BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Hesap İşletim Ücreti Uygulaması

2015/II. Dönemi Hesap İşletim Ücreti Uygulama Esasları

2015/I. Dönemi Hesap İşletim Ücreti Uygulama Esasları

​Bankamız uygulaması çerçevesinde, 6 aylık dönem sonlarında vadesiz mevduat grubundaki TP ve YP hesaplardan "Hesap İşletim Ücreti" (HİÜ) tahsil edilmektedir. 2015 yılı ikinci 6 aylık dönem ücretleri, 2015 Aralık ayından itibaren, 03 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK" hükümleri de dikkate alınarak tahsil edilmeye başlanacaktır. Yasal düzenlemeler kapsamında, tüketici kredisi veya kredi kartının bağlı olduğu veya münhasıran kredi bağlantılı sigorta ödemelerinin yapıldığı ve ilgili dönem içerisinde yalnızca bu ürün(ler) ile ilişkili ödeme işlemlerinin gerçekleştiği, bunun dışında başkaca bankacılık işlemi yapılmayan vadesiz TL ve YP tasarruf mevduatı hesapları Hesap İşletim Ücretinden muaf tutulmaktadır.

Müşterilerimizin birden fazla TL ve YP vadesiz tasarruf mevduat hesabı olması durumunda, tek bir ücret tahsil edilecektir. Tahsilat işlemi, bakiyesi müsait herhangi bir vadesiz mevduat hesabınızdan gerçekleştirilebilecektir. Hesap bakiyesinin ilgili dönem sonunda kısmen veya tamamen yetersiz olması durumunda, izleyen 2 dönem içerisinde bakiye kontrol edilerek tahsilat gerçekleştirilmektedir. YP vadesiz tasarruf mevduat hesaplarından gerçekleştirilecek tahsilat işlemlerinde, Bankamız gişe döviz alış kurları dikkate alınmaktadır. 

2015 yılı ikinci 6 aylık dönem sonunda aktif olması kaydıyla, yasal düzenlemeler kapsamında tanınan ücret muafiyetine ilave olarak, aşağıda belirtilen istisna kriterlerini haiz vadesiz tasarruf mevduat hesaplarından ücret tahsil edilmeyecektir.

• Hesabı ve/veya kredi kartı üzerinden en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme talimatının bulunduğu ve ilgili dönemde en az birer defa Bankamız aracılığıyla otomatik olarak ödemesi gerçekleşmiş olan müşterilerimizin, müşteri numarasına bağlı vadesiz TL ve YP mevduat hesapları *
• İlk İmza Hesapları ve Kumbara Fonu bulunan vadesiz TL mevduat hesapları 
• 28 yaş ve altında olan üniversite öğrencilerine ait vadesiz TL mevduat hesapları
• T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı ödeme uygulaması kapsamında maaş ödemelerinin yatırıldığı vadesiz TL mevduat hesapları.

Yukarıda belirtilen istisna kriterleri gerçek ve tüzel kişilerin vadesiz ticari mevduat hesapları için geçerli değildir.

Ücret uygulama esasları ve istisna kriterleri hakkında Şubelerimizden ve www.isbank.com.tr adresinde "Ürün ve Hizmet Ücretleri" başlıklı bölümden gerekli bilgilerin alınabilmesi mümkündür.

Ücret ve Komisyon tarifemiz, yetkili mercilere bilgi amaçlı olarak iletilmekte; şubelerimizde "Ücret Tarife Tablosu" içerisinde ilan edilerek müşterilerimizin bilgisine sunulmakta ve BDDK'nın düzenlemeleri kapsamında internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Hesap İşletim Ücret tarife artışına ilişkin yapılan bildirim üzerine, bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması hâlinde, Hesap İşletim Ücreti artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Vazgeçme hakkının kullanılması halinde banka ilgili ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Vazgeçme hakkını kullanmanız halinde, Hesap İşletim Ücretine konu olan vadesiz tasarruf mevduatı hesaplarınızı, İnternet Şubemiz ya da şubelerimiz kanalıyla ek bir ücret ödemeden kapatabilirsiniz.

(*) Müşterek hesaplarda sadece ilgili müşterek hesap ücretten muaf tutulmaktadır.

Bankamız uygulaması çerçevesinde, 6 aylık dönem sonlarında vadesiz mevduat grubundaki TP ve YP hesaplardan "Hesap İşletim Ücreti" (HİÜ) tahsil edilmektedir. 2015 yılı ilk 6 aylık dönem ücretleri, 2015 Haziran ayından itibaren, 03 Ekim 2014 tarih ve 29138 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK" hükümleri de dikkate alınarak tahsil edilmeye başlanmış olup, bu tarihten itibaren bireysel Hesap İşletim Ücreti 54 TL’dir. Yasal düzenlemeler kapsamında, tüketici kredisi veya kredi kartının bağlı olduğu veya münhasıran kredi bağlantılı sigorta ödemelerinin yapıldığı ve ilgili dönem içerisinde yalnızca bu ürün(ler) ile ilişkili ödeme işlemlerinin gerçekleştiği, bunun dışında başkaca bankacılık işlemi yapılmayan vadesiz TL ve YP tasarruf mevduatı hesapları Hesap İşletim Ücretinden muaf tutulmaktadır.

Müşterilerimizin birden fazla TL ve YP vadesiz tasarruf mevduat hesabı olması durumunda, tek bir ücret tahsil edilecektir. Tahsilat işlemi, bakiyesi müsait herhangi bir vadesiz mevduat hesabınızdan gerçekleştirilebilecektir. Hesap bakiyesinin ilgili dönem sonunda kısmen veya tamamen yetersiz olması durumunda, izleyen 2 dönem içerisinde bakiye kontrol edilerek tahsilat gerçekleştirilmektedir. YP vadesiz tasarruf mevduat hesaplarından gerçekleştirilecek tahsilat işlemlerinde, Bankamız gişe döviz alış kurları dikkate alınmaktadır.

2015 yılı ilk 6 aylık dönem sonunda aktif olması kaydıyla, yasal düzenlemeler kapsamında tanınan ücret muafiyetine ilave olarak, aşağıda belirtilen istisna kriterlerini haiz vadesiz tasarruf mevduat hesaplarından ücret tahsil edilmeyecektir.

• Hesabı ve/veya kredi kartı üzerinden en az 2 adet Otomatik Fatura Ödeme talimatının bulunduğu ve ilgili dönemde en az birer defa Bankamız aracılığıyla otomatik olarak ödemesi gerçekleşmiş olan müşterilerimizin, müşteri numarasına bağlı vadesiz TL ve YP mevduat hesapları *
• İlk İmza Hesapları ve Kumbara Fonu bulunan vadesiz TL mevduat hesapları
• 28 yaş ve altında olan üniversite öğrencilerine ait vadesiz TL mevduat hesapları
• T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli maaşı ödeme uygulaması kapsamında maaş ödemelerinin yatırıldığı vadesiz TL mevduat hesapları.

Ücret uygulama esasları ve istisna kriterleri hakkında Şubelerimizden ve www.isbank.com.tr adresinde "Ürün ve Hizmet Ücretleri" başlıklı bölümden gerekli bilgilerin alınabilmesi mümkündür.

Masraf ve Komisyon tarifemiz, yetkili mercilere bilgi amaçlı olarak iletilmekte; şubelerimizde "Ücret Tarife Tablosu" içerisinde ilan edilerek müşterilerimizin bilgisine sunulmakta ve BDDK'nın düzenlemeleri kapsamında internet sitemizde yayımlanmaktadır.

Hesap İşletim Ücret tarifesine ilişkin yapılan bildirim üzerine, bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması hâlinde, Hesap İşletim Ücreti artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınamaz. Vazgeçme hakkının kullanılması halinde banka ilgili ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz hâlinde, değişikliğin kabul edildiği varsayılır. Vazgeçme hakkını kullanmanız halinde, Hesap İşletim Ücretine konu olan vadesiz tasarruf mevduatı hesaplarınızı, İnternet Şubemiz ya da şubelerimiz kanalıyla ek bir ücret ödemeden kapatabilirsiniz.

(*) Müşterek hesaplarda sadece ilgili müşterek hesap ücretten muaf tutulmaktadır.

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat