BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Konut Hesabı

​İş Bankası, Konut Hesabı'ndaki avantajlı faiz oranlarıyla konut alımında yanınızda!

Genel Bilgiler

İş Bankası Konut Hesabı’nın Özellikleri

Yasal Bilgilendirme

Düzenli Ödeme Tutarları

Konut Hesabı, avantajlı faiz oranları ve %20’ye varan devlet katkısı modeli ile bugünden birikim yaparak ilk konut ediniminde müşterilerimize destek sağlıyor.

07.04.2015 itibariyle tamamı kendi adına kayıtlı bir konutu bulunmayan kişiler İş Bankası Konut Hesabı açarak asgari 3 yılın sonunda devlet katkısından yararlanabilirler.

Konut Hesabı’nı Şubelerimizden açabilirsiniz.​


Konut Hesabı’nın açıldığı tarihte tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli taşınmaz mal sahipleri adına Konut Hesabı açılamaz.
TL cinsinden 3, 4 veya 5 yıl vadeli olarak açtırılabilir.
Hesap açılış tarihinde bir defaya mahsus olmak üzere 84.850,36 TL’ye kadar hesaba para yatırılabilir.
Hesabın açılışında yatırılan tutar ilk talimat olarak sayılmaktadır.
Hesaba aylık ya da 3 aylık dönemlerde müşteri tarafından belirlenen günde vadesiz mevduat hesabından düzenli talimat ile para yatırılabilmekte, talimat planı dışındaki bir günde hesaba para yatırılması mümkün olamamaktadır.
Konut Hesabı’na aylık düzenli aktarım tutarı minimum 707,09 TL maksimum 7.070,86 TL, 3 aylık düzenli aktarma tutarı ise minimum 2.121,26 TL maksimum 21.212,59 TL'dir. Düzenli aktarım tutarları bu limitler dâhilinde müşteri tarafından serbestçe belirlenebilir.
Konut Hesabı’na ilk yıl uygulanacak faiz oranı hesabın açılış gününde geçerli olan Konut Hesabı faiz oranıdır. Konut Hesabı faiz oranı Bankamızın internet şubede 2 yıl ve üzeri vadelerde geçerli en yüksek faiz oranıdır. Ödeme günlerinde yatırılan tutarlar söz konusu faiz oranı ve ara vadeye kalan gün sayısı üzerinden faize konu olmaktadır. Konut Hesabı’na faiz tahakkukları 1 yıllık dönemlerin sonunda gerçekleşmekte ancak faiz ödemesi ana vade sonuna kadar yapılmamaktadır.
Konut Hesabı’nın ana vadesinden önce kapatılması halinde müşteriye herhangi bir faiz ödemesi yapılmamaktadır.
Konut Hesabı’ndan 12 aylık dönemler içerisinde vade bozulmadan en fazla 2 defa para çekilebilmektedir. Çekim hakkının kullanılması halinde Konut Hesabı’nda kalan bakiyenin, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekmektedir. Çekilen tutarlara Bankamızın vadesiz mevduat faiz oranı uygulanmaktadır.
Ödemeler, aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 3 defadan fazla, 3 aylık ödeme planı seçilmiş ise 12 ayda 1 kereden fazla aksatılırsa devlet katkısı hakkı ortadan kalkmakta ve hesap otomatik olarak kapatılmaktadır.
Düzenli ödeme periyodu olan aylık veya 3 aylık ödeme tercihi her 12 aylık dönem başında değiştirilebilmektedir.​
Talimat planında ödeme günü değişikliği talep edilmesi halinde söz konusu değişiklik bir sonraki ödeme döneminden sonra devreye alınmaktadır.
Ödeme günü iş günleri arasından seçilebilir. İzleyen ödemelerde ödeme gününün iş gününe denk gelmemesi halinde izleyen ilk iş günü ödeme günü olarak kabul edilir.
Hesap sahibinin talimatı bulunması halinde ve vadesiz mevduat bakiyesinin talimat tutarının tamamı için yeterli olmadığı durumda; düzenli ödemeler kredili mevduat hesabından karşılanabilir.
Düzenli ödeme aktarma tutarları yukarıda belirtilen limitler içerisinde kalmak kaydı ile değiştirebilir.
Talimat tutarı müşteri tarafından belirlenen günde saat 18.15’te tek seferde gerçekleştirilmeye çalışılır.
Talimat tutarı dışında bir tutar için tarama yapılamayacak ve düzenli aktarım tutarının kısmi tahsilatına izin verilmeyecektir.​
Müşteri dilerse, hesabın ödeme gününde olması kaydıyla talimat tutarı veya talimat tutarı üzerinde kalacak bir tutarı azami düzenli aktarım limitini geçmemek üzere Bankamız aracılığıyla hesaba ödeme yapılabilir.
Otomatik olarak hesaptan çekilecek talimat tutarı dışında Bankamız aracılığıyla yapılacak ödemelerde, ilgili döneme ilişkin talimat gerçekleşmiş sayılacaktır.
Yalnızca T.C. vatandaşları tarafından açtırabilir.
Konut Hesabı açılabilmesi için herhangi bir yaş sınırlaması yoktur. 18 yaşından küçükler için veli/vasi tarafından küçük adına açtırılabilir.
Yalnızca tek kişilik olarak açtırılabilmektedir.
Bir kişiye Bankamız ve diğer Bankalar nezdinde yalnızca bir adet Konut Hesabı açılabilir ve Konut Hesabı bankalar arasında taşınamaz.
​Konut Hesabının vadesinin dolmasının ardından, hesap aynı vade ve Konut Hesabı için ilan edilen güncel faiz oranı ile temdit etmektedir.
Kanun ve Yönetmelik’te* belirtildiği üzere, devlet katkısına hak kazanılabilmesi için, katılımcının;       

• Türk vatandaşı olması,       
• 07.04.2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmaması,       
• Konut edinim tarihine kadar asgari 3 yıl boyunca Konut Hesabı’na düzenli ödeme yapması,       
• Devlet katkısı almak için başvurduğu konut dışında 07.04.2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı veya müstakil tapulu konut nitelikli başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması,        
• Çekim hakkı ve düzenli ödemelere ilişkin şartlardan herhangi birini ihlal etmemesi,       
• Konut edinim tarihine kadar düzenli birikime devam edilmesi,       
• Konut edinim tarihini müteakip 6 ay içerisinde gerekli belgeler ile Bankamıza başvurması gerekmektedir.
​Düzenli ödeme sürelerine göre devlet katkısı oran ve tutarları aşağıda yer almaktadır:       

• 36 aydan az süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmez.        
• 36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 15 ile çarpılır, ödenecek tutar 36.768,49 TL’yi geçemez.       
• 48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 18 ile çarpılır, ödenecek tutar 39.596,84 TL’yi geçemez.       
• 60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır, ödenecek tutar 42.425,18 TL’yi geçemez

​Devlet katkısı hakkının kaybedilmesi halinde hesap “Konut Hesabı” statüsünden çıkartılır,  ve “Konut Hesabı” otomatik olarak kapatılarak faizsiz bakiye vadesiz mevduat hesabına aktarılır.
Yönetmelik kapsamındaki tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak yeniden değerleme oranı kadar artırılacaktır. 2016 yılı yeniden değerleme oranı % 5,58, 2017 yılı yeniden değerleme oranı  % 3,83, 2018 yılı yeniden değerleme oranı % 14,47, 2019 yılı yeniden değerleme oranı % 23,73, 2020 yılı yeniden değerleme oranı %22,58 ve 2021 yılı yeniden değerleme oranı %9,11 ve 2022 yılı yeniden değerleme oranı %36,20’dir.​

Konut Hesabı Faiz Oranları ve Getiri Tablosu


Örnek bir aylık ödeme tutarına göre getiri tablosu aşağıda yer almaktadır.

Birikim Süresi Müşterinin Aylık Ödeme Tutarı (TL) İş Bankası Brüt Faiz Oranı (%) Anapara Net Faiz Tutarı (*) Müşterinin Toplam Birikim Tutarı (TL) Birikim Tutarına Uygulanacak Devlet Desteği (%) Devlet Katkısı (TL)
​Net Faizli Birikim+Devlet Katkısı (TL)

​Devlet Katkısı Dahil Yıllık Net Getiri (%)

​(Net Faiz+Devlet Katkısı)/Anapara

3 yıl

300
10% 10.800 1.575 12.375 15% 1.856​14.231
18,59%​​31,77%
4 yıl

300
10% 14.400  2.867 17.267 18% 3.108
​20.375
​17,41%
​41,49%
5 yıl
300 10% 18.000 4.596 22.596 20%​ 4.519​27.115
​16,31%
​50,64%

*%10 stopaj oranı ( 1 yıldan uzun vadeli mevduatlara uygulanan ) üzerinden hesaplanan net faiz tutarları esas alınmıştır. 

(*) 07.04.2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan "Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelik" (Yönetmelik)​ ve 07.04.2015 tarih ve 29319 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”a (Kanun)​ buradan ulaşabilirsiniz.
7.11.2006 tarih ve 26339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde; Türkiye'de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurtiçi şubelerinde gerçek kişiler adına açılmış olan ve münhasıran çek keşide edilmesi dışında ticari işlemlere konu olmayan Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden tasarruf mevduatı hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının 200 Bin Türk Lirası'na kadar olan kısmı 2022 yılı için sigorta kapsamındadır.

Bu tutar tekrardan, her takvim yılı başından geçerli olacak şekilde 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak TMSF tarafından artırılacak ve Resmi Gazetede ilan edilecektir.​


​2021 ve 2022 yılı için Konut Hesabı katılımcılarının aylık ya da üç aylık dönemlerde gerçekleştireceği düzenli ödemelerin alt ve üst sınırları aşağıdaki tabloda yer verdiğimiz şekilde güncellenecektir.​

Konut Hesabı
2021
Yeniden Değerleme Oranı (%)​ 2022
Aylık Asgari Ödeme Tutarı
519,16 TL
%36,20
707,09 TL
Aylık Azami Ödeme Tutarı
5.191,53 TL %36,20
7.070,86 TL
3 Aylık Asgari Ödeme Tutarı
1.557,47​ TL %36,20
2.121,26 TL
​3 Aylık Azami Ödeme Tutarı
​15.574,59 TL
​%36,20
​21.212,59 TL​

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat