BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Paylara İlişkin Bilgiler

İmtiyazlı Paylar

Hisse Adetleri ve Piyasa Değeri

Pay Senetleri Kısaltmaları

​5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un hisse senetlerinin itibari kıymetinin en az 1 Kuruş olmasını hükme bağlaması çerçevesinde, 25.07.2007 tarihli Banka Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda her biri 500 TL nominal değere sahip 20 adet A Grubu hisse senedi birleştirilmek suretiyle her biri 1 Kuruş nominal değerde yeni A Grubu paylar oluşturulmuştur. 

 
Her biri 1 Kuruş (A Grubu eski paylar: 500.- TL) nominal değerde olan A Grubu paylar;   

 
Olağanüstü yedek akçelerden veya yasalara göre yapılacak değerlendirmelerden oluşacak kaynaklardan verilecek bedelsiz pay alımında 20 kat pay alımı (Ana Sözleşme Md.18) 
Rüçhan hakkı kullanımında 20 kat hak kullanımı ( Ana Sözleşme Md.19 ) 

 
imtiyazlarına sahip durumdadır. Ana Sözleşme'nin 62. maddesi gereğince A Grubu payların tasfiye işlemlerine ilişkin imtiyazı da mevcuttur. Her biri 1 Kuruş nominal değerde B Grubu paylar ise, daha düşük nominal değere sahip olmalarına rağmen, yukarıda sıralanan hususlarda her biri 4 Kuruş nominal değerde C Grubu paylar ile aynı haklara sahiptir. Ayrıca, Ana Sözleşme’nin 58. maddesi çerçevesinde, her biri 1 Kuruş nominal değerde A ve B Grubu payların kar dağıtımında da imtiyazları bulunmaktadır.

 
30.09.2021 

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri* Bin USD
İş (A)0,01100.000260.200260.200
29.568
İş (B)
0,01
2.900.00029.501
855.535
97.220
İş (C)
0,04
112​.499.250.0005,19
23.354.844
2.653.960


​Toplam
24.470.579
2.780.748

30.06.2021 

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri* Bin USD
İş (A)0,01100.000260.200260.200
30.142
İş (B)
0,01
2.900.00034.486
1.000.094
115.852
İş (C)
0,04
112​.499.250.0005,10
22.949.847
2.658.540


​Toplam
24.210.141
2.804.534
31.03.2021 ​

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri* Bin USD
İş (A)
0,01100.000250.​000250.000
30.488
İş (B)
0,01
2.900.00041.3001.197.717
146.063
İş (C)
0,04
112.499.250.0004.82
21.689.855
2.645.104


​Toplam
23,137,573
2,821,655

31.12.2020


Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri* Bin USD
İş (A)0,01100.000
203.315
203.315
27.531
İş (B)0,01
2.900.000
40.500
1.174.500
 159.039
İş (C)0,04
112.499.250.0007,00
 31.499.790
4.265.374
TOPLAM
32.877.605
4.451.944 

30.09.2020


Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri* Bin USD
İş (A)0,01100.000
338.785
338.785
44.113
İş (B)0,01
2.900.000
49.389,90
1.432.307
186.498
İş (C)0,04
112.499.250.0005,35
24.074.840
3.134.745
TOPLAM
25.845.932
3.365.356
                                                                 
30.06.2020
​Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri* Bin USD
İş (A)
0,01100.000
293.500
293.500
43.225
İş (B)0,01
2.900.000
55.324
1.546.422
227.750
İş (C)
0,04
112.499.250.000
5.58
25.109.833
3.698.061

TOPLAM
26.949.755
3.969.036

 

31.03.2020

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01
100.000
380.383
380.383
58.520,4
İş (B)0,01
2.900.000
34.050
987.450
151.915,3
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,72
21.239.858
3.267.671TOPLAM
22.607.691
3.478.006,7

 

31.12.2019

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01
100.000
165.830
165.830
28.154,5
İş (B)0,01
2.900.000
30.180,3
875.228,7
148.595,7
İş (C)0,04
112.499.250.000
6,41
28.844.807,7
4.897.250,9TOPLAM
29.885.866,4
5.074.000,2


 

30.09.2019

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01
100.000
168.000
168.000
30.162
İş (B)0,01
2.900.000
17.691
513.039
92.108
İş (C)0,04
112.499.250.000
6,35
28.574.810
5.130.127​TOPLAM
29.255.849
5.252.397

 

30.06.2019

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01
100.000
128.111
128.111
22.476
İş (B)0,01
2.900.000
22.000
638.000
111.930
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,94
26.729.822
4.689.442TOPLAM
27.495.933
4.823.848

 

31.03.2019

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01
100.000
50.029
50.029
8.950
İş (B)0,01
2.900.000
4.250
123.250
22.048
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,50
24.749.520
4.427.520TOPLAM
24.923.114
4.458.518

 

31.12.2018

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.000
45.900
45.900
8.760
İş (B)0,01
2.900.000
1.165
33.802
6.451
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,53
20.384.864
3.890.241TOPLAM
20.464.567
3.905.452

 

30.09.2018

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.000
14.900
14.900
4.286
İş (B)0,01
2.900.000
1.165
33.802
5.691
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,42
19.889.867
3.348.463TOPLAM
19.938.570
3.356.662

 

30.06.2018

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00016.810
16.810
3.711
İş (B)0,01
2.900.000
1.170
33.930
7.490
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,70
25.649.829
5.662.214TOPLAM
25.700.569
5.673.415

 

31.03.2018

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00016.000
16.000
4.103
İş (B)0,01
2.900.0001.300
37.700
9.667
İş (C)0,04
112.499.250.000
7,14
32.129.786
8.238.407TOPLAM
32.183.486
8.252.176

 

31.12.2017

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00017.000
17.000
4.539
İş (B)0,01
2.900.0001.251
36.276
9.687
İş (C)0,04
112.499.250.000
6,97
31.364.791
8.375.111TOPLAM
31.418.067
8.389.337

 

30.09.2017

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00018.195
18.195
5.169
İş (B)0,01
2.900.0001.296
37.584
10.677
İş (C)0,04
112.499.250.000
6,78
30.509.797
8.667.556TOPLAM
30.565.576
8.683.402

 

30.06.2017

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00014.800
14.800
4.256
İş (B)0,01
2.900.0001.105
32.048
9.216
İş (C)0,04
112.499.250.000
7,45
33.524.777
9.640.482TOPLAM
33.571.624
9.653.954

 

31.03.2017

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00014.500
14.500
4.033
İş (B)0,01
2.900.0001.044
30.276
8.422
İş (C)0,04
112.499.250.000
6,63
29.834.801
8.298.971TOPLAM
29.879.577
8.311.426

 

31.12.2016

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00014.999
14.999
4.298
İş (B)0,01
2.900.000975
28.275
8.102
İş (C)
0,04
112.499.250.000
5,18
23.309.845
6.679.039TOPLAM
23.353.119
6.691.438

 

30.09.2016

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00016.005
16.005
5.407
İş (B)0,01
2.900.000975
28.275
9.552
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,75
21.374.858
7.221.236TOPLAM
21.419.138
7.236.195

 

30.06.2016

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00017.500
17.500
6.048
İş (B)0,01
2.900.0001.100
31.900
11.024
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,56
20.519.863
7.091.465TOPLAM
20.569.263
7.108.537
31.03.2016

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00015.880
15.880
5.605
İş (B)0,01
2.900.0001.011
29.319
10.348
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,66
20.969.860
7.400.953TOPLAM
21.015.059
7.416.905

 

31.12.2015

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00015.000
15.000
5.159
İş (B)0,01
2.900.0001.100
31.906
10.973
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,60
20.699.862
7.119.226TOPLAM
20.746.768
7.135.358

 

30.09.2015

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00014.995
14.995
4.927
İş (B)0,01
2.900.0001.060
30.740
10.101
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,71
21.194.859
6.964.433TOPLAM
21.240.594
6.979.461

 

30.06.2015

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri* Bin USD
İş (A)0,01100.00015.333
15.333
5.708
İş (B)0,01
2.900.0001.200
34.800
12.955
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,64
25.379.831
9.447.877TOPLAM
25.429.964
9.466.539

 

31.03.2015

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00016.500
16.500
6.321
İş (B)0,01
2.900.0001.343
38.962
14.927
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,87
26.414.824
10.119.847TOPLAM
26.470.285
10.141.095
31.12.2014

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00016.75016.750
7.223
İş (B)0,01
2.900.0001.200
34.800
15.007
İş (C)0,04
112.499.250.000
6,74
30.329.798
13.079.390TOPLAM
30.381.348
13.101.621

30.09.2014

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00017.850
17.850
7.833
İş (B)0,01
2.900.0001.100
31.900
13.998
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,06
22.769.848
10.013.427TOPLAM
22.819.598
10.035.257
30.06.2014

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00016.000
16.000
7.535
İş (B)0,01
2.900.0001.200
34.800
16.389
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,73
25.784.828
12.143.180TOPLAM
25.835.628
12.167.104
31.03.2014

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00015.499
15.499
7.078
İş (B)0,01
2.900.0001.205
34.945
15.958
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,75
21.374.858
9.761.100TOPLAM
21.425.302
9.784.136

31.12.2013

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00016.500
16.500
7.731
İş (B)0,01
2.900.0001.250
36.250
16.984
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,65
20.924.861
9.804.086TOPLAM
20.977.611
9.828.801

30.09.2013

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00017.530
17.530
8.618
İş (B)0,01
2.900.0001.260
36.540
17.963
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,34
24.029.840
11.812.919TOPLAM
24.083.910
11.839.500

30.06.2013

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00027.400
27.400
14.235
İş (B)0,01
2.900.0001.375
39.875
20.716
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,70
25.649.829
13.325.971TOPLAM
25.717.104
13.360.923
31.03.2013

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00027.400
27.400
15.149
İş (B)0,01
2.900.0001.525
44.225
24.451
İş (C)0,04
112.499.250.000
6,96
31.319.791
17.316.189TOPLAM
31.391.416
17.355.789

31.12.2012

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00028.900
28.900
5.223
İş (B)0,01
2.900.0001.540
44.660
7.223
İş (C)0,04
112.499.250.000
6,18
27.809.815
5.223TOPLAM
27.883.375
15.641.970

30.09.2012

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01
100.00028.800
28.800
16.137
İş (B)0,01
2.900.0001.500
43.500
24.374
İş (C)0,04
112.499.250.000
5,64
25.379.831
14.220.783TOPLAM
25.452.131
14.261.294
30.06.2012

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00029.000
29.000
15.975
İş (B)0,01
2.900.0001.500
43.500
23.963
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,80
21.599.856
11.898.780TOPLAM
21.672.356
11.938.719

31.03.2012

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00029.000
29.000
16.368
İş (B)0,01
2.900.0001.665
48.285
27.253
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,39
19.754.868
11.150.233TOPLAM
19.832.153
11.193.855
31.12.2011

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00026.650
26.650
13.978
İş (B)0,01
2.900.0001.440
41.760
21.904
İş (C)0,04
112.499.250.000
3,31
14.894.901
7.812.694TOPLAM
14.963.311
7.848.576

30.09.2011

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00026.720
26.720
14.480
İş (B)0,01
2.900.0001.455
42.195
22.866
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,81
21.644.856
11.729.722TOPLAM
21.713.771
11.767.068

30.06.2011

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00024.095
24.095
14.780
İş (B)0,01
2.900.0001.700
49.300
30.242
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,98
22.409.851
13.746.688TOPLAM
22.483.246
13.791.710

31.03.2011

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00028.005
28.005
18.088
İş (B)0,01
2.900.0001.890
54.810
35.400
İş (C)0,04
112.499.250.000
4,94
22.229.852
14.357.587TOPLAM
22.312.667
14.411.075
31.12.2010

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00030.000
30.000
5.223
İş (B)0,01
2.900.0001.920
55.680
7.223
İş (C)
0,04
112.499.250.000
5,50
24.749.835
5.223TOPLAM
24.835.515
16.064.369
31.12.2009

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00016.165
16.165
10.736
İş (B)0,01
2.900.0001.115
32.335
21.475
İş (C)0,04
76.990.216.775
6,30
19.401.535
12.885.392TOPLAM
19.450.035
12.917.603
31.12.2008

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,01100.00020.900
20.900
13.820
İş (B)0,01
2.900.000660
19.140
12.656
İş (C)
0,04
68.913.875.000
4,10
11.301.876
7.473.303TOPLAM
11.341.916
7.499.779

31.12.2007

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,0005
2.000.00018.700
18.700
16.056
İş (B)0,01
2.900.0001.085
31.465
27.016
İş (C)0,04
68.913.875.000
7,35
20.260.679
17.395.620TOPLAM
20.310.844
17.438.692

31.12.2006

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,0005
2.000.000
16.540
16.540
11.705
İş (B)0,01
2.900.0001.300
37.700
26.679
İş (C)0,04
68.913.875.000
6,50
17.917.608
12.679.646TOPLAM
17.971.848
12.718.030

31.12.2005

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A) 0,0005
2.000.000
19.830
19.830
14.765
İş (B)0,01
2.900.0001.685
48.865
36.385
İş (C)0,04
49.222.798.100
11,70
23.036.270
17.152.844TOPLAM
23.104.965
17.203.995
31.12.2004

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,012.000.000
19.790
19.790
14.746
İş (B)0,01
2.900.0001.285
37.265
27.766
İş (C)0,04
41.018.181.750
7,45
12.223.418
9.107.681TOPLAM
12.280.473
9.150.192
31.12.2003

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,0005
2.000.000
21.000
21.000
15.045
İş (B)0,01
2.900.000 975
28.275
20.257
İş (C)0,04
35.667.345.000
5,70
8.132.155
5.826.015TOPLAM
8.181.430
5.861.316

31.12.2002

Nominal DeğerHisse AdediFiyatPiyasa Değeri* Bin TLPiyasa Değeri Bin USD
İş (A)0,0005
2.000.000
19.800
19.800
12.114
İş (B)0,01
2.900.000610
17.690
10.823
İş (C)0,04
20.263.562.500
4,35
3.525.860
2.157.148TOPLAM
3.563.350
2.180.084
* Piyasa Değeri = (Nominal Değer*Hisse Adedi*Fiyat)/1000​

 

İş Bankası’nın C grubu payları ISCTR sembolü ile BİST Yıldız Pazar’da, B Grubu payları ISBTR sembolü ile BİST Ana Pazar’da, A Grubu payları ISATR sembolü ile BİST Alt Pazar’da işlem görmektedir. İş Bankası’nın depo sertifikaları, ADR-144 A (Amerikan Depo Sertifikası) olarak 98LM sembolü ile ABD’de tezgah üstü piyasalarda ve GDR-REG S (Global Depo Sertifikası) olarak TIBD sembolü ile Londra Borsası’nda işlem görmektedir.​
İş Bankası A Grubu Pay Senetleri
​Borsa
BIST Sembolü
Reuters Kodu
Bloomberg Kodu
​ISIN Kodu
Borsa İstanbul
ISATR
ISATR IS
​ISATR TI
​TRAISATR91N6
İş Bankası B Grubu Pay Senetleri
​Borsa
BIST Sembolü
Reuters Kodu
Bloomberg Kodu
​ISIN Kodu
Borsa İstanbul
ISBTR
ISBTR IS
​ISBTR TI
​TRAISB​TR91N4

İş Bankası C Grubu Pay Senetleri
​Borsa
BIST Sembolü
Reuters Kodu
Bloomberg Kodu
​ISIN Kodu
Borsa İstanbul
ISCTR
ISCTR IS
​ISCTR TI
​TRAISC​TR91N2
​​
Türkiye İş Bankası A.Ş. ADR-144 A

​Sembolü
CUSIP Kodu
​BorsaDepo
​ISIN Kodu
98LM
9000151408
-
Bank of New York Mellon
​US9001514085


Türkiye İş Bankası A.Ş. GDR-REG S ​
​Sembolü
CUSIP Kodu
Borsa
Depo
​ISIN Kodu
TIBD
900151507
Londra Borsası
Bank of New York Mellon
​US9001515074
​​

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat