BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Ticari Kart Genel Bilgiler

​İş Bankası tarafından sunulan Ticari Kart seçenekleri hakkında detaylı bilgileri inceleyebilir, hesapların faiz oranları, limit bilgileri, geri ödeme koşulları ve avantajları hakkında sorularınıza yanıt bulabilirsiniz!

Maximum Business

Maximiles Business

İşim Kart

İhracatçı Kart

Vadematik Kart

​KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI

Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.

01.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği, kart hamilleri, yapacakları kayıp ya da çalıntı bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde kartları ile gerçekleştirilen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar.  Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

Maximum Business kart kullanarak satın aldığınız bir ürün, hasarı veya çalınmayı engelleyecek veya azaltacak her türlü tedbir almanıza rağmen, çalınır ya da hasar görürse Alışveriş Sigortası’ndan ücretsiz faydalanabilmektedir.

İş Bankası ticari kredi kartları ile yararlanabileceğiniz sigorta poliçelerinin kapsamı ve teminat şartları ile ilgili detay bilgilere İş Bankası şubelerinden öğrenebilirsiniz.

AÇIKLAMALAR

Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Bu limitin aşılması durumunda limit aşım faizi alınacaktır. Limitinizin kullanımınıza yetmemesi durumunda limit artırımı için şubenize başvurabilirsiniz.

Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyesi, gerçekleştirilen taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir.

Departman :Ticari kredi kartları için firma müşteri numarası altına öncelikle departman tanımı yapılmakta, kartlar departmanların altına tahsis edilmektedir. Aynı departman altında aynı krediye bağlı olmak koşuluyla birden fazla kart ürünü verilebilmektedir. Ticari kredi kartlarının faiz, komisyon, ücret, limit, hesap özeti, puan, geri ödeme gibi finansal tercihleri departman bazında belirlenmekte ve yönetilmektedir. Böylelikle firma altındaki farklı bölümler/departmanlar için bu bilgiler farklılaştırılabilmektedir.

Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyenizin toplamıdır.

Ertelenebilir Hesap Özeti Borcu: Hesap özeti borcunun asgari tutar dışında kalan, Banka tarafından belirlenen bir komisyon ve faiz oranı karşılığında son ödeme tarihine kadar bir sonraki hesap özetinde ödenmek üzere ertelenebilecek olan bakiyesini gösterir.
Devreden Bakiye: Bir önceki dönem hesap özeti borcunu gösterir.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir.

Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.
Yurtdışı İşlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir. Ekstre para birimi tercihi departman bazında belirlenmektedir

Geri Ödemeler: Hesap özetiniz, hesap kesim tarihinden sonra adresinize gönderilecektir. Hesap özetinizin elinize geçmemesi halinde, herhangi bir şubemiz, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz ya da internet Şubemiz, Bankamatik cihazlarımız aracılığıyla hesap özeti bilgilerinizi öğrenebilir ve borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Ödenmesi gereken asgari tutarın son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, hesabınıza gecikme faizi tahakkuk ettirileceğini göz önünde bulundurunuz.


Faiz Hesaplama Yöntemi*: Nakit çekme ve talih oyunları salonunda yapılan işlemlerden oluşan bakiyenin tamamına faiz uygulanmakta olup işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği gün faiz hesaplanmaya başlanmakta ve geri ödeme yapılana kadar devam edilmektedir. Buna göre faiz, faize esas günlük borç üzerinden hesap özetinde gösterilen Nakit Çekme Faiz Oranı kullanılarak hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit çekme işlemleri karşılığında ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilecektir. Nakit çekilen tutarın ödenmek istenmesi durumunda, yatırılan tutar sırasıyla önce hesabınıza borç kaydedilen faiz ve komisyonları, ardından önceki hesap özetinizden kalan borcunuzu, daha sonra ise nakit çekme işlem borcunuzu kapatmaktadır. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Alışveriş borcunuzu taksitlendirerek ödemek istemeniz halinde, hesap kesim tarihinden ilk para yatırdığınız güne kadar hesap özeti borcunuz üzerinden, kalan tutar için ise günlük borç üzerinden faiz hesaplanacak ve ödemeniz için bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Son ödeme tarihine kadar hesap özetinizde bildirilen asgari ödeme tutarından az ödeme yapılması halinde ise, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar günlük kalan hesap özeti borcu bakiyesi üzerinden akdi faiz, son ödeme tarihinden sonra, ödeme yapılan tarihe kadar veya herhangi bir ödeme yapılmamış ise izleyen hesap kesim tarihine kadar geciken asgari tutar üzerinden gecikme faizi, asgari tutar dışında kalan tutar için ise akdi faiz uygulanacaktır. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibarıyla olup bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetinizle size bildirilecektir. Nakit Çekme ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ilave edilmektedir.

Taksitlendirme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Taksitlendirme işlemlerinde; taksitlendirilen bakiyeye taksitlendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çıkacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar taksitlendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Taksit tutarları taksit vadesi boyunca hesap özetinizde size bildirilecektir. Taksitlendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

Vadelendirme  Faiz  Hesaplama Yöntemi*: Vadelendirme işlemlerinde, vadelendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çakacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar vadelendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Vadeli işlem tutarı vade sonundaki hesap özetinizde size bildirilecektir. Vadelendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.
Hesap Özeti Erteleme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Hesap özeti erteleme işleminde, ertelenen hesap özeti bakiyesine, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap özetinin son ödeme tarihine kadar hesap özeti erteleme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Ertelenen faizli borç bakiyesi bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Hesap özeti erteleme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

MaxiPuan**: Kartınız ile yapacağınız alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan kazanabilir,  MaxiPuanlarınızı Maximum işyerlerimizde anında harcayabilirsiniz.
MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubenizden veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden alabilirsiniz.

* Şirket kredi kartına uygulanan güncel faiz, ücret ve komisyon bilgisine www.isbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
** MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır.

OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Ticari Kart'ınızla yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde OPET MaxiPuan kazanabilir, OPET MaxiPuan'larınızı Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanabilirsiniz.

PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Ticari Kart’ınızla yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde PO MaxiPuan kazanabilir ve PO MaxiPuan’larınızı Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanabilirsiniz.

                                                                                           ÖNEMLİ NOT

KARTINIZI ÇALDIRDIĞINIZI YA DA KAYBETTİĞİNİZİ FARK ETTİĞİNİZ AN, EN YAKIN ŞUBEMİZE VEYA 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONA HABER VEREBİLİR, isbank.com.tr ARACILIĞIYLA KARTINIZI İPTAL ETTİREBİLİRSİNİZ.


KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMESİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMESİNE İZİN VERMEYİNİZ.


BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.
Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü sorunuz için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.

Tel: 0850 724 0 724​


​Maximiles Business, Logolu Maximiles Business Kartlar Hesap Özeti


KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI

Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.
 
01.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği, kart hamilleri, yapacakları kayıp ya da çalıntı bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde kartları ile gerçekleştirilen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar.  Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.
 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.
Maximum Business kart kullanarak satın aldığınız bir ürün, hasarı veya çalınmayı engelleyecek veya azaltacak her türlü tedbir almanıza rağmen, çalınır ya da hasar görürse Alışveriş Sigortası’ndan ücretsiz faydalanabilmektedir.
 
İş Bankası ticari kredi kartları ile yararlanabileceğiniz sigorta poliçelerinin kapsamı ve teminat şartları ile ilgili detay bilgilere İş Bankası şubelerinden öğrenebilirsiniz.

Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Bu limitin aşılması durumunda limit aşım faizi alınacaktır. Limitinizin kullanımınıza yetmemesi durumunda limit artırımı için şubenize başvurabilirsiniz.
Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyesi, gerçekleştirilen taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir.

Departman :Ticari kredi kartları için firma müşteri numarası altına öncelikle departman tanımı yapılmakta, kartlar departmanların altına tahsis edilmektedir. Aynı departman altında aynı krediye bağlı olmak koşuluyla birden fazla kart ürünü verilebilmektedir. Ticari kredi kartlarının faiz, komisyon, ücret, limit, hesap özeti, puan, geri ödeme gibi finansal tercihleri departman bazında belirlenmekte ve yönetilmektedir. Böylelikle firma altındaki farklı bölümler/departmanlar için bu bilgiler farklılaştırılabilmektedir.

Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyenizin toplamıdır.

Ertelenebilir Hesap Özeti Borcu: Hesap özeti borcunun asgari tutar dışında kalan, Banka tarafından belirlenen bir komisyon ve faiz oranı karşılığında son ödeme tarihine kadar bir sonraki hesap özetinde ödenmek üzere ertelenebilecek olan bakiyesini gösterir.
Devreden Bakiye: Bir önceki dönem hesap özeti borcunu gösterir.
Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir.

Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.
Yurtdışı İşlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir. Ekstre para birimi tercihi departman bazında belirlenmektedir
Geri Ödemeler: Hesap özetiniz, hesap kesim tarihinden sonra adresinize gönderilecektir. Hesap özetinizin elinize geçmemesi halinde, herhangi bir şubemiz, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz ya da internet Şubemiz, Bankamatik cihazlarımız aracılığıyla hesap özeti bilgilerinizi öğrenebilir ve borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Ödenmesi gereken asgari tutarın son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, hesabınıza gecikme faizi tahakkuk ettirileceğini göz önünde bulundurunuz.

Faiz Hesaplama Yöntemi*: Nakit çekme ve talih oyunları salonunda yapılan işlemlerden oluşan bakiyenin tamamına faiz uygulanmakta olup işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği gün faiz hesaplanmaya başlanmakta ve geri ödeme yapılana kadar devam edilmektedir. Buna göre faiz, faize esas günlük borç üzerinden hesap özetinde gösterilen Nakit Çekme Faiz Oranı kullanılarak hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit çekme işlemleri karşılığında ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilecektir. Nakit çekilen tutarın ödenmek istenmesi durumunda, yatırılan tutar sırasıyla önce hesabınıza borç kaydedilen faiz ve komisyonları, ardından önceki hesap özetinizden kalan borcunuzu, daha sonra ise nakit çekme işlem borcunuzu kapatmaktadır. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Alışveriş borcunuzu taksitlendirerek ödemek istemeniz halinde, hesap kesim tarihinden ilk para yatırdığınız güne kadar hesap özeti borcunuz üzerinden, kalan tutar için ise günlük borç üzerinden faiz hesaplanacak ve ödemeniz için bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Son ödeme tarihine kadar hesap özetinizde bildirilen asgari ödeme tutarından az ödeme yapılması halinde ise, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar günlük kalan hesap özeti borcu bakiyesi üzerinden akdi faiz, son ödeme tarihinden sonra, ödeme yapılan tarihe kadar veya herhangi bir ödeme yapılmamış ise izleyen hesap kesim tarihine kadar geciken asgari tutar üzerinden gecikme faizi, asgari tutar dışında kalan tutar için ise akdi faiz uygulanacaktır. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibarıyla olup bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetinizle size bildirilecektir. Nakit Çekme ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ilave edilmektedir.

Taksitlendirme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Taksitlendirme işlemlerinde; taksitlendirilen bakiyeye taksitlendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çıkacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar taksitlendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Taksit tutarları taksit vadesi boyunca hesap özetinizde size bildirilecektir. Taksitlendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

Vadelendirme  Faiz  Hesaplama Yöntemi*: Vadelendirme işlemlerinde, vadelendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çakacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar vadelendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Vadeli işlem tutarı vade sonundaki hesap özetinizde size bildirilecektir. Vadelendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.
Hesap Özeti Erteleme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Hesap özeti erteleme işleminde, ertelenen hesap özeti bakiyesine, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap özetinin son ödeme tarihine kadar hesap özeti erteleme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Ertelenen faizli borç bakiyesi bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Hesap özeti erteleme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.
 MaxiPuan**: Maximiles Business ile Maximum anlaşmalı işyerlerinde  yapılacak alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan* kazanılabilir, MaxiPuanlar Maximum işyerlerinde anında harcanabilir ve bilet alımlarında MaxiMil’e dönüştürülebilir. (1MaxiPuan=1 MaxiMil). Kampanyalar kapsamında kazanılan MaxiPuanlar MaxiMil’e dönüştürülmeyecektir. Maximiles Business kredi kartları ile kazanılan MaxiPuanlar Maximum Business Kart ile kazanılan MaxiPuanlardan ayrı tutulacaktır.
* MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın
Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır. Herhangi bir nedenle kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, Banka'nın birikmiş puan ve/veya milleri karşılıksız silme hakkı saklıdır.

MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubenizden veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden alabilirsiniz.

* Şirket kredi kartına uygulanan güncel faiz, ücret ve komisyon bilgisine www.isbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
** MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır.
 
OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximiles Business Kart'ınızla yapacağınız    akaryakıt alışverişlerinde OPET MaxiPuan kazanabilir, OPET MaxiPuan'larınızı Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanabilirsiniz.

PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximiles Business Kart’ınızla yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde PO MaxiPuan kazanabilir ve PO MaxiPuan’larınızı Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanabilirsiniz.
MaxiMil: Maximiles Business kredi kartı ile yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilecek işlemlerden MaxiMil kazanılmakta, kazanılan MaxiMiller uçak bileti alımlarında kullanılabilmektedir. Kullanılmayan MaxiMiller işlem tarihinden 2 yıl sonra silinmektedir. Maximiles uygulamamız kapsamında,tüm Maximiles Business kartlarının alışveriş işlemlerine ilişkin MaxiMil ve MaxiPuanları toplu olarak gösterilmektedir. MaxiMil uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubelerimizden, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz ya da maximiles.com.tr adresinden alabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT

KARTINIZI ÇALDIRDIĞINIZI YA DA KAYBETTİĞİNİZİ FARK ETTİĞİNİZ AN, EN YAKIN ŞUBEMİZE VEYA 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONA HABER VEREBİLİR, isbank.com.tr ARACILIĞIYLA KARTINIZI İPTAL ETTİREBİLİRSİNİZ.
KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMESİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMESİNE İZİN VERMEYİNİZ.
BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.
Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü sorunuz için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.​

Tel: 0850 724 0 724​

​İşim Kart Hesap Özeti

KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI

Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.
 
01.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği, kart hamilleri, yapacakları kayıp ya da çalıntı bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde kartları ile gerçekleştirilen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar.  Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.
 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.
Maximum Business kart kullanarak satın aldığınız bir ürün, hasarı veya çalınmayı engelleyecek veya azaltacak her türlü tedbir almanıza rağmen, çalınır ya da hasar görürse Alışveriş Sigortası’ndan ücretsiz faydalanabilmektedir.
 
İş Bankası ticari kredi kartları ile yararlanabileceğiniz sigorta poliçelerinin kapsamı ve teminat şartları ile ilgili detay bilgilere İş Bankası şubelerinden öğrenebilirsiniz.
Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Bu limitin aşılması durumunda limit aşım faizi alınacaktır. Limitinizin kullanımınıza yetmemesi durumunda limit artırımı için şubenize başvurabilirsiniz.

Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyesi, gerçekleştirilen taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir.

Departman :Ticari kredi kartları için firma müşteri numarası altına öncelikle departman tanımı yapılmakta, kartlar departmanların altına tahsis edilmektedir. Aynı departman altında aynı krediye bağlı olmak koşuluyla birden fazla kart ürünü verilebilmektedir. Ticari kredi kartlarının faiz, komisyon, ücret, limit, hesap özeti, puan, geri ödeme gibi finansal tercihleri departman bazında belirlenmekte ve yönetilmektedir. Böylelikle firma altındaki farklı bölümler/departmanlar için bu bilgiler farklılaştırılabilmektedir.

Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyenizin toplamıdır.

Ertelenebilir Hesap Özeti Borcu: Hesap özeti borcunun asgari tutar dışında kalan, Banka tarafından belirlenen bir komisyon ve faiz oranı karşılığında son ödeme tarihine kadar bir sonraki hesap özetinde ödenmek üzere ertelenebilecek olan bakiyesini gösterir.
Devreden Bakiye: Bir önceki dönem hesap özeti borcunu gösterir.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir.

Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.
Yurtdışı İşlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir. Ekstre para birimi tercihi departman bazında belirlenmektedir
Geri Ödemeler: Hesap özetiniz, hesap kesim tarihinden sonra adresinize gönderilecektir. Hesap özetinizin elinize geçmemesi halinde, herhangi bir şubemiz, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz ya da internet Şubemiz, Bankamatik cihazlarımız aracılığıyla hesap özeti bilgilerinizi öğrenebilir ve borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Ödenmesi gereken asgari tutarın son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, hesabınıza gecikme faizi tahakkuk ettirileceğini göz önünde bulundurunuz.

Faiz Hesaplama Yöntemi*: Nakit çekme ve talih oyunları salonunda yapılan işlemlerden oluşan bakiyenin tamamına faiz uygulanmakta olup işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği gün faiz hesaplanmaya başlanmakta ve geri ödeme yapılana kadar devam edilmektedir. Buna göre faiz, faize esas günlük borç üzerinden hesap özetinde gösterilen Nakit Çekme Faiz Oranı kullanılarak hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit çekme işlemleri karşılığında ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilecektir. Nakit çekilen tutarın ödenmek istenmesi durumunda, yatırılan tutar sırasıyla önce hesabınıza borç kaydedilen faiz ve komisyonları, ardından önceki hesap özetinizden kalan borcunuzu, daha sonra ise nakit çekme işlem borcunuzu kapatmaktadır. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Alışveriş borcunuzu taksitlendirerek ödemek istemeniz halinde, hesap kesim tarihinden ilk para yatırdığınız güne kadar hesap özeti borcunuz üzerinden, kalan tutar için ise günlük borç üzerinden faiz hesaplanacak ve ödemeniz için bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Son ödeme tarihine kadar hesap özetinizde bildirilen asgari ödeme tutarından az ödeme yapılması halinde ise, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar günlük kalan hesap özeti borcu bakiyesi üzerinden akdi faiz, son ödeme tarihinden sonra, ödeme yapılan tarihe kadar veya herhangi bir ödeme yapılmamış ise izleyen hesap kesim tarihine kadar geciken asgari tutar üzerinden gecikme faizi, asgari tutar dışında kalan tutar için ise akdi faiz uygulanacaktır. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibarıyla olup bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetinizle size bildirilecektir. Nakit Çekme ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ilave edilmektedir.

Taksitlendirme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Taksitlendirme işlemlerinde; taksitlendirilen bakiyeye taksitlendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çıkacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar taksitlendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Taksit tutarları taksit vadesi boyunca hesap özetinizde size bildirilecektir. Taksitlendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

Vadelendirme  Faiz  Hesaplama Yöntemi*: Vadelendirme işlemlerinde, vadelendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çakacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar vadelendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Vadeli işlem tutarı vade sonundaki hesap özetinizde size bildirilecektir. Vadelendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.
Hesap Özeti Erteleme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Hesap özeti erteleme işleminde, ertelenen hesap özeti bakiyesine, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap özetinin son ödeme tarihine kadar hesap özeti erteleme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Ertelenen faizli borç bakiyesi bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Hesap özeti erteleme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.
 MaxiPuan**: Kartınız ile yapacağınız alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan kazanabilir,   MaxiPuanlarınızı Maximum işyerlerimizde anında harcayabilirsiniz.

 MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubenizden veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden alabilirsiniz.

* Şirket kredi kartına uygulanan güncel faiz, ücret ve komisyon bilgisine www.isbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

** MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır.

OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Ticari Kart'ınızla yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde OPET MaxiPuan kazanabilir, OPET MaxiPuan'larınızı Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanabilirsiniz.

PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Ticari Kart’ınızla yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde PO MaxiPuan kazanabilir ve PO MaxiPuan’larınızı Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanabilirsiniz.
                             
                                                                                                         ÖNEMLİ NOT

KARTINIZI ÇALDIRDIĞINIZI YA DA KAYBETTİĞİNİZİ FARK ETTİĞİNİZ AN, EN YAKIN ŞUBEMİZE VEYA 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONA HABER VEREBİLİR, isbank.com.tr ARACILIĞIYLA KARTINIZI İPTAL ETTİREBİLİRSİNİZ.

KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMESİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMESİNE İZİN VERMEYİNİZ.

BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.
Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü sorunuz için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.​

Tel: 0850 724 0 724​


​İhracatçı Kart Hesap Özeti

KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI

Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.​

01.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği, kart hamilleri, yapacakları kayıp ya da çalıntı bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde kartları ile gerçekleştirilen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar.  Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.
Maximum Business kart kullanarak satın aldığınız bir ürün, hasarı veya çalınmayı engelleyecek veya azaltacak her türlü tedbir almanıza rağmen, çalınır ya da hasar görürse Alışveriş Sigortası’ndan ücretsiz faydalanabilmektedir.

İş Bankası ticari kredi kartları ile yararlanabileceğiniz sigorta poliçelerinin kapsamı ve teminat şartları ile ilgili detay bilgilere İş Bankası şubelerinden öğrenebilirsiniz.

AÇIKLAMALAR

Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Bu limitin aşılması durumunda limit aşım faizi alınacaktır. Limitinizin kullanımınıza yetmemesi durumunda limit artırımı için şubenize başvurabilirsiniz.

Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyesi, gerçekleştirilen taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir.

Departman :Ticari kredi kartları için firma müşteri numarası altına öncelikle departman tanımı yapılmakta, kartlar departmanların altına tahsis edilmektedir. Aynı departman altında aynı krediye bağlı olmak koşuluyla birden fazla kart ürünü verilebilmektedir. Ticari kredi kartlarının faiz, komisyon, ücret, limit, hesap özeti, puan, geri ödeme gibi finansal tercihleri departman bazında belirlenmekte ve yönetilmektedir. Böylelikle firma altındaki farklı bölümler/departmanlar için bu bilgiler farklılaştırılabilmektedir.

Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyenizin toplamdır.
Ertelenebilir Hesap Özeti Borcu: Hesap özeti borcunun asgari tutar dışında kalan, Banka tarafından belirlenen bir komisyon ve faiz oranı karşılığında son ödeme tarihine kadar bir sonraki hesap özetinde ödenmek üzere ertelenebilecek olan bakiyesini gösterir.

Devreden Bakiye: Bir önceki dönem hesap özeti borcunu gösterir.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.

Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir.

Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.

Yurtdışı İşlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler, kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı  olarak  Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir. Ekstre para birimi tercihi departman bazında belirlenmektedir.

Geri Ödemeler: Hesap özetiniz, hesap kesim tarihinden sonra adresinize gönderilecektir. Hesap özetinizin elinize geçmemesi halinde, herhangi bir şubemiz, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz ya da internet Şubemiz, Bankamatik cihazlarımız aracılığıyla hesap özeti bilgilerinizi öğrenebilir ve borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Ödenmesi gereken asgari tutarın son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, hesabınıza gecikme faizi tahakkuk ettirileceğini göz önünde bulundurunuz.

Faiz Hesaplama Yöntemi*: Nakit çekme ve talih oyunları salonunda yapılan işlemlerden oluşan bakiyenin tamamına faiz uygulanmakta olup işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği gün faiz hesaplanmaya başlanmakta ve geri ödeme yapılana kadar devam edilmektedir. Buna göre faiz, faize esas günlük borç üzerinden hesap özetinde gösterilen Nakit Çekme Faiz Oranı kullanılarak hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit çekme işlemleri karşılığında ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilecektir. Nakit çekilen tutarın ödenmek istenmesi durumunda, yatırılan tutar sırasıyla önce hesabınıza borç kaydedilen faiz ve komisyonları, ardından önceki hesap özetinizden kalan borcunuzu, daha sonra ise nakit çekme işlem borcunuzu kapatmaktadır. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Alışveriş borcunuzu taksitlendirerek ödemek istemeniz halinde, hesap kesim tarihinden ilk para yatırdığınız güne kadar hesap özeti borcunuz üzerinden, kalan tutar için ise borç üzerinden günlük faiz hesaplanacak ve ödemeniz için bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Son ödeme tarihine kadar hesap özetinizde bildirilen asgari ödeme tutarından az ödeme yapılması halinde ise, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar günlük kalan hesap özeti borcu bakiyesi üzerinden akdi faiz, son ödeme tarihinden sonra, ödeme yapılan tarihe kadar veya herhangi bir ödeme yapılmamış ise izleyen hesap kesim tarihine kadar geciken asgari tutar üzerinden gecikme faizi, asgari tutar dışında kalan tutar için ise akdi faiz uygulanacaktır. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibarıyla olup bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetinizle size bildirilecektir. Nakit Çekme ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ilave edilmektedir.

Taksitlendirme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Taksitlendirme işlemlerinde; taksitlendirilen bakiyeye taksitlendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çıkacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar taksitlendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Taksit tutarları taksit vadesi boyunca hesap özetinizde size bildirilecektir. Taksitlendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

Vadelendirme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Vadelendirme işlemlerinde, vadelendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çıkacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar vadelendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Vadeli işlem tutarı vade sonundaki hesap özetinizde size bildirilecektir. Vadelendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

Hesap Özeti Erteleme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Hesap özeti erteleme işleminde, ertelenen hesap özeti bakiyesine, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap özetinin son ödeme tarihine kadar hesap özeti erteleme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Ertelenen faizli borç bakiyesi bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Hesap özeti erteleme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

MaxiPuan**: İhracatçı Kartınız ile yapacağınız alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan kazanabilir,                  MaxiPuanlarınızı Maximum işyerlerimizde anında harcayabilirsiniz. Bankamız aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat hacmi üzerinden belirli bir oranda MaxiPuan kazanabilmeniz için Bankaca belirlenen aylık minimum kart alışveriş hacminin gerçekleşmesi gerekmektedir.

  MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubenizden veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden alabilirsiniz.

* İhracatçı Kartlara uygulanan güncel faiz, ücret ve komisyon bilgisine www.isbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
** MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır.

OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximum Kart'ınızla yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde OPET MaxiPuan kazanabilir,   OPET MaxiPuan'larınızı Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanabilirsiniz.

PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximum Kart’ınızla yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde PO MaxiPuan kazanabilir ve PO MaxiPuan’larınızı Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanabilirsiniz.
                                          
ÖNEMLİ NOT
KARTINIZI ÇALDIRDIĞINIZI YA DA KAYBETTİĞİNİZİ FARK ETTİĞİNİZ AN, EN YAKIN ŞUBEMİZE VEYA 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONA HABER VEREBİLİR, isbank.com.tr ARACILIĞIYLA KARTINIZI İPTAL ETTİREBİLİRSİNİZ.
KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMESİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMESİNE İZİN VERMEYİNİZ.
BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.
Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü sorunuz için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.

Tel: 0850 724 0 724

​Vadematik Kart Hesap Özeti

KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI

Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.
 
01.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 no’lu Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği, kart hamilleri, yapacakları kayıp ya da çalıntı bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde kartları ile gerçekleştirilen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar.  Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.
 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.
Maximum Business kart kullanarak satın aldığınız bir ürün, hasarı veya çalınmayı engelleyecek veya azaltacak her türlü tedbir almanıza rağmen, çalınır ya da hasar görürse Alışveriş Sigortası’ndan ücretsiz faydalanabilmektedir.
 
İş Bankası ticari kredi kartları ile yararlanabileceğiniz sigorta poliçelerinin kapsamı ve teminat şartları ile ilgili detay bilgilere İş Bankası şubelerinden öğrenebilirsiniz.
 
AÇIKLAMALAR
 
Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Bu limitin aşılması durumunda limit aşım faizi alınacaktır. Limitinizin kullanımınıza yetmemesi durumunda limit artırımı için şubenize başvurabilirsiniz.

Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyesi, gerçekleştirilen taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir.

Departman :Ticari kredi kartları için firma müşteri numarası altına öncelikle departman tanımı yapılmakta, kartlar departmanların altına tahsis edilmektedir. Aynı departman altında aynı krediye bağlı olmak koşuluyla birden fazla kart ürünü verilebilmektedir. Ticari kredi kartlarının faiz, komisyon, ücret, limit, hesap özeti, puan, geri ödeme gibi finansal tercihleri departman bazında belirlenmekte ve yönetilmektedir. Böylelikle firma altındaki farklı bölümler/departmanlar için bu bilgiler farklılaştırılabilmektedir.

Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyenizin toplamıdır.

Ertelenebilir Hesap Özeti Borcu: Hesap özeti borcunun asgari tutar dışında kalan, Banka tarafından belirlenen bir komisyon ve faiz oranı karşılığında son ödeme tarihine kadar bir sonraki hesap özetinde ödenmek üzere ertelenebilecek olan bakiyesini gösterir.
Devreden Bakiye: Bir önceki dönem hesap özeti borcunu gösterir.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir.

Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.
Yurtdışı İşlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir. Ekstre para birimi tercihi departman bazında belirlenmektedir

Geri Ödemeler: Hesap özetiniz, hesap kesim tarihinden sonra adresinize gönderilecektir. Hesap özetinizin elinize geçmemesi halinde, herhangi bir şubemiz, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz ya da internet Şubemiz, Bankamatik cihazlarımız aracılığıyla hesap özeti bilgilerinizi öğrenebilir ve borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Ödenmesi gereken asgari tutarın son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, hesabınıza gecikme faizi tahakkuk ettirileceğini göz önünde bulundurunuz.

