BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Türkiye İş Bankası A.Ş. Hisse Senedi ve Yatırım Fonu Katılma Belgesi Sahiplerine Duyuru

​25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesinde, “Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar” hükmüne yer verilmiştir. 

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Bankamıza teslim edilmeyen fiziki durumdaki 

- Bankamız A, B ve C grubu hisse senetleri ile Kurucu senetler kanunen Bankamıza intikal edecek ve üzerlerindeki tüm haklar da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacak;

- yatırım fonu katılma belgeleri ise zamanaşımına uğrayacaktır.

Bankamızca ihraç edilmiş olan hisse senetleri ve yatırım fonu katılma belgelerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarının kaybolmamasını teminen, en kısa sürede kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen adresine veya şubelerimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bahsi geçen uygulama ile ilgili detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nın

www.mkk.com.tr/wps/portal/MKK/BilgiMerkezi/Listeler/HakKaybiBilgileri

adresli web sayfasında yer almaktadır.

31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemleri için Genel Müdürlüğümüze veya şubelerimize başvurmayan hisse senedi ve/veya yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin anılan Kanun hükümleri çerçevesinde doğabilecek hak kayıplarından dolayı Bankamızın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını tebliğen ilan ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Genel Müdürlük-Sermaye Piyasaları Bölümü

Büyükdere Cad. Meltem Sok.

iş Kuleleri Kule 1 Kat 1 


Levent-Beşiktaş/İstanbul


Telefon: (0212) 316 00 00


E-posta:    

Bankamızca ihracı gerçekleştirilen hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgelerine ilişkin hak kaybı tarihlerine yönelik bilgilere ulaşmak için tıklayı​nız.

30.11.2012
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat