BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Harici Garantiler

Tanım

bir malın teslimi, bir işin yapılması veya bir borcun ödenmesi gibi konularda yurt dışında yerleşik muhataplara hitaben verilen, 
yabancı para üzerinden düzenlenen, 
söz konusu yüklenimin yerine getirilmemesi halinde, mektup tutarının kayıtsız şartsız ve döviz olarak ödenmesi taahhüdünü içeren, 
garanti sözleşmesi niteliğindeki belgelerdir.

 
Milletlerarası Ticaret Odası tarafından “Garantilere İlişkin Birörnek Kurallar” broşürü yayımlanmıştır.


Kavramlar

Garanti - uygun bir talebin ibrazı üzerine ödeme yapılacağı şartını içeren taahhüttür. 
 
Garantör Banka - garantiyi düzenleyen bankadır. 

 
Kontrgaranti -kontrgarantör tarafından diğer bir tarafa, o diğer tarafın bir garanti veya başka bir kontrgaranti düzenlemesi için verilen ve lehine kontrgaranti düzenlenen o diğer tarafın ibraz edeceği uygun bir talep üzerine ödeme yapılacağı şartını içeren taahhüttür. 

 
Kontrgarantör Banka - bir garantör veya diğer bir kontrgarantör lehine bir kontrgaranti düzenleyen taraf bankadır. 

 
Lehtar - garantide, garantinin dayandırıldığı iş ilişkisi altındaki yükümlülüğünün garantiyle desteklendiği belirtilen taraf anlamına gelir.

 
Muhatap - lehine bir garanti düzenlenen taraftır. 

 
Talep - bir garanti altında ödeme talep eden, muhatap tarafından imzalanmış belgedir. 

 
Vade Tarihi - garantide belirtilen ve ibrazın yapılabileceği en geç tarihdir.


Uygulama

1. Lehtar ile muhatap,  sözleşme yapar.
2. Lehtar bankasından muhatap bankaya garanti ya da kontrgaranti düzenlemesini talep eder.
3. Lehtarın bankası, muhatabın bankasına  garanti ya da kontrgaranti düzenler.
4. Muhatabın bankası, gelen garantiyi muhataba ihbar eder, kontrgaranti düzenlenmişse gelen kontrgaranti karşılığında garanti metnini düzenler.​


Önemli Hususlar

Lehdar için: ​
Yapılması beklenen iş ile ilgili sektörün özelliklerini iyi inceleyin.
İşi yapacak olan firmanın, gerek sahipleri ve yöneticileri ile gerekse de teknik kadronun niteliklerinin, üstlenilen işlerin gerektirdiği idari ve teknik niteliklere uygun olup olmadıklarını değerlendirin.
Tazmin talebi halinde ibraz edilmesi gereken belgeleri işin niteliğine uygun belirleyin. 
İtilaf durumunda uygulanacak kuralları ve/veya Hukuk’u belirleyin.


Muhattap için: 
İş yapılacak olan ülkenin dış ticaret hukukunun ve o ülke ile aramızdaki bankacılık anlaşmalarını göz önünde bulundurun.
Tazmin talebinde gereken belgeleri hazırlanıp hazırlanamayacağından emin olun.
Kendi bankanızın garantisini istiyorsanız, kontrgaranti gelmesini ve karşılığında bankanızca garanti düzenlenmesini sağlayın.
İtilaf durumunda uygulanacak kurallara ve/veya Hukuk’a uyup uyamayacağınızı inceleyin.

 


Avantaj/Dezavantaj

Avantajı 

 
Lehdar için: 
Haksız bedel tazmini olmaması için ilgili kuralları belirleme yetkisindedir. 
Bankalarca, uygun olmayan tazmin talebi karşılığında ödeme yapılmaması imkanı vardır. 

 
Muhatap için: 

 
Teminat mektubu konusu işin bedelinin ödeneceğine ilişkin banka garantisine sahiptir. 

 
Dezavantajı 

 
Lehdar için: 
Diğer ödeme şekillerine göre daha masraflıdır. 
Bankasında kredi limitinin olması gerekir. 
İlgili hizmetin/malın teslim koşullarını ve ilgili belgelerini belirleyemez.

 
Muhatap için: ​
Diğer ödeme şekillerine göre daha masraflıdır. 
Tazmin talebi uygun olmaz ise bedeli tahsil edemez.​

 

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat