Ana Sayfa İletişim English

İş Bankası’nda 2009 Yılının Değerlendirilmesi

Ticari Bankacılık

İş Bankası, 85 yıldır olduğu gibi 2009 yılında da Türk sanayicisinin ve ticaret erbabının yanında yer almaya devam etmiş, müşterilerine daha odaklı hizmet sunarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

Ticari ve sınai hayata sürekli destek
İş Bankası, 85 yıldır olduğu gibi 2009 yılında da Türk sanayicisinin ve ticaret erbabının yanında yer almaya devam etmiş, müşterilerine daha odaklı hizmet sunarak faaliyetlerini sürdürmüştür.

İş Bankası mesleki birlik ve kuruluşlarla işbirliğini geliştirmektedir.
2009 yılında da, KOBİ’ler ve ticari firmalar ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, bölgesel ihtiyaçlar gözetilerek oda, dernek ve birliklerle işbirliği anlaşmaları imzalanmaya devam edilmiştir. İş Bankası, 2009 yılında ayrıca, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve İzmir Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (İzmir ABİGEM) ile özel koşullarla nakdi kredi kullanma ve nakit yönetimi ürünlerinden yararlanma imkanı sağlayan birer protokol imzalamıştır.

KOSGEB ile gelişen işbirliği
İş Bankası ile KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) arasında devam eden işbirliği 2009 yılında hayata geçirilen “KOBİ İhracat Finansman Destek Kredisi Protokolü”, “Sıfır Faizli Diyarbakır İli İşletme Sermayesi Destek Kredisi Protokolü”, “100.000 KOBİ Destek Kredisi Protokolü”, “GAP Bölgesi Makine Teçhizat Kredi Faiz Desteği Programı” ve “Acil Destek Kredisi Programı” ile daha da zenginleştirilmiştir.

İş Bankası-Kredi Garanti Fonu (KGF) işbirliği, ticari ve sınai hayata sunulan desteğin önemli bir bileşenidir.
Sektörel sınırlama yapılmaksızın, KOBİ’lere kredi teminatı bulmakta karşılaştıkları güçlüklerin aşılmasında destek olunması amacıyla kefalet vererek bankalardan kredi kullanabilmelerine olanak sağlayan KGF ile Bankamız arasındaki mevcut işbirliği 2009 yılında artırılarak devam etmiştir.

SELP II kapsamında sağlanan kaynağın tamamı 49 ilde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelere kullandırılmıştır.
Teşvikli 49 ilde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelerin sabit sermaye yatırımları ile işletme sermayesi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla Alman Kalkınma Bankası’ndan (KfW) Şubat 2009 ayında temin edilen 20 milyon euro tutarındaki SELP II (Small Enterprises Loan Programme II) kredisinin tamamı kullandırılmıştır.

2009 yılının Eylül ayında Muş, Hakkari, Van ve Bitlis illerinde faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmelerin finansmanı için kullanılmak üzere SELP II çerçevesinde KfW’den 3,6 milyon euro tutarında ilave fon temin edilmiştir.

Sektörel paketler ve ürünlerde kaydedilen gelişmeler
İş Bankası, 2009 yılında sektörel paket ve ürünlerini geliştirmeye devam etmiştir:

  • İhracatın KOBİ’ler ve Türkiye ekonomisi açısından giderek artan önemini dikkate alan İş Bankası, ihracatçıların muhtelif kaynak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılandırdığı “İhracat Destek Paketi”,
  • Kıymetli maden üretimi veya ticareti alanlarında faaliyet gösteren firmalara kullandırılmak üzere tasarlanan “Altın İşletme Kredisi” ve “Altın İhracat Kredisi” ürünleri ile ruble cinsinden döviz kredisi ve rotatif kullandırılabilen belgesiz ihracat döviz kredileri,
  • Üye işyeri alacaklarının blokajı karşılığında kredi kullandırılmasına olanak tanıyan “MaxiPOS Kredisi”

2009 yılında piyasaya çıkarılan yeni sektörel paket, ürün ve hizmetler arasında yer almıştır.

İş Bankası kampanya yönetimi faaliyetlerini ticari müşterilerle olan ilişkilerini geliştirmek ve derinleştirmek için yoğun olarak kullanmaktadır.
İş Bankası, 2009 yılında da ticari müşterilerinin ihtiyaç ve davranışlarının yanı sıra, mevsimsel ve sektörel farklılıklarını da dikkate alarak, kampanyalar düzenlemeye devam etmiştir.

İş Bankası’nda müşteri odaklı dönüşüm programı kapsamında yapılandırılan analitik modellerden de istifade edilerek kampanyalar düzenlenmiş; ürün kullanım oranlarının artırılması, müşteri portföyünün büyütülmesi ve pasif müşterilerin aktif hale getirilmesi amacıyla çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

İş Bankası %21,8’lik (*)(**)  pazar payıyla taksitli ticari kredilerde sektör lideridir. Banka’nın taksit ödemeli ticari krediler portföy büyüklüğü 2009 yıl sonu itibarıyla 8.451 milyon TL’lik (**) bir hacme ulaşmıştır.

İş Bankası taksit ödemeli ticari kredilerde liderdir.
İş Bankası, 2009 yılında da KOBİ’lerin yatırım finansmanı ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının yanı sıra ticari taşıt ve işyeri alımlarını da kredilendirmeye devam etmiştir.

İş Bankası taksitli ticari kredilerde sektör lideridir. %21,8’lik (*)(**) pazar payına sahip olan İş Bankası, taksitli ticari krediler alanındaki rakipsiz üstünlüğünü 2009 yılında da sürdürmüştür. Banka’nın taksit ödemeli ticari krediler portföy büyüklüğü 2009 yıl sonu itibarıyla 8.451 milyon TL’lik (**) bir hacme ulaşmıştır.

İş Bankası ticari taşıt kredilerinde de liderdir. 2008 yıl sonunda %28,1 olan ticari taşıt kredileri piyasa payı, 2009’da %30,8’e yükselmiştir. (*)

İş Bankası, müşterilerine değer katan bilgi paylaşımı ve danışmanlık çalışmaları kapsamında, İş’le Buluşmalar toplantılarını 2009 yılında da düzenlemeye devam etmiştir.

Müşteri ilişkisinin kalitesini geliştirmeye yönelik çalışmalara 2009 yılında tüm hızıyla devam edilmiştir.
İş Bankası, müşterileriyle olan ilişkilerinin kalitesini artırmanın yanı sıra, müşterilerine değer katan bilgi paylaşımı ve danışmanlık çalışmaları kapsamında, İş’le Buluşmalar toplantılarını 2009 yılında da düzenlemeye devam etmiştir.

Banka bünyesinde faaliyet gösteren farklı disiplinlerin bir araya gelmesiyle güncel konu başlıkları altında düzenlenen “İş’le Buluşmalar” 2009 yılında İstanbul, İzmir, Çorlu, Diyarbakır ve Samsun’da gerçekleştirilmiştir. İş Bankası’nın bir diğer organizasyonu olan “AB Hibe Fonları ve Ar-Ge Destekleri Kılavuz Toplantıları”na da 2009 yılında devam edilmiştir.

İş Bankası’nın müşteriye değer katan organizasyonları değerlendirildiğinde; 3.000’i 2009 yılında düzenlenen 7 adet toplantıda olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 9.000 müşteriye ulaşılmıştır.

İş’te KOBİ
www.istekobi.com.tr adresinde yayında olan İş’te KOBİ, KOBİ’lerden hareketle ticari kesimin gelişimini, eğitimini, kendi aralarında bilgi paylaşımını ve hedef kitleye yönelik iletişim çalışmalarını destekleyecek bir sadakat ve bilgilendirme programıdır. Site, İş Bankası müşterilerinin gerek duyabileceği bilgi ve birikimleri barındıracak şekilde yapılandırılmıştır.

İş’te KOBİ ile uzmanlara sorular yönlendirilebilmekte, sektör temsilcilerinin ve uzmanların görüş ve yorumlarına ilişkin videolara ve yazılı içeriğe ulaşılabilmektedir. Özel sayfalar ile firma tanıtımlarının yapılabildiği İş’te KOBİ, özel olarak derlenen haberlere, araştırmalara, raporlara, hesaplama araçlarına, başarı hikayelerini içeren tanıtım filmlerine ve İş Bankası’nın ürün, hizmet ve faaliyetleri hakkındaki en güncel bilgilere yer vermektedir.

Ticari şube yapılanması
2008 yılında İş Bankası, ticari nitelik ve boyutlardaki firmalara yüksek kalitede hizmet sunmak ve nitelikli ilişki yönetimini daha da ileriye taşımak amacıyla başlattığı Ticari Şube yapılanması kapsamındaki çalışmalar sonucunda 2009 yılında Ticari İhtisas Şubesi sayısı 32’ye ulaşmıştır.

İş Bankası ticari bankacılığın sektörün gelecekteki büyüme yol haritasındaki temel bir alan olduğunu öngörmektedir ve bu alana odaklanmasını sürdürecektir.


(*) Piyasa payları, faiz tahakkuk ve reeskontları dikkate alınmaksızın Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nca yayınlanan aylık sektör verileri kullanılarak hesaplanmış olup, sektör rakamlarına Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları dahildir.
(**) Kredili mevduat hesapları dahildir.