BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım
Bireysel Krediler - Taşıt
Bankamızca, taşıt kredisi kullanırken KASKO ve Trafik Sigortası talep edilmektedir.​

Bireysel Krediler - İhtiyaç
Bireysel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen tüm tüketiciler, ihtiyaç kredisi kullanabilirler. ​
Müşterinin talebi ve Bankanın mevcut kredi politikası doğrultusunda kullandırılabilecek limitler değişiklik göstermektedir.​
​Şubelerimize başvurarak ihtiyaç kredisi kullanabileceğiniz gibi, 7 gün/ 24 saat dijital kanallarımızdan da başvuru yaparak anında hesabınıza geçen “Anında Kredi” ürünümüzü kullanabilirsiniz.​
​Evet, Bankamızda bireysel kredi erken ödemelerinde faiz indirimi yapılmaktadır. Konut kredilerinde erken ödeme yapılması halinde erken ödeme tazminatı talep edilmektedir.​
Bireysel Krediler - Ek Hesap
Tüm bankacılık işlemlerinde valör uygulaması yapılmaktadır. Ek hesap ürününde valör, faiz hesaplamalarında faizin hesaplandığı tarihi ifade etmektedir. Valör; hesaptan çekilen paralar için işlemin yapıldığı işgünü, hesaba yatırılan paralar için ise izleyen ilk iş günüdür. Bu uygulama nedeniyle, Ek hesap borcuna mahsuben gün içinde yatırılan tutarlar bir sonraki iş günü valörü ile işlem gördüğünden, ek hesaptan çekilen tutarın aynı gün yatırılması halinde de bir günlük faiz işletilmektedir.​

Daha fazla bilgi için​​​​​
​Ek hesap, açık kredi niteliğinde bir kredi olduğundan müşterinin kredi değerliliği esastır.
​Kredili mevduat hesabından / ek hesaptan para çekildiğinde işlem ücreti alınmamaktadır.​
Kentsel Dönüşüm Kredisi
6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun” kapsamında afet riski altındaki alanlar ile bu alanlar dışındaki riskli yapılarda “Hak Sahibi” olan kişilere kullandırılan faiz destekli kredilerdir. ​
6306 sayılı Kanun kapsamında yetkilendirilmiş firmalar tarafından, “Riskli Yapı Raporu” düzenlenmiş binalar ile Bakanlar Kurulu’nca “Riskli Alan” ilan edilmiş alanlarda bulunan binaların malikleri ve bu binalarda Risk Raporu onay tarihinden/Riskli Alan ilan tarihinden geriye dönük olarak asgari 12 aydır ikamet etmekte olan Ayni Hak Sahipleri(kiracı, intifa hakkı sahibi vb.) kanun kapsamında Hak Sahibi olarak tanımlanır.

Riskli Yapı Raporu onay tarihinden ya da Riskli Alan ilan tarihinden sonra, ancak yıkımdan önce binadaki hissesini/hakkını 3. kişilere devreden malikler faiz destekli kredi başvurusu haklarını devrettikleri 3. kişilere aktarmış olurlar. Ancak yıkımdan sonra devralan 3. kişiler faiz desteği hakkı elde edemeyecekleri gibi devreden malikler de bu haktan yararlanamayacaklardır.

Bir Hak Sahibi, Kanun kapsamına giren bütün taşınmazları için ya kira desteğinden ya da faiz destekli kredi kullanma hakkından faydalanabilir. İkisinden birden faydalanamazlar.​
Binanın yıkılıp yeniden inşa edilmesi için “Kentsel Dönüşüm Konut/İşyeri Yapım Kredisi”; başka bir yerden konut/işyeri satın alınması için ise “Kentsel Dönüşüm Konut/İşyeri Edinme Kredisi” kullandırılmaktadır.​
Yıkılması halinde yerinde yeniden bina inşa edilebilecek bir riskli binanın maliklerine Kentsel Dönüşüm Konut/İşyeri Yapım Kredisi kullandırılabilir. Bununla birlikte, yerinde dönüşüm için çeşitli nedenlerle ilgili belediyeden yapı ruhsatı çıkarılamaması halinde, dönüşüme girecek binanın maliklerine “Kentsel Dönüşüm Konut/İşyeri Edinme Kredisi” kullandırılabilir.​
Bir Hak Sahibinin devletin sağladığı faiz desteği ile kullanabileceği azami kredi limiti, yıkılacak olan binadaki bağımsız bölüm adedine göre belirlenmektedir. Bu anlamda, faiz destekli kredi limiti belirlenirken yıkılan taşınmazın konut mu, işyeri mi olduğu dikkate alınmamaktadır. Hak kazanılan faiz destekli kentsel dönüşüm kredisinin türü; yapılan/edinilen taşınmaz konut ise “konut kredisi”, işyeri ise “işyeri kredisi” olacaktır.​
Faiz destekli kullanılabilecek kredi tutarları, Resmi Gazete’de yayımlanmasının akabinde yürürlüğe girmektedir. Bir sonraki değişiklik tarihine kadar, Kanun kapsamına giren (Riskli Yapı Raporu düzenlenen ya da Riskli Alanda bulunan) binadaki her bir bağımsız bölüm için, o bağımsız bölümün maliklerinin 125.000 TL’ye kadar faiz destekli kredi kullanma hakkı doğar. 

Bir Hak Sahibinin kanun kapsamına giren bütün taşınmazları için kullanabileceği azami faiz destekli kredi limiti ise 625.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

Hak Sahipleri, yeni bina tamamlandığında oluşacak konutun (işyerinin) piyasa değerinin %80’ine kadar, her halükarda azami yeni binada sahip olacakları konutun (işyerinin) inşaat maliyetini geçmeyecek şekilde kentsel dönüşüm kredisi kullanabilirler. Bu kapsamda, devletin sağladığı faiz destekli kredi limitinin üzerindeki kısım için, ancak azami inşaat maliyeti kadar kredi alabilirler. Bu kapsamda, faiz destekli kredi limitinin üzerindeki kısım için kullanılacak kredide faiz desteği bulunmamaktadır.​
Kentsel dönüşüm kapsamında;


•  Konut/işyeri yapımı için kullanacağınız kredilerde 24 aya kadar, 
•  Başka bir yerden konut/işyeri satın almak için kullanılacak kredilerde ise 12 aya kadar 
faiz ödemeli, anapara ötelemeli ödeme planı hazırlanabilmektedir.

Evet. Kentsel dönüşüme sokacağınız binanızın yeniden inşası için kullanacağınız Kentsel Dönüşüm kredisinde bir müteahhit firma ile inşaat anlaşması yapılmış olması zorunluluğu bulunmamaktadır.​
Kredi
​Bankamız uygulamasına göre bir kredi taksitinin zamanında ödenmemesi halinde ihbarname, ihbara rağmen taksitin ödenmemesi halinde ise, ödenmeyen 2. taksit tarihinden itibaren ihtarname gönderilmektedir. İhbarname gönderilmesindeki amaç müşterilerimize taksit ödemelerinin bulunduğunu hatırlatmak ve taksitin ödenmemesi halinde uygulanacak işlemler hakkında bilgi vermektir.
Bankamızca yapılan zorunlu gecikme bildirimleri (ihtarname) dolayısıyla müşterilerimize, 03.10.2014 tarih, 29138 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak, kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücretler yansıtılmakta olup, ihtiyari olarak gönderilen ihbarnameler dolayısıyla herhangi bir ücret yansıtılmamaktadır. 

Bireysel Krediler - Ev Kredisi
Satın alınacak konut ile birlikte kredi müşterisi adına kayıtlı ve tapuda  “mesken/konut” niteliğinde olan başka bir taşınmazın da Bankamıza ipotek verilmesi halinde, satın alınacak konutun %100’ü kadar kredi kullandırılabilmektedir.​
​Ödeme planında belirtilen bir taksitin vadesinden önce ödenmesi, ara ödeme yapılması,  kredinin erken kapatılması ya da yeniden finansman (yalnızca faiz oranında indirim yapılması halinde) yapılması durumunda tüketiciden erken ödeme tazminatı talep edilmektedir. Erken ödeme tazminatı her halükarda tüketiciye yapılacak erken ödemeye/ara ödemeye/kapamaya/yeniden finansmana konu toplam indirim tutarını aşmayacak şekilde tahsil edilmektedir. Tüketici tarafından konut finansmanı kuruluşuna yapılan erken ödemeye/ara ödemeye/kapamaya/yeniden finansmana konu kredinin kalan vadesi otuz altı ay ve altındaki kredilerde erken ödemeye/ara ödemeye/kapamaya/yeniden finansmana konu anapara tutarının yüzde birini, kalan vadesi otuz altı ayı aşan kredilerde ise yüzde ikisini geçemez.​
​Ev kredisini gerçek bir taşınmaz edinimi ihtiyacının finansman için istikrarlı ve yeterli düzeyde belgelendirilebilir geliri bulunan gerçek kişiler kullanabilmektedir.​
​Kat irtifaklı/kat mülkiyetli tapusu bulunan mesken vasıflı taşınmazlar için ev kredisi kullandırılabilmektedir. ​
​Krediye konu taşınmazın tamamına ipotek tesis edilmesi şartıyla satın alınacak hisse oranında ev kredisi kullandırılabilmektedir.​
​Anlaşmalı tamamlanmamış konut projelerimizden ev kredisi kullandırılabilmektedir.​
​Tamamlanma seviyesi %0-99 arasında olan mesken nitelikli bağımsız bölümlerin yapımının/tamamlanmasının finansmanı için 120 aya kadar ev yapım/tamamlama kredisi kullandırılabilmektedir. ​
​-Tahsis Ücreti: Azami kullandırılan ev kredisinin binde 5’i düzeyinde tahsil edilmektedir.
-Kıymet Takdiri (Ekspertiz) Ücreti (TL): Ekspertiz raporunu hazırlayan BDDK veya SPK lisanslı ekspertiz firmalarınca düzenlenen fatura bedeli müşteriden tahsil edilmektedir.
-Taşınır ve Taşınmaz Rehin Tesis Ücreti (İpotek Tesis Ücreti): Kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenen ücret olması halinde bu tutar müşteriden tahsil edilmektedir.

​Evet.
Bankamızca, ev kredisi kullanırken DASK ve Konut Sigortası talep edilmektedir.​
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat