BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Hisse (Pay) Senetlerinin Gruplandırılması

​BİST'te payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik farklı gruplama ölçütleri belirlenmiştir. Detaylı bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Gruplama Ölçütleri

A, B, C ve D Gruplarının İşlem Esasları

Hisse Senetleri İşlem Kuralları Bildirim Formu

BIST'da payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik olarak belirlenen ölçütler aşağıdaki gibidir:
 

A) Piyasa, platform veya pazar bakımından;

 
 1) Borsa pay piyasasında işlem gören payların işlem esaslarının belirli özellikleri dikkate alınarak farklılaştırılması ve
 bunların sınıflandırılması amacıyla söz konusu payların A, B ve C olmak üzere üç farklı grupta izlenmesi,
 
 2) Pay piyasası dışında kalan; Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP), Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı (NYİP) ve Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören payların genel olarak D Grubu adı altında izlenmesi ve söz konusu payların içinde bulunduğu piyasa, platform veya pazarın özellikleri dikkate alınarak farklı işlem esaslarına tabi tutulması,
 

B) Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından, Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;

 
 1) 30 milyon TL ve üzerinde olan payların, A Grubuna dahil edilmesi,
 2) 30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan payların B Grubuna dahil edilmesi,
 3) 10 milyon TL’nin altında olan payların C Grubuna dahil edilmesi
​karara bağlanmıştır.


BIST'da payları işlem gören şirketlerin paylarının alım satım esaslarının farklılaştırılmasına yönelik olarak belirlenen ölçütler aşağıdaki gibidir:
 

A) Piyasa, platform veya pazar bakımından;

 
 1) Borsa pay piyasasında işlem gören payların işlem esaslarının belirli özellikleri dikkate alınarak farklılaştırılması ve  bunların sınıflandırılması amacıyla söz konusu payların A, B ve C olmak üzere üç farklı grupta izlenmesi,
 2) Pay piyasası dışında kalan; Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP), Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı (NYİP) ve Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören payların genel olarak D Grubu adı altında izlenmesi ve söz konusu payların içinde bulunduğu piyasa, platform veya pazarın özellikleri dikkate alınarak farklı işlem esaslarına tabi tutulması,
 

B) Fiili Dolaşımdaki Pay (FDP) değeri bakımından, Borsa tarafından belirlenen değerleme dönemi itibarıyla FDP değerinin ortalaması;

 
 1) 30 milyon TL ve üzerinde olan payların, A Grubuna dahil edilmesi,
 2) 30 milyon TL’nin altında ancak 10 milyon TL ve üzerinde olan payların B Grubuna dahil edilmesi,
 3) 10 milyon TL’nin altında olan payların C Grubuna dahil edilmesi
karara bağlanmıştır.Piyasa Platform Pazar (1)
FDP’nin Piyasa Değeri (TL)(2)
Piyasa Yapıcı (PY) veya Likidite Sağlayıcı (LS)(3)
İşlem Yöntemi (4)
Kredili İşlem veya Açığa Satış (5)

Açık Takas Pozisyonu
Özkaynak Oranı (6)

Özkaynak Hesabına Konu Olabilecek Oran (7)

Brüt Takas Uygulaması (8)
GRUP (A) Pay Piyasası
30 milyon TL ve üstü
-
Sürekli Müzayede
VAR
​GENEL HÜKÜMLER
​GENEL HÜKÜMLER​
​YOK
GRUP (B) Pay Piyasası
[ 10 - 30 )
milyon TL
-
Sürekli Müzayede
VAR
​%100
​%50
​YOK
GRUP (C) Pay Piyasası
10 milyon TL’nin altı
VAR
Sürekli Müzayede
​YOK
​%100
​%0
​YOK
GRUP (C)
Pay Piyasası
-
YOK
Tek Fiyat
YOK
​%100
%0​
​YOK
​GRUP (D)
​PÖİP
​-
​-
​Tek Fiyat
​YOK
​%100
​%0
​VAR
​​GRUP (D)​
​NYİP
​-
​-
​Tek Fiyat
​YOK
​%100
​%0
​VAR
​​GRUP (D)​
​Yakın İzleme Pazarı
​-
​-
​Tek Fiyat
​YOK
​%100
​%0
​VAR

Kısaltmalar: PÖİP Piyasa Öncesi İşlem Platformu, NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı, FDP Fiili Dolaşımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı
(1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecek payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir.
(2) FDP’nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz.
(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.
(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir.
(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapılıp yapılamayacağını göstermektedir.
(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.
(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir.

SPK’nın 23.07.2010 tarih 21/657 sayılı kararı ve 27.11.2015 tarih 2015/31 sayılı güncellemesi gereği, pay senetlerinde alım yapan yatırımcıların söz konusu senetlerdeki risklere ilişkin olarak aşağıdaki hususlardan haberdar olmaları gerekmektedir.

İşlem esasları  bakımından A, B, C ve D Grubu payların özellikleri aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
 

A Grubu Paylar


Bu gruptaki paylar sürekli müzayede işlem yöntemiyle işlem görür. Yani emirler Borsa tarafından belirlenen işlem süreleri boyunca sürekli bir şekilde fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak çeşitli işlem fiyatlarından eşleştirilir.
Bu gruptaki paylar kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmektedir.

B Grubu Paylar


Bu gruptaki paylar sürekli müzayede işlem yöntemiyle işlem görür. Bu gruptaki paylar kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olabilmektedir.

C Grubu Paylar


Bu gruptaki paylar, piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısı olması durumunda sürekli müzayede işlem yöntemiyle işlem görür.
Paylar, piyasa yapıcısı veya likidite sağlayıcısı olmaması durumunda tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görür. Yani emirlerin belirli bir zaman dilimi boyunca Borsa tarafından eşleştirme yapılmaksızın alındığı, bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştiği yöntem uygulanmaktadır. 
Bu gruptaki paylar kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olamamaktadır.

D Grubu Paylar


D Grubu Paylar, işlem gördükleri pazarlara göre iki başlık altında özetlenebilir.
Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP) ve Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı’na (NYİP) Dahil Olan Paylar

Bu paylar, tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görür.
Bu paylar kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olamamaktadır.
Bu paylarda brüt takas uygulanmaktadır. Yani takas alacakları Takasbank tarafından takas süresinden sonra dağıtılmaktadır. Brüt takas uygulanan paylarda alım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerekmektedir.
 
Yakın İzleme Pazarı’na Dahil Olan Paylar

Bu paylar, tek fiyat işlem yöntemi ile işlem görür.
Bu paylar kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine konu olamamaktadır.
 ​
Bankamız aracılığıyla kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemleri yapılamamaktadır.


X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat