BİREYSEL
BANKACILIK
TİCARİ
BANKACILIK
BANKAMIZI
TANIYIN
BİREYSEL BANKACILIK
Krediler
Kartlar
Mevduat ve Yatırım
Dijital Bankacılık
Sigorta ve Emeklilik
Ödemeler ve Para Transferi
Ayrıcalıklı Hizmetler
Özel Bankacılık
Ticari Krediler
Ticari Kartlar
KOBİ Bankacılığı
Tarım Bankacılığı
İşinize Özel
Dijital Bankacılık
Nakit Yönetimi
POS / ÖKC
Mevduat ve Yatırım
Hayat Sigortası
​Hayat sigortası; birikim sağlamasının yanında dileğinize göre yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, kalıcı sakatlık gibi riskleri de teminat altına alan sigorta türüdür.
​Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’yi seçmeniz durumunda, sadece iyi bir hayat sigortası ürününe sahip olmakla kalmayıp, sunduğumuz hizmetlerden ve gücümüzü aldığımız değerlerden de yararlanma fırsatına sahip olacaksınız. 
• 1990'da Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi olarak kurulan, bugün yaklaşık 3 milyar TL’lik fon büyüklüğü, 1,1 milyonu aşan müşteri sayısı ve 250 milyon TL’lik güçlü sermaye yapısı ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ülkemizin en büyük hayat sigortası ve emeklilik şirketidir.
• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Türkiye’ nin en köklü ve en saygın kuruluşu olan Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin iştirakidir.
• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., güçlü teknolojik altyapısı ve esnek yönetim anlayışı ile yüksek hizmet kalitesi sağlamaktadır.
• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., en doğru hayat sigortasını seçebilmeniz için her zaman destek olmaktadır.
​Birikime yönelik hayat sigortaları: 
Süresini en az 10, en fazla 30 yıl olarak belirleyebileceğiniz birikimli hayat sigortaları, bu süre içerisinde ölüm, kaza sonucu ölüm, kalıcı sakatlık gibi risklere karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına almakta ve süre sonunda kar paylı birikiminizi geri almanıza olanak tanımaktadır.
Anadolu Hayat Emeklilik’in sunduğu birikime yönelik hayat sigortaları ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgi içintıklayınız. 
 
Korumaya yönelik hayat sigortaları:
Süresini 1-30 yıl arasında belirleyebileceğiniz korumaya yönelik hayat sigortaları, bu süre içerisinde ödeyeceğiniz düşük primlerle ölüm, kaza sonucu ölüm, kalıcı sakatlık gibi risklere karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına almaktadır.
Anadolu Hayat Emeklilik’in sunduğu korumaya yönelik hayat sigortaları ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgi içintıklayınız.
Gelir sigortaları:

Birikimli hayat sigortalarının süre sonunda elde ettiğiniz birikimleri Gelir Sigortası’na yatırdığınızda, birikimleriniz yüksek getirili yatırım alanlarında değerlenmeye devam ederken, 3 ayda bir bu birikim üzerinden tercih edeceğiniz oranlarda maaş alırsınız.
Anadolu Hayat Emeklilik’in sunduğu gelir sigortaları ürünleri ile ilgili ayrıntılı bilgi içintıklayınız.
 
Hayat sigortası ürünlerini karşılaştırma:
Anadolu Hayat Emeklilik hayat sigortası ürünlerinin özelliklerini karşılaştırmak içintıklayınız.
Hayat sigortalarında vergi avantajı:
Ücretli çalışan iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait hayat sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretinizin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebileceksiniz.
 Aylık brüt ücret 1.000 TL Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı 150 TL Limit: Aylık brüt askeri ücret tutarı 666 TL
 
Yıllık beyanname veriyor iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait hayat sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan ettiğiniz gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirebileceksiniz.
 Yıllık beyan edilen gelir 12.000 TL Vergi matrahından indirilebilecek maksimum prim tutarı 600 TL Limit: Brüt asgari ücretin yıllık tutarı (örneğin sigortalı, eşi ve 1 küçük çocuğu için) 8.154 TL
 
Ayrıca, süre sonunda elde edeceğiniz birikimin %10’u Gelir Vergisinden istisna edilecektir ve bu tutar üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapılmayacaktır. Vergilendirilme aşamasında menkul sermaye iradı olarak beyanname verilmeyecek, ödeme yapılırken %10’u aşan kısım üzerinden %10 oranında vergi kesintisi (stopaj) yapılacaktır.
 Süre sonu kapitali80.000 TL Gelir vergisinden istisna edilen tutar 8.000 TL Stopaj uygulanan tutar 72.000 TL
​Rekabet üstünlüğünün yadsınamaz ölçüde insan kaynağına dayandığı günümüzde, şirketinizi farklılaştırmak ve en önemli iç müşteriniz olan çalışanlarınızın motivasyonunu artırmak için herhangi bir kurumun onlara önerebileceğinden fazlasını sunabilirsiniz.
Grup hayat sigortası ürünleriyle, çalışanlarınızı hayatta karşılaşabilecekleri risklere karşı güvence altına alabilir, dilerseniz onların adına birikim de oluşturabilirsiniz.
Birikimli Grup Hayat Sigortaları ile çalışanlarınız için emeklilik dönemlerinde ek gelir veya toplu para alma imkanı sağlayabilir, çalışanlarınızı sigorta süresi içinde ortaya çıkabilecek yaşam kaybı kaza sonucu yaşam kaybı ve kalıcı sakatlık gibi risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.
Anadolu Hayat Emeklilik’in sunduğu birikimli grup hayat sigortası ürünleri ile ilgili detaylı bilgi içintıklayınız.
Korumaya Yönelik Grup Hayat Sigortaları ile çalışanlarınızı sigorta süresi içinde ortaya çıkabilecek yaşam kaybı, kaza sonucu yaşam kaybı, kalıcı sakatlık, kritik hastalık gibi risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.
Anadolu Hayat Emeklilik’in sunduğu korumaya yönelik grup hayat sigortası ürünleri ile ilgili detaylı bilgi içintıklayınız.
Bireysel Emeklilik
Bireysel Emeklilik Sistemi; bireylerin gelir elde ettikleri dönemde düzenli olarak tasarrufta bulunmaları, yatırıma yönlendirilen tasarruflarıyla birikim oluşturmaları ve emeklilikte gelir elde etmeleri üzerine kurulmuş, katılımı zorunlu olmayan, ülkemizdeki sosyal güvenlik kurumlarını tamamlayıcı nitelikte özel bir emeklilik sistemidir.
Ayrıntılı bilgi içintıklayınız.
​Şimdi çalışabiliyorsunuz ve belki de iyi para kazanıyorsunuz. Fakat bir gün emekli olacaksınız. Peki emekli olunca elde edeceğiniz gelir, çalışıyorken alıştığınız standartları size sağlayabilecek mi? Eğer zamanında birikim yapmamış iseniz maalesef hayır.
 
Emekliliğinize kaç yıl kalmış olursa olsun, o günlerinizi huzur ve refah içinde geçirmeniz için şimdiden emekliliğinizi planlamanız ve tasarruflarınıza doğru şekilde yön vermeniz gerekmektedir. Böylelikle hayatınızın en uzun tatilinde düzenli gelire sahip olarak hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
 
Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dâhil olduğunuz anda, Devlet Katkısı avantajından faydalanarak uzun vadeli yatırım imkânına ulaşırken İş Bankası ve Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. güvencesi altında, şeffaf ve kontrol edilebilir bir yapının üyesi olacaksınız. Bireysel Emeklilik Hesabınıza yatırdığınız katkıar, yüksek getirili emeklilik fonlarında değerlenecek ve tasarruflarınız gün geçtikçe artacaktır.
 
Ayrıntılı bilgi içintıklayınız.
​Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’yi seçmeniz durumunda, sadece iyi bir emeklilik planına sahip olmakla kalmayıp, sunduğumuz hizmetlerden ve gücümüzü aldığımız değerlerden de yararlanma fırsatına sahip olacaksınız.
 
• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., Türkiye’ nin en köklü ve en saygın kuruluşu olan Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin iştirakidir.
• 1990'da Türkiye’nin ilk hayat sigortası şirketi olarak kurulan, bugün yaklaşık 6,8 Milyar TL’lik aktif büyüklüğü, 1,2 milyona yaklaşan müşteri sayısı ve 300 milyon TL’lik güçlü sermaye yapısı ile Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. ülkemizin en büyük hayat sigortası ve bireysel emeklilik şirketidir.
• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.'nin emeklilik yatırım fonları, sektörün lideri İş Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.
• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., güçlü teknolojik altyapısı ve esnek yönetim anlayışı ile yüksek hizmet kalitesi sunmaktadır.
• Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş., emekliliğiniz için en doğru planı seçebilmeniz konusunda her zaman destek olmaktadır.
• Katkı paylarınızı Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin farklı yatırım tercihlerine uygun emeklilik yatırım fonları arasından tercih edeceğiniz fonlara, istediğiniz oranlarda paylaştırabileceksiniz.
​Sisteme Giriş:
 
Sisteme girmek isteyen katılımcı adayı; gelir düzeyi, emeklilik dönemindeki gelir beklentileri ve yatırım tercihleri doğrultusunda kendisine en uygun planı seçerek emeklilik sözleşmesi teklif formunu doldurur. Katılımcı, teklif formunu imzaladığı tarihten itibaren 60 gün içinde cayma hakkına sahiptir.
 
Bireysel emeklilik sözleşmesi, emeklilik şirketi tarafından reddedilmediği takdirde katkı payının şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer.
 
Sisteme giren katılımcılar katkı paylarını kendi belirledikleri dönemlerde ödeyebildikleri gibi diledikleri her zaman bireysel emeklilik hesaplarına katkı payı haricinde toplu para da yatırabilirler.
 
Katkı Paylarının Değerlendirilmesi:
 
Bireysel emeklilik hesaplarına katılımcılar tarafından yatırılan katkılar, katılımcının seçtiği emeklilik yatırım fonlarında, Devlet Katkıları ise Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nezdinde bu amaca yönelik olarak kurulan Devlet Katkısı fonlarında yatırıma yönlendirilir.
 
Sistemde kalınan süre boyunca birikimler bireysel emeklilik hesabında izlenir ve talep edilmesi durumunda bireysel emeklilik hesabına ilişkin her türlü bilgi düzenli olarak katılımcıya iletilir. Bu bilgiler; bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payı tutarlarını, hesaptaki emeklilik yatırım fonlarının detaylarını ve birikimlerin değerini içerir. Katılımcı kendi yatırdığı katkı payının ve birikimlerinin değerlendirildiği fonları ve bu fonların dağılım oranlarını yılda altı defayı aşmamak kaydıyla değiştirebilir.
 
Emeklilik:
 
Katılımcı emekliliğe hak kazandığında emeklilik hesabındaki birikiminin bir kısmını ya da tamamını toplu olarak alabileceği gibi bireysel emeklilik hesabındaki birikimlerinin kendisine aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık dönemler halinde programlı olarak geri ödenmesini talep edebilir veya yapacağı gelir sigortası sözleşmesi çerçevesinde emeklilik maaşı şeklinde de alabilir.
​Bireysel Emeklilik Sistemi'nde elde edilen getiri, sistemden ayrılma şekli ve sistemde kalınan süreye bağlı olarak değişken oranlarda vergilendirilmektedir.
 
 DurumGelir Vergisi Stopajı Sistemde
 • 10 yıl kalan
ve
• 56 yaşını dolduranlar% 5 Sistemden
 • Ölüm,
• Maluliyet,
gibi zorunlu hallerden dolayı ayrılanlar % 5 Sistemde
• 10 yıl süreyle katkı payı ödeyen
• 56 yaş kriterini yerine getirmeden ayrılanlar % 10 Sistemden
• 10 yıldan az süreyle katkı payı ödeyerek ayrılanlar % 15
 
Katkı Payı Ödemeye Ara Verilmesi
 
Katılımcı emekliliğe hak kazanmadan önce Bireysel Emeklilik Sistemi’ne katkıda bulunmaya ara verebilir. Katılımcı katkı payı ödemeye ara verse dahi, o tarihe kadar yapmış olduğu katkı paylarının değerlendirilmesine devam edilecektir. Vadesinde ödenmeyen katkı payının ödeme tarihini takip eden 3 ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, ilgili sözleşmede ödemeye ara verildiği kabul edilir.
ÖzelliklerBireysel Emeklilik ÜrünleriBirikimli Hayat Sigortaları TeminatÖlüm ya da sakatlık teminatı içermez. Bu teminatlara sahip olmak için ayrıca hayat sigortası yaptırmak gerekir. Ölüm ya da kalıcı sakatlık teminatları ürünün yapısına göre sağlanabilir. Süre Emeklilik için en az 10 yıllık süre boyunca sistemde kalınması ve 56 yaşın tamamlanması gerekmektedir. Sigorta süresi en az 10 yıl olmalıdır. Yaşa bağlı bir kriter aranmaz. Katkı payı ve prim ödemelerinde vergi avantajı 1 Ocak 2013 itibariyle vergi avantajı, işverenler tarafından ödenen katkı payları hariç tutulmak üzere, sona ermiş olup katkı paylarının %25’i oranında Devlet Katkısı uygulaması başlamıştır. Ödeme yapılan dönemde elde edilen gelirin %15’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak kaydıyla ödenen primin %50’si vergi matrahından indirilebilir. Süre sonu ödemelerinde vergi avantajı Vergi getiri üzerinden uygulanır. Emekliliğe hak kazananların veya vefat, maluliyet gibi zorunlu nedenlerle ayrılanların getirileri üzerinden yapılacak kesinti oranı %5’tir. Vergi getiri üzerinden uygulanır. 10 yıl süreyle prim ödeyenlerin veya vefat, maluliyet gibi zorunlu nedenlerle ayrılanların getirileri üzerinden yapılacak kesinti oranı %10’dur. Yatırıma yönlendirme Katılımcı yatırım yapacağı fonları kendisi belirler, fonlar portföy yönetim şirketi tarafından yönetilir. Sigortalı fonları sigorta şirketi tarafından yönetilir. Başka şirkete aktarımŞirketler arası aktarım yapılabilir. Şirketler arası aktarım yapılamaz. Giriş aidatı Sisteme ilk girişte ya da ertelenmiş olarak katılımcıdan alınabilir. Giriş aidatı yoktur. Borçlanma Birikimlerden borç alınamaz, sadece birikimler alınarak sistemden çıkılabilir. Birikimlerden borç alınabilir.
​Bireysel Emeklilik Hesabı'nın Açılması
 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. nezdinde Bireysel Emeklilik Hesabı açtırmak için şubelerimize veya internet şubemize başvurabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi almak için 0 850 724 0 724’yi arayabilirsiniz.
 
Katkı Paylarının Ödenmesi
 
Katkı payı ödemelerinizi Türk Lirası üzerinden veya yabancı para birimlerine (ABD Doları, Euro) endeksli olarak yapabilirsiniz.
Katkı payı ödemelerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık veya yıllık olarak
 
• Kredi kartınızdan,
• Otomatik ödeme talimatıyla cari hesabınızdan,
• Telefon Şubemizden,
• İnternet Şubemizden,
• Şubelerimizden
 
yapabilirsiniz.
 
Katkı Paylarının ve Yatırımların İzlenmesi
 
Bireysel Emeklilik Hesabınıza ilişkin günlük bilgilere, rahatça ve istediğiniz an ulaşabilirsiniz. Katılımcılara, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. resmi internet sitesi olanwww.anadoluhayat.com.tr aracılığıyla hesaplarındaki toplam birikim, ödedikleri katkı payı tutarları ve ödeme tarihleri, hesaplarında bulunan emeklilik yatırım fonları dağılımı, söz konusu fonların performansı v.b. hususlara istedikleri an ulaşabilmeleri amacıyla şifre verilmektedir. Bunun yanı sıra katılımcılar, bilgi edinmek veya sorunlarını iletmek amacıyla 444 55 00 no’lu telefon aracılığıyla Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’ye de başvurabilmektedirler.
 
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde Sunulan Avantajlar
 
Bireysel emeklilik sisteminde yatırımlarınızın hangi emeklilik planı dahilinde nasıl değerlendirileceğine siz karar verirsiniz. Bireysel emeklilik hesabınıza yaptığınız katkılar, İş Portföy Yönetimi A.Ş.’nin profesyonel portföy yöneticileri tarafından yatırıma yönlendirilmektedir.
 
Dahil olduğunuz emeklilik planını yılda azami 4 kez ve fon kompozisyonunu yılda azami 6 kez olmak koşuluyla istediğiniz anda değiştirebilirsiniz. Katkı payı ödemeye ara verebilir ve lehdar tayin edebilirsiniz.
 
Diğer yandan, emeklilik yatırım fonlarının kazançları, fonların işletim süresi boyunca, gelir vergisi ve kurumlar vergisi ödemesinden muaftır.
 
Sistemin sunduğu en önemli avantaj Devlet Katkısı’dır. Katılımcılar tarafından bireysel emeklilik hesabına aktarılan tutarın %25’i de Devlet Katkısı olarak ilgili hesaba aktarılır. Örneğin; aylık 100 TL ödeyen bir katılımcı adına her ay 25 TL yatırılırken, 800 TL ödeyen bir katılımcı adına 200 TL Devlet Katkısı ödenecektir.
 
Sisteme dahil olan TC vatandaşı herkes Devlet Katkısı alabilir. Ödenecek katkı payları için bir üst sınır bulunmamakla birlikte, hak kazanılacak Devlet Katkısı için bir üst sınır bulunmaktadır. Hak kazanılacak Devlet Katkısı bir takvim yılı içerisinde yıllık brüt asgari ücretin %25’i ile sınırlıdır. Her 6 ayda bir değişen brüt asgari ücret tutarına bağlı olarak söz konusu sınır artış gösterecektir.
 
Devlet Katkısına kademeli olarak hak kazanılmaktadır.
 Devlet Katkısı Hak Kazanma SüreleriSistemde Bulunulan Süre Devlet Katkısının Ne Kadarına Hak Kazanılır? 3 yıldan az % 0 3 <= Süre < 6 yıl % 15 6 <= Süre < 10 yıl % 35 10 yıl ve daha fazla (56 yaşından önce) % 60 10 yıl ve daha fazla (56 yaşından sonra) % 100
 
Sistemden emeklilik hakkı kazananlar ile Sistemden vefat veya maluliyet nedeni ile ayrılanlar Devlet Katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanırlar.
Bu avantajların yanı sıra çalışanlar adına işveren tarafından ödenen katkı payları da, aylık olarak çalışanın brüt ücretinin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücret toplamını aşmamak üzere, bordroyla ilişkilendirilmeksizin doğrudan gider yazılmak suretiyle işveren tarafından kurumlar vergisi matrahından indirilebilmektedir.
 
Kesintiler
 
Emeklilik Sistemi’ne girdiğinizde peşin olarak, birikimlerinizi başka şirkete aktardığınızda ya da sistemden ayrıldığınızda ertelenmiş olarak giriş aidatı alınabilir. Aynı şirkette birden fazla sözleşmeniz varsa sadece ilk sözleşmeniz için giriş aidatı tahsil edilebilir. Giriş aidatının sisteme girdiğinizde peşin olarak alınan kısmı, teklifin imzalandığı veya mesafeli satışta teklifin onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin %10’undan fazla olamaz. Peşin ve ertelenmiş olarak alınan giriş aidatlarının toplamı teklifin imzalandığı veya onaylandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin; sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren,
 
• 3 yıldan önce şirketten ayrılanlar için %75’inden,
• 3-6 yıl içinde ayrılanlar için %50’sinden,
• 6-10 yıl içinde ayrılanlar için %25’inden fazla olamaz.
 
Sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 10 yıl şirkette kalınması durumunda, ayrıca yaşam kaybı ve sakatlık durumlarına bağlı ayrılmalarda giriş aidatının ertelenmiş kısmı tahsil edilmemektedir.
 
Bireysel emeklilik hesabına yatırılan her azami %2 oranda yönetim gideri kesintisi alınabilir.
 
Ödemeye ara verilmesi durumunda ara verme süresi boyunca birikimden, ara verilen her tam ay için 2 TL’yi aşmayacak şekilde ek yönetim gideri kesintisi alınabilir. Ayrıca plan dâhilindeki her bir emeklilik yatırım fonu kapsamında fon net varlık değeri üzerinden fon toplam gideri kesintisi yapılmaktadır.
 
Bireysel Emeklilik Planları
 
•Geleceğe Yatırım Planı
•Ev Hanımları Emeklilik Planı
•Pusula Emeklilik Planı
•TSK Mensupları Emeklilik Planı
 
Grup Emeklilik Planları
 
•Türk Eczacıları Birliği Grup Emeklilik Planı
•Doktorlara Özel Grup Emeklilik
•TSK Mensupları Grup Emeklilik
 
Ürün Paketleri
 
•BES+ Ailem
•BES+ Hayatım
•BES+ Kritik
•BES+ Koruma
​İnternet kanalıyla bireysel emeklilik başvurusu hizmeti, internet şifresi ile internet şubemize giriş yapan müşterilerimize verilmektedir. Ancak mesai saatleri içerisinde Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.’nin 444 55 00 numaralı telefonunu arayarak müşteri temsilcilerinden Bireysel Emeklilik Sistemi hakkında dilediğiniz her türlü bilgiyi alabilirsiniz.
​Rekabet üstünlüğünün yadsınamaz ölçüde insan kaynağına dayandığı günümüzde, şirketinizi farklılaştırmak ve en önemli iç müşteriniz olan çalışanlarınızın motivasyonunu artırmak için herhangi bir kurumun onlara önerebileceğinden fazlasını sunabilirsiniz. Özel sağlık sigortası, yemek ve ulaşım yardımı, ekstra katkılar, aile yardımları gibi ek sosyal avantajlar sağlayan şirketler arasında kurumunuzu farklılaştıracak en önemli şey emekliliğe yapılacak katkıdır.
 
Emekliliği güvence altına alınan çalışanların şirkete bağlılığı ve verimliliği artar; bu sayede kurum için değerli olan çalışanların elde tutulması sağlanır. Çalışanları mutlu ve huzurlu olan bir şirketin, müşterilerinin de memnun olması kaçınılmazdır.
 
“Grup Emeklilik Sözleşmesi” oluşturmak suretiyle sisteme dâhil olan firma çalışanları, daha düşük uygulanan işletim masrafları nedeniyle bireysel olarak sisteme girmeleri durumunda sahip olacakları avantajlardan daha fazlasını kazanma şansını yakalayacaklardır.
 
Kurumsal firmalar, grup emeklilik sözleşmesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi’ne dâhil olan çalışanlarının katkı paylarının bir bölümünü ya da tamamını karşılayabilir ve çalışanları adlarına yaptıkları katkı payı ödemelerini mevzuatta öngörülen limitler çerçevesinde vergi matrahlarından indirebilir. Ayrıca, mali sıkıntı yaşanan dönemlerde ödemeye ara verme esnekliği de söz konusudur.
 
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. grup emeklilik planına dâhil olduğunuz süre içerisinde;
 
• Çalışanlarınıza planın temel özellikleri, yatırım alternatifleri gibi konularda düzenli bilgi verilmekte,
• Çalışanlarınız adına açılacak bireysel emeklilik hesaplarına yapılan çalışan ve işveren katkıları (varsa) ayrıştırılarak izlenmekte,
• Çalışanlarınızın, bireysel emeklilik hesaplarını ve bireysel emeklilik hesaplarına yönelik her türlü raporları, internet ve sesli yanıt sistemi aracılığıyla sürekli takip etmelerine olanak sağlanmaktadır.
 
Grup Emeklilik Planları hakkında ayrıntılı bilgi almak içintıklayınız.
​Aktarım nedir?
Vakıf, dernek, sandık v.b. kurumların üyelerinden topladıkları emeklilik birikimlerini; Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktarabilmelerini sağlayan işlemdir.
Aktarım Yapmak Ne Kazandıracak?
• Emeklilik, güçlü bir finansal yapının güvencesinde olur.
• Birikimler, konunun uzmanı profesyonel fon yöneticileri tarafından yönetilir.
• Üye bilgilerinin tam ve eksiksiz olarak kayıt altına alınması sağlanır.
• Bireysel Emeklilik Sistemi’ne tanınan vergi avantajına sahip olunur.
Aktarım'ın esasları nelerdir?
• Aktarım işlemleri 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılabilir.
• Alınan karara bağlı olarak bireysel veya grup olarak aktarım yapılabilir.
• Aktarım nakdi olarak yapılır.
• Birikimlerin veya taahhütlere ilişkin tutarların ödenmesine yönelik gayrimenkul satışları dahil olmak üzere aktarımlarla ilgili işlemler, her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu muafiyet, doğabilecek gelir vergisi yükümlülüğünü de kapsar.
• Aktarım sırasında giriş aidatı alınmaz ve aktarılan tutar üzerinden herhangi bir kesinti yapılmaz.
• Bireysel Emeklilik Sistemi'nde emeklilik hakkı kazanabilmek için aktarım tarihinden itibaren en az 3 yıl süreyle sistemde kalmak gerekir.
• Bir emeklilik planı kapsamındaki birikimler, birden fazla emeklilik veya sigorta şirketine aktarılabilir.
• T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılacak aktüeryal incelenmesi sonucunda belli yeterliliğe sahip kuruluşlar aktarım yapabilir.
Aktarım işleminin aşamaları nelerdir?
• Aktarım yapacak kurum, yetkili organlarıyla aktarım kararı alır.
• Aktarımı yapacak kurum, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'na bildirim yapar ve sahip olduğu elektronik veri setini Emeklilik Gözetim Merkezi'ne (EGM) gönderir.
• T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı sunulan bilgi ve belgeleri inceleyerek, birikimin aktarıma ve aktüerya raporuna uygunluğunu araştırır. Gerekli görürse ek belgeler isteyebilir. Tüm belgelerin tamamlanıp, incelemeleri tamamlaması sonrasında 3 ay içinde karar verir.
• Aktarım yapacak kurum, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın onayını aldıktan sonra bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde aktarım işlemini başlatır.
Aktarım konusunda Anadolu Hayat Emeklilik’ten destek
Vakıf, dernek, sandıklardan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarımın kapsamı, esasları ve işleyişi ile ilgili her aşamada Anadolu Hayat Emeklilik’ten destek alabilirsiniz.
Aktüeryal Danışmanlık
Vakıf, dernek, sandıklardan Bireysel Emeklilik Sistemi’ne aktarım için Hazine Müsteşarlığı’na yapılacak bildirimde önemli yer tutan iş planı ve aktüeryal rapor hakkında her türlü konuda Anadolu Hayat Emeklilik’ten bilgi alabilirsiniz.
Fon Yönetimi Danışmanlığı
Vakıf, dernek ve sandıkların emekliliğe yönelik birikimlerinin Bireysel Emeklilik Sistemi’nde yer alan fonlara aktarımı ile ilgili her türlü bilgiye konusunda uzman İş Portföy Yönetimi A.Ş. danışmanlığı ile ulaşabilirsiniz.
Aktarım konusunda sunulacak avantajlar ve size özel uygulamalar hakkında ayrıntılı bilgi için 444 55 00 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
X

Sitemizde, siteyi kullanımınızı analiz etmek, içerik ve reklamları kişiselleştirmek, gösterilen reklam sayısını sınırlandırmak, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek, ziyaret tercihlerinizi hatırlamak, site kullanım istatistiklerini raporlamak için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi almak için Çerez (Cookie) Politikası’nı incelemenizi rica ederiz.

Çerezleri Kabul Et
X Kapat