Ana Sayfa İletişim English

Olağan Genel Kurul Gündemi

1- Açılış,  Başkanlık Divanının teşkili ve Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

2- Yönetim Kurulu, Denetçiler ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının okunması ve müzakeresi,

3- 2009 Yılı Bilançosu ile Kâr ve Zarar Hesabının incelenerek onaylanması,

4- Yönetim Kurulunun, 2009 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

5- Denetçilerin, 2009 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi,

6- Kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti,

7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti,

8- 2010 yılı Denetçilerinin seçimi,

9- Denetçilerin ücretlerinin tespiti,

10- 2009 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

11- 2010-2012 hesap dönemlerine ilişkin bağımsız denetim ve bilgi sistemleri denetimi hizmeti alınması kararlaştırılan Bağımsız Denetim Kuruluşu hakkında bilgi verilmesi.