BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
İşinize Özel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankacılık
Tarım Bankacılığı
POS / ÖKC
Nakit Yönetimi
Mevduat ve Yatırım

Yaklaşımımız

1924 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi gelişimini desteklemek amacıyla kurulan İş Bankası, kurulduğu günden bu yana toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmiş ve faaliyetlerinde kamu yararını da gözeterek gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma misyonunu üstlenmiştir. Bu bilinçle, ekonomik kalkınmayı, çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarını da gözeterek desteklemek Bankanın daima öncelikleri arasında yer almıştır. 

İş Bankası, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ile iş yapış şekli olarak yorumladığı sürdürülebilirliği kurum içerisinde içselleştirilerek günlük faaliyetler ile entegrasyonun izlenebilir ve geliştirilebilir bir yapıya kavuşturulmasını sağlamıştır. Tüm çalışmalarını sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde şekillendiren İş Bankası, kurumsal yapısını ve insan kaynağını sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda yapılandırmaktadır.

Bu bağlamda, sürdürülebilirlik yönetim sistemi kurulmasına yönelik öncü adımlar atılmış, çevresel ve sosyal etki, insan kaynakları ve insan hakları, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, hediye ve ağırlama, tedarikçi yönetimi konularını kapsayan Sürdürülebilirlik Politikası oluşturulmuştur. 

İş Bankası Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) imzacısıdır. 

Banka, Global Compact Türkiye tarafından hayata geçirilen ve kredi süreçlerinde çevresel ve sosyal risklerin değerlendirilmesini taahhüt altına alan Türkiye Sürdürülebilir Finansman Bildirgesi’nin ilk imzacıları arasında da yer almaktadır. ​Banka, sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimser: 

1. Yürüttüğü faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkilerini göz önünde bulundurur. 

2. Düşük karbon ekonomisine geçişte aktif rol oynamayı, yeni ürün geliştirme süreçlerinde sürdürülebilirlik ekseninde toplumun taleplerine karşılık vermeyi benimser. 

3. İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratmayı ve bu sayede paydaşlarının bilinç ve farkındalığını artırmayı hedefler. 

4. Fırsat eşitliğini bozan, cinsiyet, din, siyasi düşünce, ırk, kültürel ya da toplumsal köken doğrultusunda kişileri ayırt eden, dışlayan ya da seçmeye yönelik her türlü ayrımcılığı reddeder. İş gücünde çeşitliliği entelektüel sermayesinin temel bir bileşeni olarak kabul eder. 

5. Sendikalaşma ve toplu sözleşme hakkına saygı duyar, bu hakkın kullanımının yaygınlaşmasında öncü rol oynar. 

6. Yarattığı ve biriktirdiği değerlerin, hissedarları, müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile adil paylaşımını esas alan bir anlayışı benimser. 

7. Etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu kolektif çalışma kültürünü kapsayan, çalışanın başarıya katkısını dikkate alan adil bir ödüllendirme anlayışını destekler. 

8. Farklı kademelerde yer alan tüm yönetici ve uzmanlık pozisyonları için gereken kalifiye iş gücünün fırsat eşitliği esasıyla yetiştirilmesini benimser. 

9. Müşterilerini varlık sebebi olarak görür ve müşteri odaklı çalışma anlayışını her zaman ön planda tutar. 

10. Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermez; bu eylemleri en ağır biçimde cezalandırır. 

11. Sürdürülebilirlik konusunun içselleştirilmesi ve yönetimine ilişkin çalışan farkındalığının artırılması amacıyla eğitimler düzenler. 

12. Tedarikçi seçimini ticari teamüle uygun, adaletli, dürüst ve tarafsız bir şekilde yapar. Satın alma ve tedarik işlemlerini, profesyonellik, ürünün/hizmetin kalitesi, dayanıklılığı, güvenilirliği ve bedeli gibi unsurları gözeterek Satın Alma Politikası’na göre yürütür. 

13. Müşteri hak ve menfaatleri ile kamu yararını da gözeten orta ve uzun vadeli stratejileri benimser. 

14. Sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmeyi ve bu konuları paydaşlarıyla düzenli olarak paylaşmayı ilke edinir. 

15. Çalışanlar veya Banka’yı temsil edenler, müşterilerden doğrudan veya dolaylı olarak Banka’nın Hediye ve Ağırlama Politikası hükümlerine aykırı hediye talep veya kabul edemez ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamazlar. 

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat