Ana Sayfa İletişim English

Yönetim Kurulu Toplantılarına İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu toplantıları genel olarak ayda bir yapılmakla birlikte ihtiyaç oldukça ara toplantılar da düzenlenmektedir. Toplantı gündemleri Bölümlerden gelen önergelere göre hazırlanmakta, ayrıca Yönetim Kurulu’nun İcra’dan talep ettiği çeşitli raporlar ve gündem dışı bölümünde de üyelerden gelen çeşitli konular toplantı sırasında görüşülmektedir. Gündem ve ilgili dosyalar Yönetim Kurulu tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde toplantıdan belirli bir süre önce üye ve denetçilere dağıtılmaktadır.

2009 yılı süresince 14 Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Toplantıya katılım genelde tam sayı ile olmaktadır. 2009 yılındaki toplantıların 13’üne üyeler tam sayı ile katılmış olup bir toplantıya üyelerden biri katılamamıştır. Yönetim Kurulu toplantıları sonucunda 610 sayfa tutanak düzenlenmiştir. Yönetim Kurulu gerek toplantılarda gerekse dosya incelemek suretiyle toplam 899 adet karar almıştır.