BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Açıklamalar

Maximum

Maximum Platinum

Maximiles

MercedesCard

Privia

Privia Black

Maximum Genç

Maximum, Maximum Aidatsız, Maximum Gold, Maximum Tema Kart, Maximum Genç kredi kartı, Spor logolu kartlar

KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak ya da İnternet Şubemizdeki Kredi Kartları menüsünden, İşCep veya MaximumMobil aracılığıyla yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.​

 
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımından doğan zararlarda, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olmak üzere sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bankamıza kayıp/çalıntı bildirimini 24 saat içinde yapmamanız durumunda, 150 (yüz elli) Türk lirası sınırlaması uygulanmayacağını ve hukuka aykırı kullanımdan doğan zararların tümünden sorumlu tutulacağınızı hatırlatmak isteriz. Kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olan hukuka aykırı kullanım sorunluluğunuzu, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla sigortalattırabilirsiniz.​

 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

 
AÇIKLAMALAR

Müşteri Limiti: Tüm asıl ve ek şahıs kredi kartlarınızla nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Kart limitlerinizin toplamı müşteri limitinizi aşabilir ancak kart bakiyelerinizin toplamı müşteri limitinizi aşamaz.

 
Kullanılabilir Müşteri Limiti: Tarafınıza tahsis edilen müşteri limitinden, her bir kredi kartınız için hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartlarınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz.

 
Toplam Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Müşteri limitinin yanı sıra kredi kartı limitleriniz de geçerli olacaktır. Diğer bir ifadeyle müşteri limitiniz yeterli olduğu sürece, her bir kredi kartı ile yapabileceğiniz alışveriş ve nakit çekme işlemleri kredi kartı limitiniz kadar olabilecektir. Limit artırımı taleplerinizi Maximum Mobil, www.isbank.com.tr , İşCep veya şubelerimiz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 
Toplam Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten, hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. Kart limitinizin kullanımınıza bağlı olarak aşılması durumunda, aşılan kısmın kapatıldığı güne kadar günlük olarak limit aşım faizi uygulanır. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz.

 
Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile devir bakiyenizin toplamıdır.

 
Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.

 
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir. 

 
Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.
 
Yurtdışı işlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir.

Nakit Avans: Yurtiçi diğer Banka ATM ve şubelerinden gerçekleştirilen nakit avans işlemlerinde karşı bankaya ödenen ücret ve Yurtdışı Banka ATM ve şubelerinden yapılan nakit avans işlemlerinde karşı banka ile VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler de nakit avans ücretine dahil edilmektedir. VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler farklı olduğundan VISA/MasterCard/TROY logolu kartlarla yurtdışında yapılan nakit avans işlemlerinin ücretleri farklı olabilecektir ve ücretlerde maliyetlere göre değişiklikler yapılabilecektir.

Ödeme Noktaları:
Otomatik Ödeme Talimatı,
İnternet Şubemiz,
0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz,
Bankamatiklerimiz,
İşCep,
Maximum Mobil,
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri,
EFT ile diğer bankalar

 
Faiz Hesaplama Yöntemi: Nakit avans ve talih oyunları işlemlerinden oluşan bakiyenin tamamına günlük olarak, işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği günden itibaren hesap özetinde gösterilen Nakit Avans Faiz Oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit avans işlemleri karşılığında, ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın üzerinde ya da asgari tutara eşit ancak toplam tutardan az ödeme yapılması durumunda; son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti alışveriş borcuna hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz hesaplanmaktadır. Hesap özeti toplam borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi ya da asgari tutarın altında bir ödeme yapılması durumunda ise, hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti borcu üzerinden akdi faiz; son ödeme tarihinden sonra ise geciken (ödenmemiş) asgari tutar üzerinden gecikme faizi, kalan hesap özeti borcu üzerinden de akdi faiz tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibariyle olup, bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetiniz ile bildirilecektir. Nakit Avans ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ilave edilmektedir.

 
MaxiPuan: Maximum Kart ile yapılacak alışverişlerde,  işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan* kazanılmakta ve MaxiPuanlar Maximum işyerlerinde anında harcanabilmektedir. Ek kartlar da dahil olmak üzere, tüm Maximum kartların alışveriş işlemlerine ilişkin MaxiPuanları toplu olarak gösterilmektedir. Hesap kesim tarihi aynı olan birden fazla hesap özeti olan müşterilerin, hesap özetlerindeki MaxiPuanlar aynı olacaktır. MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubelerimizden veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden alabilirsiniz. 
* MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın   değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır. Kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, Banka'nın birikmiş puanları karşılıksız silme hakkı saklıdır.
 
OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximum Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden OPET MaxiPuan kazanılmakta, OPET MaxiPuan'lar Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanılabilmektedir. 

 
PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximum Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde PO MaxiPuan kazanılmakta ve PO MaxiPuan’lar Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanılabilmektedir. ​


Aidatsız Kart: Yıllık kart ücreti ödemek istemeyen müşterilerimiz için Maximum Aidatsız Kart ürünümüz sunulmaktadır. Şubelerimiz aracılığıyla ya da  “AİDATSIZ" boşluk TCKN'nizi yazıp 4402’ye SMS ileterek başvurabilirsiniz.

 
ÖNEMLİ NOT

KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN, HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMELERİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMELERİNE İZİN VERMEYİNİZ.

BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.

BANKAMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN E-POSTALARDA HİÇBİR ŞEKİLDE HESAP NUMARASI, TC KİMLİK NUMARASI, CEP TELEFONU NUMARASI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İLE ŞİFRE/PAROLA BİLGİLERİNİZ İSTENMEZ; BU BİLGİLERİ GİREBİLECEĞİNİZ İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRME YAPILMAZ. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞMAYINIZ. DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ HAKKINDA LÜTFEN 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONU ARAYARAK BANKAMIZA BİLGİ VERİNİZ.​

Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü bilgi için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.

Büyük Mükellefler V. D. Başkanlığı: 4810058590​
KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak ya da İnternet Şubemizdeki Kredi Kartları menüsünden, İşCep veya MaximumMobil aracılığıyla yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.

 
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımından doğan zararlarda, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olmak üzere sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bankamıza kayıp/çalıntı bildirimini 24 saat içinde yapmamanız durumunda, 150 (yüz elli) Türk lirası sınırlaması uygulanmayacağını ve hukuka aykırı kullanımdan doğan zararların tümünden sorumlu tutulacağınızı hatırlatmak isteriz. Kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olan hukuka aykırı kullanım sorunluluğunuzu, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla sigortalattırabilirsiniz.​

 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

 
AÇIKLAMALAR
Müşteri Limiti: Tüm asıl ve ek şahıs kredi kartlarınızla nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Kart limitlerinizin toplamı müşteri limitinizi aşabilir ancak kart bakiyelerinizin toplamı müşteri limitinizi aşamaz.

 
Kullanılabilir Müşteri Limiti: Tarafınıza tahsis edilen müşteri limitinden, her bir kredi kartınız için hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartlarınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz.

 
Toplam Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Müşteri limitinin yanı sıra kredi kartı limitleriniz de geçerli olacaktır. Diğer bir ifadeyle müşteri limitiniz yeterli olduğu sürece, her bir kredi kartı ile yapabileceğiniz alışveriş ve nakit çekme işlemleri kredi kartı limitiniz kadar olabilecektir. Limit artırımı taleplerinizi Maximum Mobil, www.isbank.com.tr, İşCep veya şubelerimiz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 
Toplam Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten, hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. Kart limitinizin kullanımınıza bağlı olarak aşılması durumunda, aşılan kısmın kapatıldığı güne kadar günlük olarak limit aşım faizi uygulanır. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz. 
Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile devir bakiyenizin toplamıdır.

 
Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.

 
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir. 

 
Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.

 
Yurtdışı işlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir. 

Nakit Avans: Yurtiçi diğer Banka ATM ve şubelerinden gerçekleştirilen nakit avans işlemlerinde karşı bankaya ödenen ücret ve Yurtdışı Banka ATM ve şubelerinden yapılan nakit avans işlemlerinde karşı banka ile VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler de nakit avans ücretine dahil edilmektedir. VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler farklı olduğundan VISA/MasterCard/TROY logolu kartlarla yurtdışında yapılan nakit avans işlemlerinin ücretleri farklı olabilecektir ve ücretlerde maliyetlere göre değişiklikler yapılabilecektir.

Ödeme Noktaları: 

 
Otomatik Ödeme Talimatı 
İnternet Şubemiz,
0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz,
Bankamatiklerimiz,
İşCep,
Maximum Mobil,
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri,​ 
EFT ile diğer bankalar

 
Faiz Hesaplama Yöntemi: Nakit avans ve talih oyunları işlemlerinden oluşan bakiyenin tamamına günlük olarak, işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği günden itibaren hesap özetinde gösterilen Nakit Avans Faiz Oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit avans işlemleri karşılığında, ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın üzerinde ya da asgari tutara eşit ancak toplam tutardan az ödeme yapılması durumunda; son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti alışveriş borcuna hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz hesaplanmaktadır. Hesap özeti toplam borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi ya da asgari tutarın altında bir ödeme yapılması durumunda ise, hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti borcu üzerinden akdi faiz; son ödeme tarihinden sonra ise geciken (ödenmemiş) asgari tutar üzerinden gecikme faizi, kalan hesap özeti borcu üzerinden de akdi faiz tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibariyle olup, bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetiniz ile bildirilecektir. Nakit Avans ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ilave edilmektedir.

 
MaxiPuan: Maximum Platinum Kart ile yapılacak alışverişlerde,  işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan* kazanılmakta ve MaxiPuanlar Maximum işyerlerinde anında harcanabilmektedir. Ek kartlar da dahil olmak üzere, tüm Maximum kartların alışveriş işlemlerine ilişkin MaxiPuanları toplu olarak gösterilmektedir. Hesap kesim tarihi aynı olan birden fazla hesap özeti olan müşterilerin, hesap özetlerindeki MaxiPuanlar aynı olacaktır. MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubelerimizden veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden alabilirsiniz. 

 
* MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın  değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır. Kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, Banka'nın birikmiş puanları karşılıksız silme hakkı saklıdır.

 
OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximum Platinum Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden OPET MaxiPuan kazanılmakta, OPET MaxiPuan'lar Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanılabilmektedir.

 
PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximum Platinum Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden PO MaxiPuan kazanılmakta ve PO MaxiPuan’lar Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanılabilmektedir.

 
Aidatsız Kartlar: Yıllık kart ücreti ödemek istemeyen müşterilerimiz için Maximum Aidatsız Kart ürünümüz sunulmaktadır. Maximum Aidatsız Kart’a şubelerimiz aracılığıyla ya da “ AİDATSIZ” boşluk TCKN’nizi yazıp 4402’ye SMS ileterek başvurabilirsiniz.

 
ÖNEMLİ NOT

KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN, HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMELERİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMELERİNE İZİN VERMEYİNİZ.

BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.

BANKAMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN E-POSTALARDA HİÇBİR ŞEKİLDE HESAP NUMARASI, TC KİMLİK NUMARASI, CEP TELEFONU NUMARASI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İLE ŞİFRE/PAROLA BİLGİLERİNİZ İSTENMEZ; BU BİLGİLERİ GİREBİLECEĞİNİZ İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRME YAPILMAZ. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞMAYINIZ. DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ HAKKINDA LÜTFEN 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONU ARAYARAK BANKAMIZA BİLGİ VERİNİZ.

Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü bilgi için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.

​Büyük Mükellefler V. D. Başkanlığı: 4810058590​ 
KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak ya da İnternet Şubemizdeki Kredi Kartları menüsünden, İşCep veya MaximumMobil aracılığıyla yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.​

 
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımından doğan zararlarda, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olmak üzere sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bankamıza kayıp/çalıntı bildirimini 24 saat içinde yapmamanız durumunda, 150 (yüz elli) Türk lirası sınırlaması uygulanmayacağını ve hukuka aykırı kullanımdan doğan zararların tümünden sorumlu tutulacağınızı hatırlatmak isteriz. Kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olan hukuka aykırı kullanım sorunluluğunuzu, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla sigortalattırabilirsiniz.​

 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

 
AÇIKLAMALAR
Müşteri Limiti: Tüm asıl ve ek şahıs kredi kartlarınızla nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Kart limitlerinizin toplamı müşteri limitinizi aşabilir, ancak kart bakiyelerinizin toplamı müşteri limitinizi aşamaz.

 
Kullanılabilir Müşteri Limiti: Tarafınıza tahsis edilen müşteri limitinden her bir kredi kartınız için hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartlarınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz.

 
Toplam Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir.  Müşteri limitinin yanı sıra kredi kartı limitleriniz de geçerli olacaktır. Diğer bir ifadeyle müşteri limitiniz yeterli olduğu sürece, her bir kredi kartıyla yapabileceğiniz alışveriş ve nakit çekme işlemleri kredi kartı limitiniz kadar olabilecektir. Limit artırımı taleplerinizi Maximum Mobil, www.isbank.com.tr , İşCep ya da şubelerimiz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 
Toplam Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten, hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. Kart limitinizin kullanımınıza bağlı olarak aşılması durumunda, aşılan kısmın kapatıldığı güne kadar günlük olarak limit aşım faizi uygulanır. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz. 

 
Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyenizin toplamıdır.

 
Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.

 
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir. 

 
Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.

 
Yurtdışı işlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir.

Nakit Avans: Yurtiçi diğer Banka ATM ve şubelerinden gerçekleştirilen nakit avans işlemlerinde karşı bankaya ödenen ücret ve Yurtdışı Banka ATM ve şubelerinden yapılan nakit avans işlemlerinde karşı banka ile VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler de nakit avans ücretine dahil edilmektedir. VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler farklı olduğundan VISA/MasterCard/TROY logolu kartlarla yurtdışında yapılan nakit avans işlemlerinin ücretleri farklı olabilecektir ve ücretlerde maliyetlere göre değişiklikler yapılabilecektir.
 
Ödeme Noktaları:  
Otomatik Ödeme Talimatı,
İnternet Şubemiz,
0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz,
Bankamatiklerimiz,
İşCep,
Maximum Mobil,
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri,​
EFT ile diğer bankalar

Faiz Hesaplama Yöntemi: Nakit avans ve talih oyunları işlemlerinden oluşan bakiyenin tamamına günlük olarak, işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği günden itibaren hesap özetinde gösterilen Nakit Avans Faiz Oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit avans işlemleri karşılığında, ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın üzerinde ya da asgari tutara eşit ancak toplam tutardan az ödeme yapılması durumunda; son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti alışveriş borcuna hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz hesaplanmaktadır. Hesap özeti toplam borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi ya da asgari tutarın altında bir ödeme yapılması durumunda ise, hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti borcu üzerinden akdi faiz; son ödeme tarihinden sonra ise geciken (ödenmemiş) asgari tutar üzerinden gecikme faizi, kalan hesap özeti borcu üzerinden de akdi faiz tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibariyle olup, bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetiniz ile bildirilecektir. Nakit Avans ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ilave edilmektedir.

 
MaxiPuan: Maximiles ile Maximum anlaşmalı işyerlerinde  yapılacak alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan* kazanılabilir, MaxiPuanlar Maximum işyerlerinde anında harcanabilir ve bilet alımlarında MaxiMil’e dönüştürülebilir. (1MaxiPuan=1 MaxiMil). Kampanyalar kapsamında kazanılan MaxiPuanlar MaxiMil’e dönüştürülmeyecektir. Maximiles kredi kartları ve ek kartlar ile kazan ile kazanılan MaxiPuanlar Maximum Kart ile kazanılan MaxiPuanlardan ayrı tutulacaktır.
* MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın
Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır. Herhangi bir nedenle kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, Banka'nın birikmiş puan ve/veya milleri karşılıksız silme hakkı saklıdır.

 
OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximiles Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden OPET MaxiPuan kazanılmakta ve OPET MaxiPuan'lar Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanılabilmektedir.

 
PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximiles Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden PO MaxiPuan kazanılmakta ve PO MaxiPuan’lar Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanılabilmektedir. 

 
MaxiMil: Maximiles kredi kartı ile yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilecek işlemlerden MaxiMil kazanılmakta, kazanılan MaxiMiller uçak bileti alımlarında kullanılabilmektedir. Kullanılmayan MaxiMiller işlem tarihinden 2 yıl sonra silinmektedir. Maximiles uygulamamız kapsamında, ek kartlar da dahil olmak üzere, tüm Maximiles kartlarının alışveriş işlemlerine ilişkin MaxiMil ve MaxiPuanları toplu olarak gösterilmektedir. MaxiMil uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubelerimizden, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz ya da maximiles.com.tr adresinden alabilirsiniz.

 
Aidatsız Kartlar: Yıllık kart ücreti ödemek istemeyen müşterilerimiz için Maximum Aidatsız Kart ürünümüz sunulmaktadır. Maximum Aidatsız Kart’a şubelerimiz aracılığıyla ya da “ AİDATSIZ” boşluk TCKN’nizi yazıp 4402’ye SMS ileterek başvurabilirsiniz.
 
ÖNEMLİ NOT

KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN, HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMELERİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMELERİNE İZİN VERMEYİNİZ.

BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.

BANKAMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN E-POSTALARDA HİÇBİR ŞEKİLDE HESAP NUMARASI, TC KİMLİK NUMARASI, CEP TELEFONU NUMARASI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İLE ŞİFRE/PAROLA BİLGİLERİNİZ İSTENMEZ; BU BİLGİLERİ GİREBİLECEĞİNİZ İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRME YAPILMAZ. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞMAYINIZ. DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ HAKKINDA LÜTFEN 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONU ARAYARAK BANKAMIZA BİLGİ VERİNİZ.​

Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü bilgi için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.

Büyük Mükellefler V. D. Başkanlığı: 4810058590​
KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak ya da İnternet Şubemizdeki Kredi Kartları menüsünden, İşCep veya MaximumMobil aracılığıyla yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.​

 
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımından doğan zararlarda, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olmak üzere sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bankamıza kayıp/çalıntı bildirimini 24 saat içinde yapmamanız durumunda, 150 (yüz elli) Türk lirası sınırlaması uygulanmayacağını ve hukuka aykırı kullanımdan doğan zararların tümünden sorumlu tutulacağınızı hatırlatmak isteriz. Kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olan hukuka aykırı kullanım sorunluluğunuzu, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla sigortalattırabilirsiniz.​

 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

 
AÇIKLAMALAR
Müşteri Limiti: Tüm asıl ve ek şahıs kredi kartlarınızla nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Kart limitlerinizin toplamı müşteri limitinizi aşabilir, ancak kart bakiyelerinizin toplamı müşteri limitinizi aşamaz.

 
Kullanılabilir Müşteri Limiti: Tarafınıza tahsis edilen müşteri limitinden, her bir kredi kartınız için hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartlarınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz

 
Toplam Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir.  Müşteri limitinin yanı sıra kredi kartı limitleriniz de geçerli olacaktır. Diğer bir ifadeyle müşteri limitiniz yeterli olduğu sürece, her bir kredi kartı ile yapabileceğiniz alışveriş ve nakit çekme işlemleri kredi kartı limitiniz kadar olabilecektir. Limit artırımı taleplerinizi Maximum Mobil, www.isbank.com.tr , İşCep ya da şubelerimiz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 
Toplam Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten, hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. Kart limitinizin kullanımınıza bağlı olarak aşılması durumunda, aşılan kısmın kapatıldığı güne kadar günlük olarak limit aşım faizi uygulanır. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz. 

 
Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemlerinizle devir bakiyenizin toplamıdır.
Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.

 
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir.
 
Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.

 
Yurtdışı işlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir. 

Nakit Avans: Yurtiçi diğer Banka ATM ve şubelerinden gerçekleştirilen nakit avans işlemlerinde karşı bankaya ödenen ücret ve Yurtdışı Banka ATM ve şubelerinden yapılan nakit avans işlemlerinde karşı banka ile VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler de nakit avans ücretine dahil edilmektedir. VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler farklı olduğundan VISA/MasterCard/TROY logolu kartlarla yurtdışında yapılan nakit avans işlemlerinin ücretleri farklı olabilecektir ve ücretlerde maliyetlere göre değişiklikler yapılabilecektir. 

Ödeme Noktaları:  
Otomatik Ödeme Talimatı,
İnternet Şubemiz,
0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz,
Bankamatiklerimiz,
İşCep,
Maximum Mobil,
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri,​
EFT ile diğer bankalar

 
Faiz Hesaplama Yöntemi: Nakit avans ve talih oyunları işlemlerinden oluşan bakiyenin tamamına günlük olarak, işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği günden itibaren hesap özetinde gösterilen Nakit Avans Faiz Oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit avans işlemleri karşılığında, ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın üzerinde ya da asgari tutara eşit ancak toplam tutardan az ödeme yapılması durumunda; son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti alışveriş borcuna hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz hesaplanmaktadır. Hesap özeti toplam borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi ya da asgari tutarın altında bir ödeme yapılması durumunda ise, hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti borcu üzerinden akdi faiz; son ödeme tarihinden sonra ise geciken (ödenmemiş) asgari tutar üzerinden gecikme faizi, kalan hesap özeti borcu üzerinden de akdi faiz tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibariyle olup, bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetiniz ile bildirilecektir. Nakit Avans ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ilave edilmektedir.

 
MaxiPuan: Mercedes Kart ile Maximum anlaşmalı işyerlerinde  yapılacak alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan* kazanılabilir, MaxiPuanlar Maximum işyerlerinde anında harcanabilir ve bilet alımlarında MaxiMil’e dönüştürülebilir. (1MaxiPuan=1 MaxiMil). Kampanyalar kapsamında kazanılan MaxiPuanlar MaxiMil’e dönüştürülmeyecektir. Mercedes Kartlar ve ek kartlar ile kazan ile kazanılan MaxiPuanlar Maximum Kart ile kazanılan MaxiPuanlardan ayrı tutulacaktır.
* MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır. Herhangi bir nedenle kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, Banka'nın birikmiş puan ve/veya milleri karşılıksız silme hakkı saklıdır.

 
OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Mercedes Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden OPET MaxiPuan kazanılmakta ve OPET MaxiPuan'lar Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanılabilmektedir. 

 
PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Mercedes Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden PO MaxiPuan kazanılmakta ve PO MaxiPuan’lar Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanılabilmektedir. 

 
MaxiMil: Mercedes Kart ile yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştirilecek işlemlerden MaxiMil kazanılmakta, kazanılan MaxiMiller uçak bileti alımlarında kullanılabilmektedir. Kullanılmayan MaxiMiller işlem tarihinden 2 yıl sonra silinmektedir. Mercedes Kart uygulamamız kapsamında, ek kartlar da dahil olmak üzere, tüm Mercedes kartlarının alışveriş işlemlerine ilişkin MaxiMil ve MaxiPuanları toplu olarak gösterilmektedir. MaxiMil uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubelerimizden, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz ya da maximiles.com.tr adresinden alabilirsiniz.

 
Aidatsız Kartlar: Yıllık kart ücreti ödemek istemeyen müşterilerimiz için Maximum Aidatsız Kart ürünümüz sunulmaktadır. Maximum Aidatsız Kart’a şubelerimiz aracılığıyla ya da “ AİDATSIZ” boşluk TCKN’nizi yazıp 4402’ye SMS ileterek başvurabilirsiniz.

 
ÖNEMLİ NOT

KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN, HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMELERİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMELERİNE İZİN VERMEYİNİZ.

BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.

BANKAMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN E-POSTALARDA HİÇBİR ŞEKİLDE HESAP NUMARASI, TC KİMLİK NUMARASI, CEP TELEFONU NUMARASI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İLE ŞİFRE/PAROLA BİLGİLERİNİZ İSTENMEZ; BU BİLGİLERİ GİREBİLECEĞİNİZ İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRME YAPILMAZ. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞMAYINIZ. DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ HAKKINDA LÜTFEN 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONU ARAYARAK BANKAMIZA BİLGİ VERİNİZ.​
 
Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü bilgi için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.

Büyük Mükellefler V. D. Başkanlığı: 4810058590​
KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak ya da İnternet Şubemizdeki Kredi Kartları menüsünden, İşCep veya MaximumMobil aracılığıyla yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.​
 
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımından doğan zararlarda, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olmak üzere sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bankamıza kayıp/çalıntı bildirimini 24 saat içinde yapmamanız durumunda, 150 (yüz elli) Türk lirası sınırlaması uygulanmayacağını ve hukuka aykırı kullanımdan doğan zararların tümünden sorumlu tutulacağınızı hatırlatmak isteriz. Kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olan hukuka aykırı kullanım sorunluluğunuzu, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla sigortalattırabilirsiniz.​

 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

 
AÇIKLAMALAR
Müşteri Limiti: Tüm asıl ve ek şahıs kredi kartlarınızla nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Kart limitlerinizin toplamı müşteri limitinizi aşabilir, ancak kart bakiyelerinizin toplamı müşteri limitinizi aşamaz.

 
Kullanılabilir Müşteri Limiti: Tarafınıza tahsis edilen müşteri limitinden, her bir kredi kartınız için hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden, henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartlarınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz.

 
Toplam Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Müşteri limitinin yanı sıra kredi kartı limitleriniz de geçerli olacaktır. Diğer bir ifadeyle müşteri limitiniz yeterli olduğu sürece, her bir kredi kartıyla yapabileceğiniz alışveriş ve nakit çekme işlemleri kredi kartı limitiniz kadar olabilecektir. Limit artırımı taleplerinizi Maximum Mobil, www.privia.com.tr , İşCep ya da şubelerimiz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 
Toplam Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten, hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. Kart limitinizin kullanımınıza bağlı olarak aşılması durumunda, aşılan kısmın kapatıldığı güne kadar günlük olarak limit aşım faizi uygulanır. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz. 
Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile devir bakiyenizin toplamıdır.

 
Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.

 
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir. 

 
Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.

 
Yurt dışı işlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir.

Nakit Avans: Yurtiçi diğer Banka ATM ve şubelerinden gerçekleştirilen nakit avans işlemlerinde karşı bankaya ödenen ücret ve Yurtdışı Banka ATM ve şubelerinden yapılan nakit avans işlemlerinde karşı banka ile VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler de nakit avans ücretine dahil edilmektedir. VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler farklı olduğundan VISA/MasterCard/TROY logolu kartlarla yurtdışında yapılan nakit avans işlemlerinin ücretleri farklı olabilecektir ve ücretlerde maliyetlere göre değişiklikler yapılabilecektir.
 
Ödeme Noktaları: 
Otomatik Ödeme Talimatı,
İnternet Şubemiz,
(0212) 473 83 83 no.lu Privia Hattımız,
Bankamatiklerimiz,
İşCep,
Maximum Mobil,
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri,​
EFT ile diğer bankalar

 
Faiz Hesaplama Yöntemi: Nakit avans ve talih oyunları işlemlerinden oluşan bakiyenin tamamına günlük olarak, işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği günden itibaren hesap özetinde gösterilen Nakit Avans Faiz Oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit avans işlemleri karşılığında, ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın üzerinde ya da asgari tutara eşit ancak toplam tutardan az ödeme yapılması durumunda; son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti alışveriş borcuna hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz hesaplanmaktadır. Hesap özeti toplam borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi ya da asgari tutarın altında bir ödeme yapılması durumunda ise, hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti borcu üzerinden akdi faiz; son ödeme tarihinden sonra ise geciken (ödenmemiş) asgari tutar üzerinden gecikme faizi, kalan hesap özeti borcu üzerinden de akdi faiz tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibariyle olup, bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetiniz ile bildirilecektir. Nakit Avans ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ilave edilmektedir.

 
MaxiPuan: Privia Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan* kazanılabilmekte, MaxiPuanlar Maximum işyerlerinde ve uçak bileti, seyahat alımlarında kullanılabilmektedir. Ek kartlar da dahil olmak üzere, tüm kartların alışveriş işlemlerine ilişkin MaxiPuanlar toplu olarak gösterilmektedir. Hesap kesim tarihi aynı olan birden fazla hesap özeti varsa, hesap özetlerindeki MaxiPuanlar aynı olacaktır. MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubelerimizden veya (0212) 473 83 83 numaralı Privia Hattımızdan alabilirsiniz. 

 
* MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır. Kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, Banka’nın birikmiş puanları karşılıksız silme hakkı saklıdır.

 
OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Privia Kredi Kartı ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden OPET MaxiPuan kazanılmakta, OPET MaxiPuan'lar Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanılabilmektedir.

 
PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Privia Kredi Kartı ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden PO MaxiPuan kazanılmakta ve PO MaxiPuan’lar Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanılabilmektedir.

 
ÖNEMLİ NOT​

KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN, HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMELERİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMELERİNE İZİN VERMEYİNİZ.

BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.

BANKAMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN E-POSTALARDA HİÇBİR ŞEKİLDE HESAP NUMARASI, TC KİMLİK NUMARASI, CEP TELEFONU NUMARASI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İLE ŞİFRE/PAROLA BİLGİLERİNİZ İSTENMEZ; BU BİLGİLERİ GİREBİLECEĞİNİZ İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRME YAPILMAZ. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞMAYINIZ. DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ HAKKINDA LÜTFEN 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONU ARAYARAK BANKAMIZA BİLGİ VERİNİZ.​

 
Kredi kartınızla ilgili her türlü bilgi için (0212) 473 83 83 no.lu Privia Hattımızı haftada 7 gün, 24 saat arayabilirsiniz.

Büyük Mükellefler V. D. Başkanlığı: 4810058590​

​KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak ya da İnternet Şubemizdeki Kredi Kartları menüsünden, İşCep veya MaximumMobil aracılığıyla yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.
 
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımından doğan zararlarda, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olmak üzere sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bankamıza kayıp/çalıntı bildirimini 24 saat içinde yapmamanız durumunda, 150 (yüz elli) Türk lirası sınırlaması uygulanmayacağını ve hukuka aykırı kullanımdan doğan zararların tümünden sorumlu tutulacağınızı hatırlatmak isteriz. Kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olan hukuka aykırı kullanım sorunluluğunuzu, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla sigortalattırabilirsiniz.
 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

AÇIKLAMALAR
Müşteri Limiti: Tüm asıl ve ek şahıs kredi kartlarınızla nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Kart limitlerinizin toplamı müşteri limitinizi aşabilir, ancak kart bakiyelerinizin toplamı müşteri limitinizi aşamaz.
 
Kullanılabilir Müşteri Limiti: Tarafınıza tahsis edilen müşteri limitinden, her bir kredi kartınız için hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden, henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartlarınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz.
 
Toplam Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Müşteri limitinin yanı sıra kredi kartı limitleriniz de geçerli olacaktır. Diğer bir ifadeyle müşteri limitiniz yeterli olduğu sürece, her bir kredi kartıyla yapabileceğiniz alışveriş ve nakit çekme işlemleri kredi kartı limitiniz kadar olabilecektir. Limit artırımı taleplerinizi Maximum Mobil, www.privia.com.tr , İşCep ya da şubelerimiz aracılığıyla iletebilirsiniz.
 
Toplam Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten, hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. Kart limitinizin kullanımınıza bağlı olarak aşılması durumunda, aşılan kısmın kapatıldığı güne kadar günlük olarak limit aşım faizi uygulanır. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz. 

Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile devir bakiyenizin toplamıdır.
 
Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.
 
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir. 
 
Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.
 
Yurt dışı işlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir.

Nakit Avans: Yurtiçi diğer Banka ATM ve şubelerinden gerçekleştirilen nakit avans işlemlerinde karşı bankaya ödenen ücret ve Yurtdışı Banka ATM ve şubelerinden yapılan nakit avans işlemlerinde karşı banka ile VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler de nakit avans ücretine dahil edilmektedir. VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler farklı olduğundan VISA/MasterCard/TROY logolu kartlarla yurtdışında yapılan nakit avans işlemlerinin ücretleri farklı olabilecektir ve ücretlerde maliyetlere göre değişiklikler yapılabilecektir.
 
Ödeme Noktaları: 
Otomatik Ödeme Talimatı,
İnternet Şubemiz,
0850 724 0 777 no.lu Privia Black Hattımız, 
Bankamatiklerimiz, 
Maximum Mobil,
​Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri,
EFT ile diğer bankalar

 
Faiz Hesaplama Yöntemi: Nakit avans ve talih oyunları işlemlerinden oluşan bakiyenin tamamına günlük olarak, işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği günden itibaren hesap özetinde gösterilen Nakit Avans Faiz Oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit avans işlemleri karşılığında, ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın üzerinde ya da asgari tutara eşit ancak toplam tutardan az ödeme yapılması durumunda; son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti alışveriş borcuna hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz hesaplanmaktadır. Hesap özeti toplam borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi ya da asgari tutarın altında bir ödeme yapılması durumunda ise, hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti borcu üzerinden akdi faiz; son ödeme tarihinden sonra ise geciken (ödenmemiş) asgari tutar üzerinden gecikme faizi, kalan hesap özeti borcu üzerinden de akdi faiz tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibariyle olup, bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetiniz ile bildirilecektir. Nakit Avans ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ilave edilmektedir.
 
MaxiPuan: Privia Black Kredi Kartı ile yapılacak alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan* kazanılabilmekte, MaxiPuanlar Maximum işyerlerinde ve uçak bileti, seyahat alımlarında kullanılabilmektedir. Ek kartlar da dahil olmak üzere, tüm kartların alışveriş işlemlerine ilişkin MaxiPuanlar toplu olarak gösterilmektedir. Hesap kesim tarihi aynı olan birden fazla hesap özeti varsa, hesap özetlerindeki MaxiPuanlar aynı olacaktır. MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubelerimizden veya 0850 724 0 777 numaralı Privia Black Hattımızdan alabilirsiniz. 
 
* MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır. Kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, Banka’nın birikmiş puanları karşılıksız silme hakkı saklıdır.
 
OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Privia Black Kredi Kartı ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden OPET MaxiPuan kazanılmakta, OPET MaxiPuan'lar Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanılabilmektedir.
 
PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Privia Black Kredi Kartı ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden PO MaxiPuan kazanılmakta ve PO MaxiPuan’lar Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanılabilmektedir.
 
ÖNEMLİ NOT

KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN, HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMELERİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMELERİNE İZİN VERMEYİNİZ.

BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.

BANKAMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN E-POSTALARDA HİÇBİR ŞEKİLDE HESAP NUMARASI, TC KİMLİK NUMARASI, CEP TELEFONU NUMARASI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İLE ŞİFRE/PAROLA BİLGİLERİNİZ İSTENMEZ; BU BİLGİLERİ GİREBİLECEĞİNİZ İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRME YAPILMAZ. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞMAYINIZ. DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ HAKKINDA LÜTFEN 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONU ARAYARAK BANKAMIZA BİLGİ VERİNİZ.
​ 
Kredi kartınızla ilgili her türlü bilgi için 0850 724 0 777 no.lu Privia Black Hattımızı haftada 7 gün, 24 saat arayabilirsiniz. 

Büyük Mükellefler V. D. Başkanlığı: 4810058590KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI

Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak ya da İnternet Şubemizdeki Kredi Kartları menüsünden, İşCep veya MaximumMobil aracılığıyla yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Kartınıza yansıyan alışveriş/nakit çekme/karttan karta para transferi işlemlerine itirazlarınızı, İşCep ve Maximum Mobil uygulamalarında yer alan “Harcama İtirazı” menülerimizi kullanarak kolayca bize ulaştırabilirsiniz. İtirazınızın güncel durumunu da aynı menülerdeki “İtiraz Takibi” sekmelerinden takip edebilirsiniz.​


​Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımından doğan zararlarda, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olmak üzere sorumluluğunuz bulunmaktadır. Bankamıza kayıp/çalıntı bildirimini 24 saat içinde yapmamanız durumunda, 150 (yüz elli) Türk lirası sınırlaması uygulanmayacağını ve hukuka aykırı kullanımdan doğan zararların tümünden sorumlu tutulacağınızı hatırlatmak isteriz. Kayıp/çalıntı bildiriminizden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen, 150 (yüz elli) Türk lirası ile sınırlı olan hukuka aykırı kullanım sorunluluğunuzu, ilgili sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla sigortalattırabilirsiniz.


KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.


AÇIKLAMALAR

Müşteri Limiti: Tüm asıl ve ek şahıs kredi kartlarınla nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğin azami tutarı gösterir. Kart limitlerinin toplamı müşteri limitini aşabilir ancak kart bakiyelerinin toplamı müşteri limitini aşamaz.

Kullanılabilir Müşteri Limiti: Tarafına tahsis edilen müşteri limitinden, her bir kredi kartın için hesap kesim tarihine kadar İş Bankası’na ulaşan borç ve alacak işlemlerinle taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. İnternet alışverişlerinde ya da ATM dışındaki temas noktalarından yapacağın nakit çekim işlemlerinde kullanılabilir limitinin temassız kartlarının offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsin.

Toplam Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğin azami tutarı gösterir. Müşteri limitinin yanı sıra kredi kartı limitlerin de geçerli olacaktır. Diğer bir ifadeyle müşteri limitin yeterli olduğu sürece, her bir kredi kartı ile yapabileceğin alışveriş ve nakit çekme işlemleri kredi kartı limitin kadar olabilecektir. Kart limitlerini artırma talebini Maximum Mobil, İşCep, İnternet Şubesi, Telefon Şubesi ya da sana en yakın İş Bankası Şubesi’nden iletebilirsin. Talebin değerlendirilecek ve uygun görülmesi durumunda limitin artırılacaktır.

Toplam Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartına tahsis edilen limitten, hesap kesim tarihine kadar İş Bankası’na ulaşan borç ve alacak işlemlerinle taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. Kart limitinin kullanımına bağlı olarak aşılması durumunda, aşılan kısmın kapatıldığı güne kadar günlük olarak limit aşım faizi uygulanır. İnternet alışverişlerinde ya da ATM dışındaki temas noktalarından yapacağın nakit çekim işlemlerinde kullanılabilir limitinin temassız kartının offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsin.

Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar İş Bankası’na ulaşan borç ve alacak işlemlerinle devir bakiyenin toplamıdır.

Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemen gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.

Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir.

Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunun ödenmesi gereken son tarihtir.

Yurtdışı İşlemler: Kartın için TL/USD, TL/EUR veya TL/USD/EUR hesap özeti tercihinde bulunman durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri,ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlarla yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan İş Bankası gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre %3'e kadar marj uygulanarak; EUR hesap özetli kartlarla yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan İş Bankası gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre %3'e kadar marjlı olarak EUR’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. EUR hesap özetli kartlarla yurtdışında gerçekleştirilen EUR para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlarla yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlarla yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orijinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurtdışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir.


Nakit Avans: Yurtiçi diğer Banka ATM ve şubelerinden gerçekleştirilen nakit avans işlemlerinde karşı bankaya ödenen ücret ve Yurtdışı Banka ATM ve şubelerinden yapılan nakit avans işlemlerinde karşı banka ile VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler de nakit avans ücretine dahil edilmektedir. VISA/MasterCard/Discover’a ödenen ücretler farklı olduğundan VISA/MasterCard/TROY logolu kartlarla yurtdışında yapılan nakit avans işlemlerinin ücretleri farklı olabilecektir ve ücretlerde maliyetlere göre değişiklikler yapılabilecektir.

Ödeme Noktaları: 

Otomatik Ödeme Talimatı
Maximum Mobil
 İşCep
İnternet Şubesi
0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubesi
Bankamatikler
İş Bankası Şubeleri ​
 EFT ile diğer bankalar


Faiz Hesaplama Yöntemi: Nakit avans ve talih oyunları işlemlerinden oluşan bakiyenin tamamına günlük olarak, işlemlerin İş Bankası kayıtlarına geçtiği günden itibaren hesap özetinde gösterilen Nakit Avans Faiz Oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. İş Bankası ve diğer bankalardan yaptığın nakit avans işlemleri karşılığında; ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemen durumunda alışveriş borcuna faiz tahakkuk ettirilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın üzerinde ya da asgari tutara eşit ancak toplam tutardan az ödeme yapılması durumunda; son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti alışveriş borcuna hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz hesaplanmaktadır. Hesap özeti toplam borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi ya da asgari tutarın altında bir ödeme yapılması durumundaysa hesap kesim tarihiyle son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti borcu üzerinden akdi faiz; son ödeme tarihinden sonraysa geciken (ödenmemiş) asgari tutar üzerinden gecikme faizi, kalan hesap özeti borcu üzerinden de akdi faiz tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özetinde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibariyle olup bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetinle bildirilecektir. Nakit avans ve alışveriş faiz oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ilave edilmektedir.

MaxiPuan: Maximum Genç kredi kartınla yapacağın alışverişlerde, işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan* kazanırsın. MaxiPuan’lar Maximum işyerlerinde anında harcanabilmektedir. Ek kartlar da dahil olmak üzere, tüm Maximum kartlarının alışveriş işlemlerine ilişkin MaxiPuan’ları toplu olarak gösterilmektedir. Hesap kesim tarihi aynı olan birden fazla hesap özeti olan müşterilerin, hesap özetlerindeki MaxiPuan’lar aynı olacaktır. MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubesi’nden ya da sana en yakın İş Bankası Şubesi’nden alabilirsin.

*MaxiPuan kazanımı İş Bankası’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. İş Bankası’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır. Kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, İş Bankası’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, İş Bankası'nın birikmiş puanları karşılıksız silme hakkı saklıdır.

OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximum Genç kredi kartıyla yapılacak akaryakıt alışverişlerinden OPET MaxiPuan kazanılmakta, OPET MaxiPuan’lar Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanılabilmektedir.

PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximum Genç kredi kartıyla yapılacak akaryakıt alışverişlerinden PO MaxiPuan kazanılmakta ve PO MaxiPuanlar Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanılabilmektedir.

Maximum Genç aidatsız kredi kartı: 18-25 yaş arasındaki, sadece çalışan gençlerin alabileceği Maximum Genç aidatsız kredi kartına sana en yakın İş Bankası Şubesi’nden başvurabilirsin.


ÖNEMLİ NOT

KARTINIZIN ÇALINMASI, KAYBOLMASI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN ELİNE GEÇMESİ TEHLİKESİ NEDENİYLE KREDİ KARTINIZDA DOĞUM TARİHİNİZ GİBİ KOLAY TAHMİN EDİLEBİLEN BİR ŞİFRE KULLANMAYINIZ. AYRICA, KART ŞİFRENİZİ MUTLAKA GİZLİ TUTUNUZ VE HERHANGİ BİR YERE YAZMAYINIZ. BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN, HERHANGİ BİR NEDENLE YANINIZA GELEN KİŞİLERİN YAPTIĞINIZ İŞLEME MÜDAHALE ETMELERİNE VE ŞİFRENİZİ ÖĞRENMELERİNE İZİN VERMEYİNİZ.

BANKAMATİKLERDE İŞLEM YAPARKEN KARTINIZIN SIKIŞMASI DURUMUNDA, BANKAMIZI ARAYARAK KARTINIZI MUTLAKA İPTAL ETTİRİNİZ. KARTINIZIN İPTAL EDİLMESİ İÇİN ŞİFRENİZİN BİLİNMESİNE GEREK YOKTUR. ÇEVRENİZDEKİLERDEN, SİZE KENDİLERİNİ BANKA ÇALIŞANI OLARAK TANITAN KİŞİLERDEN DAHİ YARDIM ALMAYINIZ VE KESİNLİKLE BU KİŞİLERİN CEP TELEFONLARINI KULLANMAYINIZ.

BANKAMIZ TARAFINDAN GÖNDERİLEN E-POSTALARDA HİÇBİR ŞEKİLDE HESAP NUMARASI, TC KİMLİK NUMARASI, CEP TELEFONU NUMARASI GİBİ KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ İLE ŞİFRE/PAROLA BİLGİLERİNİZ İSTENMEZ; BU BİLGİLERİ GİREBİLECEĞİNİZ İNTERNET SİTELERİNE YÖNLENDİRME YAPILMAZ. GÜVENLİĞİNİZ İÇİN KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA PAYLAŞMAYINIZ. DOLANDIRICILIK GİRİŞİMİ HAKKINDA LÜTFEN 0850 724 0 724 NUMARALI TELEFONU ARAYARAK BANKAMIZA BİLGİ VERİNİZ.

Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü bilgi için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.​

Büyük Mükellefler V. D. Başkanlığı: 4810058590

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat