BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

Kaydileştirilmeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Duyuru

​06.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun 13. Maddesinin 4.Fıkrasında,

"Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmin Merkezine (YTM)’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Bankamızca ihraç edilen;

• T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu katılma belgeleri 17.03.2006 tarihinde,

• T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu katılma belgeleri ise 18.03.2006 tarihinde

MKK nezdinde kayden izlenmeye başlanmış olup, ilgili Kanun maddesi gereğince bahsi geçen yatırım fonu katılma belgelerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31.12.2013 tarihinde sona erecektir.

• T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu

• T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu

katılma belgelerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, söz konusu yatırım fonu katılma belgelerini 31.12.2013 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen adresine veya Şubelerimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecektir. Ayrıntılı bilginin aşağıda yer verilen e-posta adresi ve telefon numaralarından veya Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümünden edinilmesi mümkündür. Her hangi bir hak kaybına uğranılmamasını teminen konuyu önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla,

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Genel Müdürlük-Sermaye Piyasaları Bölümü

Büyükdere Cad. Meltem Sok.

İş Kuleleri Kule 1 Kat 1 

Levent-Beşiktaş/İstanbul

Telefon: (0212) 316 00 00

E-posta: 

26.07.2013
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat