Ana Sayfa İletişim English

Başlıca Finansal Göstergeler ve Ortaklık Yapısı

%16,1
Toplam Aktifler
İş Bankası’nın toplam aktifleri 2009 yılında %16,1 oranında artışla 113,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.

%42,8
Özkaynaklar
Özkaynaklar 2009 yılında %42,8 artarak 13,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir

%13,6
Mevduat
Toplam Mevduat 72,2 milyar TL’ye ulaşırken artış oranı %13,6 olarak kaydedilmiştir.

Başlıca Finansal Büyüklükler
(Milyon TL) 31/12/2008 31/12/2009 Değişim (%)
Aktif Toplamı 97.552 113.223 16,1
Krediler 47.610 48.335 1,5
Mevduat 63.539 72.177 13,6
Özkaynaklar 9.449 13.494 42,8
Net Dönem Kârı 1.509 2.372 57,2
Brüt Dönem Kârı 3.412 5.232 53,3

Başlıca Finansal Rasyolar (%)
  31/12/2008 31/12/2009
Faiz Getirili Aktifler / Aktif Toplamı 92,8 91,7
Krediler / Aktif Toplamı 48,8 42,7
Kredi / Mevduat 74,9 67,0
Takipteki Krediler / Toplam Krediler 4,4 5,4
Özel Karşılık Oranı 100,0 100,0
Vadesiz Mevduat / Toplam Mevduat 13,8 15,6
Özkaynaklar / Pasif Toplamı 9,7 11,9
Sermaye Yeterlilik Rasyosu 15,2 18,3
Ortalama Aktif Kârlılığı 1,7 2,3
Ortalama Özkaynak Kârlılığı 15,1 20,7
Faaliyet Giderleri / Faaliyet Gelirleri 45,2 34,0

  • Banka’nın ortaklık yapısında 2009 yılında herhangi bir değişiklik olmamıştır.
  • Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının Banka’da sahip olduğu paylar önemsiz seviyededir.
  • Banka’nın sermayesinde hesap dönemi içinde meydana gelen değişikliklerle ilgili hususlara raporun 158. sayfasında yer verilmiştir. (Mali Tablo Dipnotları, Bölüm:5, II., 11(c))