BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Gayrimenkul Sertifikası

Gayrimenkul Sertifikaları sayesinde, yatırımcıların yapımına başlanan veya başlanacak olan bir inşaat projesinde gayrimenkul sahibi olması veya projedeki değer artışından yararlanmak üzere yatırım yapması mümkündür. ​

Gayrimenkul Sertifikası halka arzına Bankamız aracılığıyla katılabilir, bu yenilikçi Sermaye Piyasası ürününe yatırım gerçekleştirebilirsiniz. Gayrimenkul Sertifikası halka arzlarına tüm Şubelerimiz, İnternet Şubemiz veya 0850 724 0 724 numaralı Telefon Şubemizden katılabilirsiniz. Borsa İstanbul’daki alım-satım emirlerinizi İnternet Şubemiz, Bankamatiklerimiz, Telefon Şubemiz, İş Cep ve Şubelerimizden verebilirsiniz.  


Sık Sorulan Sorular

​​Gayrimenkul Sertifikası yatırımcıya sertifika biriktirerek belirli bir inşaat projesinden konut, ofis, işyeri gibi gayrimenkul sahibi olma veya söz konusu inşaat projesindeki değer artışından yararlanma imkânı sağlar. Tanımda belirtildiği üzere yatırımcı dilerse yeterli miktarda sertifika biriktirerek inşaat projesinden gayrimenkul sahibi olabileceği gibi, arzu ederse sahip olduğu sertifikaları borsada satarak inşaat projesindeki değer artışından fayda sağlayabilir. Böylece Gayrimenkul Sertifikası ile faiz kazancı içermeyen yatırım yapma imkânı sağlanmış olur.​

​İlgili bağımsız bölüm için yeterli sertifikanın toplanmasını müteakip yatırım kuruluşu üzerinden ihraççıya asli edim talebiyle başvuru yapılır.  Asli edimler başvuru önceliğine göre yerine getirilmekte olup, ilgili bağımsız bölümün daha önce satılmamış olması şartıyla istediğiniz bağımsız bölümü satın alabilirsiniz. Talebinizin reddedilmesi durumunda, henüz satılmamış olan diğer bağımsız bölümlerden tercihte bulunma imkanınız devam etmektedir.


​Gayrimenkul Sertifikası sahibi olmak getiri garantisi sağlamamaktadır. Çünkü Gayrimenkul Sertifikasının değeri adına çıkarıldığı inşaat projesinin değerinde yaşanacak değişime bağlıdır ve söz konusu inşaat projesinin değerinde artış yaşanmayabileceği gibi düşüş yaşanabilir; buna bağlı olarak Gayrimenkul Sertifikasının fiyatında dalgalanmalar görülebilir.
Gayrimenkul Sertifikası sahibi olmak inşaatçıya veya inşaat projesine ait riskleri ortadan kaldırmaz. Ancak, ihraççının isteği ile bu risklerin bazılarının ortadan kaldırılması mümkündür. Örneğin ihraççının Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) olması durumunda inşaatın tamamlanamama riski ortadan kaldırılmış olur.
Yukardaki maddelerde açıklanan asli edim yönteminde, yani sertifika biriktirerek gayrimenkul sahibi olma yoluyla yararlanma yönteminde, başvuru önceliği vardır. Bir başka değişle asli edimde başvuru önceliği olduğundan dolayı tercih edilen gayrimenkulü alamama riski mevcuttur. Bu durumda tali edim yoluna gidilir yani sertifikaların bedeli ödenir. Yatırımcı projedeki değer artışından yararlanmış olur.


​​Sertifikaların halka arzı öncesinde projedeki belirlenen gayrimenkuller için kaç adet sertifika toplanması gerektiği ilan edilir. Yatırımcının gayrimenkul sahibi olması için seçtiği gayrimenkul tipinin gerektirdiği sayıda sertifika sahibi olması gerekmektedir. Yatırımcı halka arza katılarak sertifika sahibi olabileceği gibi daha sonra ikincil piyasadan, yani borsada işlem görecek sertifikalardan alarak sahip olduğu sertifika sayısını artırabilir. Sertifika biriktirerek gayrimenkul sahibi olmaya asli edim adı verilmektedir.​

​​Proje tamamlandığında gayrimenkul sahibi olmaya yeterli sayıda sertifikası olmayan veya yeterli sayıda sertifikası olmasına rağmen gayrimenkul almak istemeyen yatırımcılara sahip oldukları sertifikaların bedeli, gayrimenkullerin açık artırma yöntemiyle satılmasıyla ödenir. Açık artırmada gayrimenkullerin satılamaması durumunda sertifikayı ihraç eden şirket son üç ayda Borsa İstanbul’da oluşan ortalama fiyattan gayrimenkulleri satın alarak bedelini sertifika sahiplerine öder. Son üç ayda oluşan ortalama fiyatın sağlıksız olduğu görüşü ortaya çıkarsa gayrimenkullere ekspertiz işlemi uygulanır ve gayrimenkullerin satış bedelleri ekspertiz değerinden düşük olamaz. Yatırımcılar böylece sahip oldukları sertifikaların nakde dönüşmesi ile projenin muhtemel değer artışından yararlanmış olurlar. Sertifikaların bu şekilde kullanılmasına tali edim adı verilmektedir.​

​​Sertifika sahibi yatırımcıların projedeki değer artışından yararlanmak için projenin tamamlanmasını beklemeleri gerekmez. Sertifika sahibi yatırımcılar sahip oldukları sertifikaları borsada satabilir ve projedeki değer artışından herhangi bir anda kazanç sağlayabilir. Sertifikalar, halka arz edildikleri günden başlayarak projenin tamamlanmasını takiben gerçekleşecek açık artırma süresinin sonuna kadar (bir önceki maddede açıklanan tali edim süresinin sonuna kadar) borsada işlem görebilecektir.​

​İhraç edilecek gayrimenkul sertifikaları, Borsa İstanbul Düzenlemeleri çerçevesinde Borsa İstanbul’da pay piyasasında işlem görecek olup, ikinci elde proje sonuna kadar dilendiği anda Borsa İstanbul’da oluşacak fiyat üzerinden alınıp satılabilecektir.


​Almış olduğunuz gayrimenkul sertifikası ile belirli bir bağımsız bölüme değil, temel olarak ilgili projeye ortak olunmaktadır.


​Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından ihraç edilen projelerde TOKİ Garantörlüğü sadece inşaatın tamamlanması yönünde bir garantörlüğü kapsamaktadır.


​​İzahneme veya ihraç belgesinde detaylarıyla projeye konu edilen tüm bağımsız bölümler paylandırılır. Paylandırma esnasında dairelerin şerefiye payları bağımsız bölümlerin pay adetlerine yansıtılmaktadır.  İzahname/ihraç belgesinde yer verilmek koşuluyla bağımsız bölümler için gerekli pay adetleri sonradan da değişkenlik gösterebilmektedir.​

Gayrimenkul Sertifikası ihracına konu olan gayrimenkuller ve Gayrimenkul Sertifikası ihracı karşılığında elde edilen fon, ihraççı şirketin yönetiminin veya denetiminin kamu kurumlarına devredilmesi hâlinde dahi amacı dışında tasarruf edilemez, rehnedilemez, teminat gösterilemez, kamu alacaklarının tahsili amacı da dâhil olmak üzere haczedilemez, iflas masasına dâhil edilemez, ayrıca bunlar hakkında ihtiyati tedbir kararı verilemez.
Proje bitiminde satılamayan gayrimenkullerin olması halinde dahi sertifika sahiplerine sertifika bedelleri ödenir. Bunun için sırasıyla açık artırma yoluyla satış ve ardından kalan gayrimenkullerin olması halinde ihraççı şirketin yukarıdaki maddelerde açıklanan şekilde gayrimenkulleri satın alması yoluna gidilir.


X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat