BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adnan Bali

Yönetim Kurulu Başkanı

1962, İslahiye. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Adnan Bali, Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde 1994 yılında Müdür Yardımcısı, 1997 yılında Grup Müdürü olarak görev yapmış, 1998 yılında ise Fon Yönetimi Müdürü olarak atanmıştır. 2002 yılında Şişli Şubesi, 2004 yılında Galata Şubesi Müdürü olan Sayın Bali, 30 Mayıs 2006 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiş, 1 Nisan 2011 tarihinde ise Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Sayın Adnan Bali, Banka dışında Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile Softtech Ventures Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

31 Mart 2021 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01 Nisan 2021 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Sayın Bali aynı zamanda Ücretlendirme Komitesi, Risk Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Başkanlığı ile Kredi Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.


 

Yusuf Ziya Toprak

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1943, Trabzon. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Maliye Bölümü mezunu. 1967 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Toprak izleyen yıllarda Otomasyon ve Organizasyon Müdürlüklerinde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürü, Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde Müdür, Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev almış olup 1999 yılında Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

2004 yılında emekliye ayrılan Sayın Toprak 2010 yılına kadar T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine, 01 Nisan 2020 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilen Sayın Toprak aynı zamanda Denetim Komitesi ve KKTC İç Sistemler Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi Başkanı, Risk Komitesi Üyesi ve Kredi Komitesi Yedek Üyesi olarak görev yapmaktadır.


Hakan Aran

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

1968, Antakya. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olan Sayın Hakan Aran Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme yüksek lisans programını tamamlamış olup halen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde bankacılık doktorası yapmaktadır.

1990 yılında İş Bankası’nda Yazılım Uzmanı olarak göreve başlayan Sayın Aran, 2005 yılında Yazılım Geliştirme Bölüm Müdürü olarak atanmış, 2008 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltilmiş ve operasyonlardan, dijital bankacılıktan ve teknolojiden sorumlu olarak Bankanın önemli dönüşüm programlarında görev almıştır. 01 Nisan 2021 tarihinde Türkiye İş Bankası’nın 17. Genel Müdürü olarak atanan Sayın Aran, aynı zamanda Kredi Komitesi, İnsan Kaynakları Komitesi ve Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi Başkanlığı ile Risk Komitesi ve Operasyonel Risk Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.


Feray Demir

Yönetim Kurulu Üyesi

1968, Ağrı. Anadolu Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü mezunu. İş hayatına 1988 yılında Sefaköy/İstanbul Şubesi’nde Memur olarak başlayan Sayın Feray Demir, aynı Şubede 1990 yılında Servis Yetkili Yardımcısı, 1995 yılında Servis Yetkilisi, 1996 yılında II. Müdür ve 1999 yılında Müdür Yardımcısı olmuş; ardından Genel Müdürlükte aynı unvan ile Ticari Krediler Müdürlüğü ve Kurumsal Pazarlama Müdürlüğünde görev yapmıştır. 2005 yılında Çarşı-Güneşli/İstanbul Şubesi Müdürü olarak atanan Sayın Demir, 2007-2011 yılları arasında Ticari Bankacılık Satış Bölümü Müdürlüğü, 2011-2016 yılları arasında ise İstanbul Kurumsal Şubesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Sayın Demir, Banka dışında Türkiye İş Bankası A.Ş. Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

25 Mart 2016, 31 Mart 2017 ve 31 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Demir, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi, Kredi Komitesi, Ücretlendirme Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.


Ersin Önder Çiftçioğlu

Yönetim Kurulu Üyesi

1960, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi İngiliz Dil Bilimi Bölümü mezunu. Sayın Ersin Önder Çiftçioğlu 1985 yılında Yenişehir/Ankara Şubesi’nde Memur olarak göreve başlamış, aynı şubede Servis Yetkilisi Yardımcısı, Servis Yetkilisi, II. Müdür ve Müdür Yardımcısı olmuş; 2007 yılında Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Müdür Yardımcısı, aynı yıl KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Adana Bölge Müdürü, 2008 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Ankara Merkez I. Bölge Müdürü, 2011 yılında Ege Kurumsal/İzmir Şubesi Müdürü, 2016 yılında Başkent Kurumsal/Ankara Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır.

31 Mart 2017 ve 31 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Çiftçioğlu ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ile Denetim Komitesi, KKTC İç Sistemler Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi, Operasyonel Risk Komitesi ve Risk Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.


Fazlı Bulut

Yönetim Kurulu Üyesi

1964 Pertek. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü mezunu olan Sayın Fazlı Bulut, ABD'de New Hampshire College'da iktisadi kalkınma alanında yüksek lisans yapmıştır.

Sayın Bulut, 1985-1997 yılları arasında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanlığı görevlerinde bulunmuş, 1996-1998 arasında Bilkent Üniversitesi, Turizm'de Bilgisayar Teknolojisi Yüksek Okulu'nda Genel Muhasebe dersi vermiş, 1997-1999 yılları arasında Sosyal Sigortalar Kurumu'nda Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1999-2011 yılları arasında Bilkent Holding'e bağlı Tepe Home Mobilya ve Dekorasyon Ürünleri San. Tic. A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2011-2012 yılları arasında Bilkent Holding'e vergi ve perakendecilik konularında danışmanlık hizmeti veren Sayın Bulut, 2013-2015 yılları arasında B. Braun Kalyon Medikal ve Dış Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür, 2016-2017 yılları arasında Terra İnşaat Grubunda Mali İşler Koordinatörü olarak görev almıştır.

Çeşitli konularda yayımlanmış kitapları bulunan ve 29 Mart 2019 ve 31 Mart 2020 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Bulut Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeliği ve Kredi Komitesi Yedek Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.


Durmuş Öztek

Yönetim Kurulu Üyesi

1953, Sivas Şarkışla. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun olmuş, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.

1975-1986 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Maliye Müfettişi olarak görev yapan Sayın Öztek, izleyen yıllarda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdür, Maliye Bakanlığı'nda Maliye Başmüfettişi ve Mali Danışma Kurulu Üyesi, Türk Telekomünikasyon A.Ş.'de Denetçi, Yükseköğretim Kurulu'nda Genel Kurul Üyesi, T.C. Brüksel Büyükelçiliği'nde Maliye Müşaviri ve 2006-2011 yılları arasında Maliye Bakanlığı'nda Bakanlık Müşaviri olarak görev almıştır.

31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Öztek Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi ve Yönetim Kurulu Faaliyet İlkeleri Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.


 

Recep Hakan Özyıldız

Yönetim Kurulu Üyesi

1956, Bursa. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye Bölümünden mezun olmuş, ABD'de Northeastern Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.

1978 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Hazine Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Sayın Özyıldız izleyen yıllarda Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü'nde Daire Başkanı, Genel Müdür Yardımcısı Vekili ve Genel Müdür, Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Denetçi, Hazine Kamu İktisadi Teşebbüsü Genel Müdürü, T.C. Londra Büyükelçiliği'nde Ekonomi Baş Müşaviri ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcısı olarak görev almıştır.

Köşe yazarlığı ve yorumculuk da yapan Sayın Özyıldız halen Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak görevini sürdürmektedir.

Sayın Özyıldız, 31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.


Mustafa Rıdvan Selçuk

Yönetim Kurulu Üyesi

1955, Malatya. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat- Maliye Bölümünden mezun olmuş, ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde ekonomi alanında yüksek lisans yapmıştır.

1978 yılında Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Sayın Selçuk izleyen yıllarda Hesap Uzmanı, Baş Hesap Uzmanı ve Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Bağkur Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı, T.C. Kopenhag Büyükelçiliği'nde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri, Maliye Bakanlığı'nda Bakanlık Müşaviri olarak görev almıştır.

2003 yılından bu yana Yeminli Mali Müşavirlik görevini sürdüren Sayın Selçuk BDD Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin Bağımsız Denetçisi ve Girişim YMM Ltd. Şti'nin ortağıdır.

Sayın Selçuk, 31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.


Ahmet Gökhan Sungur

Yönetim Kurulu Üyesi

1953, Yozgat. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümünden mezun olmuş ve aynı bölümde yüksek lisans yapmıştır. İş hayatına 1975 yılında Maden Tetkik Arama Enstitüsü Teknoloji Dairesi'nde Şef Uzman Kimya Mühendisi olarak başlayan Sayın Sungur, 1981-1982 yılları arasında Hisarbank A.Ş. ve Güntekin İnşaat A.Ş.'de Sistem Analisti olarak görev almıştır. Daha sonra 1982-1999 yılları arasında Türkiye İş Bankası A.Ş.'de Yazılım Geliştirme Müdürü, 1999-2003 yılları arasında İş Net A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapmıştır.

Sayın Sungur, 31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.


Sadrettin Yurtsever

Yönetim Kurulu Üyesi

1964, Bingöl. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Bölümü mezunu. 1993 yılında İzmir Şubesinde Aday memur olarak göreve başlayan Sayın Yurtsever aynı şubede Servis Yetkilisi ve II. Müdür olmuş, 2006 yılında KOBİ Kredileri Tahsis Bölümü Denizli Bölge Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 2007 yılında İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdür Yardımcısı, 2011 yılında İzmir Merkez II. Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Satış Müdürü, 2013 yılında Bornova Ticari/İzmir Şubesi Müdürü ve 2018 yılında Akdeniz Kurumsal/Antalya Şubesi Müdürü olarak görev yapmıştır.

31 Mart 2020 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Sayın Yurtsever Kurumsal Yönetim Komitesi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

* 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olan II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, bankaların yönetim kurulu yapılanmaları içerisinde denetim komitesi üyeliği için görevlendirilen yönetim kurulu üyeleri bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kabul edilmektedir.

 


X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat