Ana Sayfa İletişim English

İş Bankası’nda 2009 Yılının Değerlendirilmesi

Kurumsal Bankacılık

İş Bankası, kurumsal nakdi kredilerde %7,7 oranında artış kaydetmiştir.

İş Bankası, 2009 yılında piyasaları olumsuz etkileyen makroekonomik koşullar altında da bankacılık sektöründeki öncü konumunun sorumluluğuyla hareket etmiştir.
Sahip olduğu bilgi birikimi, köklü tecrübesi, güçlü risk algısı ve sermayesinin verdiği güven ile birlikte, müşteri ihtiyaçlarına odaklanılarak geliştirilen yenilikçi çözümlerle reel sektöre olan desteğini aralıksız bir şekilde sürdüren İş Bankası, kurumsal müşterilerin önde gelen tercihi olmaya devam etmiştir.

İhtisaslaşmış kadrolara sahip 9 kurumsal şubede sunulan kapsamlı hizmetlerle üst düzeyde müşteri memnuniyeti hedeflenmektedir.
Büyük ulusal şirketlerin yanı sıra çok uluslu müşterilerle kapsamlı ve uzun dönemli ilişkiler geliştirilmesine stratejik bir önem verilen kurumsal bankacılıkta, müşteri ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanan finansman çözümleriyle, bu müşterilerin ulusal ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına etkin bir şekilde katkı sağlanmaktadır. İş Bankası, kurumsal bankacılık alanında 4 adedi İstanbul’da olmak üzere donanımlı ve uzmanlaşmış kadrolara sahip 9 kurumsal şubede müşteri odaklılık anlayışıyla hizmet sunmaktadır.

Kurumsal Bankacılık kredi portföyü 2009 yılında başarılı bir gelişim sergilemiştir.
İş Bankası kurumsal bankacılık alanında, yüksek aktif kalitesi ve kârlılık temeline dayalı büyüme hedefi doğrultusunda, 2009 yılında kurumsal nakdi kredilerde %7,7 oranında artış kaydetmiştir.

İş Bankası, proje finansmanları alanında sunduğu çözümler ve aktardığı kaynaklarla ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlamaya devam etmektedir.
İş Bankası, riske duyarlı ve seçici yaklaşımından ödün vermeksizin, özellikle ülke ekonomisinin gelişiminde önemli bir işleve sahip enerji, ulaştırma-depolama, demir-çelik ve perakende gibi sektörlerdeki büyük hacimli yatırımların yanı sıra, özelleştirme, satın alma ve birleşmelere yönelik projelerin finansmanlarından aldığı önemli paylarla sektörde güçlü konumunu korumaya devam etmiştir.

2009 yılındaki proje finansmanı işlemlerinde son yıllarda öne çıkan sektörel dağılım korunmuş bu kapsamda 677 milyon dolarlık kısmı nakdi olmak üzere, toplam 888 milyon dolar düzeyinde yeni finansman sağlanmıştır.

Banka, yerel ve global ekonomik göstergelerdeki iyileşmelere ve ülke çapındaki ihtiyaca bağlı olarak büyümeleri ivme kazanacak enerji, üretim ve hizmet sektörlerindeki önemli yatırımlar ile programa alınmış özelleştirmelere kaynak aktarmaya, 2010 ve sonrasında da proje finansmanı alanının etkin bir oyuncusu olmaya devam edecektir.

İş Bankası’nın kaynak aktardığı projeler ödül topluyor.
İş Bankası’nın, 2009 yılında finansman sağladığı projelerden, bankalar konsorsiyumu kapsamında İş Bankası tarafından 330 milyon dolar uzun vadeli kredi sağlanan ve toplam 1,2 milyar dolarlık bir yatırımla Türkiye’de özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük termik santral projesi olan Eren Çatalağzı Termik Santral Projesi “enerji” sektöründe; bankalar konsorsiyumu kapsamında İş Bankası tarafından 170 milyon dolar uzun vadeli kredi sağlanan ve arz açığı bulunan yassı çelik alanında üretime, istihdama ve ülke ekonomisine büyük değer yaratacağı öngörülen, toplam 1,7 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin ikinci büyük yassı demir çelik tesisi olan İskenderun’daki MMK Atakaş Projesi ise “demir-çelik” sektöründe, dünyanın saygın yayın kuruluşlarından Euromoney tarafından “Avrupa’da Yılın Enerji Finansmanı” (Europe Power Deal of the Year) ve “Avrupa’da Yılın Demir-Çelik Finansmanı” (Europe Metals Deal of the Year) ödüllerine layık görülmüşlerdir.

Sahip olduğu yaygın şube ağı, teknolojik alt yapısı, müşteri ve/veya sektöre özel çözüm üretme konusundaki rekabet üstünlükleri, İş Bankası’nı risk ve nakit yönetimi hizmetleri alanında güçlü kılan unsurlardır.

Risk ve nakit yönetimi hizmetleri 2009 yılında da müşterilerden yoğun talep görmüştür.
İş Bankası, küreselleşmeyle birlikte karmaşıklaşan ticari ve endüstriyel ilişkilerde ihtiyaç duyulan kalite ve çeşitlilikteki risk ve nakit yönetimi çözümlerinin uygulanması alanındaki uzmanlaşmış konumunu pekiştirmeye devam etmiştir. Sahip olduğu yaygın şube ağı, teknolojik alt yapısı, müşteri ve/veya sektöre özel çözüm üretme konusundaki rekabet üstünlükleri, İş Bankası’nı risk ve nakit yönetimi hizmetleri alanında güçlü kılan diğer unsurlardır.

Bu kapsamda müşterilerin orta ve uzun vadeli yükümlülüklerinden kaynaklanan kur ve faiz riskinden korunmalarını amaçlayan türev ürünlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması çalışmalarına devam edilirken, nakit yönetim işlem hacimleri ve pazar payları ile anlaşmalı müşteri adetlerinde önemli artışlar sağlanmıştır.

İş Bankası çekleri takasa en fazla ibraz edilen çek olma özelliğini devam ettirmiştir.
Nakit yönetim paketinin en temel ürünlerinden olan doğrudan borçlandırma (DBS) ve bayi kart uygulamaları kapsamında hizmet verilen ana firma adedi %28 oranında artarak 200’ün, toplam müşteri adedi ise %10’luk bir artışla 12.500’ün üzerine çıkmıştır. Diğer yandan gümrük vergisi tahsilâtlarında 2009 yılında %40 oranında artış kaydedilmiştir.  Bankalararası Takas Odaları Merkezi’nin verilerine göre, 2009 yılında %14’lük payla takasa en çok ibraz edilen çekler İş Bankası çekleri olmuş, Banka bu konudaki piyasa liderliğini sürdürmüştür.

Firmaların nakit akışlarını daha yakından, daha kolay ve daha düşük bir maliyetle takip ederek yönetebilmelerini sağlamak amacıyla daha fazla türde ve sayıda işlemlerin otomatize bir şekilde gerçekleştirilmesi yönündeki çalışmalara hız kazandırılmıştır. Bu çerçevede, nakit yönetimi hizmetleri kapsamında özellikle nakit havuzu ve firmalara özel elektronik raporlama konularındaki geliştirme ve yaygınlaştırma çalışmaları yapılmış; elektronik ekstre uygulamasında çok sayıda müşteri için özel çözümler üretilmiş, firmaların hesap hareketlerinin anlık olarak raporlanmasını sağlayan webservis uygulaması süratle yaygınlaştırılmıştır.

Elektronik toplu ödeme hizmetinden yararlanan kurumsal müşteriler için firmaya özel çözümler üretilmeye devam edilmiş ve internet şubesinin bir tahsilat platformuna dönüştürülmesi vizyonu çerçevesinde yeni firma anlaşmaları yapılmıştır. E-imza uygulamaları ve dış ticaret çözümleri özelleşen nakit yönetimi hizmetlerinin önde gelen diğer örneklerini oluşturmuştur. Diğer yandan İş Bankası 2009 yılında, SWIFT’in, kurumlara bankalar ile doğrudan ve güvenli mesajlaşma olanağı sağlayan SCORE sistemine üye olmuştur.

İş Bankası, 2010 yılında da önde gelen kurumsal firmaların ihtiyaçlarına özel ve farklılaştırılmış çözümler üreterek nakit yönetim hizmetlerindeki konumunu güçlendirmeye devam edecektir.