BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı

​TL birikimleriniz değerlenirken kur değişimlerinden etkilenmesin!​

Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı


Kur Korumalı Vadeli TL Hesap ile döviz, altın ve TL birikimlerinizi İş Bankası’nın sunduğu faiz oranlarıyla değerlendirebilir, olası kur değişimlerine karşı birikimlerinizi koruyabilirsiniz.

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile birikimlerinize vade boyunca mevduat faizi getirisi elde edersiniz. Vade sonu mevduat faizi getirinizin kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan düşük olması halinde aradaki fark hesabınıza ilave olarak Türk Lirası olarak yansıtılacaktır.

İster TL ister döviz birikimlerinizle açabileceğiniz Kur Korumalı Vadeli Hesapları, İşCep’ten Hesaplar -> Yeni Hesap Aç adımlarını takip ederek ya da İş Bankası şubelerinden kolayca açabilirsiniz.


USD, EUR, GBP veya Altın cinsinden mevduat birikimi olan gerçek kişi müşterilerimiz için;

Hesap Özellikleri

Yurt içi yerleşik gerçek kişilere ve tasarruf grubunda açılabilir.
USD, EUR ve GBP döviz cinsinden mevduat birikimi ile açılan Kur Korumalı Vadeli TL Hesabı Şubelerimizden iş günlerinde 10:00 - 16:30 saatleri arasında, İnternet Şube ve  İşCep'ten ise 7/24 açılabilir.
Altın cinsinden mevduat birikimi ile açılan Kur Korumalı Vadeli TL Hesabı, yalnızca İş Bankası şubelerinden iş günlerinde 10:00 – 16:30 saatleri arasında açılabilmektedir.
92, 181 ve 365 - 366 gün vade ile açılabilir.
Söz konusu dövizin TL’ye dönüştürülmesi sırasında ilgili günde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilen saat başı kurlarından en güncel olan kullanılacaktır.
Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşerek faiz hakkı ortadan kalkmaktadır.
Gelir vergisi stopajı uygulanmayacaktır.
7 Mart 2022 tarihinde 31771 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik ile TCMB düzenlemeleri kapsamında döviz veya altın cinsinden bakiye kullanılarak açılan Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesapları vade sonunda yenilenebilecektir. Vade sonunda hesabın yenilenmesi işlemi müşteri talimatı ile yapılacaktır. Yenileme talimatı olmayan hesaplar otomatik olarak kapatılacaktır.
Hesabın vade sonunda yenilenmesinin tercih edilmesi halinde, vade sonundaki TL bakiye tutarını aşmayacak şekilde hesabın vadesi yenilenecektir. Yenilemelerde Hesabın yeni referans kuru yeni vade başında TCMB tarafından saat 11:00’de ilan edilen döviz kuru olacaktır. Detaylı bilgi için Şubelerimize veya çağrı merkezimize başvurabilirsiniz.

TL birikimlerini Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı’nda değerlendirmek isteyen gerçek kişi müşterilerimiz için;

Hesap Özellikleri

Yurt içi yerleşik gerçek kişilere (yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kişiler) ve tasarruf grubunda açılabilir.
Yalnızca iş günlerinde; şubelerimizden 11:00 - 17:30 saatleri arasında, İnternet Şube ve ​İşCep'ten ise 11:00 - 18:00 saatleri arasında açılabilir.
92, 181, 272 ve 365 - 366 gün vade ile açılabilir.
Vade sonunda getiri hesaplamasında kullanılacak döviz kurunu USD/TL, EUR/TL veya GBP/TL (Dolar, Euro, İngiliz Sterlini) para birimlerinden biri olarak hesap açılışında seçebilirsiniz. Hesap açılışında referans kur olarak seçilen döviz cinsine göre TCMB tarafından ilan edilen saat başı döviz alış kurlarından saat 11:00 kuru açılış kuru olarak kullanılacaktır.
Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşerek faiz hakkı ortadan kalkmaktadır.
Gelir vergisi stopajı uygulanmayacaktır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Bankamızda USD, EUR, GBP ve Altın cinsinden döviz mevduatı olan tüzel kişi müşterilerimiz için;

Hesap Özellikleri:

Döviz mevduat birikimi olan tüzel müşterilerimize “Dövizden Dönen Müşteriler için Kur Korumalı Vadeli TL Hesap” açılır.
Altın mevduat birikimi olan tüzel kişi müşterilerimize “Altından Dönen Müşteriler için Kur Korumalı Vadeli TL Hesap” açılır.
Yurt içi yerleşik tüzel kişilere açılabilir.*
Yalnızca iş günlerinde şubelerimizden 10:00 - 16:30 saatleri arasında açılabilir.
92, 181 ve 365 - 366 gün vade ile açılabilir.
Söz konusu dövizin TL’ye dönüştürülmesi sırasında ilgili günde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından ilan edilen saat başı kurlarından en güncel olan kullanılacaktır.
Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşerek faiz hakkı ortadan kalkmaktadır.
Gelir vergisi stopajı uygulanmayacaktır.
7 Mart 2022 tarihinde 31771 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik ile TCMB düzenlemeleri kapsamında döviz veya altın cinsinden bakiye kullanılarak açılan Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesapları vade sonunda yenilenebilecektir. Vade sonunda hesabın yenilenmesi işlemi müşteri talimatı ile yapılacaktır. Yenileme talimatı olmayan hesaplar otomatik olarak kapatılacaktır.
Hesabın vade sonunda yenilenmesinin tercih edilmesi halinde, vade sonundaki TL bakiye tutarını aşmayacak şekilde hesabın vadesi yenilenecektir. Yenilemelerde Hesabın yeni referans kuru yeni vade başında TCMB tarafından saat 11:00’de ilan edilen döviz kuru olacaktır. Detaylı bilgi için Şubelerimize veya çağrı merkezimize başvurabilirsiniz.

*11.01.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2022/1 ve 2022/2 sayılı TCMB Tebliğinde belirtilen tüzel kişiler kapsam dışındadır.

Kur Korumalı Hesaplarda Getiri Nasıl Hesaplanır?

Vade bitiminde; vade başlangıç tarihindeki açılış kuru ile vade sonundaki TCMB tarafından ilan edilen saat başı döviz alış kurlarından ilgili döviz cinsinin saat 11:00 kuru arasındaki değişim hesaplanacaktır. Kur farkı üzerinden hesaplanan tutar ile faiz getirisi tutarı karşılaştırılacak ve yüksek olan tutar üzerinden müşteri getiri elde edecektir.

Vadeden Önce Kapama Yapılması Halinde Ödenecek Bakiye Nasıl Hesaplanır?

Vadeden önce hesaptan para çekilmesi durumunda hesap vadesiz hesaba dönüşecek, faiz hakkı ortadan kalkacaktır. Hesap vadesinden önce kapatıldığı takdirde, hesabın vade başlangıç tarihindeki TCMB kuru ile hesabın kapatıldığı tarihteki TCMB kurundan hangisi düşükse hesap bakiyesi o kur üzerinden güncellenecektir. Diğer bir ifade ile kurun düştüğü durumda anapara eksilmesi olabilecektir.


Kur Korumalı Vadeli TL Mevduat Hesabı'na Ait Örnek Hesaplamalar
ÖRNEK-1 KUR GETİRİSİNİN FAİZ GETİRİSİNDEN YÜKSEK OLMASI
ANAPARA (TL)
100.000
(A) VADE BAŞLANGICINDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
13,25
(B) ANAPARANIN VADE BAŞINDAKİ USD KARŞILIĞI
7.547
(C) VADE SONUNDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
14,00
VADE GÜN SAYISI
92
HESABIN FAİZ ORANI
14,00%
HESABIN VADE SONUNDAKİ FAİZ GETİRİSİ (TL)
3.529
[(C-A) x B] KUR GETİRİSİ (TL)
5.660
FAİZİN ÜZERİNDE ELDE EDİLEN GETİRİ (TL)
2.132
MÜŞTERİNİN TOPLAM GETİRİSİ (TL)
5.660
MÜŞTERİYE ÖDENECEK TUTAR (TL)
105.660


ÖRNEK-2 KUR GETİRİSİNİN FAİZ GETİRİSİNDEN DÜŞÜK OLMASI
ANAPARA (TL)
100.000
VADE BAŞLANGICI
21.12.2021
(A) VADE BAŞLANGICINDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
13,25
(B) ANAPARANIN VADE BAŞINDAKİ USD KARŞILIĞI
7.547
VADE SONU
23.03.2022
(C) VADE SONUNDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
13,50
VADE GÜN SAYISI
92
HESABIN FAİZ ORANI
14,00%
HESABIN VADE SONUNDAKİ FAİZ GETİRİSİ (TL)
3.529
[(C-A) x B] KUR GETİRİSİ (TL)
1.887
FAİZİN ÜZERİNDE ELDE EDİLEN GETİRİ (TL)
0
MÜŞTERİNİN TOPLAM GETİRİSİ (TL)
3.529
MÜŞTERİYE ÖDENECEK TUTAR (TL)
103.529

ÖRNEK-3 VADE SONUNDAKİ KURUN VADE BAŞLANGICINDAKİ KURDAN DÜŞÜK OLMASI DURUMU
ANAPARA (TL)
100.000
VADE BAŞLANGICI
21.12.2021
(A) VADE BAŞLANGICINDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
13,25
(B) ANAPARANIN VADE BAŞINDAKİ USD KARŞILIĞI
7.547
VADE SONU
23.03.2022
(C) VADE SONUNDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
10,00
VADE GÜN SAYISI
92
HESABIN FAİZ ORANI
14,00%
HESABIN VADE SONUNDAKİ FAİZ GETİRİSİ (TL)
3.529
[(C-A) x B] KUR GETİRİSİ (TL)
-
FAİZİN ÜZERİNDE ELDE EDİLEN GETİRİ (TL)
0
MÜŞTERİNİN TOPLAM GETİRİSİ (TL)
3.529
MÜŞTERİYE ÖDENECEK TUTAR (TL)
103.529

ÖRNEK-4 VADE BİTİŞ TARİHİNDEN ÖNCE KAPAMA-KUR DÜŞÜŞÜ OLMASI DURUMU
ANAPARA (TL)
100.000
VADE BAŞLANGICI
21.12.2021
(A) VADE BAŞLANGICINDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
13,25
(B) ANAPARANIN VADE BAŞINDAKİ USD KARŞILIĞI
7.547
VADE SONU
23.03.2022
(C) VADE SONUNDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
12,50
VADE GÜN SAYISI
92
HESABIN FAİZ ORANI
14,00%
HESABIN VADE SONUNDAKİ FAİZ GETİRİSİ (TL)
-
[(C-A) x B] KUR GETİRİSİ (TL)
-5.660
ANAPARADAN EKSİLECEK TUTAR (TL)
-5.660
MÜŞTERİYE ÖDENECEK TUTAR (TL)
94.340

ÖRNEK-5 VADE BİTİŞ TARİHİNDEN ÖNCE KAPAMA-KUR YÜKSELİŞİ OLMASI DURUMU
ANAPARA (TL)
100.000
VADE BAŞLANGICI
21.12.2021
(A) VADE BAŞLANGICINDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
13,25
(B) ANAPARANIN VADE BAŞINDAKİ USD KARŞILIĞI
7.547
VADE SONU
23.03.2022
(C) VADE SONUNDAKİ TCMB USD/TL DÖVİZ ALIŞ KURU
14,00
VADE GÜN SAYISI
92
HESABIN FAİZ ORANI
14,00%
HESABIN VADE SONUNDAKİ FAİZ GETİRİSİ (TL)
-
KUR DEĞERLEMESİ (TL)
YAPILMAYACAKTIR
ANAPARADAN EKSİLECEK TUTAR (TL)
0
MÜŞTERİYE ÖDENECEK TUTAR (TL)
100.000


Kur Korumalı Hesaplara İlişkin Sıkça Sorulan Sorular
​Kur Koruması Uygulaması, bu kapsamda açacağınız vadeli TL hesabınızdaki bakiyenizin vade sonunda diğer dövizler(USD, EUR, GBP veya Altın) karşısında değer kaybetmemesi için sağlanan destektir. Hesabınızın vade başlangıç tarihindeki TCMB kuru ile vade bitiş tarihindeki TCMB kuru karşılaştırılacak, vadeli hesabınızda değerlendirdiğiniz TL’nizin değer kaybetmesi durumunda kaybınız karşılanacaktır. Diğer bir ifadeyle, Vade bitiminde; vade başlangıç tarihindeki kur ile vade sonundaki kur arasındaki değişim hesaplanacak, kur farkı üzerinden hesaplanan tutar ile faiz tutarı karşılaştırılacak ve yüksek olan tutar üzerinden getiri elde edeceksiniz.

​Kur Korumalı Vadeli TL Hesaplar Şubelerimiz ve İşCep kanallarından açılabilmektedir.​

​USD, EUR, GBP  ve Altın cinsinden mevduatlarınız ile 92, 181 ve 365 gün vadede hesap açabilirsiniz. 
Diğer para biriminden mevduatlarınız ile 92, 181, 272 ve 365 vadede hesap açabilirsiniz.
Tüzel kişi müşterilerimiz ise 92,181 ve 365 gün vadede hesap açılışı yapabilecektir.


İlgili yasal mevzuatta belirtilen döviz cinslerinin (USD, EUR, GBP  ve Altın) dönüşümünde Kur Korumalı hesap açılışının yapıldığı gün ilgili döviz için TCMB tarafından saat başı yayınlanan alış kurundan güncel olan kullanılacaktır. TCMB kurları 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 ve 15:00’de yayınlanmaktadır. 
​Vade bitiş tarihinde; vade başlangıç tarihindeki kur ile vade sonundaki kur arasındaki değişim hesaplanacak, kur farkı üzerinden hesaplanan tutar ile faiz tutarı karşılaştırılacak ve yüksek olan tutar üzerinden getiri elde edeceksiniz. Kur hesaplamasında TCMB tarafından yayınlanan saat 11.00 kurları kullanılacaktır.​Vade bitiş tarihinde kur koruması uygulaması da dahil olacak şekilde getiriniz hesabınıza yansıyacaktır.​Uygulanacak stopaj oranı %0’dır.​

​Vade dönemi içinde hesaptan para çekilişi yapılamaz, hesabın kapatılması gerekir.​

​Vade bitiş tarihi gelmeden kapatılan hesaplara faiz verilmez.​

​Vade bitiş tarihi gelmeden kapatılan hesaplar kur koruması uygulamasından faydalandırılmaz.​Hesabın vade bitiş tarihinden önce kapatılması halinde; vade başlangıç tarihinde yayınlanan TCMB kuru ile hesap kapama tarihinde yayınlanmış olan en güncel TCMB kuru kıyaslanacaktır. Vadeli hesap bakiyesi düşük olan kura göre güncellenecektir. Bu doğrultuda hesap kapama tarihindeki kurun vade başlangıç tarihindeki kurdan daha düşük olması halinde anaparada eksilme olacaktır.​Düzenlemeler kapsamında TL mevduat ile açılacak hesaplar için vade sonunda getiri hesaplamasında kullanılacak kuru USD/TL, EUR/TL veya GBP/TL (Dolar, Euro, İngiliz Sterlini) para birimlerinden biri olarak hesap açılışında seçebilirsiniz. Vade içinde bu tercihinizi değiştiremezsiniz. Dövizden dönüşümlü hesap uygulamasında ise satışı yapılan döviz cinsi endeks olarak alınmaktadır.​Gerçek kişi müşterilerimiz; Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın uygulama esasları kapsamında USD, EUR ve GBP dışındaki döviz mevduatını dijital kanallarımızdan ya da Şubelerimiz aracılığı ile TL’ye çevirerek; uygulamadan yararlanmak için hesap açılışı yapabilirler.​Birden fazla hesap açılması mümkündür.​

​Farklı günlerde hesap açılması mümkündür.​Müşterek hesap açılması mümkündür.​

Dövizden Dönen Kur Korumalı Hesap olarak açılan hesaplarla sınırlı uygulama ile, vade sonunda yeniden döviz birikime dönmek isterseniz,

vade bitiş gününde en geç saat 12:00'a kadar şubenize talimat ileterek,
hesap açılışı sırasında bozdurduğunuz döviz cinsi (USD, EUR veya GBP) üzerinden,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından aynı gün saat 11:00'da açıklanan güncel dönüşüm kuruyla,
Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) yükümlülüğü olmadan

birikimlerinizi İş Bankası vadesiz döviz hesabınızda değerlendirmeye başlayabilirsiniz.

Dövizden Dönen Kur Korumalı Hesapların vade sonunda saat 12:00’dan sonra yapılmak istenen döviz alış işlemlerinde, Bankamız hizmet kanallarında geçerli alış ve satış kurları üzerinden ve Kambiyo Muameleleri Vergisi (KMV) tahsilatı gerçekleştirilerek birikimleriniz dövize dönüştürülebilmektedir.

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat