BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

​Anadolu Sigorta'nın KOBİ'lere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası'yla firmaların vadeli alacakları, vadesinde tahsil edilmeme riskine karşı teminat altında!
 

Ticari Alacak Sigortası Nedir?


Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 30635 sayılı tebliği ile yayımlanarak 01.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe alınan, Devletin sigorta havuzu modeli ile desteklenen yeni bir sigorta ürünüdür.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası ürünümüzde 120, 180, 240 ve 360 gün olmak üzere, dört farklı vadeli satış için teminat seçeneği sunuyoruz. Ayrıca sigortalı işletmenin alıcılarına, bu sistem içinde belirli birer kredi limiti tahsis edilmektedir.

Hangi İşletmeler Sigortalı Olabilir?

Aşağıda belirtilen koşulları sağlayan KOBİ’ler sigortalı olabilmektedir.

Başvuru tarihinden en az iki yıl önce kurulmuş olmalıdır.
Basit usul dışında vergi mükellefi olmalıdır.
Bir önceki mali yıldaki yıllık net satış hasılatı yüz yirmi beş milyon Türk Lirasından (dâhil) az olmalıdır.
Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi risk değerlendirme kriterlerini sağlamalıdır.

Hangi Alacaklar Teminat Altına Alınır?

Poliçe başlangıç tarihinden sonra yapılan sadece yurtiçi satışlardan doğan en fazla 360 gün vadeli ticari alacaklar teminat altına alınmaktadır.

Hangi Satışlar Teminat Altına Alınabilir?

Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar.
Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar.
Kamu kurum ve kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.
Açık hesap, çek ve senet ile yapılan satışlar teminat altındadır.

Avantajları Nelerdir?

Şirket yönetimi alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanır.
KOBİ’ler uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, maliyetlerini azaltır.
KOBİ’ler Ticari Alacak Sigortası kapsamındaki alacak risklerine karşı koruma altına alınır, yeni satışlarından doğacak risklerini değerlendirirken daha güvenle hareket edebilirler.​

Sorgulama Ücreti Nedir?

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcıların belirlenmesi amacıyla yapılacak risk değerlendirmesi için teklif aşamasında sigortalı ve alıcı başına ayrı ayrı 10’ar TL sorgulama ücreti sigortalıdan tahsil edilmektedir. Teklif, geçerlilik süresi (10 gün) içerisinde poliçelendirilirse sorgulama ücreti sigortalıya iade edilmektedir.

Risk Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Alacak sigortası kapsamında teminat verilecek alıcılara ilişkin risk değerlendirmesinde kullanılacak kriterler Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi tarafından belirlenir ve risk değerlendirmesi SBM tarafından altyapısı sağlanan skorlama sistemi tarafından otomatik olarak yapılır.

Risk değerlendirmesinde, sigorta talebinde bulunan işletmenin tüm alıcılarının dikkate alınması esastır. Ancak bunun mümkün olmaması durumunda söz konusu işletmenin vadeli satışlardan elde ettiği cirosunun en az %50’sini oluşturan ve ciro büyüklüğüne göre büyükten küçüğe doğru sıralanan alıcıları dikkate alınır. Risk değerlendirmesi sonucunda, bu alıcılardan her birine “1 (en düşük riskli)” ile “6 (en yüksek riskli)” arasında skor verilir.

Kredi Limitleri Ne Kadardır ve Nasıl Belirlenmektedir?

Risk değerlendirmesi sonucunda skoru 1 ile 5 arasında olan her bir alıcıya, otomatik limit tahsisi ile 750.000 TL’ye kadar kredi limiti verilmektedir.
Skoru 6 olan alıcılar dışındaki tüm alıcılara alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanır.
Tahsis ekibi tarafından gerçekleştirilen işlemler ile Sigortalımızın poliçe dönemi için çalışmaya başladığı yeni müşterileri için yapılan kredi limiti başvuruları ek prim yaratmamaktadır.

Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL)
​Alıcı Başına Azami Kredi Limiti (TL)
0 - 5.000.000
100.000
​5.000.001 - 15.000.000
200.000
15.000.001 - 25.000.000
300.000
​25.000.001 - 40.000.000
​500.000
​40.000.001 - 75.000.000
​600.000
​​75.000.001 - 125.000.000
​750.000


Teminat Oranları Ne Kadardır?

Alacak sigortası kapsamında kredi limiti sağlanan alıcılar için uygulanan teminat oranları poliçede belirtilir.
Teminat oranları ilgili alıcının skoruna göre, %70 veya %90 olarak belirlenir.​

Poliçede Muafiyet Nedir?

Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen zararlar; zararın 2.500 TL’nin altında kalması durumunda sigortalı tarafından, 2.500 TL’yi aşması durumunda ise %70 veya %90 olarak belirlenen teminat oranları kapsamında Merkez tarafından ödenir.

Poliçenin Primi ve Maksimum Teminat Tutarı Nasıl Hesaplanır?

Net prim ve azami teminat tutarı, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli satışlarından elde ettiği cirosu esas alınarak tarafından aşağıdaki tablo çerçevesinde hesaplanır.

Teminat Tutarı Hesaplama
120 güne kadar vadeli satışlar için
180 güne kadar vadeli satışlar için
​240 güne kadar vadeli satışlar için
​​360 güne kadar vadeli satışlar için
A​ZAMİ TEMİNAT TUTARI
Vadeli Satışlardan Elde Edilen Ciro (TL)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Oran (%)
Net Primin Katı
​0-3.000.000
​0,50
​0,80 1,20
​1,40 ​30
3.000.001 - 5.000.000
​0,45
​0,70 1,05
​1,23
​30
​5.000.001 - 10.000.000
​0,42
​0,60 0,85
​1,05
​30
​10.000.001 - 15.000.000
​​0,40
​​0,50
​0,60
​0,88
​​30
​​15.000.001 - 20.000.000
​​0,35
​​0,45
​0,55
​0,79
​​30
​​20.000.001 - 25.000.000
​​0,32
​​0,40
​0,50
​0,70
​​30
​25.000.001 - 40.000.000
​​0,29
​​0,37
​0,47
​0,65
​​30
​40.000.001 - 65.000.000
​​0,26
​​0,33
​0,42
​0,58
​​30
​65.000.001 - 100.000.000
​​0,24
​​0,30
​0,37
​0,53
​​30
​​100.000.001 -125.000.000
​​0,22
​​0,28
​0,34
​0,49
​​30


Yukarıdaki tablo esas alınarak hesaplanan net prim tutarının 2.000 TL’nin altında çıkması durumunda, net prim tutarı 2.000 TL olarak kabul edilecektir.

Prim tutarının tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda tarife fiyatı üzerinden %10 oranında indirim uygulanmaktadır.

Prim peşin ödenebileceği gibi en az %25’i peşin ve geri kalanı en fazla üç taksit olacak şekilde kredi kartı ile de ödenebilmektedir.

Hasar Süreci Nasıldır?

Hasar bildiriminin doğrudan Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi’ne yapılması gerekmektedir.
Sigortalı, hasar dosyası için istenen tüm bilgi ve belgeleri zamanında Merkez'e iletmekle yükümlüdür.
Merkez, hasar evraklarını kontrol eder, belgelerde eksik varsa Sigortalıyı bilgilendirir. Belgeleri tam olan hasar dosyaları hukuk bürosuna iletecektir.
Tahsilat süresi bittiğinde tazminat ödemesi gerçekleştirilecektir. Bu aşamadan sonra da hukuk bürosu tarafından işlemlere devam edilecektir.
Hasar dosyası, tahsilatın artık mümkün olmadığına dair hukuk bürosunun görüşü varsa veya tahsilat maliyetleri alacak tutarından fazla tutacaksa, Merkez tarafından kapatılabilir.
Hukuki masraflarda Türkiye Barolar Birliği'nin ilgili yıldaki Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi geçerlidir.

Hasarın Teminat Altında Olması için Sigortalılar Nelere Dikkat Etmeli?

Düzenlenen faturalarda vade bilgisinin yer alması gerekmektedir.
Faturaların vadelerinin azami ödeme süresinden daha uzun vadeli düzenlenmemelidir.
Sigortalı, teminat altındaki alıcılardan alacaklarını tahsil etmek ile kayıpları önlemek ya da en aza indirgemek konusunda gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
Sigorta şirketinin talep ettiği her türlü belgenin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat