Ana Sayfa İletişim English

Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubu ile Yaptığı İşlemlere İlişkin Bilgiler

İş Bankası Risk Grubuna dahil firmalara yönelik her türlü finansal hizmet, üçüncü taraflara uygulanan prosedür ve politikalar çerçevesinde sağlanmaktadır. Risk Yönetimi Bölümü, Banka Risk Grubu bünyesindeki firmalara tahsis edilen kredi ve ödünç verme işlemlerini analiz ederek, bu işlemlerin yasal limitler içerisinde kalıp kalmadığını izlemektedir. 2009 yılında, grup firmalarına kullandırılan krediler, yasal risk limitleri içerisinde kalmıştır. Grup firmaları ile çoğunlukla kredi ve mevduat işlemleri gerçekleştirilmiştir. Risk grubuna tahsis edilen nakdi kredilerin toplam kredilere oranı %1,26 seviyesindedir.