Ana Sayfa İletişim English

İştirakler

İş Bankası iştirakler portföyünün %66,4’ü İMKB Ulusal Pazarı’nda işlem görmektedir. 2009 yıl sonu itibarıyla iştirakler portföyünün İş Bankası aktif toplamına oranı %4,5’tir.

1924’ten bugüne Türkiye’de sanayinin gelişmesine büyük katkılar sağlamış olan İş Bankası’nın finans, cam, telekomünikasyon ve hizmet ana gruplarında faaliyet gösteren 31 şirkette doğrudan ortaklığı bulunmaktadır. (*)

İş Bankası 85 yıllık tarihinde toplam 290 şirkete iştirak etmiş; zaman içerisinde 259 şirketteki ortaklığını devretmiştir. Banka’nın 2009 yıl sonu itibarıyla 31 şirkette doğrudan ortaklığı bulunmaktadır. (*) İş Bankası’nın doğrudan ve dolaylı olarak kontrol ettiği şirket sayısı ise halen 106’dır.

İş Bankası iştirakler portföyünün %66,4’ü İMKB Ulusal Pazarı’nda işlem görmektedir.
İş Bankası’nın iştirakler portföyünün %66,4’lük kısmını oluşturan TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası), Anadolu Sigorta, Anadolu Hayat Emeklilik, İş Finansal Kiralama, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İş Yatırım Menkul Değerler ve Şişecam (Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları) halka açık şirketler olup, hisseleri İMKB Ulusal Pazarı’nda işlem görmektedir. 2009 yıl sonu itibarıyla iştirakler portföyünün İş Bankası aktif toplamına oranı %4,5’tir.

Verimlilik ve kârlılık, İş Bankası iştirak stratejisinin temellerini oluşturmaktadır.
İş Bankası özkaynak yatırımlarını değerlendirirken, iştirakler portföyünün verimliliğinin artırılmasına özel önem vermektedir. Finans sektörüne odaklanma stratejisi kapsamında İş Bankası, 2010 yılında da portföyünün verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalarına piyasa koşulları paralelinde devam edecektir.

Başlıca İştirak ve Bağlı Ortaklıklardaki Görünüm, Gelişmeler ve Stratejiler

Finans

İş Bankası’nın bankacılık, sigortacılık, bireysel emeklilik, sermaye piyasası aracılığı, portföy yönetimi, girişim sermayesi, faktoring, reasürans, finansal kiralama, yatırım bankacılığı ve gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerinde faaliyet gösteren finansal hizmet iştirakleri bulunmaktadır. Finansal hizmet iştirakleri Banka’nın, farklı iş kollarından milyonlarca müşterisine sunduğu ürün ve hizmet gamını zenginleştirmekte, çapraz ve tamamlayıcı ürün sunum ve satış olanakları sunmaktadır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası - Türkiye’nin Özel Sermayeli İlk Yatırım ve Kalkınma Bankası
2010 yılında 60. hizmet yılını kutlayacak olan Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş., kurulduğu 1950 yılından günümüze kadar Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında sürekli ve kilit bir rol üstlenmiş; kaydettiği ekonomik, çevresel ve sosyal performans ile paydaşlarının takdir ve desteğini kazanmış; gerçekleştirdiği “ilk”lerle bankacılık sektörünün öncülerinden olmuştur.

TSKB, geniş bir müşteri kitlesine kurumsal kredilendirme, proje finansmanı, yatırım bankacılığı, kurumsal finansman hizmetleri, sermaye piyasası aracılık faaliyetleri, finansal kiralama ve portföy yönetimi iş kollarında hizmet sunmaktadır. TSKB, yatırım projelerine sağladığı uzun vadeli kaynak, müşteriye özel danışmanlık ve aracılık hizmetleriyle Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasına sürekli ve artan oranda katkıda bulunmaktadır. TSKB, verdiği kredilerde çevresel etki boyutunu dikkate almakta; uluslar üstü kuruluşlardan sağladığı yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, çevre ve KOBİ kredileri ile farklı sektörlerdeki yatırımları desteklemektedir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2009 yıl sonu itibarıyla 1.041 milyon TL özkaynak büyüklüğüne ve 6.905 milyon TL aktif toplamına sahip olan TSKB’nin, 2009 yılı Aralık ayında “BB” olan uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi notunu “BB+”ya yükseltmiş, uzun vadeli yerel para cinsinden kredi notunu “BB+” ve uzun vadeli ulusal kredi notunu ise “AA+(tur)” olarak teyit etmiştir.

TSKB, güçlü kaynak yapısı ile uzun vadeli ve düşük maliyetli kaynak bulmaya devam etmiş; uluslararası ve uluslar üstü kuruluşlardan 2009 yılında toplam 1 milyar dolar tutarında uzun vadeli kaynak sağlamıştır.
www.tskb.com.tr

İşbank GmbH - Avrupa’nın Önde Gelen Türk Sermayeli Finansal Kuruluşlarından Biri
1992 yılında İş Bankası tarafından, Avrupa’da ticari bankacılık alanında faaliyet göstermek amacıyla Almanya’da kurulan İşbank GmbH, günümüzde Avrupa’nın önde gelen Türk sermayeli finansal kuruluşları arasında değerlendirilmektedir.

Genel Müdürlüğü Frankfurt’ta bulunan İşbank GmbH, Almanya’da 11, Hollanda, Fransa ve İsviçre’de ise 1’er şube olmak üzere toplam 14 şubesi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. 2009 yıl sonu itibarıyla 684 milyon euro aktif toplamı ile 69 milyon euro özkaynağa sahip olan banka, Türkiye ve Avrupa’daki müşterilerine ticaret finansmanı, kurumsal bankacılık ve bireysel bankacılık ürün ve hizmetlerinin yanı sıra Türkiye’de gayrimenkul finansmanı hizmeti de sunmaktadır.
www.isbank.de

Anadolu Hayat Emeklilik - Türkiye’de Kurulan İlk Hayat Sigortası Şirketi
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün halka açık tek şirketidir. Türkiye’de kurulan ilk hayat sigortası şirketi olan ve 2009 yıl sonu itibarıyla en yüksek bireysel emeklilik katılımcı sayısına ulaşan Anadolu Hayat Emeklilik, 2009 yılı Eylül ayı itibarıyla 4.281 milyon TL aktif ve 414 milyon TL özkaynak büyüklüğüne ulaşmıştır.
www.anadoluhayat.com.tr

Anadolu Sigorta - Hayat Dışı Sigortacılık Branşında Lider Kuruluşlardan Biri
Hayat dışı sigorta branşlarında faaliyet gösteren ve ülkemizin lider sigorta şirketlerinden biri olan Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi, 2009 yıl sonu itibarıyla 1.243 milyon TL prim üretimi gerçekleştirmiştir. Şirket, 2009 yılı Eylül ayı itibarıyla 1.750 milyon TL aktif toplamına ve 729 milyon TL özkaynağa sahiptir.
www.anadolusigorta.com.tr

Milli Reasürans - 1929’dan Beri Kesintisiz Reasürans Hizmeti
Türkiye reasürans sektörünün en köklü şirketi Millî Reasürans T.A.Ş. (Milli Re) 1929 yılında kurulmuştur. Milli Re, ülkemiz sigortacılık sektörünün reasürans ihtiyacının %25’ine yakın bölümünü tek başına karşılamaktadır.

Sigortacılık sektöründe dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşu olarak kabul edilen A.M. Best, Milli Reasürans’ın mali yeterlilik kredi notunu, Ağustos 2009’da gerçekleştirdiği güncellemede “B++” olarak teyit etmiştir. Şirketin, ulusal pazarda inşa ettiği engin bilgi birikimini ve reasürans deneyimini global piyasalara taşıma stratejisi kapsamında Singapur’da açtığı bir şubesi bulunmaktadır. Şirket 2009 yıl sonu itibarıyla 1.573 milyon TL düzeyinde aktif toplamına ve 781 milyon TL tutarında özkaynağa ulaşmıştır.
www.millire.com

İş Leasing - Finansal Kiralama Hizmetleri Sektörünün Öncü Kuruluşu
İş Finansal Kiralama A.Ş. finansal kiralama sektörünün öncü kurumları arasında yer almaktadır. Şirket faaliyetlerini, KOBİ’lere kaynak sağlamaya öncelik vermek, yaygın ve kaliteli bir portföy oluşturmak ve müşteri taleplerini etkin, hızlı ve kaliteli çözümlerle karşılamak misyonuyla sürdürmektedir.

İş Leasing’in 2009 yıl sonu itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 1.441 milyon TL, özkaynakları 405 milyon TL ve finansal kiralama portföy büyüklüğü 829 milyon TL seviyesindedir.
www.isleasing.com.tr

İş GYO - Net Aktif Değeri İtibarıyla Türkiye’nin Halka Açık En Büyük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Türkiye’nin net aktif değeri itibarıyla en büyük halka açık gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketidir.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bir taraftan mevcut gayrimenkul portföyünün kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken aynı zamanda portföyünü büyütmeye ve çeşitlendirmeye yönelik yeni projeler de geliştirmektedir.

Şirketin 2009 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 1.012 milyon TL, net aktif değeri 1.250 milyon TL ve özkaynakları ise 952 milyon TL seviyesindedir.
www.isgyo.com

İş Yatırım Menkul Değerler - İMKB Hisse Senedi Piyasası İşlem Hacmi ile Aracı Kurumlar Arasında Birinci Sırada
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ulusal ve uluslararası piyasalarda sermaye piyasası araçlarının alım satımı, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği, kurumsal finansman, repo-ters repo işlemleri, kredili menkul kıymet ve ödünç menkul kıymet işlemleri hizmetleri sunmaktadır. İş Yatırım, hisseleri borsada işlem gören tek aracı kurumdur.

Şirket, İMKB Hisse Senedi Piyasası işlem hacmi ile aracı kurumlar arasında birinci sırada yer almakta olup; Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nda “piyasa yapıcısı” sıfatıyla lider konumunu sürdürmektedir.

İş Yatırım, şirket birleşme ve devralma işlemlerindeki üstün performansı ve başarılı çalışmaları nedeniyle, 2009 yılında uluslararası finans çevrelerinin etkili ve saygın yayınlarından Euromoney Dergisi tarafından, “Euromoney Mükemmellik Ödülü / Euromoney Awards for Excellence” adı altında gerçekleştirilen ve her ülkede, sektörünün en iyilerine verilen ödüllerden “Türkiye’nin En İyi M&A Danışmanı / Best M&A House in Turkey” ödülüne layık görülmüştür.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından uzun vadeli ulusal kredi notu durağan görünüm ile “AAA” olarak Aralık 2009’da teyit edilen İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., ülkemizdeki kredi derecelendirme notuna sahip tek aracı kurum konumundadır. 2009 yılı Eylül ayı itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü 2,2 milyar TL, özkaynakları ise 497 milyon TL’dir.
www.isyatirim.com.tr

Cam

Şişecam - Türk Cam Sanayinin Kurucusu ve Rakipsiz Lideri
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş., düz cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, kimyasallar ve hizmet grupları altında faaliyet gösteren 57 şirketten oluşan Şişecam Topluluğu’nun ana şirketidir.

Şişecam Topluluğu gerek yurt içinde gerekse Rusya, Bulgaristan, Bosna-Hersek, Mısır, İtalya ve Gürcistan gibi ülkelerde gerçekleştirdiği ve yeni kapasite oluşturmayı hedefleyen yatırımlarıyla üretim gücünü sürekli olarak artırmaktadır. Gerçekleştirilen yatırımların sonucunda, cam ambalaj grubunun Rusya’daki üretim kapasitesi Türkiye’deki kurulu kapasiteyi aşmış bulunmaktadır.

Sektöründe, dünyanın ve Avrupa’nın en seçkin şirketleri arasında değerlendirilen Şişecam Topluluğu, dünya sıralamalarında, farklı faaliyet alanlarında üçüncülük ile sekizincilik, Avrupa’da ise ikincilik ile dördüncülük arasında değişen güçlü konumlarda yer almaktadır.

2009 yılı Eylül ayı itibarıyla Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları’nın konsolide aktif büyüklüğü 6,7 milyar TL, özkaynakları ise 3,7 milyar TL’dir.
www.sisecam.com.tr

Telekomünikasyon

Avea - Türkiye’nin Tek GSM 1800 Mobil İletişim Operatörü
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (Avea), 2009 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 12 milyon abonesi ile mobil iletişim pazarında %19 pazar payına sahiptir.

Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun olarak hazırlanan mali tablolar uyarınca, 2009 yıl sonu itibarıyla Avea’nın aktif büyüklüğü 6.660 milyon TL, özkaynakları ise 2.073 milyon TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Avea tarafından 2009 yılının Temmuz ayından itibaren 3. Nesil Mobil İletişim hizmetlerinin de sunulmasına başlanmıştır.
www.avea.com.tr

Diğer

Nemtaş - Lojistik Hizmetler Sağlayıcısı
Armatörlük, gemi işletmeciliği, gemi kiralama ve acentelik faaliyetlerinde bulunan Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş., kendi mülkiyetindeki 252.959 DWT’luk beş gemiden oluşan filosu ile lojistik iş kolundaki çalışmalarını sürdürmektedir.

Ülkemizin ilk özel liman şirketi olan Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.’ye %54 oranında iştirak eden Nemtaş’ın 2009 yıl sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 402 milyon TL, özkaynakları ise 246 milyon TL’dir.

Gemport Gemlik Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.’nin ise 2009 yıl sonu itibarıyla, aktif büyüklüğü 148 milyon TL, özkaynakları ise 128 milyon TL’dir.
www.nemtas.com.tr


(*) Satılmaya hazır finansal varlıklar hesabında izlenen şirketler dahildir.