Banka Kartı Müşteri Bilgilendirme Formu

İş bu form Bankamız tarafından ticari veya mesleki amaçlarla hareket etmeyen gerçek veya tüzel kişilere sunulan ve aşağıda belirtilen ürün ve hizmetlere ilişkin olarak faiz, ücret, komisyon ve masraflar ile bunlara ilişkin uygulama usul ve esasları hakkında müşterilere açık, anlaşılır ve karşılaştırılabilir şekilde bilgilendirme yapılması amacıyla ve daha sonra imzalanacak olan Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçasını oluşturmak üzere hazırlanmıştır.

ÜRÜNÜN ADI: Banka Kartı
SÜRESİ: Süresiz

BANKA KARTLARINA UYGULANAN FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYONLAR
MASTERCARD MAESTRO/ MASTERCARD DEBİT/ VISA ELECTRON/ VISA DEBIT/ TROY BANKAMATİK
Para Çekme: Yurtiçi: Diğer banka ATM cihazlarından Banka Kartıyla veya Kredi Kartıyla VACH’den yapılan para çekme işlemlerinde (Vergi Dahil) T.C. şubelerinden verilmiş kartlar için işlem başına 1,05 TL ve işlem tutarının %1,15’i, K.K.T.C. şubelerinden verilmiş kartlar için işlem başına 1,04 TL ve işlem tutarının %1,15’i.
Yurtdışı*: Banka şubelerinden, ATM’lerden ve nakit ödeme ofislerinden yapılan işlemlerde asgari 3 USD olmak üzere işlem tutarının %1,5’i(BSMV Dâhil), Bankamız yurtdışı ATM’lerinden yapılan işlemlerde, işlem başına en fazla işlem tutarının %1,5’i ve 3 $ (Vergi Dahil) 
Limit Üstü Para Çekme (BSMV Dahil): Bankamatik kartı ya da Kredi kartı ile Bankamız ATM’ lerinden mevduat hesabına erişilerek ücretsiz nakit çekme limiti üzerinde gerçekleştirilen nakit çekim işlemleri için işlem başına minimum 5 TL olmak üzere işlem tutarının %1,5’i. 
ATM Bakiye Sorgulama Ücreti: Yurtiçi Diğer Banka: Banka Kartıyla veya Kredi Kartıyla yapılan VACH bakiye sorgulama işlemlerinde 0,27 TL (Vergi dahil)
Yurtdışı*: 2TL/ 2 TL karşılığı USD/ 2 TL karşılığı EURO (Vergi hariç) 
ATM Para Yatırma Ücreti (Vergi Dahil): Yurtiçi: Diğer banka ATM cihazlarından Banka Kartıyla veya Kredi Kartıyla VACH’ye yapılan para yatırma işlemlerinde T.C. şubelerinden verilmiş kartlar için işlem başına 1,05 TL ve işlem tutarının %1,15’i, K.K.T.C. şubelerinden verilmiş kartlar için işlem başına 1,04 TL ve işlem tutarının %1,15’i. 
Karttan Karta Para Transferi Ücreti (Vergi Hariç): BKM Express aracılığıyla:0-500 TL arası 1 TL; 500-1000 TL arası 2 TL; 1000 TL ve üzeri 3 TL Maximum Mobil aracılığıyla:0-500 TL arası 1 TL; 500-1000 TL arası 2 TL; 1000 TL ve üzeri 3 TL 
Anında Fatura Ödeme Ücreti (Vergi Dahil): 0-100 TL arası işlemler için 1,75 TL, 100 TL üzeri işlemler için işlem tutarının %2’si 

* TROY Bankamatik kartları yurtdışında kullanılamamaktadır.

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ
Banka kartına ilişkin faiz, ücret ve komisyonlar işbu Banka Kartı Bilgilendirme ve Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nun imza/onay tarihi itibariyle yukarıda yer alan ücret tablolarındaki gibi olup, bu form Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. 

Bu formdaki ücretlerde, bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçmeyecek dönemsel değişiklikler, 30 gün önceden tarafınıza yazılı olarak ya da eposta, ATM, telefon, kısa mesaj veya benzeri araçlarla bildirilecektir. Bildirim tarihinden sonraki 15 gün içinde ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkınız bulunmaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde tarafınızdan hiçbir şekilde yeni döneme ait ek bir ücret tahsil edilmeyecektir. Vazgeçme hakkını kullanmanız halinde Banka söz konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurma hakkını saklı tutar. Ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmeniz halinde ücret değişikliğinin kabul edildiği varsayılır.

Bu formdaki ücretlerde, bir takvim yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumunca bir önceki yılsonu itibariyle açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 katını geçen dönemsel değişikliklerde ise onayınız alınacaktır. 

İşbu Bilgi ve Talep Formunda yer verilen ücretler imza tarihi itibariyle geçerli ve günceldir. İlgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde, anlık işlem niteliğindeki işlem ve hizmetlere ilişkin ücret bilgisi işlem gerçekleştirilmeden önce ilgili kanalda tarafınıza gösterilerek onayınız alındıktan sonra ücret tahsil edilecek olup, ücret değişikliklerinde tarafınıza ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.

ÜCRETLERİN TAHSİLAT ŞEKLİ
Yukarıda yer alan ücretlerin tahsilatı, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben borç kaydedilmek veya müşterinin talebine bağlı olarak kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi’nde yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Bankamızdan detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Bankacılık Hizmetleri Sözleşmesi de, bu formun bir nüshası ile birlikte tarafınıza teslim edilmektedir. Okuyup anlamanız ve uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş işbu formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.

Bankanın matbu 1 sayfadan oluşan Banka Kartı Müşteri Bilgilendirme Formunun tamamını okuduğumu, anladığımı, müzakere etmek suretiyle kabul ettiğimi, tüm Sözleşme hükümlerinin hakkımda geçerli olacağını, kabul, beyan ve taahhüt ederim.