Ana Sayfa İletişim English

İş Bankası’nda İnsan Kaynakları Uygulamaları

2009 yılı içerisinde yeniden yapılandırılan insan kaynakları fonksiyonunun önceliklerinin kurumsal strateji öncelikleri ile uyumunun daha etkin bir biçimde sağlanabilmesi, Bankamız hedeflerine ve planlarına uygun proaktif insan kaynakları çözümlerinin geliştirilmesi, yüksek performans kültürünün yerleştirilmesi ile çalışanların motivasyonunun ve bağlılığının artarak sürdürülmesi, Bankamızın “Tercih Edilen İşveren” konumunun güçlendirilmesi ve nitelikli iş gücünün sağlayacağı rekabet avantajının artırılması hedeflenmiştir.

Bu doğrultuda İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü, İnsan Kaynakları İş ortaklığı, İnsan Kaynakları Faaliyetleri Destek Bölümü ile Yetenek Yönetimi Bölümü faaliyetlerini yukarıdaki esaslar uyarınca sürdürmüştür.

2009 yılında Bankamızdaki bölümlerin büyük bir kısmı ile iş ortaklığı çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda Bireysel, Özel, Ticari ve Kurumsal Bankacılık İş Birimleri ve Genel Müdürlük Operasyon Birimleri öncelikli olmak üzere tüm Genel Müdürlük Bölümlerinin iş hedeflerine katkıda bulunacak işe alım, yerleştirme, kariyer gelişimi, çalışan performansı, eğitim, çalışanlarla iletişim gibi değişik insan kaynakları alanlarındaki ihtiyaçları öncelikle ele alınmıştır.

Çalışanlarımızın performanslarının sürekli geliştirilmesi ve Bankamız iş sonuçlarına olan katkılarının en üst seviyeye çıkarılabilmesi amacı doğrultusunda; çalışanlarımızın performansını yakından izlemeye, gelişimlerine yönelik tedbirler almaya, yöneticilerimiz ile çalışanlarımız arasında yapıcı ve sürekli geribildirim mekanizmasını güçlendirmeye ve performans yönetimi sürecini iyileştirmeye yönelik çalışmalarımız 2009 yılında yoğun olarak devam etmiştir.

Çalışanlarımızın kişisel ve kariyer gelişimi için gerek çalışanlarımızın gerekse İş Birimlerimizin ihtiyaçlarına uygun olarak geniş yelpazede eğitimler verilmiştir.

Ölçme ve değerlendirme ile ilgili olarak danışmanlık desteği ile “Ölçme Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Kurulumu” çalışmaları gerçekleştirilmiş ve çalışmalar kapsamında, öncelikle mevcut yetkinlik modeli Bankamız yeni iş modeline uyumlu olarak revize edilmiştir. Bu çerçevede, yeni yetkinlikler ilk kez yıl içinde yapılan işe alım sürecinde kullanılmıştır.

2009 yılı içerisinde İnsan Kaynakları teknolojisi alanında yeni İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi (İKYS) teknolojik çözümünün hayata geçirilmesi çalışmaları devam etmiştir. Projenin 1. fazının 2010 yılı içerisinde bitirilmesi hedeflenmektedir.

Çalışanlarımızın, Bankamıza olan bağlılıklarının ve memnuniyetlerinin ölçülerek Bankamız bünyesinde yapılacak geliştirme ve iyileştirme çalışmalarına ışık tutmak üzere duygu ve düşüncelerini aktarmalarına zemin oluşturacak “Çalışma Yaşamını Değerlendirme Araştırması” Ekim 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan araştırmanın sonuçlarının değerlendirilmesi neticesinde tespit edilen iyileştirme ve geliştirme alanlarına yönelik aksiyonların alınması için 2010 yılında gerekli planlama ve organizasyonun yapılması öngörülmektedir.

Çalışanlarımız, emeklilerimiz ve Bankamızda görev almak isteyen adayların, İnsan Kaynakları fonksiyonuna ilişkin her türlü soru, sorun ve taleplerinin kayıt altına alınarak, tek bir merkezden yanıtlanması ve sistematik bir şekilde raporlanarak İK uygulamaları ile ilgili girdi sağlanması amaçlanan İnsan Kaynakları Yardım Masası, 1 Eylül 2009 tarihi itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır.

İK operasyonlarının, operasyonel verimlilik ilkeleri göz önünde tutularak merkezileştirilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.