BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

TurSEFF Kredileri

Bankamız ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında firmaların yenilenebilir enerji ile kaynak verimliliği yatırımlarını ve faaliyetlerini Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kapsamında desteklemek amacıyla kredi anlaşması imzalanmıştır.
Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı (TurSEFF) kamu ve özel sektör tarafından uygulanacak sürdürülebilir enerji yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulmuş bir programdır. Program 2010 yılından bu yana Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilmiş olup, Avrupa Birliği (EU) fonu ile desteklenmektedir.

2017’de EBRD tarafından TurSEFF’in üçüncü fazı daha kapsamlı bir şekilde başlatılmıştır. Üçüncü fazda ;
Sadece Enerji Verimliliği olan kapsam Kaynak Verimliliği olarak genişletilerek, Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği ve Atık Yönetimi yatırımları da dahil edilmiş,
Uygun faydalanıcılar kategorisine Kamu Kurumları da katılmıştır.
Detaylı bilgi için: www.turseff.org​
Turseff kapsamında sunulan krediler aşağıda yer almaktadır:


Sanayi ve Tarım Sektörleri için TurSEFF Kredisi

Bu kredi türü, sanayide ve tarımda Enerji Verimliliği, Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji yatırımlarının finansmanı için geliştirilmiştir.
Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.
Finansman ihtiyacı 250.000 Avro altında olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geliştirilmiştir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracında bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için: www.turseff.org/solution/sanayi-ve-tarim-sektoru-kredisi​


Hizmet Sektörü için TurSEFF Kredisi

Bu kredi türü, ticari binalardaki (hizmet ve ticaret sektörlerindeki) Enerji Verimliliği, Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji yatırımlarının finansmanı için geliştirilmiştir.
Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.
Finansman ihtiyacı 250.000 Avro altında olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geliştirilmiştir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracında bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için: www.turseff.org/solution/hizmet-sektoru-kredisi​


Kamu Kurumları için TurSEFF Kredisi

Bu kredi türü, kamu kurumları tarafından uygulanacak Enerji Verimliliği, Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji yatırımlarının finansmanı için geliştirilmiştir.
Krediye başvurabilecek başlıca kamu kurumları:
Belediyeler ve iştirakleri
Belediye hizmetlerini sağlayan firmalar
Belediye dışındaki diğer kamu kurumları
Yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanılabilir.
Finansman ihtiyacı 250.000 Avro altında olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geliştirilmiştir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracında bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için: www.turseff.org/solution/kamu-kurumlari-kredisi​


TurSEFF Yenilenebilir Enerji Kredisi

Bu kredi türü, 10 MW kurulu güce kadar olan Güneş, Rüzgar, Biyokütle, Jeotermal ve 5 MW kurulu güce kadar olan Hidroelektrik kaynaklı, yeni sürdürülebilir enerji yatırımlarını finanse etmek amacıyla geliştirilmiştir.
Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.
Finansman ihtiyacı 250.000 Avro altında olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geliştirilmiştir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracında bulunmaktadır.
Detaylı bilgi için: www.turseff.org/solution/yenilenebilir-enerji-kredisi​


TurSEFF Satıcı Kredisi

Bu kredi türü, Teknoloji Seçim Aracında (http://turseff.org/solution/satici-kredisi) listelenen tüm uygun ekipman ve malzemelerin satışını yapan tedarikçi ve bayilere işletme sermayesi finansmanı için geliştirilmiştir.
Satıcıların veya bayilerin AB tanımlı KOBİ niteliğinde müşterilerine kredi raporlamasında kullanacakları her bir satış 250.000 Avro (veya muadili para birimi) ile sınırlandırılmıştır. Satıcı ve ilgili bayilere ait kredilerin toplamı ise 5 milyon Avro’yu geçmemelidir.
Detaylı bilgi için: www.turseff.org/solution/satici-kredisi​


TurSEFF Üretici Kredisi

Bu kredi türü, Teknoloji Seçim Aracında yer alan Enerji Verimliliği, Su Verimliliği, Hammadde Verimliliği, Atık Yönetimi ve Yenilenebilir Enerji ekipman, teknoloji ve proses üretimi, tedariği ve uygulaması ile ilgili firmaların işletme faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla üretim hattındaki sabit kıymet alımlarını finanse etmek amacı ile geliştirilmiştir.
Proje başına alınabilecek maksimum kredi tutarı 1 milyon Avro veya muadilidir.
Yatırımcı firma için başına ise toplam kredi miktarı maksimum 5 milyon Avro’dur.
Detaylı bilgi için: www.turseff.org/solution/uretici-kredisi​


ESCO ve ESCO Müşterileri için TurSEFF Kredisi

Bu kredi türü, işletmelerin ESCO’lar tarafından tespit edilen, uygulanan ve finanse edilen enerji verimliliği ve öz tüketim amaçlı enerji üretimi yatırımlarını finanse etmek üzere geliştirilmiştir. Son kullanıcıların tesislerinde enerji hizmetleri ve/veya enerji verimliliğinin arttırılmasını sağlayan her türlü yatırımlar ESCO çerçevesinde değerlendirilebilir.
ESCO ve ESCO Müşterileri için TurSEFF Kredisinden hem ESCO firması hem de son kullanıcı olan firma KOBİ şartı aranmaksızın kullanabilir. ESCO anlaşması kamu kurumu veya özel bir kuruluş ile imzalanabilir.
Bir yatırımcı, yatırım başına 5 milyon Avro’yu aşmamak kaydı ile toplam 15 milyon Avro’ya (veya muadili para birimi) kadar finansman kullanabilir.
Finansman ihtiyacı 250.000 Avro altında olan projeler için, kolay erişilebilir ve uygulanabilir Teknoloji Seçim Aracı (www.turseff.org/teknoloji-secim-araci) sistemi geliştirilmiştir. Uygun tüm ekipman ve kriterler Teknoloji Seçim Aracında bulunmaktadır.​X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat