Ana Sayfa İletişim English

İş Bankası’nda 2009 Yılının Değerlendirilmesi

Bilgi Teknolojileri

İş Bankası, 2009 yılında da müşterilere sunulan ürün ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi ve Banka’nın teknolojik altyapı etkinliği ve yeteneklerinin artırılması kapsamındaki çalışmalarına devam etmiştir.

Daha esnek bir Bilgi Teknolojileri (BT) altyapısı oluşturmayı amaçlayan çalışmalar sonucunda, piyasa koşullarının gerektirdiği yeni ürün ve hizmet üretimi ile yazılım geliştirme çalışmalarının çok daha hızlı bir şekilde tamamlanması amaçlanmaktadır.

Operasyon

İş Bankası operasyonel süreçlerinde kalite anlayışı ve yalın ilkeler çerçevesinde müşteri açısından katma değeri artırmak hedefiyle yoğun iş geliştirme çalışmaları yürütmektedir.

Müşteriye sunulan katma değeri artırmak hedefiyle...
İş Bankası operasyonel süreçlerinde, kalite anlayışı ve yalın ilkeler çerçevesinde müşteri açısından katma değeri artırmak hedefiyle yoğun iş geliştirme çalışmaları yürütmektedir. 2009 yılında, yürütülen çalışmaların operasyonel etkinlik ve verimliliğe, kapasite kullanım ve işlem hacmine olumlu etkileri gözlenmiştir.

Hizmet iyileştirme çalışmaları kapsamında daha yoğun teknoloji kullanımı
2009 yılında İş Bankası’nda, hizmet iyileştirme çalışmaları kapsamında değerlendirilmek üzere teknolojik gelişmeler takip edilmiş olup operasyonel verimliliği ve etkinliği artırmada yardımcı olacağı düşünülen araç ve sistemlerin süreçlere entegre edilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, yıl içinde Akıllı Kalem, Sanal Gişe-Gişematik ve Signature Pad uygulamalarına yönelik aşağıdaki çalışmalar yürütülmüştür. Bu uygulamaların tüm şubelere yaygınlaştırılması planlanmaktadır.

Akıllı Kalem
Bankacılık sektöründe bir ilk olan ve özel basım kâğıtlar üzerinde kullanıldığında tarayıcı ve el yazısını dijital veriye çevirme özelliklerini taşıyan Akıllı Kalem uygulaması, bazı pilot şubelerde kullanılmaya başlanmış olup müşterilerimiz yalnızca eksik bilgilerini doldurduğundan yüksek müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.

Sanal Gişe - Gişematik
Sanal Gişe - Gişematik ile İş Bankası gişelerinde oluşan dönemsel yoğunluklara merkezde görevli bir çalışanın şubede görevli bir gişe görevlisi gibi müşteri işlemlerini bir monitör aracılığıyla müşteri ile karşılıklı olarak görüşmesi suretiyle yürütülmektedir. Bu çalışmayla, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve müşterilerin alternatif dağıtım kanalları kullanım alışkanlıklarının geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Signature Pad
Şubelerdeki işlem onaylarının elektronik ortamdan gerçekleştirilebilmesine yönelik analiz çalışmaları çerçevesinde; nitelikli elektronik imza seçeneklerinden biri olarak kabul edilen Signature Pad cihazının entegrasyonunun sağlanması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Söz konusu cihazın kullanımı ile tarama faaliyetlerinin ve belge saklama operasyonlarının azaltılması amaçlanmaktadır.

İş Bankası, operasyonel süreçlerini geliştirme çalışmalarına

  • güncel teknolojiyi
  • bilgi birikimini
  • hizmet yetkinliklerini

en doğru ölçekte buluşturarak ve müşteriye sunduğu katma değeri artırmak hedefiyle devam edecektir.