BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

İletişim

Kurum Bilgileri

İşlem Rehberi

​Bankamız Türkiye Bankalar Birliği üyesidir. Bankamızın faaliyetleri 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere tabi olup, bu düzenlemelere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun internet si​tesinden​​ ve Türkiye Bankalar Birliği'nin internet sitesinden​ ulaşılabilir.


Ürün ve hizmetlerimize ilişkin her türlü görüş ve önerinizi;

İletişim Formunu doldurarak internetten,
0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak,
Şubelerimiz aracılığıyla veya
Genel Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen posta adresine yazılı olarak

iletebilirsiniz.
 
Şirket Ünvanı: T. İş Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük Adresi: İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul
E-Mail Adresi: İletişim Formu​
Telefon: 0850 724 0 724
Tebligata elverişli KEP adresi: isbankasi​@hs02.kep.tr

Mersis Numarası: 0481005859000909

Yer Sağlayıcı

Türkiye İş Bankası A.Ş. (Yer Sağlayıcı Belge No:944)

Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti


Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Uygulaması'na www.turkiye.gov.tr​​ adresindeki ‘’ e-Devlet Kapısı’’ uygulamasında yer alan ‘’ E-Hizmetler’’ alanından ulaşılabilmektedir. 


Yetkili Denetim Organı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)

Posta Adresi: Büyükdere Caddesi No:106 Şerbetçi İş Merkezi Esentepe Şişli/İstanbul 
Telefon: (212) 214 50 00
Faks: (212) 216 09 92
Web Adresi: www.bddk.org.tr


TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti 

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti; sermaye piyasası faaliyetinde bulunan Birlik üyelerinin (aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri ve yatırım ortaklıkları), kendi aralarında veya müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki sermaye piyasası faaliyetlerinden doğan ve müşterilerin zarar, ziyan ve tazmin talepli uyuşmazlıklarının değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) bünyesinde kurulmuş bir Heyettir.Yetkili Denetim Organı

Posta Adresi: Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat:4 34394 Levent/İstanbul
Telefon: (212) 280 85 67
Faks: (212) 280 85 89
Web Adresi: www.tspb.org.tr​Dijital Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi

 
İlk defa Bankamız müşterisi olmanız ya da mevcut müşteriyseniz Bankacılık Hizmetleri Sözleşmenizin yenilenmesi sırasında söz konusu sözleşmenin şubelerimizde dijital ortamda imzalanması için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz. 

 
• Şube çalışanımız tarafından işlemlerinizi tamamlamanız için verilecek tablette TCKN veya müşteri numaranızın girişi yapılır.
• Tablet ekranında onayınıza sunulan sözleşmelerden Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi seçilir.
• Çıkan “Sözleşmeleri/Formları Gör” tuşuna basılır ve sözleşme tablette görüntülenir.
• Açılan sözleşmenin altında bulunan “Onayla ve Tamamla” tuşuna basılır.
• Onay sonrasında “Okundu/Onaylandı” statüsünde olan BHS için ekranda görülen “Mobil Onay Kodu Gönder” butonuna basılır.
• Kayıtlı cep telefonunuza iletilen doğrulama kodu tablette ekrana girilir.
• Kodun onaylanması sonrasında BHS onaylanmış olur.
• Sözleşmenin bir örneği kayıtlı e-posta adresine otomatik olarak iletilir.
• Kayıtlı e-posta adresiniz bulunmuyor ise sözleşmenin kağıt ortamında basılı bir kopyası elden teslim alabilirsiniz.
• Onaylama aşamasına kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir.
• Herhangi bir aşamada ekran üzerindeki "Çıkış" butonu kullanılarak sözleşme onayından vazgeçilebilir.
• İşlem sırasında onaylanan sözleşme elektronik ortamda saklanacak ve onaylı belgelere İşCep ve İnternet Şubemizden ulaşılabilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar​ sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye Bankacılık Hizmetleri Sözleşmemiz içerisinde yer verilmiştir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır.


Anında Kredi​


 
İnternet Şubemizden veya İşCep’ten 30.000 TL’ye kadar yapılacak ihtiyaç kredisi taleplerinin o an değerlendirilerek uygun bulunması durumunda kredi tutarının anında hesaba yatırıldığı Anında Kredi'ye aşağıdaki adımları izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz:

 
• "Kredilerim" veya "Başvurular" menüsünden Hızlı Kredi seçilir.
• Talep edilen kredi tutarı, kredi vadesi ve ilk taksit tarihi girişi yapılır.
• Uygun kredi seçenekleri listelenir. Her bir krediye ait detay bilgileri kredi seçimi yapılınca görüntüleyebilirsiniz. Başvuruda bulunacağınız krediye karar verdikten sonra "Devam" butonuna basılır. Çalışma şekli, gelir bilgisi gibi kredi başvurusu için gerekli diğer bilgilerin girişi ekran üzerinde ilgili alanlara yapılır ve "Devam" butonuna basılır.
• Talep edilen krediye ait bilgiler özet olarak gösterilir. Ekran üzerindeki “Devam” butonuna basarak ilerlemeniz durumunda başvuru değerlendirmeye alınır. 
• Başvuru uygun bulunduğu takdirde onaylanan kredinize ilişkin belgeler ekran üzerinde gösterilir.
• Belgeleri onaylamanızın ardından kredi tutarı başvuru sırasında seçtiğiniz hesaba aktarılır. Onayladığınız belgeler başvuru sırasında girişini yaptığınız e-posta adresinize iletilir. 
• Değerlendirme aşamasına kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. 
• Belgelerin görüntülendiği ekran üzerindeki "Onaylamadan çık" butonu kullanılarak başvuru bilgilerinde değişiklik yapılan ekrana geri dönülebilir.
• İşlem sırasında onaylanan belgeler kredinin kapanış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacak ve onaylı belgelere İnternet Şubemizden veya İşCep’ten ulaşılabilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye kredi sözleşmeniz içerisinde yer verilmiştir. ​

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 
1-Anında Kredi - Hayat Sigortası Başvurusu (İnternet Şubesi ve İşCep)

 
İnternet Şubemizden veya İşCep’ten 40.000 TL’ye kadar yapılacak ihtiyaç kredisi taleplerinin o an değerlendirilerek uygun bulunması durumunda kredi tutarının anında hesaba yatırıldığı Anında Kredi'ye dilerseniz ‘sigortalı’ olarak başvurabilirsiniz.

 
Sigortalı Anında Kredi Başvurusu için:
• Ana Menüde "Kredilerim" sekmesinden "Anında Kredi" seçilir.
• Talep edilen kredi tutarı, kredi vadesi ve ilk taksit tarihi girişi yapılır.
• ‘Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Metnini Okudum’ butonu işaretlenir.
• ‘Anında Kredi Sigortalı’ ve ‘Anında Kredi’ seçenekleri listelenir. Faiz oranı, taksit tutarı, yıllık maliyet tutarı, ücretler (tahsis ücreti) her bir seçenek için gösterilir. 
• Başvuruda bulunacağınız krediye ‘Anında Kredi Sigortalı’ olarak karar vermeniz halinde, ilgili buton işaretlenir ve "Devam" butonuna basılır. 
• “Veri Sorumlusu Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından sağlık verilerinizin Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma ve Açık Rıza Aydınlatma Metni'nde belirtildiği şekilde işlenmesini ve aktarılmasını kabul ediyorum.” kutucuğu işaretlendiğinde aydınlatma metni görüntülenir.
• Sağlık Beyanına ilişkin çıkan sorular yanıtlanır. Soruların tümü “hayır” olarak yanıtlanır ise; hesaplanan kredi bilgilerinin ve hayat sigortası prim tutarının görüntülendiği, ‘hayat sigortasının yaşa, talep edilen kredi tutarına ve vadesine göre hesaplandığı, tahsis ücreti ve hayat sigortası priminin kredi tutarının içinden tahsil edileceği ve kalan tutarın hesabınıza yatırılacağı, krediye bağlı hayat sigortası poliçesinin, acentesi olduğumuz Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. tarafından düzenleneceği’ bilgilerinin yer aldığı ekran açılır.
• Çalışma şekli, gelir bilgisi gibi kredi başvurusu için gerekli bilgilerin girişi ekran üzerinde ilgili alanlara yapılır ve "Devam" butonuna basılır.
• Talep edilen krediye ait bilgiler özet olarak gösterilir. Ekran üzerindeki “Devam” butonuna basarak ilerlemeniz durumunda başvuru değerlendirmeye alınır. 
• Başvuru uygun bulunduğu takdirde onaylanan kredinize ilişkin belgeler ekran üzerinde gösterilir.
• Belgeleri onaylamanızın ardından kredi tutarı başvuru sırasında seçtiğiniz hesaba aktarılır. Onayladığınız belgeler başvuru sırasında girişini yaptığınız e-posta adresinize iletilir. 
• Değerlendirme aşamasına kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. 
• Belgelerin görüntülendiği ekran üzerindeki "Onaylamadan çık" butonu kullanılarak başvuru bilgilerinde değişiklik yapılan ekrana geri dönülebilir.

 
İşlem sırasında onaylanan belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir.
 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye kredi sözleşmeniz ve kredi bağlantılı sigortalar bilgi formu içerisinde yer verilmiştir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 
2-Anında İşlem – Yurt Dışı Seyahat Sigortası Başvurusu (İnternet Şubesi ve İşCep)

 
İnternet Şubemiz ve İşCep aracılığıyla hesabınızdan veya kredi kartınızdan ödeme yaparak Yurt Dışı Seyahat Sigortası poliçenizi anında oluşturabilirsiniz.

 
Yurt Dışı Seyahat Sigortası başvurusu için:
• Ana Menü’de ‘Sigorta’ sekmesinde ‘Yurt Dışı Seyahat Sigortası’ seçilir.
• Sigorta yaptırmak istediğiniz kişi bilgisi (kendi adınıza veya başkası adına) seçilir. 
• Kendi adınıza yaptıracaksanız e-posta bilgisi girilir.
• Başkası adına seçilirse; TC kimlik numarası, ad soyad, doğum tarihi, adres bilgileri girilir.
• Sigortanın kim için yaptırılmak istendiği seçilir.
• Seyahat edilecek yer (Avrupa Ülkeleri / Dünya Ülkeleri), seyahat başlangıç ve bitiş tarihi ve kayak teminatı tercihi işaretlenir. Ekranda, bilgilerin Anadolu Sigorta ile paylaşılacağı bilgisi gösterilir. 
• Prim hesaplaması yapılır. Poliçenin hesaptan veya kredi kartı ödemesiyle anında satın alınmasına ilişkin tercih belirlenir. 
• Hesap veya Kredi kartı ödemesi seçilmesi durumunda İş Bankası nezdindeki tercih edilen hesaptan veya tercih edilen kredi kartından ödeme alınır ve poliçe oluşturularak ekranda gösterilir. Anadolu Sigorta tarafından oluşturulan poliçe ve bilgilendirme formu aynı anda başvuru sahibinin e-posta adresine iletilir.

 
İşlem sırasında onaylanan belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

3-Anında İşlem – Yurt Dışı Seyahat Sigortası Başvurusu (E Banka)

 
İnternet sitemizde yer alan Seyahat Sigortası Başvurusu ile seyahat sigortası talebinizi dilediğiniz şubemize iletebilir veya kredi kartıyla ödeme yaparak poliçenizi anında oluşturabilirsiniz.

 
Yurt Dışı Seyahat Sigortası başvurusu için:
• Ana sayfada ‘Bireysel’ sekmesinde ‘Sigorta Ürünleri’ başlığı altında ‘Hemen Al’ tuşuna basılır.
• Geçerli bir TCKN, cep telefonu ve doğrulama kodu girilir. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının okunduğunu belirten kutucuk seçilir. Ayrı bir pencerede “Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme” sayfası açılır. “Devam” tuşuna basılır.
• Sigortanın kim için yaptırılmak istendiği seçilir.
• Seyahat edilecek yer, seyahat tarihi ve kayak teminatı tercihi işaretlenir, prim hesaplaması yapılır.
• Poliçenin ‘Şubeden ödeme yapılarak Şubeden alınması’ veya ‘kredi kartından tahsilat yöntemiyle anında satın alınması’na ilişkin tercih belirlenir. 
• Kredi kartı ödemesi seçilmesi durumunda İş Bankası kredi kartından prim ödemesi gerçekleşir ve poliçe oluşturularak ekranda gösterilir. Anadolu Sigorta tarafından oluşturulan poliçe ve bilgilendirme formu aynı anda başvuru sahibinin e-posta adresine iletilir.
• Poliçenizi Şube’den satın almak isterseniz herhangi bir şubemize giderek referans numarası ile ödeme yapabilir ve poliçenizi elden teslim alabilirsiniz.

 
İşlem sırasında onaylanan belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 
4-Anında İşlem – DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Yeni Satış Başvurusu (İnternet Şubesi ve İşCep)

 
İnternet Şubemiz veya İşCep aracılığıyla hesabınızdan veya kredi kartınızdan ödeme yaparak Zorunlu Deprem Sigortası poliçenizi anında oluşturabilirsiniz.

 
DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) başvurusu için:
• Ana Menü’de ‘Sigorta’ sekmesinde ‘DASK- Zorunlu Deprem’ seçilir.
• Sigorta yaptırmak istediğiniz kişi bilgisi (kendi adınıza veya başkası adına) seçilir. 
• Kendi adınıza yaptıracaksanız; Zorunlu deprem sigortası yaptıracağınız konut ortak mülkiyetse "Diğer Sigortalı Ekle" seçeneğini kullanabilirsiniz. Başkası adına seçilirse; TC kimlik numarası, ad soyad, cep telefonu, adres bilgileri girilir ve  “Devam” tuşuna basılır.
• Daire Brüt Yüzölçümü, Bina İnşa Yılı, Daire Kullanım Şekli, Bina Yapı Tarzı, Kat Sayısı, Hasar Durumu bilgileri girilir ve Devam tuşuna basılır. Devam tuşuna basıldığında bilgiler Anadolu Sigorta ile paylaşılır. 
• “Adres Kodu” bilgisi veya “Adres” Bilgisi girilir. Adres Kodu ülke sınırları içindeki tüm konutlara verilen 10 haneli numaradır. Konutunuzun adres kodunu biliyorsanız "Adres kodu gireceğim.” seçeneğinden ilerleyebilirsiniz. Eğer adres kodunu bilmiyorsanız "Adres Bilgisi Gireceğim" seçeneğindeki bilgileri doldurarak adres kodunuza ulaşabilirsiniz.
• “Adres Kodu” girildiğinde veya adres bilgisinden adres koduna ulaşıldığında arsa bilgileri girilir. “Hesapla” tuşuna basıldığında prim ve varsa indirim oranı hesaplanır. 
• ‘Devam’ tuşuna basıldığında hesaptan veya kredi kartından ödeme seçenekleri görüntülenir, kredi kartı ile ödeme seçilirse taksit tercihleri görüntülenir. Bu ekranda ayrıca otomatik yenileme tercihi sorulur.
• ‘Devam’ tuşuna basıldığında; sigortalı, poliçe başlangıç bitiş tarihi, ödeme şekli, hesap bakiyesi/kart limiti, prim tutarı, otomatik yenileme talimatı bilgisi görüntülenir. 
•Bu aşamaya kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. Onay’a basıldığında İş Bankası nezdinde tercih edilen hesaptan veya kredi kartından ödeme alınır. İnternet Şube’den işlem yapıldıysa düzenlenen poliçe ekranda gösterilir. Her durumda, Anadolu Sigorta tarafından oluşturulan poliçe e-posta adresinize iletilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

5-Anında İşlem – Ferdi Kaza Sigortası Başvurusu (İnternet Şubesi)

 
İnternet Şubemiz aracılığıyla hesabınızdan veya kredi kartınızdan ödeme yaparak Ferdi Kaza Sigortası poliçenizi anında oluşturabilirsiniz.

 
• Ana Menü’de ‘Sigorta’ sekmesinde ‘Ferdi Kaza’ seçilir.
• Ferdi Kaza Sigortası ürün paketlerimize ilişkin detayların görüntülenebilmesi için paket seçimi (İş’te Koruma, İş’te Özel Koruma, İş’te Maximum Koruma) yapılır.
• Seçilen pakete göre teminat bilgileri (Standart Paket + Tedavi Masrafları + Ferdi Yardım ve Konut Yardım Hizmet Paketleri) ve yıllık prim tutarı görüntülenir. 
• “Devam” tuşuna basıldığında, Hesaptan ve Kredi Kartı’ndan ödeme seçenekleri, ödeme şekli (peşin veya taksitli) poliçe otomatik yenileme talimatı tercihi görüntülenir. 
• Bu aşamaya kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. 
• Tercih edilen ödeme şekli seçildiğinde ve poliçe otomatik yenileme talimatı tercihi “evet” ya da “hayır” olarak seçildiğinde, tahsilat sağlanır ve poliçe düzenlenir. 

 
İşlem sırasında onaylanan belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

6-Anında İşlem – Nefes Sağlık Sigortası Başvurusu (İnternet Şubesi)

 
İnternet Şubemiz aracılığıyla hesabınızdan ödeme yaparak Nefes Sağlık Sigortası poliçenizi anında oluşturabilirsiniz.

 
Nefes Sağlık Sigortası başvurusunda bulunmak için:
• Ana Menüde ‘Sigorta’ Sekmesinde ‘Nefes Sağlık’ seçilir.
• Nefes Sağlık Sigortası ürün paketlerimize ilişkin detayların görüntülenebilmesi için paket seçimi (İş’te Bir Nefes, İş’te Özel Bir Nefes) yapılır.
•  Seçilen pakete göre teminat bilgileri (acil cerrahi yatış + acil dâhili yatış + oda-yemek-refakatçi + yoğun bakım + ambulans giderleri) ve yıllık prim tutarı görüntülenir. 
• Bu aşamaya kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. Prim tahsilatı için kullanılacak hesap bilgisi, tercih edilen ödeme şekli seçildiğinde ve poliçe otomatik yenileme talimatı tercihi “evet” ya da “hayır” olarak işaretlendiğinde ve ‘devam’ tuşuna basıldığında tahsilat sağlanır ve poliçe düzenlenir. 

 
İşlem sırasında onaylanan belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 

 
7-Anında İşlem – Standart Kritik Hastalık Sigortası Başvurusu (İnternet Şubesi)

 
İnternet Şubemiz aracılığıyla hesabınızdan veya kredi kartınızdan ödeme yaparak Standart Kritik Hastalık Sigortası poliçenizi anında oluşturabilirsiniz.

 
Standart Kritik Hastalık Sigortası Başvurusunda bulunmak için:
• Ana Menüde, sırasıyla ‘Sigorta’ ve ‘Kritik Hastalıklar’ sekmelerinden ‘Standart Kritik Hastalıklar’ seçilir.
• Standart Kritik Hastalık Sigortası ürün paketlerimize ilişkin detayların görüntülenebilmesi için paket seçimi (Eko Paket, Klasik Paket, Özel Paket) yapılır.
•  Seçilen pakete göre teminat bilgileri (vefat teminat tutarı + kritik hastalık teminat tutarı) ve peşin ve aylık taksitli alternatiflerinde olmak üzere, yıllık prim tutarı görüntülenir. 
•  Kritik Hastalık Sigortası Bilgilendirme Formu okunup onaylandığında ve ‘devam’ tuşuna basıldığında sağlık beyanına ilişkin sorular görüntülenir. Soruların tamamı “Evet” olarak yanıtlandığında ve “devam” tuşuna basıldığında; prim tahsilatı için kullanılacak hesap ve kredi kartı bilgisi görüntülenir. 
• Bu aşamaya kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. Tercih edilen ödeme şekli seçildiğinde, poliçe otomatik yenileme talimatı tercihi “evet” ya da “hayır” olarak işaretlendiğinde ve poliçenin gönderilmesinin istendiği e-posta adresinin girişi yapıldığında tahsilat sağlanır ve poliçe düzenlenir. 
• Bu aşamaya kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. 

 
İşlem sırasında onaylanan belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 

 
8-Anında İşlem – Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası Başvurusu (İnternet Şubesi)

 
İnternet Şubemiz aracılığıyla hesabınızdan veya kredi kartınızdan ödeme yaparak Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası poliçenizi anında oluşturabilirsiniz.

 
• Ana Menüde, sırasıyla ‘Sigorta’ ve ‘Kritik Hastalıklar’ sekmelerinden ‘Kadına Özel Kritik Hastalıklar’ seçilir.
• Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası ürün paketlerimize ilişkin detayların görüntülenebilmesi için paket seçimi (Eko Paket, Klasik Paket, Özel Paket) yapılır.
•  Seçilen pakete göre teminat bilgileri (vefat teminat tutarı + kritik hastalık teminat tutarı) ve peşin ve aylık taksitli alternatiflerinde olmak üzere, yıllık prim tutarı görüntülenir. 
•  Kritik Hastalık Sigortası Bilgilendirme Formu okunup onaylandığında ve ‘devam’ tuşuna basıldığında sağlık beyanına ilişkin sorular görüntülenir. Soruların tamamı “Hayır” olarak yanıtlandığında ve “devam” tuşuna basıldığında; prim tahsilatı için kullanılacak hesap ve kredi kartı bilgisi görüntülenir. 
• Bu aşamaya kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. Tercih edilen ödeme şekli seçildiğinde, poliçe otomatik yenileme talimatı tercihi “evet” ya da “hayır” olarak işaretlendiğinde ve poliçenin gönderilmesinin istendiği e-posta adresinin girişi yapılıp ‘devam’ tuşuna basıldığında tahsilat sağlanır ve poliçe düzenlenir. 

 
İşlem sırasında onaylanan belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 

 
9-Anında İşlem – DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Yenileme Başvurusu (İnternet Şubesi ve İşCep)

 
İnternet Şubemiz ve İşCep aracılığıyla hesabınızdan veya kredi kartınızdan ödeme yaparak DASK- Zorunlu Deprem Sigortanızı anında yenileyebilirsiniz. 

 
• Ana Menüde ‘Sigorta’ sekmesinde sırasıyla ‘DASK- Zorunlu Deprem’ ve ‘Yenileme’ seçilir. 
• Mevcut Poliçe bilgileri görüntülenir (Poliçe no, başlangıç ve bitiş tarihi).
• “Devam” tuşuna basıldığında, daire brüt yüzölçümü, bina inşa yılı, bina yapı tarzı, kat sayısı, kullanım şekli, hasar durumu bilgileri gösterilir. Ekranda ayrıca, bilgilerin Anadolu Sigorta ile paylaşılacağı bilgisi ye ralır.
•  “Devam” tuşuna basıldığında il, ilçe, bucak/köy, mahalle, cadde/sokak, bina no, daire no gibi adres kodu bilgileri ve arsa bilgileri ile poliçe başlangıç bitiş tarihi bilgileri görüntülenir.
•  “Hesapla” tuşuna basıldığında, prim tutarı, yenileme indirimi oranı ve bina inşa yılı indirimi oranı görüntülenir.
•  “Devam” tuşuna basıldığında, Bankamız nezdindeki hesap ve kredi kartı bilgileri görüntülenir. Kredi Kartı sekmesinin seçilmesi halinde, taksit seçenekleri de gösterilir. Poliçenin gönderileceği e-posta adresi bilgisi gösterilir. Ödeme yöntemi seçildiğinde, otomatik yenilemeye ilişkin soru yanıtlandığında ve “Devam tuşuna basıldığında; özet bilgiler (sigortalı, poliçe dönemi, ödeme şekli, prim tutarı, otomatik yenileme tercihi bilgileri) görüntülenir.
• Bu aşamaya kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. 
•  “Onay” tuşuna basıldığında, poliçeniz düzenlenerek e-posta adresinize iletilir.

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 

 
10-Anında İşlem – Trafik Sigortası Yenileme Başvurusu (İnternet Şubesi ve İşCep)

 
İnternet Şubemiz ve İşCep aracılığıyla hesabınızdan veya kredi kartınızdan ödeme yaparak Zorunlu Trafik Sigortası poliçenizi anında yenileyebilirsiniz. 
• Ana Menüde ‘Sigorta’ Sekmesinde ‘Trafik Sigortası’ seçilir.
• “Devam” tuşuna basıldığında ve araç plaka bilgisi girilip “Sorgula” tuşuna basıldığında; aracın marka, model yılı, kullanım tipi, kullanım şekli, tip grubu bilgileri ekrana gelir.
• “Devam” tuşuna basıldığında ‘Ekstra Trafik Sigortası’, ‘Süper Trafik Sigortası’ veya ‘Sınırsız Trafik Sigortası’ paketlerinden biri seçilir. Ekranda; varsa hasarsızlık indirim oranı, poliçe başlangıç bitiş tarihi, prim tutarı görüntülenir. Hesaptan veya kredi kartından prim ödemesine yönelik tercih yapılır. 
• “Devam” tuşuna basıldığında ekranda; sigorta tipi, plaka, prim tutarı, motor-şasi numarası, poliçe başlangıç ve bitiş tarihi, ödeme yapılacak Bankamız nezdindeki kredi kartı numarası veya hesap bilgisi gösterilir. Tercih edilen ödeme yöntemi seçilip onay tuşuna basıldığında tercih edilen yöntemle ödeme alınır. Anadolu Sigorta tarafından oluşturulan poliçe ve bilgilendirme formu e-posta adresinize iletilir.
• İşlem onaylanana kadar ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. 

 
İşlem sırasında onaylanan belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 

 
11-Anında İşlem – KASKO Yenileme Başvurusu (İnternet Şubesi ve İşCep)

 
İnternet Şubemiz ve İşCep aracılığıyla hesabınızdan veya kredi kartınızdan ödeme yaparak Kasko sigortası poliçenizi anında yenileyebilirsiniz.

 
• Ana Menüde ‘Sigorta’ Sekmesinde ‘Kasko’ seçilir.
• Sigorta yaptırmak istediğiniz araç bilgisi (kendime ait araç veya başkasına ait araç) seçilir. Kendime ait araç seçilirse plaka bilgisi girilir. Başkasına ait araç seçilirse TC kimlik numarası ve plaka bilgisi girilir. Standart poliçe detayları görüntülenir.
• “Devam” tuşuna basıldığında e-posta, cep telefonu, adres bilgileri ve varsa indirimden faydalanmak için kampanya kodu girilir.
• “Devam” tuşuna basıldığında; plaka, poliçe başlangıç bitiş tarihi ile aracın; marka, model yılı, kullanım tipi, kullanım şekli, tip bilgisi ile paket bilgilerinin özeti ekranda gösterilir.
• “Devam” tuşuna basıldığında, poliçe başlangıç bitiş tarihi, varsa hasarsızlık indirimi, varsa diğer indirimler, peşin ve taksitli prim tutarı gösterilir. Hesaptan veya kredi kartından prim ödemesine yönelik tercih yapılır.
• ‘Bilgilendirme Formu ve Çerçeve Sözleşme’nin okudum olarak işaretlenerek devam edilmesi halinde Bankamız nezdindeki tercih edilen hesaptan veya tercih edilen kredi kartından ödeme alınır. Anadolu Sigorta tarafından oluşturulan poliçe ve bilgilendirme formu aynı anda e-posta adresinize iletilir.
•  İşlem onaylanana kadar ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir. 

 
İşlem sırasında onaylanan belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sigorta bilgi formundan ulaşılabilir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 

 
 
Anında Alışveriş Kredisi

 
Anlaşmalı alışveriş siteleri üzerinden yapacağınız kampanya kapsamında geçerli olan tutar aralığında olan alışverişlerinizi öderken Anında Alışveriş Kredisi'nden yararlanabilirsiniz. 

 
Aşağıdaki adımları izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz:

 
• Alışveriş yaptığınız internet sitesinde ödeme aşamasında Anında Alışveriş Kredisi seçeneği seçilir. Bu esnada taksit tutarı ve toplam geri ödeme tutarını görebilirsiniz.
• Bankamız sistemine bağlanmak için müşteri şifresi ve tek kullanımlık şifre ile login olunur ve alışveriş sitesine otomatik olarak geri dönülür. 
• İkamet, gelir, çalışma durumu gibi kredi başvurusu için gerekli bilgilerin girişi ekran üzerinde ilgili alanlara yapılır. 
• Vade ve ilk taksit tarihi seçimi yapılır, örnek ödeme planı görüntülenir. Kredi tutarı sepet tutarıdır. 
• “Devam” butonuna tıklandığında başvuru değerlendirmeye alınır.
• Başvuru uygun bulunduğu takdirde krediye ilişkin bilgi formu ve sözleşme ekran üzerinde gösterilir.
• Belgeleri onaylamanızın ardından kredi tutarı alışveriş yaptığınız firmanın hesabına aktarılır. Onayladığınız belgeler başvuru sırasında girişini yaptığınız e-posta adresinize iletilir.
• İşlem yaptığınız her aşamada geri dönme veya kredi başvurusunda bulunmaktan vazgeçerek başka bir ödeme seçeneğini tercih etme imkanınız bulunmaktadır.  

 
Başvuru sırasında onayladığınız bilgi formu ve sözleşmeye kredinizin kapanış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacaktır. Bu belgelere İnternet Şubemizden, İşCep’ten veya şubelerimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca söz konusu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşabilirsiniz. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye kredi sözleşmeniz içerisinde yer verilmiştir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır.

 
Kredim Hazır

 
Şubenizde onaylanan ihtiyaç kredilerinizi şubeye gitmeye gerek kalmadan İşCep ve İnternet Şubesi’de bulunan “Kredim Hazır” menüsünden kullanabilirsiniz.

 
Kredinizi aşağıdaki adımları izleyerek kullanabilirsiniz:

 
• Kredinizin onaylanmasının ardından tarafınıza yapılacak SMS/e-posta/bildirim mesajı üzerinden İşCep veya İnternet Şubesine müşteri şifresi ve tek kullanımlık şifre ile giriş yapılır,
• Onaylı krediye ilişkin bilgiler ve örnek ödeme planı görüntülenebilir, ilk taksit tarihi değişikliği yapılabilir,
• Taksit ödeme tercihleri ve iletişim bilgileri görüntülenir,
• Krediye ve varsa kredi bağlantılı hayat sigortasına ilişkin bilgi formu ve sözleşmeler görüntülenir ve sırayla onaylanır,
• Tüm belgelerin onayı tamamlandıktan sonra kredi tutarınız anında hesabınıza aktarılır. 

 
Yukarıda yer alan adımların her birinde bir önceki ekrana geri dönebilir, ödeme tercihlerinizi ve iletişim bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. 

 
Kullandığınız krediye ait bilgi formu ve sözleşmelere kredinizin kapanış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacaktır. Bu belgelere İnternet Şubemizden, İşCep’ten veya şubelerimizden ulaşabilirsiniz. Ayrıca söz konusu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşabilirsiniz. 

 

 
Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye kredi sözleşmeniz içerisinde yer verilmiştir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 
Anında İşlem - Ev Kredisi

 
İsbank.com.tr ana sayfada yer alan Anında İşlem-Ev Kredisi sürecinden başlatılan konut kredisi başvurularına, sadece birkaç saniye içinde sistemce ön onay verilmektedir. Ekspertiz ücretinin de sanal posla ödenmesi ve ekspertiz talebinin başlatılması sonrasında, başvuru sahipleri süreç boyunca sadece bir defa kredi kullanım anında şubeye gitmiş olurlar. 

 
Anında İşlem-Ev Kredisi süreci BAŞVURU, EKSPERTİZ, TAPU ve İPOTEK adımlarından oluşur. Bu kanaldan kredi başvurusunda bulunmak için aşağıdaki aşamalar izlenmelidir.  

 
•İsbank.com.tr ana sayfadan HEMEN BAŞVUR butonu tıklanır. 
•Açılan sayfada gerekli bilgi girişleri yapılarak BAŞVUR butonuna basılır ve başvuru adımı tamamlanmış olur. 
•Başvuru sonucu, başvuru adımında seçilen bilgilendirme kanalına sms/e-posta olarak saniyeler içinde iletilir. 
•Başvuru sahibi, kendisine iletilen bildirimdeki linke tıklayarak ya da isbank.com.tr=>Tüm işlemler=>Anında İşlem Başvuru Takibi alanından giriş yaparak sürece ekspertiz aşamasından devam edebilir. 
•Bu aşamada başvuru sahibi dilerse şubeden devam etmek için seçim yapabilir ya da tapu görüntüsünü yükleyip ekspertiz bedelini sanal pos üzerinden kredi kartıyla ödeyerek rapor düzenlenmesi talebini sistem üzerinden iletebilir. 
•Raporun düzenlenmesiyle birlikte, tercih edilen kanaldan müşteriye bilgilendirme iletilir. ​
•Ekspertiz ücretini kredi kartıyla ödeyen başvuru sahipleri ise şube seçimini bu aşamada yaparlar. 
•Başvuru sahibi tarafından seçilen şube, kişiyi arar ve kredi kullandırımı tarihi için randevu verir. 
•Randevu gününde kredi kullandırımı yapılır. (Bu aşamada müşteriye imzalatılan Sözleşme ve Sözleşme Öncesi bilgi Formu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar  sayfasından ulaşılabilir.)
•Kredi kullandırımıyla birlikte, ipotek belgeleri düzenlenerek müşteriye ve Satıcıya teslim edilir. Müşteri ve Satıcıdan en geç 5 işgünü içerisinde ilgili tapu müdürlüğünden randevu almaları beklenir. 
•Randevu gününde, ilgili Tapu Müdürlüğü’nde hazır bulunan Bankamız çalışanı, Alıcı ve Satıcı, tapu devri ve ipotek tesisi işlemlerini gerçekleştirirler. 
•Tapu devri ve ipotek tesisi işlemleri sonrasında, Alıcıya kullandırılan kredi bedelleri şube tarafından Satıcının hesabına aktarılır ve kredi kullandırım süreci tamamlanmış olur. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

Ek Hesap

 
İnternet Şubemizden veya İşCep’ten 500-2.000 TL arası yapılacak ek hesap taleplerinizin onaylanarak kullanımınıza açılması için aşağıdaki adımları izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz:

 
• "Kredilerim" veya "Başvurular" menüsünden Ek Hesap seçilir.
• İlgili hesap seçildikten sonra talep edilen ek hesap limiti ve faiz ödeme günü girişi yapılır.
• Aylık ortalama net gelir bilginizi girdikten sonra “Devam” butonuna basılır. 
• Talep edilen ek hesaba ait bilgiler özet olarak gösterilir. Ekran üzerinde “Devam” butonuna tıklandığı takdirde başvuru değerlendirmeye alınır.
• Değerlendirme aşamasına kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir.
• İşlem sırasında onaylanan belgeler ek hesabın kapanış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacak ve onaylı belgelere İnternet Şubemizden veya İşCep’ten ulaşılabilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr' de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir. 
• Başvuru sırasında alınan kişisel verilere ilişkin gizlilik kurallarına ve uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sözleşme içerisinde yer verilmiştir. 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır.

 
Kredi Kartı

 
İnternet sitemizden, İnternet Şubemizden veya İşCep’ten yapılacak kredi kartı taleplerinizin onaylanarak kullanımınıza açılması için aşağıdaki adımları izleyerek başvuruda bulunabilirsiniz:

 
• İnternet sitemizden “Kartlar”, İnternet Şubemiz ve İşCep’ten "Kredilerim" veya "Başvurular" menüsünden talep edilen kredi kartı seçilir.
• İnternet sitemizde aylık ortalama net gelir bilginizi girdikten sonra size ilişkin ek bilgilerin sağlanma yöntemi tercih edilir ve “Başvur” butonuna basılır.
• İnternet şubemiz veya İşCep’te aylık ortalama net gelir bilginizi girdikten sonra size ilişkin ek bilgilerin sağlanma yöntemi tercih edilir ve Kredi Kartı Bilgilendirme, Sözleşme Öncesi Bilgi ve Talep Formu’nu okunduktan sonra “Devam” butonuna basılır. 
• Talep edilen kredi kartına ait bilgiler özet olarak gösterilir. Ekran üzerinde “Devam” butonuna tıklandığı takdirde başvuru değerlendirmeye alınır.
• Değerlendirme aşamasına kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir.
• İşlem sırasında onaylanan belgeler kredi kartının kapanış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacak ve onaylı belgelere İnternet Şubemizden veya İşCep’ten ulaşılabilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr' de  Sözleşme ve Formlar​ sayfasından ulaşılabilir. ​
• Başvuru sırasında alınan kişisel verilere ilişkin gizlilik kurallarına ve uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sözleşme içerisinde yer verilmiştir.

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 

 
Anında İşlem – Kredi Kartı Son Hesap Özeti

 
İnternet sitemizden Bireysel Kredi kartınıza ait son dönem hesap özetinizi bankamız kayıtlarında yer alan e-posta adresine gönderebilirsiniz.

 
• İsbank.com.tr “Anında İşlem”, Kredi Kartı İşlemleri” menüsünden “Son Hesap Özeti” seçilir.
• TC Kimlik numarası, Bankamız kayıtlarında yer alan Cep Telefonu numarası ve ekranda görünen “Doğrulama Kodu” girilir. Kişisel Verilerin Korunması Politikasının okunduğunu belirten kutucuk seçilir. Ayrı bir pencerede “KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME” sayfası açılır.) “Devam” tuşuna basılır.
• Girilen bilgiler uyumluysa kart bilgilerinin girileceği ekran görüntülenir.
• Son hesap özeti alınmak istenen Kredi Kartının 16 haneli kart numarasının son 6 hanesi girilir. “Devam” tuşuna basılır.
• Eğer girilen kart bilgileri doğru ve uygun ise Son Hesap Özetinin Bankamız kayıtlarında yer alan e-posta adresine gönderildiğini belirten sonuç sayfası görüntülenir.
• Yaklaşık 2 dakika içerisinde kayıtlı e-posta adresine bilgileri girilen kartın son dönem hesap özeti PDF formatında gönderilir.

 

 
İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır. 
 

Mevduat Hesapları

İnternet Şubemizden veya İşCep’ten mevduat hesabı açmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

• Hesaplar ana menüsüne girilerek, “Yeni Hesap Aç” alt menüsüne girilir.
• Açılmak istenen vadeli veya vadesiz hesap türü seçilir.
• Hesabın para birimi, hesabın açılacağı şube paranın çekileceği hesap seçilir. Talep ediliyorsa hesabı diğer hesaplardan ayrıştırmak için serbest içerikli bir rumuz yazılır.
• Hesap açılış tutarı girilir. Her hesaba ilişkin bir hesap açılış alt limiti bulunmaktadır. Anılan alt limitler, bilgilendirme olarak para biriminin yanında gösterilecektir.
• Vadeli hesap türlerimizden birini açıyorsanız vade süresi veya vade bitiş tarihi girilir. Vadeli hesaplarımızdan Günlük Kazandıran Hesap, Vadeli Kumbara Hesabı ve Maksimum Vadeli Hesap, standart vadeli hesaplar olduğu için vade süresi 1 gündür. Bu hesaplar için ayrıca gün sayısı belirlenmesine gerek bulunmamaktadır.
• Vadeli hesaplarınızı kaç günlük ve hangi tutar üzerinden açacağınıza karar vermek için “Faiz Oranlarını Görüntüle” linkine tıklayarak vade ve tutara göre değişen faiz oranlarımızı görüntüleyebilirsiniz. Hesap açılış tutarı ve vade girildikten sonra da hesaba vade sonunda verilecek faiz oranı da ayrıca görüntülenecektir.
• Her ürüne özel sözleşme ve formlar hesap açma işlemi öncesinde müşteriye gösterilerek onayı alınır:
    o Vadesiz hesaplarda, ürün ve hizmet ücretlerine ilişkin Temel Bankacılık Ürün Bilgilendirme Formu ve hesap cüzdanın herhangi bir Şubemizden alınabileceğine dair hesap cüzdanı bildirimi gösterilir ve onayı alınır.
    o Standart vadeli hesaplardan ücret alınmaması nedeniyle sadece hesap cüzdanın herhangi bir Şubemizden alınabileceğine dair hesap cüzdanı bildirimi gösterilir ve onayı alınır. Bu ürüne özgü düzenlemeler Bankacılık Hizmetleri Sözleşmenizde yer almaktadır.
    o Standart vadeli hesap dışındaki ürünlerde Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu ve hesap cüzdanının herhangi bir Şubemizden alınabileceğine dair hesap cüzdanı bildirimi gösterilir ve onayı alınır.
• Açılacak hesaba ait bilgiler özet olarak gösterilir. Değerlendirme aşamasına kadar olan ekranlar üzerindeki "Geri" butonuyla önceki ekranlara geçiş yapılabilir.
• Özet ekranında onay alınır, standart dışı vadeli hesaplarda ürüne özel mesafeli sözleşme gösterilerek ayrıca onayı alınır.
• Hesap açılışı gerçekleştirilerek sonuç ekranında işlem detayları ve dekont gösterilir.

İşlem sırasında onaylanan belgeler hesap sahibinin sistemde kayıtlı e-posta adresine iletilir. Hesap açılışı sırasında sistemde kayıtlı eposta kullanıcıya gösterilerek, değişiklik yapma şansı da sunulmaktadır. Ayrıca “Hesaplarım” menüsünün altındaki “Sözleşme ve Formlarım” menüsünden de onaylanan sözleşme ve formlarınız gösterilmekte, dilerseniz size tekrar e-posta iletilmesi de sağlanmaktadır. 

Hesabın kapanış tarihinden itibaren 10 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacak ve onaylı belgelere İnternet Şubemizden veya İşCep’ten ulaşılabilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr' de  Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir.

Uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sözleşme içerisinde yer verilmiştir.

Başvuru sırasında alınan kişisel verilere ilişkin gizlilik kuralları

İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır.

HGS

İnternet Şubemizden veya İşCep’ten aşağıdaki adımları izleyerek HGS başvurusunda bulunabilirsiniz:

• "Başvurular" menüsünden “HGS-OGS” ardından “HGS” seçilir ve HGS başvuru sayfasına ulaşılır.
• Araç sınıfı seçimi ve plaka girişi yapılır.
• Sistemde kayıtlı olan cep telefonu numaranız ve e-posta adresiniz otomatik olarak ekranda görüntülenmektedir. Dilerseniz farklı bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi girişi yapabilirsiniz. Ardından "Devam" butonuna basılır.
•HGS’ye ilişkin ücretlerin tahsil edileceği ve talimatların gerçekleştirileceği hesabın ya da kredi kartının seçimi için “Ödeme Türü” alanından “Hesabım” ya da “Kredi Kartım” seçeneklerinden biri seçilir. “İlk Yükleme Tutarı” alanına açıklamada yer alan bilgiler doğrultusunda talep edilen tutar girilir. İlgili tutarın ek hesaptan tahsil edilmesi isteniyor ise “Ek Hesap” alanı aktifleştirilir.  “Otomatik Yükleme Limiti” ve “Otomatik Yükleme Tutarı” alanlarına talep edilen tutarlar girilir ve “Devam” butonuna basılarak ilerlenir.
•“Etiketin Teslim Edileceği Kişi ve Adres Bilgileri” başvuru sahibinin bilgileri ile görüntülenir, bu alanda değişiklik yapılabilir.
• Yukarıdaki adımlardaki tercihlerinizin gösterimi bir bütün olarak Onay ekranında yapılır.  Onay ekranında yer alan “Ön Bilgilendirme Formu” ve “HGS Etiketi/Kartı Sözleşmesi” okunur ve onaylanır.
• Belgeleri onaylamanızın ardından HGS ürünü satışı tamamlanır ve onayladığınız belgeler başvuru sırasında girişini yaptığınız e-posta adresinize iletilir.
• Onay butonuna basılmadan önce yukarıda yer alan adımların her birinde bir önceki ekrana “Geri” ya da  "←" butonu kullanılarak geri dönebilir, tercihlerinizi değiştirebilir ve HGS ürünü satın almaktan vazgeçebilirsiniz.
• İşlem sırasında onaylanan belgeler 10 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacak ve onaylı belgelere İnternet Şubemizden veya İşCep’ten ulaşılabilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr'de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir.
• Başvuru sırasında alınan kişisel verilere ilişkin gizlilik kurallarına ve uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sözleşme içerisinde yer verilmiştir.

İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır.

OGS

İnternet Şubemizden veya İşCep’ten aşağıdaki adımları izleyerek OGS başvurusunda bulunabilirsiniz:

• "Başvurular" menüsünden “HGS-OGS” ardından “OGS” seçilir ve OGS başvuru sayfasına ulaşılır.
• Araç sınıfı seçimi ve plaka girişi yapılır.
• Sistemde kayıtlı olan cep telefonu numaranız ve e-posta adresiniz otomatik olarak ekranda görüntülenmektedir. Dilerseniz farklı bir e-posta adresi girişi yapabilirsiniz. Ardından "Devam" butonuna basılır.
•OGS’ye ilişkin ücretlerin tahsil edileceği ve talimatların gerçekleştirileceği hesabın ya da kredi kartının seçimi için “Ödeme Türü” alanından “Hesabım” ya da “Kredi Kartım” seçeneklerinden biri  seçilir. “İlk Yükleme Tutarı” alanına açıklamada yer alan bilgiler doğrultusunda talep edilen tutar girilir. İlgili tutarın ek hesaptan tahsil edilmesi isteniyor ise “Ek Hesap” alanı aktifleştirilir.  “Otomatik Yükleme Limiti” ve “Otomatik Yükleme Tutarı” alanlarına talep edilen tutarlar girilir ve “Devam” butonuna basılarak ilerlenir.
•“Cihazınızın Teslim Edileceği Kişi ve Adres Bilgileri” başvuru sahibinin bilgileri ile görüntülenir, bu alanda değişiklik yapılabilir.
• Yukarıdaki adımlardaki tercihlerinizin gösterimi bir bütün olarak Onay ekranında yapılır.  Onay ekranında yer alan “Ön Bilgilendirme Formu” ve “OGS Cihazı Sözleşmesi” okunur ve onaylanır.
• Belgeleri onaylamanızın ardından OGS ürünü satışı tamamlanır ve onayladığınız belgeler başvuru sırasında girişini yaptığınız e-posta adresinize iletilir.
• Onay butonuna basılmadan önce yukarıda yer alan adımların her birinde bir önceki ekrana “Geri” ya da  "←" butonu kullanılarak geri dönebilir, tercihlerinizi değiştirebilir ve OGS ürünü satın almaktan vazgeçebilirsiniz.
• İşlem sırasında onaylanan belgeler 10 yıl süreyle elektronik ortamda saklanacak ve onaylı belgelere İnternet Şubemizden veya İşCep’ten ulaşılabilecektir. Ayrıca söz konusu belgelerin güncel içeriğine www.isbank.com.tr' de Sözleşme ve Formlar sayfasından ulaşılabilir.
• Başvuru sırasında alınan kişisel verilere ilişkin gizlilik kurallarına ve uyuşmazlık durumunda başvurulabilecek alternatif çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgiye sözleşme içerisinde yer verilmiştir.


İşbu doküman 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a (Kanun) dayanılarak hazırlanan ve 26.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 26.11.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik” kapsamında hazırlanmıştır.

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat