BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
İşinize Özel
Krediler
Kartlar
Dijital Bankacılık
POS / ÖKC
Dış Ticaret
Nakit Yönetimi
Mevduat ve Yatırım

Açıklamalar

Maximum

Maximum Platinum

Maximiles

MercedesCard

Privia

Maximum Genç

Maximum, Maximum Aidatsız, Maximum Gold, Maximum Tema Kart, Maximum Genç kredi kartı, Spor logolu kartlar

KAYIP/ÇALINTI KART TAZMİN KOŞULLARI
Kartınızın kaybolması veya çalınması durumunda, kayıp/çalıntı bildiriminizi en yakın İş Bankası Şubesine başvurarak, 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizi arayarak ya da İnternet Şubemizdeki Kredi Kartları menüsünden, İşCep veya MaximumMobil aracılığıyla yapabilirsiniz. Kayıp/çalıntı durumunda kötü niyetli üçüncü kişilerce uğratılacağınız zararlarla ilgili yapacağınız itirazlar, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'na göre değerlendirilerek  sonuçlandırılacaktır. Harcama itirazınızın olması durumunda İnternet Şubemizde yer alan "Harcama İtiraz Formu’nun" doldurularak Bankamıza iletilmesi gerekmektedir. 

 
01.03.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu gereği, kart hamilleri, yapacakları kayıp ya da çalıntı bildiriminden önceki yirmi dört saat içinde kartları ile gerçekleştirilen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan 150 TL ile sınırlı olmak üzere sorumludurlar.  Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

 
KKTC Merkez Bankası tarafından yayınlanan ve yürürlüğe giren KKTC Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu kapsamında; KKTC Şubelerine ait kredi kartları için kart hamilleri ise, yapacakları bildirimden önceki 24 (yirmi dört) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan aylık brüt asgari ücretin onda biri ile sınırlı olmak şartı ile kart hamili sorumludur. Kartın kullanımının, bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektirdiği işlemler ise ödemenin kapsamı dışındadır.

 
AÇIKLAMALAR

Müşteri Limiti: Tüm asıl ve ek şahıs kredi kartlarınızla nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Kart limitlerinizin toplamı müşteri limitinizi aşabilir ancak kart bakiyelerinizin toplamı müşteri limitinizi aşamaz.

 
Kullanılabilir Müşteri Limiti: Tarafınıza tahsis edilen müşteri limitinden, her bir kredi kartınız için hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartlarınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz.

 
Toplam Kart Limiti: Nakit çekme ve alışveriş işlemlerinde kullanabileceğiniz azami tutarı gösterir. Müşteri limitinin yanı sıra kredi kartı limitleriniz de geçerli olacaktır. Diğer bir ifadeyle müşteri limitiniz yeterli olduğu sürece, her bir kredi kartı ile yapabileceğiniz alışveriş ve nakit çekme işlemleri kredi kartı limitiniz kadar olabilecektir. Limit artırımı taleplerinizi Maximum Mobil, www.isbank.com.tr , İşCep veya şubelerimiz aracılığıyla iletebilirsiniz.

 
Toplam Kullanılabilir Kart Limiti: Kredi kartınıza tahsis edilen limitten, hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile taksitli alışveriş işlemlerinden henüz vadesi gelmemiş taksitler toplamı ve verilen provizyonlar düşüldükten sonra kalan tutarı gösterir. Kart limitinizin kullanımınıza bağlı olarak aşılması durumunda, aşılan kısmın kapatıldığı güne kadar günlük olarak limit aşım faizi uygulanır. İnternet alışverişlerinizde ya da ATM dışındaki kanallardan yapacağınız nakit çekim işlemlerinizde kullanılabilir limitinizin temassız kartınızın offline limiti haricindeki kısmını kullanabilirsiniz.

 
Hesap Özeti Borcu: Hesap kesim tarihine kadar Bankamıza ulaşan borç ve alacak işlemleriniz ile devir bakiyenizin toplamıdır.

 
Ödenmesi Gereken Asgari Tutar: Son ödeme tarihine kadar ödemeniz gereken asgari tutarı gösterir. Bu tutar, ilgili dönem hesap özeti toplam borcu üzerinden hesaplanmaktadır.

 
Hesap Kesim Tarihi: Hesap özetinizin düzenlendiği tarihi gösterir. Bu tarih, her ay için aynı gün olarak belirlenmektedir. 

 
Son Ödeme Tarihi: Hesap özetinde bildirilen borcunuzun ödenmesi gereken son tarihtir.
 
Yurtdışı işlemler: Kartınız için TL/USD, TL/EURO veya TL/USD/EURO hesap özeti tercihinde bulunmanız durumunda yurtdışında gerçekleştirilen alışveriş işlemleri, ilgili yabancı para biriminden kartlara borç kaydedilir. TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen borç yönlü işlemler kredi kartının TL hesap özetine işlemin karta borç kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz satış kapanış kuruna; alacak yönlü işlemler işlemin karta alacak kaydedildiği gün geçerli olan gişe döviz alış kapanış kuruna, işlemin yönüne göre % 3'e kadar marj uygulanarak; Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen işlemler de işlemin karta borç/alacak kaydedildiği gün geçerli olan Banka gişe döviz kapanış kurları üzerinden işlemin yönüne göre % 3'e kadar marjlı olarak Euro’ya çevrilerek hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Euro hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen Euro para biriminden işlemler, TL hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen TL para biriminden işlemler ve USD hesap özetli kartlar ile yurtdışında gerçekleştirilen USD para biriminden işlemler orjinal işlem tutarları üzerinden hesap özetlerine borç/alacak kaydedilmektedir. Hesap özeti tercihinden bağımsız olarak yurt dışında gerçekleştirilen tüm nakit avans işlemleri TL olarak hesap özetine borç kaydedilmektedir.

 
Ödeme Noktaları:
Otomatik Ödeme Talimatı,
İnternet Şubemiz,
0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemiz,
Bankamatiklerimiz,
İşCep,
Maximum Mobil,
Türkiye İş Bankası A.Ş. Şubeleri,
PTT On-Line Şubeleri (Yalnızca TL ödemeler için)
EFT ile diğer bankalar.

 
Faiz Hesaplama Yöntemi: Nakit avans ve talih oyunları işlemlerinden oluşan bakiyenin tamamına günlük olarak, işlemlerin Bankamız kayıtlarına geçtiği günden itibaren hesap özetinde gösterilen Nakit Avans Faiz Oranı üzerinden faiz hesaplanmaktadır. Bankamız ve diğer bankalardan yaptığınız nakit avans işlemleri karşılığında, ayrıca nakit avans ücreti tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özeti borcunun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemeniz durumunda alışveriş borcunuza faiz tahakkuk ettirilmemektedir. Son ödeme tarihine kadar asgari tutarın üzerinde ya da asgari tutara eşit ancak toplam tutardan az ödeme yapılması durumunda; son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti alışveriş borcuna hesap kesim tarihinden itibaren akdi faiz hesaplanmaktadır. Hesap özeti toplam borcunun tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi ya da asgari tutarın altında bir ödeme yapılması durumunda ise, hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında, son ödeme tarihindeki kalan hesap özeti borcu üzerinden akdi faiz; son ödeme tarihinden sonra ise geciken (ödenmemiş) asgari tutar üzerinden gecikme faizi, kalan hesap özeti borcu üzerinden de akdi faiz tahakkuk ettirilmektedir. Hesap özetinizde bildirilen faiz tutarı, hesap kesim tarihi itibariyle olup, bu tarihten sonrası için hesaplanacak faiz tutarı bir sonraki hesap özetiniz ile bildirilecektir. Nakit Avans ve Alışveriş Faiz Oranına bu oran üzerinden hesaplanan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ile Kaynak Kullanım Destekleme Fonu ilave edilmektedir.

 
MaxiPuan: Maximum Kart ile yapılacak alışverişlerde,  işlem türüne ve işlemin yapıldığı işyerine göre değişen oranlarda MaxiPuan* kazanılmakta ve MaxiPuanlar Maximum işyerlerinde anında harcanabilmektedir. Ek kartlar da dahil olmak üzere, tüm Maximum kartların alışveriş işlemlerine ilişkin MaxiPuanları toplu olarak gösterilmektedir. Hesap kesim tarihi aynı olan birden fazla hesap özeti olan müşterilerin, hesap özetlerindeki MaxiPuanlar aynı olacaktır. MaxiPuan uygulaması ile ilgili her türlü bilgiyi şubelerimizden veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden alabilirsiniz. 
* MaxiPuan kazanımı Banka’nın belirlediği nitelikteki işlemler için söz konusu olmaktadır. Banka’nın Maximum üye kuruluşlarında geçerli olacak MaxiPuan oranlarında ön bildirim yapmaksızın   değişiklik yapma veya kaldırma hakkı saklıdır. Kartın kullanıma kapatılması, yenilenmemesi, Banka’nın sözleşmeyi feshetmesi halinde, Banka'nın birikmiş puanları karşılıksız silme hakkı saklıdır.
 
OPET MaxiPuan: Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET istasyonlarından Maximum Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinden OPET MaxiPuan kazanılmakta, OPET MaxiPuan'lar Maximum anlaşmalı OPET ve SUNPET işyerlerinde kullanılabilmektedir. 

 
PO MaxiPuan: Maximum anlaşmalı Petrol Ofisi (PO) ve ERK Petrol istasyonlarından Maximum Kart ile yapılacak akaryakıt alışverişlerinde PO MaxiPuan kazanılmakta ve PO MaxiPuan’lar Maximum anlaşmalı PO ve ERK Petrol işyerlerinde kullanılabilmektedir. ​


Aidatsız Kart: Yıllık kart ücreti ödemek istemeyen müşterilerimiz için Maximum Aidatsız Kart ürünümüz sunulmaktadır. Şubelerimiz aracılığıyla ya da  “AİDATSIZ" boşluk TCKN'nizi yazıp 4402’ye SMS ileterek başvurabilirsiniz.

 
ÖNEMLİ NOT


Kartınızın çalınması, kaybolması ve üçüncü kişilerin eline geçmesi tehlikesi nedeniyle kredi kartınızda doğum tarihiniz gibi kolay tahmin edilebilen bir şifre kullanmayınız. Ayrıca, kart şifrenizi mutlaka gizli tutunuz ve herhangi bir yere yazmayınız. Bankamatiklerde işlem yaparken, herhangi bir nedenle yanınıza gelen kişilerin yaptığınız işleme müdahale etmelerine ve şifrenizi öğrenmelerine izin vermeyiniz.

Bankamatiklerde işlem yaparken kartınızın sıkışması durumunda, bankamızı arayarak kartınızı mutlaka iptal ettiriniz. Kartınızın iptal edilmesi için şifrenizin bilinmesine gerek yoktur. Çevrenizdekilerden, size kendilerini banka çalışanı olarak tanıtan kişilerden dahi yardım almayınız ve kesinlikle bu kişilerin cep telefonlarını kullanmayınız.

Bankamız tarafından gönderilen e-postalarda hiçbir şekilde hesap numarası, tc kimlik numarası, cep telefonu numarası gibi kişisel bilgileriniz ile şifre/parola bilgileriniz istenmez; bu bilgileri girebileceğiniz internet sitelerine yönlendirme yapılmaz. Güvenliğiniz için kişisel bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmayınız. Dolandırıcılık girişimi hakkında lütfen 0850 724 0 724 numaralı telefonu arayarak bankamıza bilgi veriniz. 
Telefon Şubemizi kredi kartınızla ilgili her türlü bilgi için 7 gün/24 saat arayabilirsiniz.

Hesap Özetlerinize ilişkin itirazlarınızı son ödeme tarihinden itibaren en geç 10 gün içinde  Maximum Mobil’den iletebilir ya da işyeri adını, işlem tarihini ve tutarını belirtmek suretiyle yazılı ve imzalı olarak aşağıda belirtilen adrese ya da faksa bildirebilirsiniz.
KKTC Şubelerine ait kredi kartlarınızın Hesap Özetlerinize ilişkin itirazlarınızı son ödeme tarihinden itibaren en geç 20 iş günü içinde  işyeri adını, işlem tarihini ve tutarını belirtmek suretiyle yazılı ve imzalı olarak aşağıda belirtilen adrese ya da faksa bildiriniz.

 
Bireysel Kredi ve Kart Operasyonları Bölümü
Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi
İçmeler Mah. Piri Reis Cad. No: 62 34940 Tuzla-İstanbul
Tel: 0850 724 0 724   Faks: (212) 316 07 00, 316 07 01
 
Büyük Mükellefler V. D. Başkanlığı: 4810058590

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat