Ana Sayfa İletişim English

Özet Yönetim Kurulu Raporu

Değerli Hissedarlarımız,

Bankamızın 86’ncı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na hoş geldiniz.

2009 yılı hesap dönemine ilişkin faaliyet sonuçlarını içeren Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Kâr ve Zarar Hesaplarını inceleme ve onaylarınıza sunarken sizleri saygı ile selâmlıyoruz.

2009 yılı, küresel krizin etkilerinin ülkemizde de yoğun biçimde hissedildiği bir yıl olmuştur. Özellikle yılın ilk yarısında ekonomik aktivitenin ciddi ölçüde yavaşlaması neticesinde, 2009 yılının ilk 9 ayında ekonomideki daralma %8,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Cari açık, dış ticaret açığının daralmasına paralel biçimde, 2009 yılında bir önceki yıla göre büyük ölçüde gerileyerek 13,9 milyar Amerikan Doları seviyesinde oluşmuştur. Öte yandan iç talep koşullarındaki zayıflama enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmuş, enflasyon 2009 sonunda tüketici fiyat endeksine göre (TÜFE) %6,53, üretici fiyat endeksine göre ise %5,93 düzeyine gerilemiştir.

Bankacılık sektörü, ekonomideki küçülmeye rağmen 2009 yılında büyümeye devam etmiştir. Kredi talebindeki daralma nedeniyle, aktifler içerisinde menkul değerlerin payı artış göstermiştir. Yılın ikinci çeyreğinden itibaren kısa vadeli kredilerin yanı sıra iç talebi canlandırmaya yönelik mali teşvik paketlerinin etkisiyle tüketici kredisi ve bireysel kredi kartlarında sınırlı artışlar gözlemlenmiştir. Ekonomik aktivitedeki yavaşlama ve artan işsizlik nedeniyle, aktif kalitesi bankaların yıl boyunca odaklandığı konulardan biri olmuştur. Sektördeki mevduat hacmi sınırlı düzeyde artarken, Merkez Bankası’nın politika faizlerini yıl içinde önemli ölçüde indirmesi kaynak maliyetinin gerilemesine önemli katkıda bulunmuştur.

Bankamız açısından değerlendirildiğinde ise, olumsuz ekonomik koşullara rağmen Bankamız 2009 yılında performansını artırmış ve büyümesini sürdürmüştür. 31.12.2009 itibariyle önceki yılsonuna göre;

  • Mevduatımız %13,6 oranında artarak 72.177.063 bin TL’ye,
  • Kredilerimiz %1,5 oranında artarak 48.334.786 bin TL’ye,
  • Aktiflerimiz %16,1 oranında artarak 113.223.304 bin TL’ye
  • Özkaynaklarımız ise %42,8 oranında artarak 13.493.528 bin TL’ye


ulaşmış, net karımız 2.372.407 bin TL düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Son dönemde açıklanan veriler, ekonomide kısmi bir toparlanmanın başladığı ve bu durumun 2010 yılında da tedrici olarak devam edeceğini göstermektedir. Önümüzdeki dönemde, ekonomik toparlanma paralelinde bankacılık sektörünün kredi hacminde artış görüleceği ve aktif kalitesine ilişkin olumsuzlukların azalma eğiliminde olacağı tahmin edilmektedir.

Sayın Pay Sahiplerimiz,

2009 yılı çalışmalarımızı gösteren Faaliyet Raporu, Bilanço ve Kâr/Zarar Hesaplarımızı inceleme ve onaylarınıza sunmuş bulunuyoruz. Bankamıza güvenini esirgemeyen halkımıza, destekleri dolayısıyla Devletimizin yetkili organlarına şükranlarımızı sunar, özverili katkılarından ötürü mensuplarımıza teşekkür eder, Genel Kurulumuzu onurlandıran siz değerli ortaklarımıza saygılarımızı sunarız.

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU