Ana Sayfa İletişim English

Yönetim Kurulu ve Denetçiler

CANER ÇİMENBİÇER
Yönetim Kurulu Başkanı
1952, Bursa. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu. İş hayatına 1973 yılında Koç-Burroughs’ta adım atan Çimenbiçer İş Bankası’ndaki kariyerine 1974 yılında Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başlamış, takiben Finansal Yönetim Bölümü’nde Müdür Yardımcısı, Grup Müdürü ve Müdür olarak görev yapmıştır. 1990 yılında Genel Müdür Yardımcısı olan Çimenbiçer 28.10.1998 tarihinde I. Genel Müdür Yardımcılığına atanmış ve Genel Müdür Vekilliği görevini üstlenmiştir. İş Bankası’ndaki görevlerinin yanı sıra 1983 yılından bu yana Visa EU, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş., İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Aria gibi farklı sektörlerde yer alan yaklaşık 20 şirkette Yönetim Kurulu üyeliği ve bunların içinden MAN A.Ş., İzmir Demir Çelik San. A.Ş., İşbank GmbH, Petrol Ofisi A.Ş. ve Milli Reasürans T.A.Ş. başta olmak üzere 14 şirkette de Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Çimenbiçer, 31.3.2005 ve 28.3.2008 tarihlerinde İş Bankası Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup Yönetim Kurulu Başkanlığının yanı sıra Denetim Komitesi ve KKTC İç Sistemler Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmekte, Teftiş Kurulu’ndan da sorumlu bulunmaktadır.

H. FEVZİ ONAT
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
1959, Ankara. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu. 1981 yılında İş Bankası Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlayan Onat daha sonra Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü’nde Müdür Yardımcılığı, Bölge Müdürlüğü, İstihbarat ve Mali Analiz Bölümü Müdürlüğü, Kurumsal Krediler Tahsis Bölümü Müdürlüğü, Yenişehir/Ankara Şubesi Müdürlüğü görevlerini yapmış olup, 2002 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 28.3.2008 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Onat, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Risk Komitesi Başkanı, İç Sistemlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

H. ERSİN ÖZİNCE
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
1953, Havran. 1975 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra meslek hayatına 02.01.1976 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Stajyer Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. İş Bankası’nın çeşitli birimlerinde yöneticilik yapan Özince, 1994 yılında Genel Müdür Yardımcılığına yükseltildi. Bu görevi sırasında sorumluluk alanları Bankanın Hazine, Finansal Yönetim, Sermaye Piyasaları, Krediler ve İstihbarat-Mali Analiz Bölümlerini kapsayan Ersin Özince, 28 Ekim 1998 tarihinde İş Bankası’nın 15. Genel Müdürü oldu. Ersin Özince, Mayıs 2002’den beri Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Özince,  Vehbi Koç Vakfı ve Tema Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, TÜSİAD, The Institute of International Finance (IIF) ve Institut International d’Etudes Bancaires (IIEB) Üyesi, Bilkent Üniversitesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi ve Doğal Hayatı Koruma Derneği Danışma Kurulu Üyesi Olarak görev yapmaktadır.

PROF. DR. SAVAŞ TAŞKENT
Yönetim Kurulu Üyesi
1943, İyidere. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1971 yılında İ.T.Ü. Temel Bilimler Fakültesi Hukuk Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başlayan Taşkent, İ.Ü. Hukuk Fakültesi’nde Hukuk Doktoru, İ.T.Ü. İşletme Mühendisliği Fakültesi’nde Yardımcı Doçent, aynı fakültede İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilim dalında Doçent ve 1990 yılında Profesör unvanını kazanmış; aynı üniversitede Dekan Yardımcılığı ve Rektör Yardımcılığı da yapmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapmış olan Prof. Dr. Taşkent, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nun Cenevre’de toplanan konferansına Hükümet Danışmanı olarak katılmıştır. Halen İ.T.Ü. İşletme Fakültesi, İşletme Bölümünde öğretim üyeliği görevini sürdürmekte olan Prof. Dr. Taşkent, 31.3.2005 ve 28.3.2008 tarihlerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup Denetim Komitesi Üyesi ve KKTC İç Sistemler Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İSMET ATALAY
Yönetim Kurulu Üyesi
1937, Göle. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Kars’ta serbest avukat olarak iş hayatına başlayan Atalay, 10 yıl süresince CHP Kars İl Başkanlığı görevinde bulunmuş, 1977 yılında Kars, 1995 yılında Ardahan ve 2002 yılında İstanbul Milletvekili olarak TBMM’de yer almıştır. CHP’de Grup Yönetim Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği, Merkez Yürütme Kurulu Üyeliği ve Genel Saymanlık görevlerinde bulunan Atalay, halen Parti Meclisi Üyeliği görevini devam ettirmektedir. İsmet Atalay 28.3.2008 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi üyeliği görevini de sürdürmektedir.

TÜLİN AYKIN
Yönetim Kurulu Üyesi
1963, İzmir. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu. 1986 yılında İş Bankası’nda Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Aykın, İzmir Şubesi Müdür Yardımcılığı, Ege I. Bölge Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Müdürlüğü, İzmir Şubesi Müdürlüğü görevlerinde bulunmuş olup 2006 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır. 28.3.2008 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Tülin Aykın, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi üyeliği ile Kredi Komitesi yedek üyeliği görevlerini de sürdürmektedir.

TUNCAY ERCENK
Yönetim Kurulu Üyesi
1950, Şanlıurfa. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1978-2002 yılları arasında Antalya Barosuna kayıtlı olarak serbest avukatlık yapan Ercenk 2002-2007 yılları arasında 22. Dönem Antalya Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi olarak görev yapmış olup halen CHP üyesidir. Tuncay Ercenk 28.3.2008 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 

ADNAN KESKİN
Yönetim Kurulu Üyesi
1942, Denizli. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1971 yılında Denizli Merkez ilçesinde serbest avukat olarak iş hayatına başlayan Keskin 1972-1977 yılları arasında CHP İl Başkanlığı görevini sürdürmüştür. 1977, 1987, 1991 ve 1995 yıllarında yapılan genel seçimler sonucunda Denizli Milletvekili olarak TBMM’de yer almıştır. Söz konusu dönemlerde Milletvekilliğinin dışında, SODEP Denizli İl Başkanlığı, SODEP ve SHP’nin birleşmesinde sonra SHP İl Başkanlığı, SHP Genel Sekreter Yardımcılığı, 1992 yılında CHP’nin yeniden açılmasıyla birlikte CHP’ye katılarak CHP Genel Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik görevlerini üstlenmiş, 1995 yılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı görevinde bulunmuştur. Adnan Keskin, halen CHP üyesi olup 28.3.2008 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir. 

ALİ SÖZEN
Yönetim Kurulu Üyesi
1934, Gürün. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. 1967-2000 yılları arasında serbest avukatlık yapan Sözen 1983-1986 yılları arasında SODEP İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 1994 yılından itibaren CHP üyesi olan Sözen 28.3.2008 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

FÜSUN TÜMSAVAŞ
Yönetim Kurulu Üyesi
1957, Ankara. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat-Maliye bölümü mezunu. İş hayatına 1979 yılında T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesinde başlayan Tümsavaş İş Bankası’ndaki kariyerine 1981 yılında I. Krediler Müdürlüğünde Aday Memur olarak başlamıştır. Takiben aynı Müdürlükte Servis Yetkilisi Yardımcısı, Kredi Uzman Yardımcısı, 1994 yılında Müdür Yardımcısı ve 1999 yılında Bölge Müdürü görevlerinde bulunmuş olup 2004 yılında Ticari Krediler Müdürlüğüne Müdür olarak atanmıştır. Füsun Tümsavaş 28.3.2008 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup Kredi Komitesi üyeliği görevini de sürdürmektedir.

HASAN KOÇHAN
Yönetim Kurulu Üyesi
1957, Trabzon. Ankara İ.T.İ.A. Bankacılık Sigortacılık Yüksekokulu Bankacılık Bölümü mezunu. 1984 yılında Maçka/Trabzon Şubesinde Aday Memur olarak göreve başlayan Koçhan, Bayburt, Yomra/Trabzon, Bulancak/Giresun ve Trabzon Şubelerinde Servis Yetkilisi Yardımcısı, takiben Trabzon Şubesinde II. Müdür ve Müdür Yardımcısı, Park/Trabzon, Ordu, Gaziantep ve İzmit/Kocaeli Şubelerinde Müdür olarak görev yapmıştır. Hasan Koçhan 3.11.2008 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş olup Kredi Komitesi yedek üyeliği görevini de sürdürmektedir.

PROF.DR. TURKAY BERKSOY
Denetçi
1951, Elazığ. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunu. 1975 yılında İ.İ.T.İ.A. Siyasal Bilimler Yüksek Okulunda asistan olarak göreve başlayan Berksoy Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümünde yüksek lisansını, M.Ü. İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde doktorasını tamamlamıştır. University of East Anglia School of Development Studies, England’da misafir öğretim üyeliği, M.Ü. İ.İ.B.F. Maliye Bölümünde Yardımcı Doçentlik ve Doçentlik yapan Berksoy 1993 yılında Profesör unvanını kazanmıştır. Aynı üniversitede Maliye Bölümü Başkan Yardımcılığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı ve Müdür Vekilliği, M.Ü. İ.İ.B.F. Dekan Yardımcılığı ve Vekilliği, aynı Fakültede Yönetim Kurulu Üyeliği, Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Prof. Dr. Berksoy halen devam eden öğretim üyeliğinin yanı sıra 1998 yılından itibaren söz konusu üniversitenin Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanlığı, İ.İ.B.F. Maliye Bölüm Başkanlığı ve 2005 yılından bu yana Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Üniversite dışında Şekerbank, Eximbank ve Emlakbank’ta Müşavirlik yapan Prof. Dr. Berksoy çeşitli kuruluşlarda da yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Prof. Dr. Turkay Berksoy, 31.3.2005 tarihinden bu yana Türkiye İş Bankası A.Ş. Denetçisi olarak görev yapmaktadır.

A. TACİSER BAYER
Denetçi
1953, İstanbul. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. 1973 yılında Arapcamii Şubesinde Aday Memur olarak göreve başlayan Bayer, Kadıköy/İstanbul ve Necatibey/Ankara Şubelerinde Servis Yetkilisi Yardımcılığı, Kurumsal Krediler Tahsis Bölümünde Servis Yetkilisi, II. Müdür ve Müdür Yardımcısı, Yönetim Kurulu Raportörlüğü’nde Müdür Yardımcısı, Grup Müdürü ve Müdür olarak görev yapmış ve 27 Şubat 2009 tarihinde emekli olmuştur. Taciser Bayer, 31.03.2009 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Denetçisi olarak seçilmiştir.