Ana Sayfa İletişim English

Denetçiler Raporu

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. ORTAKLAR GENEL KURULU’NA

İSTANBUL

Türkiye İş Bankası A.Ş.’nin 2009 yılı işlem ve hesapları ile kayıtlar üzerinde yaptığımız incelemeler sonucu elde ettiğimiz bilgiler ve talebimiz doğrultusunda yetkililerce yapılan açıklamaların değerlendirilmesinden, işlemlerin usûl ve mevzuata, Bilanço, Kâr ve Zarar Hesabının ise kayıtlara uygun olduğu görülmüştür.

Bilançodaki başlıca hesapların 31.12.2009 bakiyeleri ile 2009 yılı kârı bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak aşağıda özetlenmiştir.

(Bin TL) 31.12.2009 31.12.2008

Nakit Değerler ve Merkez Bankası
Bankalar
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar  
Krediler
İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar  
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Mevduat Hesapları
Para Piyasalarına Borçlar
Alınan Krediler
Karşılıklar  
Özkaynaklar
Kâr/Zarar

8.759.973
8.432.564
25.980.621
48.334.786
5.031.079
12.929.454
1.894.746
72.177.063
10.983.878
9.743.859
3.493.802
13.493.528
2.372.407

11.836.821
6.788.148
21.250.457
47.610.332
3.095.507
3.461.854
1.935.146
63.539.185
7.006.556
11.033.237
3.099.532
9.449.011
1.509.408

 

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım teklifini Ana Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda hazırlamıştır.

2009 yılına ilişkin Bilanço ve  Kâr ve Zarar Hesaplarının onaylanmasını öneririz.

Saygılarımızla,

Denetçi
Prof. Dr. Turkay Berksoy
Denetçi
A. Taciser Bayer