Faiz Hesaplama Yöntemi*: Nakit çekme ve talih oyunları salonunda yapılan işlemlerden oluşan bakiyenin tamamına faiz uygulanmakta olup işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği gün faiz hesaplanmaya başlanmakta ve geri ödeme yapılana kadar devam edilmektedir. Buna göre faiz, faize esas günlük borç üzerinden hesap özetinde gösterilen Nakit Çekme Faiz Oranı kullanılarak hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit çekme işlemleri karşılığında ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilecektir. Nakit çekilen tutarın ödenmek istenmesi durumunda, yatırılan tutar sırasıyla önce hesabınıza borç kaydedilen faiz ve komisyonları, ardından önceki hesap özetinizden kalan borcunuzu, daha sonra ise nakit çekme işlem borcunuzu kapatmaktadır. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Alışveriş borcunuzu taksitlendirerek ödemek istemeniz halinde, hesap kesim tarihinden ilk para yatırdığınız güne kadar hesap özeti borcunuz üzerinden, kalan tutar için ise günlük borç üzerinden faiz hesaplanacak ve ödemeniz için bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Son ödeme tarihine kadar hesap özetinizde bildirilen asgari ödeme tutarından az ödeme yapılması halinde ise, hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar günlük kalan hesap özeti borcu bakiyesi üzerinden akdi faiz, son ödeme tarihinden sonra, ödeme yapılan tarihe kadar veya herhangi bir ödeme yapılmamış ise izleyen hesap kesim tarihine kadar geciken asgari tutar üzerinden gecikme faizi, asgari tutar dışında kalan tutar için ise akdi faiz uygulanacaktır. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibarıyla olup bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetinizle size bildirilecektir. Nakit Çekme ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu (KKDF) ilave edilmektedir.

Taksitlendirme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Taksitlendirme işlemlerinde; taksitlendirilen bakiyeye taksitlendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çıkacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar taksitlendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Taksit tutarları taksit vadesi boyunca hesap özetinizde size bildirilecektir. Taksitlendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

Vadelendirme  Faiz  Hesaplama Yöntemi*: Vadelendirme işlemlerinde, vadelendirme işlemini takip eden hesap kesim tarihinden, talep edilen vade sonunda çakacak hesap özetinin son ödeme tarihine kadar vadelendirme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Vadeli işlem tutarı vade sonundaki hesap özetinizde size bildirilecektir. Vadelendirme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

Hesap Özeti Erteleme Faiz Hesaplama Yöntemi*: Hesap özeti erteleme işleminde, ertelenen hesap özeti bakiyesine, hesap kesim tarihinden bir sonraki hesap özetinin son ödeme tarihine kadar hesap özeti erteleme faizi ve faiz üzerinden yürürlükteki oranlar doğrultusunda KKDF ve BSMV uygulanacaktır. Ertelenen faizli borç bakiyesi bir sonraki hesap özetinizde size bildirilecektir. Hesap özeti erteleme işlemi için sabit komisyon ile işlem tutarı üzerinden yüzde komisyon bedeli işlem anında kredi kartı hesabınıza borç kaydedilecek ve hesap özetinizde size bildirilecektir. İşlem komisyonlarına BSMV dahildir.

 MaxiPuan**: Kartınız ile yapacağınız alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan kazanabilir,   MaxiPuanlarınızı Maximum işyerlerimizde anında harcayabilirsiniz.

 MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubenizden veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden alabilirsiniz.

* Şirket kredi kartına uygulanan güncel faiz, ücret ve komisyon bilgisine www.isbank.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
** MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır.

OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Ticari Kart'ınızla yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde OPET MaxiPuan kazanabilir, OPET MaxiPuan'larınızı Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanabilirsiniz.

PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Ticari Kart’ınızla yapacağınız akaryakıt alışverişlerinde PO MaxiPuan kazanabilir ve PO MaxiPuan’larınızı Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT

KARTINIZI ÇALDIRDIĞINIZI YA DA KAYBETTİĞİNİZİ FARK ETTİĞİNİZ AN, EN YAKIN ŞUBEMİZE VEYA 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONA HABER VEREBİLİR, isbank.com.tr ARACILIĞIYLA KARTINIZI İPTAL ETTİREBİLİRSİNİZ.

KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMESİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMESİNE İZİN VERMEYİNİZ.

BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.
 
Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü sorunuz için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.

Tel: 0850 724 0 724​
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat