BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

İşyeri Sigortaları

​İş Yeri Sigortaları ile iş yerinizdeki tüm eşya ve varlıkları olası kazalara karşı teminat altına alabilir, geleceğinizi bugünden koruyabilirsiniz.

İşyeri Paket Sigortası

İşyeri Yangın Sigortası

İşyeri Hırsızlık Sigortası

Kâr Kaybı Sigortası

Kira Kaybı Sigortası

​Bu sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtia vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz. 

Bu Ürün ile Teminat Altına Alınabilecek İşyerleri :

Satış Yerleri
Atölyeler
Depolar
Fabrikalar
İmalathaneler
Ambar ve Ardiyeler
Özellik Arzeden Yerler

Otomatik Teminatlar:

Yangın, Yıldırım, İnfilak
Dahili Su
Fırtına
Kara Taşıtları Çarpması
Hava Taşıtları Çarpması
Yer Kayması
Duman
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri
Kötü Niyetli Hareketler, Terör
Kira Kaybı
Alternatif İşyeri Masrafları
İş Durması
Geçici Adres Nakil

Seçime Bağlı Ek Teminatlar:

Deprem
Sel veya Su Baskını
Deniz Taşıtları Çarpması
Kar Ağırlığı
 Kiracılık/ Malik Mali Sorumluluğu
Komşuluk Mali Sorumluluğu
Enkaz Kaldırma Masrafları 
Hırsızlık (Makine, Tesisat, Demirbaş ve Emtea)
Nakit Para ve Kıymetli Evrak Hırsızlık (*)
Taşınan Para (*)• Emniyeti Suistimal (*)
Makine Kırılması (*)
Elektronik Cihaz (*)• Çalışanlara ait özel eşyalar
Cam Kırılması Sigortası - aynalar dahil-
Cam Kırılması Nedeniyle Gıda Maddelerinde Meydana Gelecek Bozulma


(*) Bu teminatlar sadece toplam sigorta bedeli 2.500.000 EUR veya poliçe düzenleme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru karşılığı TL'sini geçmeyen işlerde eklenebilecektir. Aynı riziko adresinde, aynı sigortalıya ait kıymetler birden fazla poliçe ile teminat altına alındığında, toplam sigorta bedeli tüm poliçelerin sigorta bedelleri toplamı olarak düşünülmelidir.​


​Bu sigorta ile, işyeri binanızı ve muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) yangın, yıldırım, infilak gibi risklere karşı teminat altına alabilirsiniz.

Söz konusu teminatlara ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek ihtiyaçlarınıza en uygun özel sigorta poliçesini de oluşturabilirsiniz.

Seçime Bağlı Ek Teminatlar

Sel veya su baskını
Dahili su
Fırtına
Yer kayması
Kar ağırlığı
Duman
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması
Deniz taşıtları çarpması
Deprem ve Yanardağ püskürmesi
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri 
Kötü niyetli hareketler, Terör
Enkaz kaldırma masrafları (bina, eşya)


​Bu poliçe ile, değerleri ayrı ayrı belirtilerek listelenmek kaydıyla, işyeri muhteviyatınız (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) hırsızlığa karşı güvence altına alınır. Bu poliçenin düzenlenebilmesi için, sigorta konusu muhteviyatınızın, asgari yangın, yıldırım, infilak risklerine karşı ayrı bir poliçe ile güvence altına alınmış olması gerekmektedir.​

​​​Kâr kaybı sigortası ile, yangın sigorta poliçesi ile teminat altına alınmış risklerden kaynaklanan hasarlar sonucu, işletmenizde faaliyetin kısmen ya da tamamen durması veya aksamasından dolayı meydana gelen brüt kâr kaybı ile bu kaybı önlemeye yönelik ek işletme masraflarını teminat altına alabilirsiniz.​

​Bu poliçe ile konutunuz veya işyeriniz için; yangın, yıldırım, infilak ana teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek, söz konusu teminatlar dahilinde kiralanan mahalde meydana gelebilecek hasar sonucu, oluşabilecek kira kaybını güvence altına alabilirsiniz.

Mal Sahibinin Kira Kaybı:


Hasar giderilinceye kadar geçen süreye ait olan kira geliri kaybı teminat altına alınır.

Kiracının Kira Kaybı:


Kiracının peşin ödemiş olduğu kiranın işlemeyen günlere isabet eden kısmı teminat altına alınır.

Seçime Bağlı Ek Teminatlar:


Hasar giderilinceye kadar geçen süreye ait olan kira geliri kaybı teminat altına alınır.

Sel veya su baskını,
Dahili su
Fırtına
Yer kayması
Kar ağırlığı
Duman
Kara taşıtları çarpması
Hava taşıtları çarpması
Deniz taşıtları çarpması
Deprem ve Yanardağ püskürmesi
Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri
Kötü niyetli hareketler, Terör
Enkaz kaldırma masrafları (bina, eşya)

​​


X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat