Fatura Ödeme

Kurum Adı
Kurum Tipi
Fatura ödeme hizmetinin devamlılığının sağlanması amacıyla, işbu işlem kapsamında paylaştığım bilgilerimin fatura kurumuna verilmesine şimdiden onay verir, bu durumun gereklerini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Fatura Ödeme

Kurum Abone Ad Soyad
Fatura Numarası Fatura Dönemi Son Ödeme Tarihi Tutar
Fatura Tutarı

Fatura Ödeme

Kurum Abone Ad Soyad

Fatura Ödeme

Kurum Fatura No Fatura Dönemi Son Ödeme Tarihi
Fatura Tutarı İşlem Masrafı Toplam İşlem Tutarı