BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
İşinize Özel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankacılık
POS / ÖKC
Dış Ticaret
Nakit Yönetimi
Mevduat ve Yatırım

Kredi Kartı Müşteri Bilgilendirme Formu

​Kredinin Türü: Belirsiz süreli tüketici kredisi  

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 23. maddesi ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayınlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi ile diğer ilgili mevzuat uyarınca hazırlanan ve Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan işbu doküman; kredi kartlarına uygulanacak faiz, ücret, masraf vb. maddi yükümlülükler ile kredi kartı sözleşmesinin (Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin) koşullarını, tarafların hak ve sorumluluklarını içeren unsurlara ilişkin bilgilerin verilmesi ve müşterinin onayına sunulması amacıyla hazırlanmıştır.

İş'te Üniversiteli kredi kartı, Maximum Visa Klasik tipinde bir kredi kartı olup, Visa Klasik kartlarımızın özelliklerine haizdir. Bununla birlikte, kart hamilinin mezuniyet tarihine kadar, İş'te Üniversiteli kredi kartlarına indirimli kredi kartı yıllık ücreti uygulanmakta ve kartlarla nakit çekim işlemi yapılamamaktadır. Kart hamilinin mezuniyeti sonrasında, İş’te Üniversiteli kredi kartları numaraları değişmeksizin Maximum Visa Klasik karta dönüştürülmekte ve bu kartlar için de Visa Klasik kredi kartları için geçerli olan ücret ve faizler uygulanmaya başlanmaktadır.

ÜRÜNÜN ADI: Kredi Kartı
SÜRESİ: Süresiz

Asıl Kredi Kartı Yıllık Ücretleri (Vergi dâhildir.)

 Visa İş'te Üniversiteli *​
66 TL
Visa Temassız Özellikli İş’te Üniversiteli *
66 TL
 Visa Klasik/ Mastercard Standart Yurtiçi-Yurtdışı/ Mastercard Tema Asıl Kart /TROY Klasik
66 TL
 Visa Klasik/ Mastercard Standart Temassız Özellikli Yurtiçi-Yurtdışı/ Mastercard Temassız Özellikli Tema Asıl Kart
66 TL
​Visa Premier/ Mastercard Gold Asıl Kart
​88 TL
​ Visa Temassız Özellikli Premier/ Mastercard Temassız Özellikli Gold Asıl Kart
​88 TL
​ Visa / Mastercard Platinum Asıl Kart
​100 TL
​ Visa / Mastercard Temassız Özellikli Platinum Asıl Kart
​100 TL
​ Visa/ Mastercard Maximiles Asıl Kart
​110 TL
 Visa/ Mastercard Temassız Özellikli Maximiles Asıl Kart
​110 TL
​ Visa/ Mastercard Maximiles Select Asıl Kart
​158 TL
​ Visa/ Mastercard Temassız Özellikli Maximiles Select Asıl Kart
​158 TL
​ Visa Privia Asıl Kart
​-
​ Visa Temassız Özellikli Privia Asıl Kart
​-
​ Visa/TROY Aidatsız Asıl Kart
​-
​ Visa Aidatsız İş’te Üniversiteli Kart
​-

Ek Kredi Kartı yıllık ücreti, Asıl kredi kartı yıllık ücretinin yarısı kadardır. İş’te Üniversiteli Özellikli ek kredi kartı yıllık ücreti 25 TL’dir. Aidatsız kartların temassız ve Mobil Temassız özelliği bulunmamaktadır.

Kredi Kartı yıllık ücretleri yeni verilen kredi kartlarımızdan ilk yıldan itibaren alınmaktadır.

*Öğrencilik dönemi boyunca, Temaslı ve Temassız İş’te Üniversiteli kredi kartları ve İş’te Üniversiteli ek kartları için 25 TL olarak uygulanan kredi kartı yıllık ücreti; öğrencilik döneminin sona ermesinin ardından Visa Klasik ve Temassız Özellikli Visa Klasik kredi kartı yıllık ücreti geçerli olmaya başlayacaktır.
31.12.2014 Yılı Değerleri
Aylık Nakit Avans ve Alışveriş Faiz Oranı(Vergi ve Fon hariçtir.) (Türkiye şubesi kartları için) ​
TL hesap özetlerine yansıyan işlemler için %2,25’dir.
Aylık Nakit Avans ve Alışveriş Faiz Oranı(Vergi ve Fon hariçtir.)(KKTC şubesi kartları için) 
​ TL hesap özetlerine yansıyan işlemler için %2,26’dır. ​
Aylık Gecikme Faiz Oranı (Vergi ve Fon hariçtir.)
(Türkiye şubesi kartları için) 
​ TL hesap özetlerine yansıyan işlemler için %2,75’dir. 
Aylık Gecikme Faiz Oranı (Vergi ve Fon hariçtir.)
(KKTC şubesi kartları için) 

​ TL hesap özetlerine yansıyan işlemler için %2,76’dır. 
Kampanyalı Taksitli Nakit Avans Faizi (Vergi ve Fon hariç)
(Türkiye şubesi kartları için) 

​%2,25’dir.
Kampanyalı Taksitli Nakit Avans Faizi (Vergi ve Fon hariç)
(KKTC şubesi kartları için) 

​%2,26’dır. 
Peşin Alışverişlerin Taksitlendirilmesi-Ertelenmesi Faizi
(Vergi ve Fon hariç)* (Türkiye şubesi kartları için) ​

​%2,25’dir.
Peşin Alışverişlerin Taksitlendirilmesi-Ertelenmesi Faizi
(Vergi ve Fon hariç)* (KKTC şubesi kartları için)  ​

​%2,26’dır.
Hesap özeti erteleme faizi (Türkiye şubesi kartları için) ​
​%2,25’dir.
Hesap özeti erteleme faizi (KKTC şubesi kartları için) %2,26’dır.
Aylık Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı* (Vergi ve Fon hariçtir.)
(Türkiye şubesi kartları için) 

Tüm kartlar için %2,25’dir. 
Aylık Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı* ( Vergi ve Fon hariçtir.)
(KKTC şubesi kartları için) 

%2,26’dır.
Limit Aşım Faizi (Vergi ve Fon Hariç) (Türkiye Şubesi kartları için) ​
​%2,25’dir.
Limit Aşım Faizi (Vergi ve Fon Hariç) (KKTC Şubesi kartları için) 
​%2,26’dır. 
​Nakit Avans Ücreti (Vergi hariçtir) (2) (3) 
Yurtiçi: İşlem tutarının %3,5’i + 7,5 TL ilavesi (1);
Yurtdışı: İşlem tutarının %3,5'i + 3,5 USD Azami: 5.000 $, Azami:10.000 EUR. 

1 Nakit Avans Ücreti, gerek şubelerden gerekse Bankamatikler ve Maximum Nakit Noktalarından yapılan işlemlerde işlem tutarının %3,5’i + 7,5 TL olarak uygulanmaktadır. Kart sahibinin yurtiçinde diğer banka Şubeleri ya da ATM’lerinden nakit avans çekmesi durumunda ise söz konusu ücret işlem tutarının %4’ü + 7,5 TL olarak uygulanmaktadır.  
2 Kart sahibinin yapacağı nakit avans işlemlerinde, hesabı artı bakiyede ise Bankamız kanallarından yapılacak işlemlerde azami 7 TL olmak üzere işlem tutarının %1’i, yurtiçi diğer banka kanallarından yapılacak işlemlerde işlem tutarının %2,75’i + 7 TL, yurtdışından yapılacak işlemlerde ise asgari 3 USD olmak üzere, işlem tutarının %1,5’i olarak uygulanmaktadır.(Vergi hariçtir) 
3 Hesap ekstresine borç kaydedilir.
*  Kart hamilinin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile açık talebi olmaksızın kredi kartıyla ilgili sigorta yaptırılmayacaktır. Sigortaya ilişkin hizmetler Bankamız dışında bir sağlayıcıdan da alınabilecektir. ​

31.12.2014 Yılı Değerleri
Kredi Kartı Borç Ödeme Ücreti -Banka Dışı Kanallar(Vergi Dâhil)​
3,85 TL
Ortak ATM Kredi Kartı Borç Ödeme Ücreti (Vergi Dahil) 
Diğer banka ATM cihazlarından Kredi Kartıyla veya Banka Kartıyla yapılan kredi kartı borç ödeme işlemlerinde T.C. şubelerinden verilmiş kartlar için işlem başına 1,05 TL ve işlem tutarının %1,15’i, K.K.T.C. şubelerinden verilmiş kartlar için işlem başına 1,04 TL ve işlem tutarının %1,15’i. 
Kurum Ödeme- SGK Prim Ödemesi Ücreti (Vergi Dahil )
Kurum Ödeme- SGK Prim Ödemesi Ücreti (Vergi Dahil ) 
1 yıldan eski Geçmiş Hesap Özeti Gönderim Ücreti(Vergi Dahil) 
Hesap özeti başına 2 TL (basılı veya posta yoluyla) 
​Anında Fatura Ödeme Ücreti (Vergi Dahil) 
​0-100 TL arası işlemler için 1,75 TL, 100 TL üzeri işlemler için işlem tutarının %2’si ​
​Kart yenileme ücreti (Vergi Hariç)* 
​Asıl Kart: 8 TL, Ek Kart: 4 TL 
​Taksitli Nakit Avans Ücreti (Vergi Hariç) **
​%3,5 + 7,5 TL ​
​Karttan Karta Para Transferi Ücreti (Vergi Hariç)
​BKM Express aracılığıyla: İşlem başına 7,5 TL ve işlem tutarının %3,5’i
Maximum Mobil aracılığıyla: İşlem başına 7,5 TL ve işlem tutarının %3,5’i
Artı Bakiyeden yapılan işlemler: 0-500 TL arası 1 TL; 500-1000 TL arası 2 TL; 1000 TL ve üzeri 3 TL 
​Karttan Karta Para Transferi Faizi (Vergi ve Fon Hariç) 
% 2,25 
​İhbarname ücreti (Vergi Hariç) *** 
​5 TL 
​Sanal Kart ücreti (Vergi Hariç) ** 
​3,5 TL (3. Ve sonraki kartlar için alınmaktadır) 
​Otomatik Fatura Ödeme ücreti (Vergi Dahil) ** 
​ 0-100 TL arası faturalar için 1,75 TL, 100 TL üzeri için işlem tutarının %2’si 
​Kart Basım ve gönderim ücreti (Vergi Hariç) *** 
​9 TL
​ATM Bakiye Sorgulama Ücreti 
Yurtiçi: Diğer banka ATM cihazlarından Banka Kartıyla veya Kredi Kartıyla yapılan borç sorgulama işlemlerinden 0,27 TL (Vergi dahil),
Yurt Dışı: 2 TL(Vergi hariç)
​ATM Limit Sorgulama Ücreti
​0,27 TL (Vergi dahil) 

* Bir takvim yılı içinde otomatik yenilenme hariç 3.kez ve sonraki yenilemelerinden alınmaktadır. 
** Sadece KKTC şubelerine ait kredi kartları için alınmaktadır. 
*** Sadece KKTC şubelerine ait Aidatsız Kredi Kartları için geçerlidir. 

Ücretlerin Geçerlilik Süresi ve Sözleşme Değişiklik Bildirimleri: 
Kredi kartına ilişkin faiz, ücret ve komisyonlar işbu Kredi Kartı Bilgii ve Talep Formu’nun imza/onay tarihi itibariyle yukarıda yer alan ücret tablolarındaki gibi olup, bu form Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmede yapılacak değişiklikler kart hamiline bildirilir. Bu değişiklikler bildirimin yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, Sözleşmede meydana gelen değişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için otuz gün önceden kart hamiline bildirilmesi zorunludur. Kart hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç altmış gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. Kart hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve sözleşmeyi feshetmek hakkına sahiptir.
Bu formdaki ücretlerde, bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek dönemsel değişiklikler, 30 gün önceden tarafınıza yazılı olarak ya da eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret tahsil edilmeyecektir. Vazgeçme hakkını kullanmanız halinde Banka söz konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurma hakkını saklı tutar. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde ücret değişikliğinin kabul edildiği varsayılır.
Bu formdaki ücretlerde, bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçen dönemsel değişikliklerde ise onayınız alınacaktır.
İşbu Bilgi ve Talep Formunda yer verilen ücretler imza tarihi itibariyle geçerli ve günceldir. İlgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, anlık işlem niteliğindeki işlem ve hizmetlere ilişkin ücret bilgisi işlem gerçekleştirilmeden önce ilgili kanalda tarafınıza gösterilerek onayınız alındıktan sonra ücret tahsil edilecek olup, ücret değişikliklerinde tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Ücretlerin Tahsilat Şekli       
Yukarıda yer alan ücretlerin tahsilatı, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben veya kredi kartı hesabına borç kaydedilmek veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. 
6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlayan kredi kartı verilmesine ilişkin sözleşmeler, tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir.
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlayan kredi kartı verilmesine ilişkin düzenlemeler içermektedir.
Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi kapsamında Bankamızca kredi kartı ürününe bağlı olarak verilen ve kredi kartı ile yapılan alış veriş ya da nakit çekim işlemlerini taksitlendirme, erteleme, öteleme imkânı sağlayan
Peşin İşlemlerin Ertelenmesi,
Peşin İşlemlerin Taksitlendirilmesi,
Maximum Fırsat,
Taksitli Nakit Avans
hizmetlerinin, faiz karşılığında verildiği ve taksitlendirme, erteleme, ötelemenin üç aydan daha uzun süreli olduğu durumlarda, Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin kredi kartı ile ilgili düzenlemeleri, yukarıda sayılan hizmetlerle ilgili ve sınırlı olmak üzere, tüketici kredisi sözleşmesi olarak değerlendirilecektir.

Limit Bildirimi​
Kredi Kartı Limiti ve Müşteri Limiti, Kredi Kartı’nın tesliminde Kredi Kartı Hamili ve/veya Ek Kart Hamili’ne yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilir. Banka, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Kanun’un 9. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde, Kredi Kartı Hamili ve/veya Ek Kart Hamili’nin Kredi Kartı ve/veya Müşteri Limitini azaltma yetkisine sahiptir. Banka’nın Kredi Kartı ve/veya Müşteri Limitini azaltması durumunda, bu durum Kredi Kartı Hamili’ne ve Ek Kart Hamili’ne yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısıyla bildirilir.
Kredi kartı talebinin olumsuz sonuçlanması halinde Müşteri Banka tarafından derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirilecektir.
İşbu Kredi Kartı Bilgi ve Talep Formu Bankamız müşteriye teslim edildiği gün sonuna kadar bağlayıcıdır.

Asgari Kart Limitleri:
Müşterilerimize aşağıdaki asgari limitler dahilinde Maximum Kart / Maximiles üretilebilmektedir. Diğer bir deyişle, müşterilerimize tahsis edilecek kart limitine göre, aşağıdaki kart tipinde kart tahsis edilecektir. Maximiles kartlarımızın alt limiti 4.000 TL olduğundan, talep eden müşterimize bu limitin altında kart limiti tahsis edilmesi durumunda, başvuruda onay alınması koşuluyla Maximum Kart tahsis edilecektir. 

KART TİPİ
ASGARİ KART LİMİTİ 
MAXIMUM KLASİK KART 
400 TL 
MAXIMUM GOLD KART 
2.000 TL 
MAXIMUM PLATINUM KART 
10.000 TL 
​MAXIMILES 
​4.000 TL 
​MAXIMILES SELECT 
​10.000 TL

Sıfır limite kadar kredi kartı tahsis edilmesine ilişkin süreç:
Bir gerçek kişinin tüm kart çıkaran kuruluşlardan temin ettiği kredi kartları için tanınacak toplam kredi kartı limitine (“sektör limiti”) ilişkin olarak, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal kısıtlamalar bulunmaktadır.

Maximum / Maximiles kredi kartı başvurusu üzerine Bankamızca müşterimize kredi kartı tahsis edilmesinin uygun bulunması, ancak ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal kısıtlamalar dikkate alınarak belirlenen sektör limitindeki boşluğun, Bankamızın müşteri için uygun gördüğü kredi kartı limiti ile yukarıda yer verilen asgari kart limitleri doğrultusunda, kart tahsisi için kısmen veya tamamen yetersiz olduğunun tespiti ve müşterinin kredi kartı başvurusu sırasında onay vermesi halinde, 

a- 0.-TL limitli ya da sektör limitindeki boşluk ile sınırlı olarak düşük limitle kredi kartı tahsis edilecek, 
b- Kredi kartı tahsisini takip eden 6 ay boyunca Bankamızca sektör limitinin takip edilerek sektör limitinde boşluk oluştuğunun belirlenmesi halinde müşteriye yönelik SMS ile bilgilendirme ile birlikte, Bankamızca tahsis edilen kart limiti, ilk tahsis sırasında öngörülen kart limitine kadar arttırılabilecek,
c- Bankamız tarafından sektör limitinde boşluk oluşup oluşmadığının takip edilmesi sürecinin durdurulmasının istenmesi halinde, müşteri bu konuda Bankamıza bildirimde bulunacak, bu bildirim sırasında kartın limitinin asgari limitin altında olması durumunda kartı iptal edilecek,
d- 6 aylık sürenin sonunda sektör limit boşluğunun oluşmaması ya da oluşmakla birlikte, oluşan limit boşluğunun Bankamızın ilgili kart tipi için belirlediği asgari limitin altında kalması durumunda, müşteriye bilgilendirme yapılarak kredi kartı Bankamızca iptal edilecektir. 

Tüketici Kredisi Olarak Değerlendirilen Kredi Kartı Uygulamaları İle İlgili Genel Açıklamalar:
Peşin İşlemlerin Ertelenmesi, Bankamız kredi kartlarıyla gerçekleştirilen dönem içi bir peşin alışveriş işleminin, işlemi takip eden hesap kesim tarihine kadar Banka tarafından belirlenen faiz karşılığında belli bir süre sonraya ertelenmesi,

Peşin İşlemlerin Taksitlendirilmesi, Bankamız kredi kartlarıyla gerçekleştirilen dönem içi bir peşin alışveriş işleminin, işlemi takip eden hesap kesim tarihine kadar Banka tarafından belirlenen faiz karşılığında taksitlendirilmesi,

Maximum Fırsat, Bankamız kredi kartlarıyla, maliyetine kart hamilince katlanmak üzere belirli bir faiz oranı karşılığında taksitli işlem yapılması,

Taksitli Nakit Avans, Bankamız kredi kartlarıyla, belirli bir faiz karşılığında nakit çekim işlemi yapılması şeklinde işleyen uygulamalardır.

Kart Hamili, tüketici kredisi olarak değerlendirilen işlemlerinden kaynaklanan borç tutarı için bir taksit tutarından az olmamak üzere erken ödeme yapabilir. Bu durumda, erken ödenen gün sayısı dikkate alınarak bulunacak faiz tutarı, faiz tutarı üzerinden hesaplanacak BSMV ve KKDF tutarı kadar eksik tahsilat veya indirimi/iadesi yapılır.

Bu formdaki ücretlerde, bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek dönemsel değişiklikler, 30 gün önceden tarafınıza yazılı olarak ya da eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret tahsil edilmeyecektir. Vazgeçme hakkını kullanmanız halinde Banka söz konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurma hakkını saklı tutar. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde ücret değişikliğinin kabul edildiği varsayılır.

Bu formdaki ücretlerde, bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçen dönemsel değişikliklerde ise onayınız alınacaktır.

İşbu Bilgi ve Talep Formunda yer verilen ücretler imza tarihi itibariyle geçerli ve günceldir. İlgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, anlık işlem niteliğindeki işlem ve hizmetlere ilişkin ücret bilgisi işlem gerçekleştirilmeden önce ilgili kanalda tarafınıza gösterilerek onayınız alındıktan sonra ücret tahsil edilecek olup, ücret değişikliklerinde tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

Faiz Uygulaması İle İlgili Açıklamalar
Kredi Kartı hesabından nakit avans işleminde, aldığı nakit kadar Kredi Kartı Hesabına borç kaydı yapılacağını ve bu tutar üzerinden işlem tarihinden itibaren, TCMB tarafından belirlenen azami faiz oranları üzerinden faiz ve faiz üzerinden de BSMV ve KKDF tahakkuk ettirileceğini 

kabul eder. Kredi Kartı Hamili ve/veya Ek Kart Hamili, gerek tatil günlerinde gerekse iş günlerinde yapacağı nakit avans işlemleri için, faizin başlangıç tarihi olarak işlem tarihinin esas alınacağını kabul eder.

Kredi Kartı Hamili ve/veya Ek Kart Hamili, temerrüde düşmemek için Kredi Kartı Hesap Özeti’nde bildirilen, ödenmesi gereken asgari tutarı, son ödeme tarihine kadar Banka’ya ödemekle yükümlüdür. Kredi Kartı Hamili/Ek Kart Hamili’nin son ödeme tarihine kadar, Kredi Kartı Hesap Özeti’nde bildirilen toplam borç tutarını ödemesi durumunda, mal veya hizmet alımından kaynaklanan borcu için faiz tahakkuk ettirilmez. Kredi Kartı Hamili/Ek Kart Hamili, dönem borcunun bir kısmını ödemesi halinde kalan hesap bakiyesi için, TCMB tarafından belirlenen azami akdi ve gecikme faiz oranları üzerinden faiz, fon ve vergi hesaplanacağını, kalan hesap bakiyesine, asgarî tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda akdi faiz, asgarî tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, kalan hesap bakiyesinin asgari tutarı aşan kısmı için akdi faiz uygulanacağını kabul eder.

Uygulanacak akdi ve gecikme (temerrüt) faiz oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından belirlenen azami oranların üzerinde olmayacaktır. Müşteri, TCMB tarafından belirlenen azami akdi ve gecikme faiz oranlarını aşmayacak şekilde belirlenen oran üzerinden hesaplanacak faizi ve bu faiz tutarları üzerinden hesaplanacak BSMV ve KKDF’yi ödeyecek olup, kredi kartı uygulamasından doğan borçlarda bileşik faiz uygulanmaz.

Ödeme gününün, kanunlarda tatil olarak kabul edilen bir güne rastlaması durumunda, ödeme günü kendiliğinden bu günü izleyen ilk iş gününe geçecektir.

Cayma Hakkı
MÜŞTERİ, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata göre Tüketici ise; faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzer şekilde taksitle ödeme imkânı sağlayan kredi kartı verilmesine ilişkin düzenlemeler içeren Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin KREDİ KARTLARININ KULLANIMI ile ilgili hükümlerinden; kredi kartı için başvuruda bulunduğu tarihten; itibaren on dört gün içinde BANKA’ya bildirimde bulunmak şartıyla, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma bildirimine konu kredi kartı ile ilgili ve yalnızca bu kredi kartı ile sınırlı olarak cayma hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ’nin cayma bildirimini BANKA’ya iletmesi üzerine, cayma bildirimine konu kredi kartı kullanıma kapatılacak ve varsa bu kredi kartına bağlı otomatik ödeme talimatları dahil olmak üzere tüm talimatları, iptal edilecektir.

MÜŞTERİ, cayma bildirimini BANKA’ya göndermesinden sonraki otuz gün içinde anaparayı iade etmek ve faizi ödemek zorundadır. Bu süre içinde bu iade ve ödemelerin tamamen yapılmaması hâlinde, MÜŞTERİ caymamış sayılacaktır. MÜŞTERİ’nin kredi kartından caymamış sayıldığı durumlarda, cayma bildirimine bağlı olarak iptal edilen otomatik ödeme dahil her türlü talimatı kendiliğinden devreye girmeyecek, bunların devreye girmesi için MÜŞTERİ’nin yeniden talimat vermesi gerekecektir.

MÜŞTERİ’nin caymamış sayıldığı durumlarda, cayma bildiriminde bulunmasından sonra borçlarının geç ödenmesi sebebiyle oluşacak faiz müşteri tarafından ödenecektir.

Cayma halinde, kamu kurum veya kuruluşlarına ya da üçüncü kişilere ödenen masraflar MÜŞTERİ’ye ait olup, bu masrafların müşteriye iadesi söz konusu olmayacaktır.

İstenecek Teminatlar
Bankaca talep edilmesi halinde, Kredi Kartı Hamili’nin gelirini belgeleyememesi, Kredi Kartı Hamili tarafından beyan edilen gelirin Bankaca yeterli görülmemesi veya Banka tarafından Kredi Kartı Hamili’nin geri ödeme gücünün düştüğünün tespiti halinde, kredi ilişkisi süresince, Banka, Kredi Kartı Hamili’nden kefalet, menkul/gayrimenkul rehni gibi teminatlar talep edebilir. Kredi Kartı Hamili’nin ve/veya Kefil/Kefillerin ödeme gücünü kaybetmesi veya alınan teminatların değer yitirmesi gibi nedenlerle teminatların tamamlanması gerektiği durumlarda, Bankanın yeni kefil gösterme, menkul/gayrimenkul rehnitesis edilmesini talep etme hakkının bulunduğunu kabul eder. Kart hamilinin / Ek Kart hamilinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar her ne isim altında olursa olsun adi kefalet sayılacak; Kart hamilinin/ Ek Kart hamilinin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır.

Ödemelerin Gecikme Süresine Göre Temerrüt ve Muacceliyet
Kredi Kartı Hamili/ek kart hamili, Hesap Özeti son ödeme tarihine kadar eline geçmese dahi Bankanın kendisine sunduğu imkânları (telefon, Bankamatik, internet vs) kullanarak borcunu öğrenmek veya Hesap Özetini son ödeme tarihine kadar Bankanın elinde olacak şekilde yazılı olarak Bankadan talep etmek zorundadır. Kredi kartı hamili, ek kart hamilinin de, Bankanın kendisine sunduğu imkânları (telefon, Bankamatik, internet vs) kullanarak ortak ekstreli kartın güncel ve hesap özeti borcunu öğrenebileceğini kabul eder. Kredi Kartı Hamili’ne gönderilen bir önceki döneme ait Hesap Özeti’nde takip eden dönemin Hesap Kesim ve son ödeme tarihi bildirilmiş olduğundan, ödeme yapmayan Kredi Kartı Hamili/Ek Kart Hamili temerrüde düşmediğini iddia edemez.

Kredi kartı hesap özetinde kart/ek kart hamiline bildirilen ve hesap kesim tarihinden son ödeme tarihine kadar geçen sürede ödenmesi gereken asgari tutarın, kart/ek kart hamili tarafından ödenmemesi durumunda, kart/ek kart hamili, sözleşmeden doğan tüm borç ve yükümlülüklerinin herhangi bir ihtara gerek duyulmadan muaccel hale geleceğini, bir hesap özetinde belirtilen asgari ödeme tutarının ödenmemesi durumunda vadesi gelen borç ve önceden vadesi gelmiş ancak ödenmemiş borçlar toplamının müşteri kredi kartı ile bağlantılı vadesiz hesabındaki bakiyeden alınabileceğini, arka arkaya gönderilen iki hesap özetinde belirtilen asgari tutarın ödenmemesi durumunda kredi kartının bağlı bulunduğu vadesiz hesap, hesaba bağlı yatırım hesabı serbest bakiyesi, likit fonlardan alınabileceğini ve ilgili döneme ait son ödeme tarihinden itibaren tüm borçların tasfiyesine kadar geçecek süre içerisinde, muaccel hale gelmiş tüm borç üzerinde hesaplanacak temerrüt faizi, fon ve vergi ile borç için banka tarafından yapılacak masrafları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ise son ödeme tarihini takip eden yedi iş gününün sonunda en az asgari tutarın kredi kartı sözleşmesinde belirtilen ödeme vadesinde ödenmemesi halinde, Banka tarafından kart hamiline ihbar gönderilerek, ihbarda ihbarın gönderildiği tarihten itibaren en az asgari tutarın bir sonraki son ödeme tarihine kadar ödenmesi gerektiği, ödenmemesi halinde hesabın dondurulacağı ve kredi kartının ve varsa ek kartın kullanıma kapatılacağı, bir sonraki son ödeme tarihinde de ödenmemesi halinde kredi kartının ve varsa buna bağlı ek kartların iptal edileceği bildirilir. Kart/ek kart hamili, belirlenen süreler içerisinde en az asgari tutarı ödenmemesi halinde Banka tarafından kart hamiline verilen asıl kredi kartı ve varsa buna bağlı ek kredi kartların iptal edileceğini kabul eder.

Sözleşmenin Feshedilmesine İlişkin Esaslar
Müşteri Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin Kredi Kartı ile ilgili hükümlerini, ücret ödemeksizin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcı aracılığı ile 1 ay önceden bildirimde bulunmak suretiyle dilediği zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirme hakkına sahiptir. 

Banka; Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin Kredi Kartı ile ilgili hükümlerini, 2 ay önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla bildirimde bulunmak suretiyle dilediği zamanda herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirme hakkına sahiptir. Haklı nedenlerin varlığı halinde Banka, belirtilen bildirim süresine uyma zorunluluğu olmaksızın Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin Kredi Kartı ile ilgili hükümlerini derhal feshedebilir. 

Hukuki Giderler
İleride borçlu hakkında takip yapılması halinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Harçlar Kanunu, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve ilgili mevzuat uyarınca ortaya çıkabilecek masraflardır.  İleride müşteri hakkında yasal yollara başvurulması, takip yapılması halinde Hukuk Muhakemeleri Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Harçlar Kanunu, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve ilgili mevzuat uyarınca ortaya çıkabilecek giderlerin müşteriden tahsili söz konusu olabilecektir. İşbu Kredi Kartı Bilgi ve Talep Formu’nda yer verilen açıklamaların 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tüketici kredisi sözleşmesi sayılan kredi kartı uygulamaları için geçerli olduğunu, bunun dışındaki kredi kartı uygulamalarının bu kapsamda olmadığını; bu bağlamda, Müşteri’nin yukarıda sayılan hak ve yetkilerini 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 22. maddesinin 2. fıkrası uyarınca tüketici kredisi sözleşmesi sayılan kredi kartı uygulamaları açısından kullanılabileceğini önemle hatırlatırız.

Kredi Kartı Bilgi ve Talep Formu özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmet Sözleşmesi’nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmet Sözleşmesi de, bu formun bir nüshası ile birlikte tarafınıza teslim edilmektedir.

Okuyup anlamanız ve uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş işbu formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.

Bankanın matbu 6 sayfadan oluşan Kredi Kartı Bilgi ve Talep Formu’nun tamamını okuduğumu, anladığımı, müzakere etmek suretiyle kabul ettiğimi, tüm Sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat