BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Çek/Senet

İş Bankası ile çek ve senetlerden doğan ödeme ve tahsilat işlemlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Ayrıca, ödeme işlemleriniz esnasında size sunulan kanallar arasından en uygun ve pratik seçeneği tercih edebilir, zamandan kazanabilirsiniz.

​Karşılıklı Çek uygulamasıyla, Bankamız tarafından tahsis edilen krediniz ile TL çekleriniz için dilediğiniz tutarda teminat oluşturabilir, hesap bakiyenizin yetmediği çek ödemelerinizde İş Bankası desteğini kullanabilirsiniz. 


Çek keşide ettiğiniz firmalar ise çek yaprağınız özelindeki teminatı sorgulayabilir, çekinizin İş Bankası güvencesi altında olduğunu görebilir.

Özellikler:

Ürün kullanımı için müşteri lehine TL Tacir çeki ve Karşılıklı Çek Kredisi tahsisinin yapılmış olması gerekmektedir.
Çek keşidecisi müşterimiz tarafından şube, internet şubesi ve SMS kanalları aracılığıyla her bir çek yaprağı özelinde, tahsis edilen Karşılıklı Çek Kredisinin kullanılabilir limiti ile sınırlı olmak üzere teminat oluşturulabilir.
Oluşturulan teminat, şubelerimiz, SMS ve ÇEKSOR uygulaması ile sorgulanabilir ve teminat tutarı, teminat geçerlilik tarihi öğrenilebilir.
Çek ödemesi sırasında hesap bakiyesinin ödeme için yetersiz kalması halinde, eksik kalan tutar oluşturulan teminata istinaden Karşılıklı Çek Kredisi limitinden karşılanır.
Karşılıklı Çek Kredisi kullanılarak keşideci adına Bankamızca ödeme yapılması halinde, ilgili ödeme tutarı keşideci tarafından Bankamıza geri ödenene kadar yeni teminat verilmesine izin verilmez.· 
Teminatlandırma işlemi sırasında, teminat geçerlilik süresi ile orantılı olarak hesaplanan komisyon peşin olarak tahsil edilir. Komisyon için yeterli bakiye bulunmaması halinde teminat verme işlemi gerçekleştirilmez. İptali sadece şube tarafından ve ilgili çekin ibrazı karşılığında yapılabilir.
Teminat iptali sadece şube tarafından ve ilgili çekin ibrazı karşılığında yapılabilir.
Banka tarafından teminat altına alınacak tutar, keşideci tarafından iletilen talimat, keşideciye ait teminat limit boşluğu ve belirlenen geçerlilik süresi içerisinde geçerlidir.
Çek ibraz tarihi sonrasında ödeme için yapılacak ibrazlarda teminat limiti kullanılmaz.
Teminatlandırılan tutara, yasal yükümlülük tutarı dahildir. 

ÇEK KEŞİDECİ MÜŞTERİMİZ İSENİZ;

Mevcut çek hesabınız ya da yeni açacağınız çek hesabınız üzerinden Karşılıklı Çek ürünümüzü kullanmak üzere Şubelerimize başvurabilirsiniz.  

Şubelerimiz, Ticari İnternet Şubemiz, Çağrı Merkezimiz ve SMS kanallarından çek yaprağı özelinde teminat talep edebilirsiniz.   

Bankamızca teminat verilen çeklerinizi Şubelerimiz, Ticari İnternet Şubemiz, Çağrı Merkezimiz, SMS ve İşçek kanallarından sorgulayabilirsiniz.   

Çekleriniz için oluşturacağınız teminatın geçerlilik süresini Şubeniz ile birlikte belirleyebilirsiniz. 

Çek yaprağına özel teminat talebinizi Bankamız sisteminde kayıtlı cep telefonunuz üzerinden SMS ile Bankamıza iletmek için; 

TEMİNAT(boşluk)MÜŞTERİ NUMARASI (boşluk)ŞUBE KODU(boşluk)

ÇEK HESAP NO(boşluk)ÇEK NUMARASI(boşluk)TEMİNAT TUTARI

yazarak, 4402'ye mesaj gönderebilirsiniz.

Örnek : Çekinize 30000-TL teminat istemek için;

TEMİNAT 123456789 1234 1234567 3456789 30000

Kalan teminat limitinizi Bankamız sisteminde kayıtlı cep telefonunuz üzerinden SMS ile sorgulamak için;

CEKLİMİT(boşluk)MÜŞTERİ NUMARASI

yazarak, 4402'ye mesaj gönderebilirsiniz.

Örnek : ÇEKLİMİT 1234567

ÇEK HAMİLİ İSENİZ;

Alacaklısı olduğunuz Bankamız çekine ilişkin teminat durumunu SMS ile sorgulamak için;

TEMİNATSOR(boşluk) ŞUBE KODU(boşluk)ÇEK HESAP NO(boşluk)ÇEK NUMARASI

yazarak, 4402'ye mesaj gönderebilirsiniz.

Örnek :  TEMİNATSOR 1234 123467 3456789

ÖZEL DURUMLAR:

01.07.2010 tarihinden önce üretilen çekler için teminatlandırma işlemi yapılmaz.
Banka tarafından teminat altına alınacak tutar, keşideci tarafından iletilen talimat, keşideciye ait teminat limit boşluğu ve belirlenen geçerlilik süresi içerisinde geçerlidir.
Çek ibraz tarihi sonrasında ödeme için yapılacak ibrazlarda teminat limiti kullanılmaz.
Teminatlandırılan tutara, yasal yükümlülük tutarı dahildir.
Asgari teminat tutarı altındaki teminatlandırma talepleri kabul edilmemektedir.


​Findeks Karekodlu Çek Sistemi, çek üzerinde yer alan karekodun akıllı cihazlara yüklenen Findeks Mobil Uygulaması ile okutulması ve çek keşidecisine dair özet çek raporunun alınabildiği bir sistemdir.


Bu uygulamayla birlikte, keşide edeceğiniz çeklerinizle ödemelerinizi yaparken çek ödeme geçmişinizin itibarından yararlanarak ticari ilişkilerde tercih edilen tüccar olduğunuzu kolaylıkla gösterebilirsiniz.

Çek hamili olarak ise elinizdeki Karekodlu Çekleri kolayca sorgulayabilir ve keşideciye ait özet çek raporuna ulaşarak alacaklarınız karşılığında çeki kabul edip etmeyeceğinize güvenle karar verebilirsiniz.

Findeks Karekodlu Çek Sistemi’nin kullanılabilmesi için, çek keşidecisi ve hamilinin Findeks üyesi olması ve sorgulama yapacak olan hamilin Findeks Karekodlu Çek sorgu paketi satın alması gerekmektedir ve yasal düzenlemeler gereği, çeklerde karekod kullanımı zorunludur.​


​Elektronik Çek/Senet Bildirimi uygulamasıyla, tahsile veya teminata verdiğiniz çeklerin bilgilerini elektronik ortamda Bankamıza gönderebilir ve işlem gören çeklerin sonucunu da yine elektronik ortamda alarak muhasebe sisteminize aktarabilirsiniz.


Özellikler: 

Çek/Senet bilgileri e-posta/ftp ile alınır.
Akıbet bilgileri elektronik ortamda firmalara bildirilerek işlemleri muhasebeleştirebilmeleri sağlanır.
Müşterilerin talep etmeleri halinde, çeklerin/senetlerin akıbetiyle ilgili ön akıbet bilgisi alması mümkündür.​

​Logolu Çek, müşterilerimizin sahibi oldukları firmaların logo ya da amblemlerinin, keşide edecekleri çekler üzerinde yer almasını sağlayan ürünümüzdür.   


Logolu çek ürünümüz, keşide ettikleri çekler üzerinde logolarının yer almasını sağlayarak farklılık ve itibarını sergilemek isteyen tüm tüzel kişi müşterilerimizce kullanılabilecektir.​​​


​​Ödemelerini yoğun olarak çekle yapan ve çok sayıda çek keşide eden firmaların, Bankamız tarafından yüklenen bir program ile özel olarak sürekli form şeklinde bastırılan çekler kullanarak elektronik ortamda çek düzenlemesini ve dolayısıyla çek keşide etmesini daha pratik hale getiren bir uygulamadır.


Sürekli Form Çek uygulamasından yararlanabilmek için özel olarak tasarlanan sürekli form çekleri şubenizden talep etmeniz ve uygulamayı bilgisayarınıza yüklemeniz gerekir.

Sürekli Form Çekler,  çek karnelerimizle aynı boyutlarda ve dizaynda olup, diğer çeklerden farklı olarak bu tip çeklerde koçan bulunmamaktadır.


(Uygulamayı indirmeniz halinde kullanım koşulları kabul edilmiş olacaktır).

Kullanım Koşulları

İş Bankası Sürekli Form Çek Yazdırma Programı manuel çek düzenlemesini bilgisayar ortamına taşıyarak, pratik hale getirmek amacıyla aşağıda yer alan Yazılım Lisansı Koşulları çerçevesinde Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi’nin müşterilerinin kullanımına sunmuş olduğu ücretsiz bir uygulamadır. 

“İş Bankası Sürekli Form Çek Yazdırma Programı” isimli yazılımın (“Yazılım”) mülkiyeti ve tüm mali ve manevi hakları münhasıran Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi’ne (“İş Bankası”) aittir. Yazılım sadece aşağıda belirtilen Yazılım Lisans şart ve koşulları kabul edilmek sureti ile tarafınızdan kullanılabilecektir. Yazılımın, aşağıda yer alan Yazılım Lisans Koşullarında belirtilen haller dışında kullanımı, işlenmesi, yayılması, çoğaltılması, kiralanması, dağıtılması veya başkaca mali veya manevi bir fikri mülkiyet hakkına konu edilmesi kesinlikle yasaktır. Bu tür bir işlemin yapılması halinde, aleyhinize cezai ve hukuki sonuçlar doğacaktır. 

İŞ BANKASI, SİZ MÜŞTERİLERİNE İŞ BANKASI SÜREKLİ FORM ÇEK YAZDIRMA PROGRAMI ADLI YAZILIMIN MÜNHASIR OLMAYAN VE DEVREDİLEMEZ KULLANIM HAKKINI SADECE BURADA YER ALAN KOŞULLARIN TÜMÜNÜ KABUL ETMENİZ HALİNDE VERMEKTEDİR. YAZILIMI İNDİRMENİZ VE YAZILIMIN KULLANIMI İLE BU LİSANS ŞART VE KOŞULLARINA BAĞLI OLDUĞUNUZU VE KULLANIM HAKKINI BU KOŞULLARLA ALDIĞINIZI KABUL ETMİŞ OLURSUNUZ. EĞER ŞART VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, YAZILIMI İNDİRMEMELİ VE YAZILIMI KULLANMAMALISINIZ. EĞER, KABUL ETTİKTEN SONRA KOŞULLAR SİZİN AÇINIZDAN UYGUN GÖRÜLMEZ İSE DERHAL BU YAZILIMI KULLANMAYI DURDURMALI VE SİZDE BULUNAN VEYA KONTROLÜNÜZ ALTINDA OLAN YAZILIMIN HERHANGİ BİR KOPYASINI YOK ETMELİSİNİZ. İŞ BANKASI SİZDEN YAZILIMIN KOPYALARININ İMHA EDİLDİĞİNİ KANITLAMANIZI TALEP HAKKINI SAKLI TUTAR. 

1. MÜLKİYET: Yazılım ve oluşturduğunuz izinli tüm kopyaların mülkiyeti ve tüm mali ve manevi hakları münhasıran İş Bankası’na aittir. Yazılımın yapısı, düzeni ve kodu, İş Bankası’na ait değerli fikri mülkiyeti (örneğin, ticari sırları ve gizli bilgileri) oluşturur. Yazılım, Türkiye ve diğer ülkelerdeki telif hakları yasaları dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kadıyla, yasalar ve uluslararası anlaşmalarla korunmaktadır. Burada açıkça belirtilenler hariç olmak kaydıyla, bu anlaşma kullanıcıya (“Size”) Yazılımın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını vermemekte ve açıkça verilmemiş tüm haklar İş Bankası tarafından saklı tutulmaktadır. İş Bankası, Yazılımı bu Koşullara aykırı kullanmanızdan ötürü her türlü zarar ve sair talep haklarını saklı tutar. 

2. LİSANS: Buradaki şart ve koşullara bağlı olarak, İş Bankası Size sadece tek bir bilgisayar üzerinde, şahsınıza münhasır olmayan (non-exclusive) ve devredilemez ve İş Bankası tarafından feshedilinceye kadar süreli Yazılım programının bir kopyasını kullanma hakkı vermektedir. Başkaca haklar verilmemiştir. Bu nedenle söz konusu Yazılımı, dağıtamaz, yayamaz, çoğaltamaz, işleyemez, ödünç veremez, kiralayamaz, başka bir suretle devredemez ve münhasıran İş Bankası’na ait başkaca herhangi bir mali veya manevi fikri mülkiyet hakkını kullanamazsınız. Bu kısıtlamalara riayet edilmemesi lisansın otomatik olarak sona ermesi sonucunu doğuracağı gibi, bu durum yasa ihlali oluşturacağından hukuki ve cezai sorumluluğunuz doğacaktır.

3. KULLANIM: Yazılım bilgisayarın sürekli veya geçici belleğine yüklenmek suretiyle kullanılır. Yazılımın kullanılması ile ilgili tüm sorumluluk şahsınıza aittir. Yazılımın kullanımı sonucunda elde edilen verilerin / çıktıların kontrolü münhasıran Sizin sorumluluğunuzda olup, İş Bankası Yazılımın kullanılmasından dolayı oluşabilecek hatalardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. Yazılımın kullanılması veya kullanılmaması, işbu Koşullara uyulması koşulu ile tamamen kendi inisiyatifinizdedir. İş Bankası, Yazılımın bilgisayarınız veya başka bir program ile uyumlu çalışacağını beyan ve taahhüt etmemektedir. 

4. GARANTİ REDDİ: Yazılımın lisansı işbu Koşullar çerçevesinde ve “olduğu gibi” verilmektedir. Yazılımın kullanımına ilişkin riskler münhasıran tarafınızdan üstlenilir. İş Bankası Yazılımı kullanarak elde edebileceğiniz performans veya sonuçlar için garanti vermemektedir. İş Bankası ticari değer ve belirli bir amaca uygunluk garantisi de dâhil olmak üzere herhangi bir konuda (yasa, gelenek hukuku, teamül veya kullanım gereği ya da başka bir şekilde sarih veya zımni) bir garanti vermemekte, koşul veya hüküm belirtmemekte ya da taahhütte bulunmamaktadır. Bu Yazılım "olduğu gibi" sağlandığından, İş Bankası Yazılım için güncelleme ve destek hizmeti vermeyebilir. 

Yazılım “olduğu gibi” sağlandığından, ayrıca İlgili yasal mevzuatın sıklıkla değiştiği dikkate alınarak Yazılım kullanılarak yazılacak çeklerin hukuken geçerli olup olmadığı, gerekli unsurları taşıyıp taşımadığı, kıymetli evrak vasfı taşıyıp taşmadığı, üzerinde yer alacak bilgilerin doğru olup olmadığı tarafınızca mutlaka kontrol edilmelidir. Yazılımın kullanılması yoluyla elde edilecek tüm sonuçlar münhasıran kullanıcının sorumluluğunda olup İş Bankasının bu hususlara dair hiçbir garanti taahhüdü bulunmamaktadır.

5. SINIRLAMALAR: Siz veya Sizin adınıza hareket eden üçüncü bir şahıs (i) Yazılımın derlemesinde bir değişiklik yapmayacak, Yazılımı bozmayacak veya ters mühendislik işlemleri yapmayacak, (ii) Yazılımı değiştirmeyecek veya türevlerini oluşturmayacak, (iii)hiçbir şekilde Yazılımı üçüncü şahıslara servis ofisi, ticari zaman-paylaşımı veya diğer türde bir bilgisayar hizmet sunmak üzere kullanmayacak, (iv) Internet veya diğer ağlar üzerinden Yazılımın tamamını veya bir kısmını göndermeyecek veya fonksiyonlarının kullanımını sağlamayacak veya (v) Yazılımı işbu Koşullarda belirtilen diğer sınırlamaların yanı sıra üçüncü şahıslara satmayacak, yaymayacak, kullandırmayacak, dağıtımını yapmayacak, kiralamayacak, lease etmeyecek, alt lisanslı olarak vermeyecek veya başka bir şekilde devretmeyecektir. 

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANMASI: İŞ BANKASI HİÇBİR ŞEKİLDE YAZILIMIN KULLANILMASINDAN VEYA KULLANILMAMASINDAN, BİLGİ VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA BOZULMASINDAN, YAZILIMIN GÖZETİM VE DENETİMİNDEN, GÜNCELLENMESİNDEN, İŞ BANKASI BU TÜR HASARLARIN OLUŞABİLECEĞİ KONUSUNDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA DA, HERHANGİ BİR ÖZEL, RASTLANTILSAL, DOLAYLI ZARAR, ZİYAN VE HASARLARDAN SORUMLU TUTULMAZ.

7. LİSANSLARA UYGUNLUK: Bir ticari şirket veya kuruluşsanız, İş Bankası ya da yetkili temsilcisi tarafından talep edilmesi halinde, otuz (30) gün içinde, talep tarihi itibariyle Yazılımın İş Bankası tarafından düzenlenen geçerli lisanslara uygun bir şekilde kullanıldığını belgeleyip onaylamayı kabul etmektesiniz.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME: Bu Koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi olup, söz konusu yasalara göre yorumlanacaktır. İşbu Koşullardan doğan uyuşmazlıklarda yetkili Mahkeme ve İcra Müdürlükleri, İstanbul Çağlayan Mahkemeleri ve İcra Daireleridir.

9. ANLAŞMANIN BÜTÜNLÜĞÜ VE DEĞİŞİKLİKLER: Yetkili Mahkemeler tarafından bu Koşulların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilmesi halinde, bu durum geri kalan koşulların geçerliliğini etkilemeyecektir. Bu Koşullar, yalnızca İş Bankası tarafından değiştirilebilir. İş Bankası, uygun görmesi halinde güncellemelerin lisanslarını Size farklı veya ek koşullarla verebilir. Bu Koşullar, Yazılım konusunda İş Bankası ile aranızdaki anlaşmanın tamamını teşkil etmekte ve Yazılım ile ilgili önceki tüm beyan, görüşme, taahhüt, yazışma veya ilan ve reklamların yerine geçmektedir.

İş Bankası tamamen kendi isteği doğrultusunda her zaman bu Koşulları değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir. İş Bankası yapılan her tür değişikliği sahibi olduğu web sitesi ve/veya siteleri üzerinden bilgilendirmek suretiyle yapar. Değişikliklerin yapılması ve internet sitesi üzerinden bunun yayınlanmasından sonra Yazılımı kullanmaya devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul etmiş olduğunuzu ifade edecektir. Eğer yapılan değişiklikleri kabul etmiyorsanız, derhal Yazılımı kullanmayı durdurmalı ve elinizde veya denetiminizde bulunan Yazılımın tüm kopyalarını imha etmelisiniz.

10. LİSANSIN FESHİ: İş Bankası dilediği zamanda, herhangi bir bildirimde bulunma veya tazminat masraf vb. ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak Yazılım lisansını iptal etmeye ve kullanımınıza son verme ve bu Koşulları tek taraflı olarak feshetme hak ve yetkisine sahiptir.

11. TİCARİ MARKALAR VE TELİF HAKKI BİLGİSİ: Bu sayfada ve söz konusu Yazılımda referans verilen İş Bankası, İş Bankası logosu ve İş Bankası ürünleri, Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi’nin ticari markaları veya kayıtlı / tescilli ticari markalarıdır. Bu web sitesi veya Yazılım içinde bir ürün adının veya logosunun yer almaması, İş Bankası’nın ticari markası olmadığı veya bu ad veya logo ile ilgili diğer fikri mülkiyet haklarına sahip olmadığı anlamına gelmez. İş Bankası’nın web sitesinde referans verilen tüm diğer ticari markalar, kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. İş Bankası’nın tüm hakları saklıdır.

12. YÜRÜRLÜK VE SÜRE: On iki (12) maddeden oluşan İşbu Koşullar Yazılımın indirilmesiyle ile yürürlüğe girecek olup, İş Bankası tarafından feshedilinceye veya değiştirilinceye kadar yürürlükte kalacaktır.

Bu Koşullar ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa ya da İş Bankası’ndan bu hususta herhangi bir bilgi almak istiyorsanız Bize Ulaşın sayfasında bulunan adres ve irtibat bilgilerini kullanarak bizimle irtibata geçebilirsiniz.

​Bloke Çek, karşılığı önceden tahsil edilmek kaydıyla, şubelerimiz üzerine keşideli çekler ya da müşterilerimizin çeklerine, Bankamızın ödeme garantörü olduğunu belirtir şerhin düşülmesi suretiyle oluşturulan ürünümüzdür.

Başta Gümrük Müdürlükleri olmak üzere, muhtelif kuruluşlar ya da kişiler lehine keşide edilmek üzere bloke kayıtlı çek verebilirsiniz. 

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat