Ana Sayfa İletişim English

İş Bankası’nın Kredi Notları ve İlgili Açıklamalar

Not Görünüm(**) Açıklama
MOODY’S
Banka Finansal Güçlülük Notu C- Durağan Bankanın finansal gücünün müstakil olarak yeterli düzeyde olduğunu gösterir.
Uzun Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu Ba3 Durağan Türkiye’ye verilen ülke notu ile aynıdır.
Uzun Vadeli Türk Parası Mevduat Notu Baa2 Durağan Kredi kalitesinin yeterli düzeyde olduğunu gösterir.
Kısa Vadeli Yabancı Para Mevduat Notu NP - Türkiye’ye verilen ülke notu ile aynıdır.
Kısa Vadeli Türk Parası Mevduat Notu P-2 - Bankanın kredi kalitesinin yüksek olduğuna işaret eder.

FITCH RATINGS
Uzun Vadeli Yabancı Para Kredi Notu BBB- Durağan Yatırım yapılabilir seviyededir. İyi kredi kalitesini gösterir. Ülke notunun bir barem üzerindedir.
Uzun Vadeli Türk Parası Kredi Notu BBB- Durağan Yatırım yapılabilir seviyededir. İyi kredi kalitesini gösterir. Ülke notunun bir barem üzerindedir.
Kısa Vadeli Yabancı Para Kredi Notu F3 - Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu gösterir.
Kısa Vadeli Türk Parası Kredi Notu F3 - Yatırım yapılabilir seviyededir. Borç ödeme gücünün yeterli düzeyde olduğunu gösterir.
Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu AAA (tur) Durağan En yüksek kredi kalitesini (ulusal olarak) gösterir.
Bireysel Derecelendirme Notu C - Bankanın finansal gücünün müstakil olarak yeterli düzeyde olduğunu gösterir.
Destek Notu 3 - Dış destek ihtimali makul seviyededir.

STANDARD & POOR’S
Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Türkiye’ye verilen YP ülke notu ile aynıdır.
Uzun Vadeli Mevduat Notu BB - Türkiye’ye verilen YP ülke notu ile aynıdır.
Kısa Vadeli Kredi Notu B - Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu gösterir.
Kısa Vadeli Mevduat Notu B - Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücüne sahip olduğunu gösterir.
Uzun Vadeli Ulusal Notu trAA - Finansal yükümlülüklerini yerine getirme gücü yüksek seviyededir.
Kısa Vadeli Ulusal Notu trA-1 - Bu kategoride verilebilecek en yüksek not olup, bankanın kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kapasitesinin ülkedeki diğer kurumlara göre yüksek olduğunu gösterir.

 

(*) İş Bankası’nın kredi notlarının en son güncellendiği tarihlere aşağıda yer verilmiştir:
Moody’s: 08/01/2010
Fitch Ratings: 11/12/2009
Standard & Poor’s: 22/02/2010

(**) Görünüm:
Durağan: Mevcut notun kısa vadede değişmeyeceğini gösterir.
Pozitif: Mevcut notun yukarı çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir.
Negatif: Mevcut notun aşağı çekilme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir.