Ana Sayfa İletişim English

İş Bankası’nda 2009 Yılının Değerlendirilmesi

Hazine Yönetimi

2009 yılında gözlenen finansal piyasa enstrümanlarına yönelik küresel risk iştahındaki nispi artış ile beraber, Türkiye ve birçok gelişmekte olan ülkenin risk priminin kriz öncesi seviyelere gerilediği görülmektedir. Ayrıca sermaye girişleri neticesinde söz konusu ülkelerin para birimleri de dolar karşısında değer kazanmıştır. Dünya genelindeki ekonomik gelişmelere bakıldığında; gerek ABD gerekse Avrupa Bölgesi ekonomilerinin 2009 yılının üçüncü çeyreğinde krizin başlangıcından bu yana ilk kez büyüyerek teknik olarak durgunluk sürecinden çıktığı görülmektedir.

Görece yüksek getiri arayışı içerisine giren piyasa oyuncularının emtia piyasaları ile gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelmesi petrol ve altın fiyatları ile söz konusu ülkelerin hisse senedi ve tahvil piyasalarının hızla yükselmesi sonucunu beraberinde getirmiştir.

Ancak, 2009’un son çeyreğinde Dubai Hükümetinin sahibi olduğu Dubai World adlı yatırım şirketinin borçlarını ödemeyi erteleme talebinde bulunması, İspanya’nın kredi notunun negatif izlemeye alınması ve aralarında Yunanistan, Macaristan, İrlanda, Tayland ile Meksika’nın da bulunduğu 52 ülkenin kredi notunun düşürülmesi küresel krizin etkilerinin ve piyasalardaki belirsizliğin halen sürmekte olduğunu işaret eder niteliktedir.

2009 yılında İş Bankası’nın aktifleri içerisinde menkul kıymet portföyünün payı, sektördeki eğilime paralel olarak artış göstermiştir.

2009 yılında bankacılık sektörünün genel strateji tercihi aktiflerin menkul kıymetler portföyü tarafında büyütülmesi yönünde olmuştur.
2009 yılında, genel ekonomideki durgunluğa ve kredi piyasasının daralmasına paralel olarak, TCMB esnek para politikasını sürdürmüş ve faiz indirimlerine yıl boyunca devam etmiştir.

Bankacılık sektörünün konsolide bilançosu, 2009 yıl sonu itibarıyla 2008 yıl sonuna göre %13,8 oranında artış göstererek 834 milyar TL’ye ulaşmıştır. Ekonomik faaliyetlerin genelindeki daralma paralelinde kredi talebi azalmış, sorunlu kredi bakiyelerinde ise artış yaşanmıştır.

Tüm bu gelişmeler, 2009 yılında, aktiflerin görece yüksek getiri sunmaya devam eden menkul kıymetler portföyü tarafından büyütülmesi stratejisinin Türk bankacılık sisteminde yaygınlıkla benimsenmesinde etkili olmuştur. 

Sektörün menkul kıymetlerinin toplam aktifleri içerisindeki payı 2008 yıl sonuna göre 5 puan artarak %31,5’e ulaşmıştır. Söz konusu dönemde, toplam kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı ise 2008 yıl sonuna göre 3,1 puan azalarak %47,1 olarak gerçekleşmiştir.

İş Bankası’nın 2009 yılı bilanço kompozisyonuna bakıldığında, sektör ile paralel bir seyir izlendiği görülmektedir.

İş Bankası’nda bilanço yönetimi
İş Bankası’nda Hazine, Aktif-Pasif Komitesi’nin kararları doğrultusunda yaygın şube ağı üzerinden sunulmakta olan her türlü ürün ve hizmet için gerekli olan kaynağın hazır bulundurulmasını hedef alan etkin likidite yönetiminin yanı sıra, yatırım portföyleri ile döviz pozisyonlarının yönetilmesinden de sorumludur.

Söz konusu süreç global piyasa gelişmeleri ve risk unsurlarının dikkate alınması suretiyle en güncel risk yönetimi teknikleri kullanılarak yönetilmektedir.

Hazine yönetiminin ana faaliyetleri arasında yer alan likidite, yatırım portföyleri ve döviz pozisyonu yönetimi için para, döviz ve sermaye piyasası araçlarının yanı sıra, piyasa koşulları çerçevesinde türev ürünlerden de yararlanılmış olup, söz konusu işlemler aracılığıyla faiz, kur ve likidite riskinin asgari düzeyde tutulması hedeflenmiştir.