BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım

FATCA ve CRS Hakkında Bilgilendirme


1. FATCA Nedir?

FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act” – “Yabancı Hesapların Vergi Uyum Yasası”), ABD vatandaşları ile ABD vergi mukimlerinin vergiye tabi kazançlarının adil olarak vergilenebilmesi için, ABD dışındaki finansal kuruluşlara müşterilerinin ABD vatandaşlığını ve ABD vergi mükellefiyetlerini tespit etme ve bu kişilere ilişkin bazı bilgilerin ABD’ye raporlama yükümlülüğü getiren bir ABD yerel vergi kanunudur. Söz konusu Kanun’a uyum sağlanması amacıyla, ABD Hükümeti ile Türkiye arasında 29.07.2015 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılması Anlaşması” imzalanmıştır. TBMM tarafından da onaylanan bu anlaşma 05.10.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Anlaşma’nın hükümleri gereği, söz konusu Kanun kapsamında bilgi değişimine konu olabilecek hususları tespit etmek amacıyla finansal kuruluşlarda hesap (poliçe) sahibi olan gerçek ve tüzel kişilerden, Anlaşma kapsamında belirlenen bazı bilgilerin temin edilmesi gerekmektedir. ​

2. Otomatik Bilgi Değişimi (CRS-Common Reporting Standard) Nedir?

CRS, OECD üye ülkelerinin Otomatik Bilgi Değişimi kapsamında birbirleri arasında yapacakları bilgi değişimleri ile ülkelerin karşılaşacakları vergi kayıplarının önüne geçilmesini amaçlayan global bir bilgi değişimi düzenlemesidir. 2013 yılında gerçekleşen G-20 zirvesinde FATCA benzeri bir uluslararası otomatik bilgi değişimi gündeme gelmiş ve CRS Temmuz 2014’te OECD tarafından kabul edilmiştir. Bu düzenlemeyi uygulayacağını taahhüt eden ülkelerden biri olan Türkiye 21 Nisan 2017 tarihinde Paris’te Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasını imzalamıştır. Buna göre Türkiye’deki finansal kurumların, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren düzenleme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekliliği Maliye Bakanlığı tarafından finansal kuruluşlara bildirilmiştir. ​

3. FATCA ve CRS kapsamında İş Bankası’nın sorumluluğu nedir?

İş Bankası olarak sorumluluğumuz öncelikle ABD ile karşılıklı olarak yapılan ikili anlaşmaya ve OECD üye ülkesi olarak kapsamında yer aldığımız CRS düzenlemelerine tam uyum noktasında gerekli adımların atılmasıdır. FATCA mevzuatı kapsamında ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi müşterilerimiz ile CRS kapsamındaki ülkelerde vergi mükellefi olan müşterilerimizin raporlamaya konu olacak hesaplarının tespit edilmesi ve mevzuat çerçevesinde belirlenen standartlar içinde raporlanacak bilgilerin yıllık olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na bildirilmesi de Bankaların sorumluluğu altındadır.​

4. Tüm Bankalar raporlama yapmakla yükümlü müdür?

Evet. Türkiye Cumhuriyeti’nin ABD ile yaptığı ikili anlaşma ve OECD üye ülkeleri ile imzalamış olduğu çok uluslu anlaşmalar neticesinde raporlama sorumluluğu, tüm bankalar için yasal bir yükümlülük haline gelmiştir. Bankalar ile birlikte FATCA ve CRS kapsamında finansal kuruluş olarak addedilen Türkiye’deki finansal kurumlar mevzuata uyum göstermekle yükümlü olup, uyum göstermeyen finansal kurumlar ile bu kurumların müşterileri uyumsuz olarak yerel ve uluslararası yaptırımlara tabi olabilecektir. Bu kapsamda, mevzuata uygun olarak Bankamız ve Türkiye’deki diğer Bankalarca Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlama yapılmaktadır.​

5. Kimler raporlama kapsamına girmektedir?

ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi (ABD pasaportu olanlar, ABD’de vergi mükellefi olanlar ve Greencard sahipleri) ile CRS’e uyumlu OECD üye ülkelerinde vergi mükellefi olan müşterilerimiz raporlama kapsamına girecektir. ​

6. Hangi bilgiler raporlama kapsamına girmektedir?

ABD vatandaşı ve/veya ABD vergi mükellefi müşterilerimiz ile Türkiye dışındaki ülkelerde vergi mukimi olan müşterilerimizin adı-soyadı, adresi, doğum tarihi, vergi mukimi olduğu ülke(ler), vergi kimlik numaraları ve raporlamaya konu hesapları var ise bu hesaplara ilişkin bilgileri raporlanmaktadır.​

7. Hangi hesaplar raporlama kapsamında değerlendirilecektir?

Raporlama kapsamında değerlendirilecek müşterilerimizin Bankamız nezdinde sahip oldukları finansal hesaplar (mevduat hesapları, saklama hesapları) raporlamaya konu olacaktır. Bu hesapların yıl sonu bakiye bilgisi ile ilgili raporlama yılı içerisinde bu hesapların elde ettiği faiz, temettü, finansal varlığın satışından doğan gelirler gibi getiriler yıllık olarak raporlanacaktır. ​

8. Müşterilerimizin sorumlulukları nelerdir?

Yeni müşterilerin kabulü sürecinde Bankamız tarafından ilgili mevzuatlar çerçevesindeki sorumluluklarımız neticesinde bazı belge ve bilgiler talep edilecektir. FATCA ve CRS kapsamında talep edilen bu beyanların temin edilememesi veyahut mevcut müşterilerimizden talep edilen bilgi ve belgelerin sunulmaması durumunda söz konusu müşterilerimiz raporlama kapsamına dahil edilebilecektir.

Konuya ilişkin detaylı bilgiler Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanacak rehberler ile duyurulmaktadır. Konuya ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan rehbere aşağıdaki link aracılığı ile ulaşabilirsiniz:

https://gib.gov.tr/sites/default/files/uluslararasi_mevzuat/finansalHesapBilgilerininVKKOODSBRehberi.pdf?id=2

01.03.2021
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat