BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

KOBİ Paket Sigortası

KOBİ Paket Sigortası nedir?

​Sektörel poliçelere ait teminatları tek bir ürün içerisinde hizmetinize sunan, faaliyet grupları özelinde belirlenen ürün içerikleri ile ihtiyaçlarınızı maksimum derecede karşılayacak paket bir poliçedir.​KOBİ Paket Sigortası kapsamı nedir?

Yangın, yıldırım, infilak
Dahili su
Fırtına
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması
Yer kayması
Duman
İş durması
Hukuksal koruma
Kira kaybı
Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri
Kötü niyetli hareketler
Terör
Hırsızlık
Bina sabit tesisat hırsızlık
Enkaz kaldırma masrafları
Anadolu Hizmet - KOBİ
Geçici adres nakil
Alternatif işyeri değişikliği masrafları
Medline Acil Sağlık Hizmetleri​

İle işletmelerin farklı ihtiyaçları doğrultusunda, isteğe bağlı olarak;

Deprem ve yanardağ püskürmesi
Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu
Mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğu
Komşuluk mali sorumluluğu
Deniz taşıtları çarpması
Cam ve reklam panosu kırılması
Makine kırılması
Elektronik cihaz
Sel, su baskını
Üçüncü kişilere karşı sorumluluk
Ürün sorumluluk
Ferdi kaza
İşveren sorumluluk
Nakit para/kıymetli evrak hırsızlık
Taşınan para hırsızlık
Emniyeti suiistimal
Kar ağırlığı​

teminatlarından faydalanabilirsiniz.

Sigorta bedeli bazında farklılaşma;

Toplam sigorta bedeli 5 milyon EUR’ ya kadar olan riskler için ürünümüz,

KOBİ Paket Sigorta Poliçesi

Toplam sigorta bedeli 5 milyon EUR’dan yüksek olan riskler için ürünümüz,

Anadolu İşyeri Paket Sigorta Poliçesi

adı ile çıktıya otomatik olarak basılmaktadır.

Faaliyet Konusu Bazında Farklılaşma

Seçeceğiniz faaliyet konusuna göre ürünümüzün ismi otomatik olarak değişmekte; ayrıca faaliyet konusu özelinde belirlediğimiz teminatlarla da ürünümüzün içeriği ihtiyaçları maksimum derecede karşılayacak şekilde farklılaşmaktadır.

Faaliyet konusu bazında otomatik olarak oluşturabileceğiniz paket poliçelerimiz;

Anadolu Eczane Paket Poliçesi• Anadolu Noter Paket Poliçesi
Anadolu Market Paket Poliçesi
Anadolu Sağlık Kurumları Paket Poliçesi
Anadolu Güzellik Merkezi Paket Poliçesi
Anadolu Eğitim Kurumları Paket Poliçesi
Anadolu Gıda Paket Sigorta Poliçesi
 Medline Acil Sağlık Hizmetleri

 Diğer şirketlerin sunduğu gibi sadece bir asistans hizmeti olmayıp, Şirketimiz tarafından kapsamlı bir sağlık hizmeti olarak verilmektedir. Ambulans sadece sağlık kuruluşlarına sevk eden bir araç olmayıp, devamlı hizmet (tam gün) vermek üzere, yoğun bakım donanımlı, en gelişmiş haberleşme teknolojisi ile donatılmış ve gereken durumlarda acil müdahale yapabilecek hekim, anestezi teknisyeninden oluşan bir ekip bulundurmaktadır.

Anadolu Eczane Paket Sigorta Poliçesi
Cam Kırılması Teminatı
Duvara monte raf devrilmesi
Elektronik Cihaz Teminatı
Makine Kırılması Teminatı
Nöbet teminatı
Reçete ve ilaç teminatı
Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
Sürsaj teminatı
Anadolu Noter Paket Sigorta Poliçesi
Fiziki zararlar teminatı
Anadolu Turistik Tesis Paket Sigorta Poliçesi
Alternatif işyeri değişikliği masrafları
Bedeni zararlar teminatı
Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
Catering hizmetleri klozu
Çocuk bakım hizmeti teminatı
Deniz taşıtlarından kaynaklanan bedeni zararlar teminatı
Fiziki zararlar teminatı
Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
Hatalı tıbbi müdahale teminatı
Kara taşıtları kazaları sorumluluğu teminatı
Kilit değiştirme masrafları teminatı
Kirlenme hasarları teminatı
Müşteri eşyaları
Odalardaki müşteri kasası teminatı
Otel bagaj odaları teminatı
Otel çamaşırhane teminatı
Otel odalarındaki müşteri eşyası teminatı
Otel vestiyer teminatı
Ön bürolardaki müşteri kasası teminatı
Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
Spor etkinlikleri teminatı
Su arıtma hasarları klozu
Üçüncü şahıs sorumluluk istisnaları
Ferdi kaza teminatı klozu
Anadolu Plaza Paket Sigorta Poliçesi
Emanete bırakılan araçlara ilişkin özel şart
Fiziki zararlar teminatı
Hatalı tamir, bakım, montaj teminatı
Liftten düşme
Oto yıkama
Bedeni zararlar teminatı
Yol Kasko Klozu
Test Sürüşleri Klozu
Artan Mali Sorumluluk Klozu
Anadolu Market Paket Sigorta Poliçesi
Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
Çocuk bakım hizmeti teminatı *
 Fiziki zararlar teminatı
Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
Su arıtma hasarları klozu *
Bedeni zararlar teminatı *

* Büyük mağaza, hipermarket, grosmarket” faaliyet konusu için verilmektedir.

Anadolu Sağlık Kurumları Paket Sigorta Poliçesi
Elektronik Cihaz Teminatı
Fiziki zararlar teminatı
Makine Kırılması Teminatı
Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
Bedeni zararlar teminatı
Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı

* Hastane faaliyet konusu için verilmektedir.

Anadolu Güzellik Merkezi Paket Sigorta Poliçesi
Elektronik Cihaz Teminatı
Fiziki zararlar teminatı
Makine Kırılması Teminatı
Bedeni zararlar teminatı
Anadolu AVM Paket Sigorta Poliçesi
Fiziki zararlar teminatı
Bedeni zararlar teminatı
Çocuk bakım hizmeti teminatı
Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
Su arıtma hasarları klozu
Anadolu Gıda Paket Sigorta Poliçesi
Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
Catering hizmetleri klozu
Çocuk bakım hizmeti teminatı
Fiziki zararlar teminatı
Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
Su arıtma hasarları klozu
Anadolu Eğitim Kurumları Paket Sigorta Poliçesi
Ferdi kaza teminatı klozu
Muhtelif faaliyet konularında verilen özel şartlar
Cam kırılmasına bağlı gıda bozulması
Çocuk bakım hizmeti teminatı
Garaj mali sorumluluk ve valet parking teminatı
Soğutucu cihazlarda ürün bozulması teminatı
Su arıtma hasarları klozu


Kiracı tarafından yapılan hizmetlerin korunumu

Kiracı olmanız halinde, poliçede verilen teminatlar kapsamına giren bir hasar oluşmuşsa, sigortalı işyerinde yapılacak, boya, badana, cila, sabit dekorasyon masrafları, 20.000 TL’ye kadar teminat altındadır.

Anadolu Hizmet – KOBİ:


İşyerinizde meydana gelebilecek elektrik, su tesisatı arızaları, çilingir hizmeti, yangın, patlama vb. sebeplerle oluşacak yaralanmalarda acil ambulans hizmeti, su basması, yangın, patlama sonucu oluşacak hasar sebebiyle gerektiği durumlarda işyerinizin korunması, siz seyahatteyken, işyerinizde meydana gelen bir hasar sonucu işyerine dönüşünüzün organizasyonu, masrafları gibi teminatları kapsar.

Geçici Adres Nakli:


Poliçe kapsamında meydana gelebilecek hasarlar neticesinde, makine tesisat, demirbaş ve elektronik cihazlarınızın bakım/onarım ve benzeri bir sebeple geçici olarak başka bir adreste bulunmaları esnasında maruz kalabilecekleri poliçede yer alan teminatlar kapsamındaki hasarlar, 10.000 TL ile sınırlı olmak kaydıyla teminat altındadır.

Yeni Değer:


Yangın genel şartlarına göre sigorta bedeli, sigortalanacak kıymetin yenisinin yerine koyma bedelinden, eskime, yıpranma ve başka sebeplerden meydana gelen kıymet eksilmelerin indirilmesi ile belirlenir. Yeni değer sigortalarında söz konusu eskime, yıpranma vb. sebeplerden oluşabilecek kıymet eksilmeleri düşülmeksizin sigortalı kıymetin yenisinin yerine koyma bedeli esas alınır.

Yangın Mali Sorumluluğu:


Kiracının mal sahibine karşı sorumluluğu: Kiracının yangın, infilak, duman, dahili su ve terör hasarları nedeniyle mal sahibine vereceği zararları teminat altına alır.

Mal sahibinin kiracıya karşı olan sorumluluğu: Mal sahibinin, kiralanan mülk nedeniyle kiracıya karşı doğacak hukuki sorumluluğunu kapsar.

Komşuluk sorumluluğu: Sigortalının yangın, infilak, duman, dahili su ve terör hasarları nedeniyle komşularına vereceği zararları teminat altına alır.

Ürün Sorumluluk:


Ürettiğiniz veya sattığınız ürünün kullanılması sonucunda, sorumlu tutulabileceğiniz bedensel zararlar ile mal/eşya zararlarından kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı teminat sağlar.

Çalışanlara ait Özel Eşyalar:


Çalışanlara ait özel eşyalar, poliçede belirtilen teminatlar kapsamında oluşacak risklere karşı poliçede belirtilen limitlerle teminat altındadır.
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat