BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili

​Sabit getirili menkul kıymet yatırımlarınızı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı güvencesi ile garanti altına almak istiyorsanız Hazine Bonosu veya Devlet Tahvili ’ne yatırım yapmayı tercih edebilirsiniz.​

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Özellikleri

Hazine Bonosu ve Devlet Tahvilleri devletin cari yıl bütçe kanununa dayanarak bütçe açıklarının finansmanı amacıyla çıkarmış olduğu Devlet İç Borçlanma Senetleridir (DİBS).  ​
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri vade sonuna kadar elde tutuldukları durumda belirli bir getiriyi garanti ederler. Vadesinden önce nakde dönüştürülmek istenirse, piyasada geçerli fiyatlardan satış yapılacağı için beklenenden fazla getiri elde edilebileceği gibi, daha az getiri de elde edilebilir. 
Vadesi 1 yıldan az olan DİBS'ler Hazine Bonosu, vadesi 1 yıl ya da daha uzun olanlar Devlet Tahvili olarak tanımlanır. Kupon ödemesiz (iskontolu) ya da kupon ödemeli olarak ihraç edilebilirler. 
Kupon ödemeli kıymetlerin kupon ödeme oranları sabit faizli ya da değişken faizli olabilir. Değişken faizli kıymetlerin değişken faizleri gösterge niteliğinde bir değere endekslenmektedir. Gösterge olarak TÜFE veya T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan DİBS ihaleleri kabul edilebilmektedir. 
DİBS’ler yatırımcısına vadesinden önce herhangi bir zamanda piyasa koşullarına göre geçerli faiz oranı üzerinden vade sonunu beklemeden nakde dönebilme imkanını vermektedir. 
TL ödemeli Hazine Bonosu ve Devlet Tahvillerini piyasa koşullarına göre Bankamızca belirlenen fiyatlardan İnternet ve Telefon Şubemizden, Bankamatiklerimizden, İşCep’ten 24 saat boyunca ve tüm Şubelerimizden mesai saatleri içerisinde alıp satabilirsiniz. Günlük Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alış satış faiz oran ve fiyatlarımıza, internet sitemizde “Fiyat ve Oranlar” bölümünden ulaşabilirsiniz. 
T.C. Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili alış işlemlerinizi minimum 100 TL nominal olmak üzere, 10 TL nominal ve katları, satış işlemlerinizi 10 TL nominal ve katları şeklinde yapabilirsiniz. 
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açılan bono ve tahvil ihalelerine Bankamız aracılığıyla katılabilirsiniz.  
Katılım talebiniz T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen asgari tutardan az olmamalıdır. 
 Talebiniz sırasında sizden sabit tutarda işlem masrafı tahsil edilir. 
Yatırım hesabınızdan, ihale bedelini karşılayacak miktarda Likit Fon (801) /Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu (808) ya da ihale bedelinin ödeneceği tarihte itfa olacak bono veya tahvil; bunların olmaması halinde yatırım veya vadesiz hesabınızda bulunan serbest bakiye ya da ek hesabınızın kullanılabilir bakiyesi bloke edilir. 
Yatırım hesabınıza, talebinizin miktarına göre, gerçekleşmesi halinde tahsil edilecek ihale komisyonu kadar nakit bloke edilir.


İş Bankası'nda Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Çeşitleri

Devlet İç Borçlanma Senetleri kupon ödemesiz (iskontolu) ya da kupon ödemeli olarak ihraç edilebilirler. Kupon ödemeli kıymetlerin kupon ödeme oranları sabit faizli ya da değişken faizli olabilir. Değişken faizli kıymetlerin değişken faizleri gösterge niteliğinde bir değer endekslenmektedir. Mevcut durumda değişken faizli kıymetlerin kupon oranlarına gösterge olarak Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ve T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan DİBS ihaleleri kabul edilmektedir.

Kupon Ödemesiz Hazine Bonoları ve Devlet Tahvilleri (İskontolu)

 
Özellikleri:
 
Vadesi boyunca kupon ödemesi içermez.
Nominal değer (vade sonu değeri) üzerinden belirli bir faiz oranı ile iskonto edilerek satışa sunulmaktadır.
Anapara ve faiz ödemesi vade sonu tarihinde tek seferde yapılmaktadır.
 

Kupon Ödemeli Devlet Tahvilleri:

 
Özellikleri:
 
Vadesi boyunca ilk ihracında belirlenen tarihlerde kupon ödemeleri gerçekleştirerek yatırımcılara nakit akışı sağlarlar.
Kupon ödemeli Devlet Tahvillerinin başlangıç vadeleri genellikle 1 yıldan daha uzundur.
Kupon ödemeleri periyodu 1 ay, 3 ay, 6 ay ve yılda bir gerçekleşebilir.
Yatırımcılara ödenen dönemsel nakit akışları ile tekrardan yatırım fırsatı sunmaktadır.

İş Bankası'nda Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Çeşitleri

Sabit Kupon Ödemeli Devlet Tahvilleri

 
Sabit kupon ödemeli Devlet Tahvilleri, vadesi boyunca ilk ihracında belirlenen kupon ödeme tarihlerinde aynı şekilde ilk ihracında belirlenmiş olan sabit kupon oranı üzerinden kupon ödemeleri gerçekleştirerek yatırımcılara sabit bir getiriyi garanti etmektedir.
Vade sonunda son kupon ödemesi ile birlikte anapara geri ödemesi yapılır.
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen sabit kupon ödemeli kıymetler genellikle 2 yıl ve 10 yıl arasında değişen vadelerde ihraç edilmektedir.Genellikle 6 ayda bir kupon ödemekle birlikte, 3 ayda bir ve yılda bir kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilirler.
Uzun vadeli yatırım yapmayı tercih eden yatırımcılar için daha uygun bir yatırım aracıdır.

Değişken Kupon Ödemeli Devlet Tahvilleri

 
Vadesi boyunca sabit olmayan ve piyasa faizlerine ya da başka bir endekse göre değişen kupon ödemeleri yaparak yatırımcısına nakit akışı sağlamaktadır.
İhraç tarihinde ödeyeceği ilk kupon oranı belirlenir ve her bir kupon ödeme tarihinde bir sonraki kupon oranı T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanarak kamuya duyurulur.Vade sonunda son kupon ödemesi ile birlikte anapara ödemesi gerçekleştirilir.
T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen değişken kupon ödemeli kıymetler genellikle 2 yıl ve 10 yıl arasında değişen vadelerde ihraç edilmektedir.
Genellikle 6 ayda bir kupon ödemekle birlikte, 3 ayda bir ve yılda bir kupon ödemeli olarak da ihraç edilebilirler.

Tüfe’ye Endeksli Devlet Tahvilleri

 
TÜFE’ye endekslenen kupon ödemeleri ve anapara  ile birlikte yatırımcısına dönemler itibarıyla nakit akış sağlar.
Yatırımcısına enflasyon oranının üzerinde bir getiri sağlayarak yatırımcısını enflasyona karşı korumaktadır.
TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri, reel getiri garantisi vermek suretiyle yatırımcılara farklı bir yatırım seçeneği sunmaktadır. T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kıymetin ilk ihracında belirlenen kupon faizinin üzerine yine T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen referans endekslere göre ilgili kupon dönemi için enflasyon farkı ilave edilmektedir.
Böylece tahvillerin anapara ödemeleri herhangi bir şekilde değer kaybına uğramamakta, TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvilleri ’ne yatırılan anaparanın satın alma gücü de korunmaktadır. TÜFE’ye Endeksli Devlet Tahvilleri’nin vadesine kadar gerçekleşecek dönemdeki enflasyon seviyesi ne olursa olsun ödenen reel getiri sabittir.
Tahvile ilişkin tüm ödemelerde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilen Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) kullanılmaktadır. Bu çerçevede, itfa tarihindeki referans endeksin ihraç tarihindeki endeksten düşük olması durumunda vadede nominal 100 TL üzerinden ödeme gerçekleştirilecektir. Dolayısıyla, tahvilin vadesi boyunca deflasyon olması durumunda anaparada herhangi bir azalma söz konusu olmayacaktır.
Kupon ödemelerinde ise, kupon ödeme tarihindeki referans endeksin ihraç tarihindeki endeksten düşük olması durumunda, nominal değer olan 100 TL üzerinden T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oran üzerinden kupon ödemesi yapılacaktır. Böylece, reel getiri hiçbir kupon döneminde T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen oranın altına düşmeyecektir.
Enflasyona endeksli tahviller ve referans endekslerle ilgili olarak daha detaylı bilgiye www.hmb.gov.tr​ adresinden ulaşabilirsiniz.

Vergilendirme

Devlet İç Borçlanma Senetlerinden elde edilen gelirler:
 
01.01.2006'dan sonra ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri(DİBS) üzerinden elde edilen alım satım kazançları ve faiz gelirleri gerçek kişiler ve sermaye şirketleri haricindeki tüzel kişiler için %10 oranında stopaja tabidir.
Vergilendirme ile ilgili daha detaylı bilgiye Vergi Kılavuzu​'ndan ulaşabilirsiniz.​

X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat