BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Genel Bilgiler

Yasal Bilgilendirme

Örnek Ödeme Tablosu

Düzenli Ödeme Tutarları


Evlilik ile birlikte doğacak masraflara önceden hazırlanarak evlilik döneminde rahat etmek isteyen müşterilerimiz için sunduğu muz Çeyiz Hesabı, gelecekte rahat etmek için bugünden birikim yapmayı sağlıyor.

Çeyiz Hesabı, avantajlı faiz oranları ve %25’e varan devlet katkısı ile bugünden birikim yaparak evlilik döneminde rahat etmek isteyenler için öne çıkıyor.

Çeyiz Hesabı’nı Şubelerimizden açabilirsiniz.
İş Bankası Çeyiz Hesabı’nın Özellikleri:


TL cinsinden 3, 4 veya 5 yıl vadeli olarak açtırılabilir.
Yalnızca T.C. vatandaşları ile Mavi Kart sahiplerince açtırılabilir.
Çeyiz Hesabı yaş sınırı 18'dir. 18 yaşından büyük kişilerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.
18 yaşından küçükler için veli/vasi tarafından açtırılabilir.
Yalnızca tek kişilik olarak açtırılabilmektedir.
Hesaba aylık ya da 3 aylık dönemlerde müşteri tarafından belirlenen günde vadesiz mevduat hesabından düzenli talimat ile para yatırılabilmekte, talimat planı dışındaki bir günde hesaba para yatırılması mümkün olamamaktadır.
Düzenli ödeme periyodu olan aylık veya 3 aylık ödeme tercihi her 12 aylık dönem başında değiştirilebilmektedir.
Talimat planında ödeme günü değişikliği talep edilmesi halinde söz konusu değişiklik bir sonraki ödeme döneminden sonra devreye alınmaktadır.
Ödeme günü iş günleri arasından seçilebilir. İzleyen ödemelerde ödeme gününün iş gününe denk gelmemesi halinde izleyen ilk iş günü ödeme günü olarak kabul edilir.
Hesap sahibinin talimatı bulunması halinde ve vadesiz mevduat bakiyesinin talimat tutarının tamamı için yeterli olmadığı durumda; düzenli ödemeler kredili mevduat hesabından karşılanabilir.
Çeyiz Hesabı’na aylık düzenli aktarım tutarı minimum 282,83 TL maksimum 2.828,34 TL, 3 aylık düzenli aktarma tutarı ise minimum 848,50 TL maksimum 8.485,06 TL'dir. Düzenli aktarım tutarları bu limitler dâhilinde müşteri tarafından serbestçe belirlenebilir.
Düzenli ödeme aktarma tutarları yukarıda belirtilen limitler içerisinde kalmak kaydı ile değiştirebilir.
Talimat tutarı müşteri tarafından belirlenen günde saat 18.15’de tek seferde gerçekleştirilmeye çalışılır.
Talimat tutarı dışında bir tutar için tarama yapılamayacak ve düzenli aktarım tutarının kısmi tahsilatına izin verilmeyecektir.
Müşteri dilerse, hesabın ödeme gününde olması kaydıyla talimat tutarı veya talimat tutarı üzerinde kalacak bir tutarı azami düzenli aktarım limitini geçmemek üzere herhangi bir kanaldan hesaba ödeme yapılabilir.
Otomatik olarak hesaptan çekilecek talimat tutarı dışında herhangi bir kanaldan yapılacak ödemelerde, ilgili döneme ilişkin talimat gerçekleşmiş sayılacaktır.
Hesap açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere 42.425,20 TL’ye kadar hesaba para yatırılabilir.
Hesabın açılışında yatırılan tutar ilk talimat olarak sayılmaktadır.
Çeyiz Hesabı’na ilk yıl uygulanacak faiz oranı hesabın açılış gününde geçerli olan Çeyiz Hesabı faiz oranıdır. Çeyiz Hesabı faiz oranı Bankamızın İnternet Şubede 2 yıl ve üzeri vadelerde geçerli en yüksek faiz oranıdır. Ödeme günlerinde yatırılan tutarlar söz konusu faiz oranı ve ara vadeye kalan gün sayısı üzerinden faize konu olmaktadır. Çeyiz Hesabı’na faiz tahakkukları 1 yıllık dönemlerin sonunda gerçekleşmekte ancak faiz ödemesi ana vade sonuna kadar yapılmamaktadır.
Çeyiz Hesabı’nın ana vadesinden önce kapatılması halinde müşteriye herhangi bir faiz ödemesi yapılmamaktadır.
Çeyiz Hesabı’ndan 12 aylık dönemler içerisinde vade bozulmadan en fazla 2 defa para çekilebilmektedir. Çekim hakkının kullanılması halinde Çeyiz Hesabı’nda kalan bakiyenin, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekmektedir. Çekilen tutarlara Bankamızın vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.

Çeyiz Hesabı Devlet Katkısı

Evlenmeyi planlayan çiftlerin her biri Çeyiz Hesabı açtırarak ayrı ayrı devlet katkısından yararlanabilir.
Ödemeler, aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 1 kereden fazla aksatılırsa devlet katkısı hakkı ortadan kalkmakta, hesap otomatik olarak kapatılmaktadır.
Bir kişiye yalnızca bir adet Çeyiz Hesabı açılabilir ve Çeyiz Hesabı bankalar arasında taşınamaz.
Çeyiz Hesabının vadesinin dolmasının ardından, hesap aynı vade ve Çeyiz Hesabı için ilan edilen güncel faiz oranı ile temdit etmektedir.
Kanun ve Yönetmelik’te* belirtildiği üzere, devlet katkısına hak kazanılabilmesi için, katılımcının;

- Evlilik tarihinden önce asgari 3 yıl boyunca Çeyiz Hesabı’na düzenli ödeme yapması,
- Çekim hakkı ve düzenli ödemenin aksatılmamasına yönelik Yönetmeliğin 5. maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında belirtilen şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,
- 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması,
- Evliliğini müteakip 6 ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğu olduğuna dair 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 44. maddesi gereğince İlçe Nüfus Müdürlükleri’nden alacağı belge ile Bankamıza başvurmasıgerekmektedir.
Düzenli ödeme sürelerine göre devlet katkısı oran ve tutarları aşağıda yer almaktadır:

- 36 aydan az süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmez.
- 36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır, ödenecek tutar 11.840,63 TL’yi geçemez.
- 48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 22 ile çarpılır, ödenecek tutar 13.662,26 TL’yi geçemez.
- 60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 25 ile çarpılır, ödenecek tutar 16.394,72 TL’yi geçemez.


Devlet katkısı hakkının kaybedilmesi halinde hesap “Çeyiz Hesabı” statüsünden çıkartılır ve “Çeyiz Hesabı” otomatik olarak kapatılarak faizsiz bakiye vadesiz mevduat hesabına aktarılır.

Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır. 2016 yılı yeniden değerleme oranı % 5,58, 2017 yılı yeniden değerleme oranı %3,83, 2018 yılı yeniden değerleme oranı %14,47, 2019 yılı yeniden değerleme oranı %23,73, 2020 yılı yeniden değerleme oranı %22,58 ve 2021 yılı yeniden değerleme oranı %9,11 ve 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20’dir.​​

7.11.2006 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 200 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı 2022 yılı için sigorta kapsamındadır.

Bu tutar tekrardan, her takvim yılı başından geçerli olacak şekilde 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak TMSF tarafından artırılacak ve Resmi Gazetede ilan edilecektir.​Örnek bir aylık ödeme tutarına göre getiri tablosu aşağıda yer almaktadır. ​Birikim Süresi
Müşterinin Aylık Ödeme Tutarı (TL) İş Bankası Brüt Faiz Oranı (%)
Anapara Net Faiz Tutarı (*)
Müşterinin Toplam Birikim Tutarı (TL) Birikim Tutarına Uygulanacak Devlet Desteği (%) Devlet Katkısı (TL)​Net Faizli Birikim+Devlet Katkısı (TL)

​Devlet Katkısı Dahil Yıllık Net Getiri (%)

​(Net Faiz+Devlet Katkısı)/Anapara

3 yıl
200
10% 7.200 1.050 8.250 10% 825​9.075
​15,50%
​26,04%
4 yıl 200 10%
9.600
1.912 11.512 15% 1.727​13.239
​16,09%
​37,90%
5 yıl 200 10% 12.000
3.064 15.064 20% 3.013​18.077
​16,31%
​50,64%

*%10 stopaj oranı üzerinden hesaplanan net faiz tutarları esas alınmıştır.

*07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” (Kanun) ve 16.12.2015 tarih ve 29564 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik" (Yönetmelik)

• Çeyiz Hesabı ve devlet katkısına ilişkin detaylı bilgi için ilgili kanun​ ve yönetmeliğe​ buradan ulaşabilirsiniz. 

​2021 ve 2022 yılı için Çeyiz Hesabı katılımcılarının aylık ya da üç aylık dönemlerde gerçekleştireceği düzenli ödemelerin alt ve üst sınırları aşağıdaki tabloda yer verdiğimiz şekilde güncellenecektir. 


Çeyiz Hesabı2021
Yeniden Değerleme Oranı (%)​2022
Aylık Asgari Ödeme Tutarı207,66 TL
%36,20
282,83 TL
Aylık Azami Ödeme Tutarı
2.076,61 TL%36,20
2.828,34 TL
3 Aylık Asgari Ödeme Tutarı
622,98 TL
%36,20
848,50 TL
​3 Aylık Azami Ödeme Tutarı
6.229,85 TL
​%36,20
​8.485,06TL​

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat