız standardı olan 995/1000 saflıkta gram cinsinden takip edebilir, santigram hassasiyetinde alım-satım gerçekleştirebilirsiniz. Dilerseniz Vadesiz Altın Hesabı’nıza aktardığınız altınlarınız ile Vadeli Altın Hesabı açarak altın yatırımınız üzerinden faiz kazancı elde edebilirsiniz. Vadesiz veya Vadeli Altın Hesaplarından herhangi bir hesap işletim ücreti ve altın saklama komisyonu kesintisi yapılmamaktadır. Altın Hesapları 100 bin TL tutara kadar TMSF garantisi altındadır.

Yatırım hesabınızda bulunan 830, 831 ve 832 kodlu kıymetlerin Vadesiz Altın Hesabı’nıza ücretsiz aktarılması için şubenize talimat verebilir, 0850 724 0 724 Telefon Şubesi’nden müşteri temsilcilerine bağlanarak ya da İnternet Şubesi’ndeki Ana Menüden Yatırım – Altın – Altın Aktarma adımlarını takip ederek işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Altın Mevduat Hesabınız Yoksa Ne Yapmanız Gerekiyor?

Altın Hesapları; İş Bankası Şubeleri, İnternet Şubesi, İşCep ve Telefon Şubesi'nden açılabilmektedir.*

Vadesiz Altın Hesabı açmak için İnternet Şubesi’ne giriş yaptıktan sonra, Hesaplarım - Hesap Bilgilerim - “Anında Hesap Aç” menüsünden Vadesiz Altın Hesabı seçeneğini seçerek ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

İşCep üzerinden Vadesiz Altın Hesabı açmak için İşCep’e giriş yaptıktan sonra, Hesaplarım - “Anında Hesap Aç” menüsünden “Vadesiz Altın” seçeneğini seçerek “İşCep’ten Vadesiz Altın Hesabı Açma”  sayfasına ulaşabilirsiniz.

*Vadesiz Altın Hesabı; İş Bankası Şubeleri, İnternet Şubesi, İşCep ve Telefon Şubesi üzerinden açılabilir. Vadeli Altın Hesabı; en az 10 gram bakiye ile İş Bankası Şubeleri, İnternet Şubesi veya Telefon Şubesi’nden müşteri temsilcimize bağlanarak açılabilir.

​2018 ve 2019 yılında zamanaşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan emanet ve alacak listesi

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. Maddesine göre, yatırım kuruluşları nezdlerindeki yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zamanaşımına tabidir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 83. maddesinin uygulanmasına ilişkin yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliğin 25. maddesinin 2.fıkrası gereğince bir sonraki takvim yılı içerisinde yatırım kuruluşları, nezdlerinde zamanaşımına uğrayacak yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacak listesini Nisan ayının başından itibaren kendi internet sitelerinde bir sonraki yıl sonuna kadar ilan etmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede; aşağıdaki listede isim ve hesap bilgileri yer alan müşterilerimizin 2018 ve 2019 yılında zamanaşımına uğrayacak olanlar için tabloda belirtilen tarihe kadar geçerli kimlik belgeleri ile hesaplarının bulunduğu şubeye veya şubelerimizden herhangi birine başvurmamaları halinde yasa gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir.

​Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri Tebliği Kapsamında Verilen Yetki Belgesi İzni

Bankamızın sahip olduğu yetki belgelerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca yenilenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru sonucunda, Bankamızın III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca aşağıda yer alan yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunmasına izin verilmiştir:

Emir İletimine Aracılık Faaliyeti
İşlem Aracılığı Faaliyeti
Portföy Aracılığı Faaliyeti
Sınırlı Saklama Hizmeti
Genel Saklama Hizmeti
Anılan izinler çerçevesinde Bankamıza Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 03.09.2015 tarih, BNK-002 (016) sayılı yetki belgesi verilmiştir.

 

Verilen yeni yetki belgesi çerçevesinde Kurul onayı ile Bankamızın sahip olduğu 03.01.1997 tarih, BNK/ASA-BD-0016 sayılı “Borsa Dışında Alım Satım Aracılığı Yetki Belgesi" ile, 30.06.2006 tarih, BNK/TAASA-106 sayılı “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi”’nin iptal olması nedeniyle Türkiye Ticaret Sicil Gazete’sinde yayımlanmak üzere 25.08.2015 tarihinde Ticaret Sicilinden terkin olmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş Ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39-1) kapsamında yatırım kuruluşlarının internet sitelerinde yer verilmesi gereken bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat