English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ    |   Haberler
İş Bankası'ndan Haberler

İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 2013 yılında bir önceki yıla göre %20 artarak 210,5 milyar TL’ye ulaştı. Net kârı 3,2 milyar TL olan Türkiye İş Bankası, 2013 yılsonu itibarıyla aktif toplamı, krediler ve özkaynak büyüklüğünde sektör liderliğini sürdürdü.

Türkiye’nin en büyük bankası unvanını 2013 yılında da koruyan Türkiye İş Bankası’nın, aktif büyüklüğü %20,0 artışla 210,5 milyar TL’ye yükselirken, özkaynak büyüklüğü 23,6 milyar TL seviyesine ulaştı. İş Bankası’nın net kârı ise 2013 yılsonu itibarıyla 3,2 milyar TL oldu.

İş Bankası’nın aktif büyümesine en büyük katkıyı, 2013 yılında %26,4 artışla 134,8 milyar TL seviyesine ulaşan kredi portföyü sağladı. Yılsonu itibarıyla İş Bankası ve mali iştiraklerinin, sağladıkları nakdi ve gayri nakdi kredilerle Türkiye ekonomisine yaptıkları katkı 185 milyar TL’ye ulaştı. Yaygın hizmet ağıyla Türkiye’nin her noktasına hizmet götürmeyi hedefleyen İş Bankası, her ölçekteki müşterisine sağladığı finansman imkânları ile ekonomik büyümeye ve istihdama katkısını güçlü bir şekilde ortaya koydu. Kredilerinin aktif içindeki payı %64,1 olan İş Bankası’nın ticari nitelikli kredileri 96,4 milyar TL’ye ulaştı. Bu sonuçlar ile İş Bankası üretime ve reel sektöre en büyük desteği veren finans kuruluşu olma özelliğini pekiştirdi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, 2013 yılı finansal sonuçlarını değerlendirdiği açıklamasında, “Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde yarattığı olumsuz etkilere rağmen, 2013 yılı İş Bankası’nın gerek kredi hacmini gerekse hizmet ağını genişleterek ekonomiye olan desteğini sürdürdüğü bir yıl olmuştur.” dedi.

İş Bankası’nın 2013 yılında da aktif kalitesinden ödün vermediğine dikkat çeken Adnan Bali, “Kredi çalışmaları sırasında her zaman olduğu gibi kaynakların isabetli tahsisine ve büyümeyi sorunsuz şekilde sürdürmeye özen gösterdik.” dedi. 2013 yılsonu itibarıyla İş Bankası’nın takipteki kredilerinin toplam kredileri içindeki payı sektör ortalamasının altında kalarak %1,6 seviyesinde gerçekleşti.

İş Bankası’nın, yaygın şube ağı ve genişleyen alternatif dağıtım kanallarıyla desteklenen mevduat hacmi, önceki yıla göre %14,8 artarak 121,0 milyar TL seviyesine yükseldi. Mevduat büyüklüğü bakımından özel bankalar arasındaki lider konumunu sürdüren İş Bankası, kaynak çeşitlendirme ve maliyet yönetimi politikaları çerçevesinde, 2013 yılında yurtdışı borçlanma imkânlarını kullanmaya devam etti. Bu çerçevede, 2013 yılının Mayıs ve Eylül aylarında imzaladığı anlaşmalar ile toplam tutarı 2,5 milyar ABD dolarını aşan sendikasyon kredisi sağladı. İş Bankası 2013 yılında ayrıca, yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen bono ve tahvil ihraçları yoluyla 1,8 milyar ABD doları ve 600 milyon TL’lik kaynak temin etti.

2013 yılında yurt içinde 59, yurt dışında ise 1 şube açarak hizmet ağını genişleten İş Bankası’nın; 2013 yılsonu itibarıyla yurt içi şube sayısı 1.289’a; yurt dışı şube sayısı ise 20’ye yükseldi. İş Bankası, 2013 yılında 5.673 adede ulaşan Bankamatik sayısıyla Türkiye’nin en geniş ve yaygın Bankamatik ağına sahip olan banka konumunu da sürdürdü.

Yılın ilk dokuz ayında 2 milyar 533 milyon TL net kâr elde eden İş Bankası’nın aktif toplamı yılsonuna göre %16,4 artışla 204.159 milyon TL seviyesine ulaşırken, özkaynak büyüklüğü 23.125 milyon TL düzeyine geldi. İş Bankası yılın üçüncü çeyreğinde de Türkiye’nin en büyük bankası unvanını sürdürdü.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, bankanın aktif büyümesine en büyük katkıyı, yılbaşına göre %23,5’lik artış ile 131.813 milyon TL seviyesinde gerçekleşen kredilerin sağladığını belirterek “Aktiflerin %65’ini oluşturan kredilerin %72’si, 95.174 milyon TL tutarındaki ticari nitelikli krediler olup, söz konusu tutar, Banka’nın, reel sektöre ve dolayısıyla ülke ekonomisine en büyük desteği veren finans kuruluş olma özelliğine işaret etmektedir” dedi.
Sorunsuz ve sürdürülebilir büyüme
Kaynakların isabetli tahsisine ve sorunsuz büyümeye azami özen gösteren İş Bankası, ihtiyatlı ve titiz tutumunun bir sonucu olarak, aktif kalitesini korudu ve takipteki krediler oranı sektör ortalamasının ciddi bir farkla altında kalarak, yılın üçüncü çeyreğinde % 1,8 gibi oldukça düşük bir seviyede gerçekleşti.
Özel bankalar arasındaki en geniş şube ağı
Özel bankalar arasında en çok şubeye sahip olan İş Bankası 2013 yılının üçüncü çeyreğinde 13 yeni şube açarak şube ağını genişletmeye devam etti. Yılın ilk dokuz ayında İş Bankası’nın tasarruf mevduatı % 10,1 oranında artış ile 45.659 milyon TL’ye ulaştı;  toplam mevduatı ise % 13,5 oranında büyüme ile 119.575 milyon TL düzeyinde gerçekleşti. İş Bankası, yaygın şube ve ATM ağı, alternatif dağıtım kanalları ve geniş ürün yelpazesi ile tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği banka oldu.
Çeşitlendirilmiş kaynak yapısı
Kaynak yapısını çeşitlendirmeye ve uygun maliyetli fon sağlamaya özen gösteren İş Bankası, cari dönemde gerek yurtiçinde gerekse uluslararası piyasalarda menkul kıymet ihraçlarını sürdürdü. Bunun yanı sıra İş Bankası, Eylül ayı içerisinde, 16 ülkeden 41 bankanın katılımıyla, 391 milyon USD ve 651,5 milyon Euro tutarında olmak üzere 2 ayrı dilim halinde, 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma imkânı olan bir sendikasyon kredisi temin etti. Sağladığı düşük maliyetli fonlar İş Bankası’nın uluslararası piyasalardaki konumunun ve itibarının da bir göstergesi oldu.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın üçüncü çeyreğinde mali piyasalarda devam eden dalgalanmaya rağmen İş Bankası’nın özkaynaklarını büyüterek 23.125 milyon TL düzeyine çıkardığına dikkat çekerek, “Banka güçlü sermaye yapısının yanı sıra çalışanlarından, müşterilerinden ve hissedarlarından aldığı güçle, sürdürülebilir büyüme politikasından ödün vermemiş ve söz konusu dönemde net kârını da önceki yılın aynı dönemine göre %8 arttırma başarısını göstermiştir” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada; “Ulaşılan kredi hacmi, Banka’nın cari dönemde de ekonominin lokomotifi olma ve reel bankacılık yapma vasıflarını devam ettirdiğinin en güzel göstergelerinden biri olmuştur.” dedi

İş Bankası’nın toplam aktifleri yılsonuna göre %10,6 artışla 194 milyar TL seviyesine yükseldi. Bankanın toplam özkaynakları 23 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, net dönem kârı 1 milyar 901 milyon TL’ye ulaştı.

Yılın ilk yarısında nakdi kredilerini sektörün üzerinde %17,4 oranında büyüten İş Bankası sektör liderliğini sürdürmüştür. Kredilerin toplam aktifler içindeki payı yılın ikinci çeyreğinde de artışını sürdürerek %64,6 seviyesine ulaşmıştır. Ülkenin her noktasına erişmeyi hedefleyen yaygın bir kredi ağı oluşturan İş Bankası, her ölçekteki müşterisine sağladığı finansman imkânları ile ülkenin büyümesine ve istihdama katkısını artırarak sürdürmüştür. Yılın ilk yarısı itibarıyla İş Bankası’nın nakdi ve gayri nakdi kredileri aracılığıyla Türk ekonomisine yaptığı katkı 158 milyar TL düzeyine ulaşmıştır. Kredide verimlilik ilkesinden ve sorunsuz büyüme politikasından ödün vermeyen Bankanın sorunlu krediler oranı cari dönemde gerilemiş ve % 1,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

En büyük mevduat tabanına sahip özel banka

Yaygın şube ağı ve geniş müşteri kitlesine sahip olan Banka’nın mevduat hacmi % 8,1’lik büyüme ile 113.954 milyon TL’ye ulaşmıştır. Diğer taraftan Banka, kaynak çeşitlendirme ve maliyet yönetimi politikaları çerçevesinde yılın ikinci çeyreğinde yurtdışı borçlanma imkânlarını kullanmaya devam etmiş; 19 ülkeden 47 bankanın katılımıyla, iki farklı dilimde 1,2 milyar ABD Dolarının üzerinde kredi sağlamış ve geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’ün üzerinde bir yenileme oranı ile yeni bir başarıya imza atmıştır.

Özkaynak büyüklüğünde sektör lideri

23 milyar TL’ye ulaşan özkaynakları ile bankacılık sektörünün lideri olan İş Bankası’nın güçlü mali bünyesi uluslararası platformda da bir kez daha tescil edilmiştir. İş Bankası, dünyanın saygın ekonomi yayınları arasında yer alan The Banker dergisinin ana sermaye büyüklüğüne göre yaptığı dünyanın en büyük 1000 bankası sıralamasında diğer Türk bankalarının önünde 110. sırada yer almıştır.

Sürdürülen güçlü kâr performansı

İş Bankası sürdürdüğü güçlü ve sağlıklı kredi büyümesi ile etkin kaynak yönetiminin yanısıra, yaygın hizmet ağının etkin kullanımı ile geliştirdiği faiz dışı gelirlerdeki performansının katkısı ile yılın ilk yarısında net dönem kârını önceki yıla göre %14,5 oranında artırarak 1 milyar 901 milyon TL seviyesine çıkarmıştır.

06.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanun’unun 13. Maddesinin 4.Fıkrasında,

"Kaydileştirilmesine karar verilen sermaye piyasası araçlarının Kurulca belirlenen esaslar çerçevesinde teslimi zorunludur. Teslim edilen sermaye piyasası araçları kendiliğinden hükümsüz hâle gelir. Teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları ise kaydileştirilme kararından sonra borsada işlem göremez, aracı kurumlarca bu sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık edilemez ve katılma belgelerinin geri alımı yapılamaz. Kayden izlenmeye başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcıları Tazmin Merkezine (YTM)’ye intikal eder. Bunların üzerindeki sınırlı ayni haklar kendiliğinden sona ermiş sayılır. Bunlar YTM’nin hesabına geçmesinden itibaren üç ay içinde satılır.”  hükmüne yer verilmiştir.

Bankamızca ihraç edilen;
  
• T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu katılma belgeleri 17.03.2006 tarihinde,
• T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu katılma belgeleri ise 18.03.2006 tarihinde

MKK nezdinde kayden izlenmeye başlanmış olup, ilgili Kanun maddesi gereğince bahsi geçen yatırım fonu katılma belgelerinin hak sahibi bazında kaydileştirme süresi 31.12.2013 tarihinde sona erecektir.

• T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Kısa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu
• T. İş Bankası A.Ş. B Tipi Likit Fonu

katılma belgelerini fiziken elinde bulunduran yatırımcıların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamaları için, söz konusu yatırım fonu katılma belgelerini 31.12.2013 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen adresine veya Şubelerimize başvurarak kendi adlarına açılacak hesaplarda kaydileştirmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim edilerek kaydileştirilmeyen sermaye piyasası araçları Yatırımcı Tazmin Merkezine intikal edecektir. Ayrıntılı bilginin aşağıda yer verilen e-posta adresi ve telefon numaralarından veya Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümünden edinilmesi mümkündür. Her hangi bir hak kaybına uğranılmamasını teminen konuyu önemle hatırlatırız.

Saygılarımızla,


Türkiye İş Bankası A.Ş.

Genel Müdürlük-Sermaye Piyasaları Bölümü
Büyükdere Cad. Meltem Sok.
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1
Levent-Beşiktaş/İstanbul
Telefon: (0212) 316 00 00
E-posta:

İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 181 milyar TL’ye ulaşırken, özkaynak büyüklüğü 23 milyar TL’yi aştı. Banka’nın net   dönem karı 1 milyar 24 milyon TL oldu.

İş Bankası randımanlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde bu dönemde de başarılı bir performans sergilemiş, 2013 yılının ilk üç aylık faaliyet döneminde 1 milyar 24 milyon TL net kar elde etmiştir.” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk üç ayına ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; aktif büyüklüğü, krediler ve özkaynaklarda Türkiye’nin en büyük bankası olma unvanını koruyan İş Bankası’nın aktif toplamının 181 milyar TL’ye yükseldiğini, özkaynaklarının ise 23 milyar TL’yi aştığını belirterek, “İş Bankası randımanlı ve sürdürülebilir büyüme stratejisi çerçevesinde bu dönemde de başarılı bir performans sergilemiş, 2013 yılının ilk üç aylık faaliyet döneminde 1 milyar 24 milyon TL net kar elde etmiştir.” dedi.

İş Bankası En Çok Kredi Veren Banka

Üretim ve yatırıma destek vermek suretiyle ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdüren İş Bankası’nın kredileri yüzde 3,6 büyüme kaydederek 111 milyar TL düzeyine yükselmiş, İş Bankası bu dönemde de en çok kredi veren banka olmaya devam etmiştir. Ayrıca, kredilerinin 79 Milyar TL tutarındaki kısmı nakdi ticari kredilerden oluşan İş Bankası, artan ticari kredi hacmiyle, en çok nakdi ticari kredi veren banka konumunu da korumuştur. Bu dönemde, Bankanın tahsil olunacak alacaklar oranı yüzde 2,0 seviyesinde sektör ortalamasının altında gerçekleşmiştir.

Mevduatta Özel Bankalar Arasında Lider       

106 milyar TL’ye ulaşan mevduat toplamı ile özel bankalar arasında liderliğini devam ettiren İş Bankası, yaygın şube ağı, teknolojiyi müşteriye hizmet için kullanma felsefesiyle sürekli yatırım yapılarak geliştirilen 5000’i aşkın Bankamatik ağı ve kaliteli hizmet sunumuyla tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği banka olmuştur. İş Bankası aynı zamanda kaynaklarını çeşitlendirme ve uygun maliyetli fon sağlama çalışmalarını sürdürmüş, bu kapsamda dönem içerisinde tahvil ve bono ihraçlarına devam etmiştir.

Güçlü Özkaynaklarıyla Sektör Birincisi

Yılın ilk çeyreğinde, mali bünyesini güçlendirmeye ve risklerini etkin bir şekilde yönetmeye devam eden İş Bankası’nın özkaynakları 23 Milyar TL’yi aşmış, sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 16,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. İş Bankası özkaynak büyüklüğü açısından sektör liderliğini bu dönemde de sürdürmüştür.

Sürekli Artan Karlılık Performansı

Net faiz gelirlerini artırmanın yanı sıra komisyonlu işlerde de başarılı bir performans gösteren İş Bankası’nın net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre güçlü bir büyüme göstermiş ve 1 milyar 24 milyon TL seviyesine ulaşmıştır.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali açıklamasının sonunda; İş Bankası 24.300 çalışanı, 1.265 şubesi, 5.000’i aşan yaygın Bankamatik ağı ve yenilenen teknoloji ile sürekli geliştirilen hizmet platformlarıyla tüm birikim ve enerjisini kullanarak müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına değer yaratmayı ve milli ekonomiye katkı sağlamayı sürdürecektir.” dedi.        

Türkiye İş Bankası’nın 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılan basın toplantısının metni ve toplantıda yapılan sunum ile söz konusu toplantıya ilişkin basın bültenine ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.

25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayınlanan 6111 sayılı Kanun’un 157. maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6. Maddesinde, “Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar” hükmüne yer verilmiştir.

31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmek üzere Bankamıza teslim edilmeyen fiziki durumdaki

- Bankamız A, B ve C grubu hisse senetleri ile Kurucu senetler kanunen Bankamıza intikal edecek ve üzerlerindeki tüm haklar da anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacak;
- yatırım fonu katılma belgeleri ise zamanaşımına uğrayacaktır.

Bankamızca ihraç edilmiş olan hisse senetleri ve yatırım fonu katılma belgelerini halen fiziki olarak ellerinde bulunduran hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin haklarının kaybolmamasını teminen, en kısa sürede kaydileştirme işlemlerinin tamamlanması amacıyla Genel Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen adresine veya şubelerimize şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bahsi geçen uygulama ile ilgili detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK)’nın

http://www.mkk.com.tr/wps/portal/MKK/BilgiMerkezi/Listeler/HakKaybiBilgileri

adresli web sayfasında yer almaktadır.

31.12.2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemleri için Genel Müdürlüğümüze veya şubelerimize başvurmayan hisse senedi ve/veya yatırım fonu katılma belgesi sahiplerinin anılan Kanun hükümleri çerçevesinde doğabilecek hak kayıplarından dolayı Bankamızın hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını tebliğen ilan ederiz.

Saygılarımızla,

Türkiye İş Bankası A.Ş.
Genel Müdürlük-Sermaye Piyasaları Bölümü
Büyükdere Cad. Meltem Sok.
İş Kuleleri Kule 1 Kat 1
Levent-Beşiktaş/İstanbul
Telefon: (0212) 316 00 00
E-posta:

Bankamızca ihracı gerçekleştirilen hisse senedi ve yatırım fonu katılma belgelerine ilişkin hak kaybı tarihlerine yönelik bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 167 milyar TL’ye, özkaynak büyüklüğü ise 21 milyar TL’ye yükseldi. Banka’nın net dönem karı ise 2 milyar 345 milyon TL oldu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk dokuz ayına ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; İş Bankası’nın aktif büyüklüğünü 167 milyar TL’ye, özkaynak büyüklüğünü ise 21 milyar TL’ye yükselttiğini belirterek, “Güçlü özkaynaklar ve nitelikli aktiflerin sağladığı katkıyla Banka’nın net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30,1 oranında artarak 2 milyar 345 milyon TL’ye ulaşmıştır. Banka bu dönemde de dengeli ve randımanlı büyüme politikasını sürdürmüş, Türkiye’nin en büyük bankası konumunu korumuştur” dedi.

Sektörün en çok kredi veren bankası

Kredi hacmini 99 milyar TL’ye yükselten İş Bankası, kredilerdeki sektör liderliğini önemli bir farkla korudu. Reel sektöre her zaman karşılıklı değer yaratacak şekilde en uygun desteği vermeyi amaç edinmiş olan, bunun yanında bireysel müşterilerinin ihtiyaçlarını da en iyi şekilde karşılamak için sürekli yenilikçi adımlar atan İş Bankası, bu dönemde de sanayiye, ihracata, üretime ve istihdama doğrudan ya da dolaylı olarak katkıda bulunmaya, müşterilerinin yanında durmaya devam etti.

Yaygın kredi politikasını, ekonomiye katkı sağlama hedefini gözeterek ve müşterilerine desteğini artırarak sürdürme kararlılığında olan İş Bankası bu çerçevede, hem fonlama kaynaklarını çeşitlendirmek hem de kredi kullandırma kapasitesini genişleterek ülke ekonomisine ve reel sektöre olan desteğini daha da artırmak için mevcut piyasa koşullarının sağladığı imkânları kullanarak yurt dışı piyasalarda uluslararası yatırımcılara satılan 1 milyarı sermaye benzeri kredi niteliğini haiz 10 yıl vadeli, 500 milyonu ise 5 yıl vadeli tahvil ihraçları ile toplam 1 milyar 500 milyon ABD Doları tutarında kaynak temin etti.

100 milyar TL’yi aşan mevduat hacmi ile özel bankaların değişmez lideri

Yaygın şube ağı, kaliteli hizmet sunumu ve müşterilerinin duyduğu güven ile özel bankalar arasında mevduatta uzun yıllardır lider konumunda olan İş Bankası’nın mevduat hacmi 100 milyar TL’yi aşarak 102 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde Banka’nın en önemli mevduat kalemini oluşturan Türk Parası tasarruf mevduatı ise 42 milyar TL’ye ulaştı.

En güçlü özel banka

Elde ettiği sonuçlarla mali bünyesini her geçen gün daha da güçlü kılmayı başaran İş Bankası’nın özkaynakları yılın ilk dokuz aylık döneminde yüzde 16,8 oranında artarak 21 milyar TL’ye yükseldi.

Güçlü kredi büyümesinin katkısıyla net faiz gelirlerini artıran, komisyonlu işlerde de başarılı bir performans sergileyen Banka’nın net dönem kârı 2 milyar 345 milyon TL olarak gerçekleşti. Sürdürülebilir ve kaliteli kâr elde etme hedefine odaklanan İş Bankası, sağladığı fonları en verimli şekilde kullanma anlayışıyla kârlılık performansını sürdürdü.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali açıklamasının sonunda, “Banka, ulaştığı hacim ve elde ettiği sonuçlarla “özel bankaların lideri” konumunun yanı sıra Türkiye Bankacılık sisteminin de en büyük bankası konumuna ulaşmıştır. Tecrübesi ve birikimiyle ülkemizde sektörün önderliğini yapan, yakın coğrafyaya yaptığı yatırımlarla ülkemizi uluslararası platformda başarıyla temsil eden İş Bankası, reel sektöre ve ülke ekonomisine destek olmayı ve sağlıklı büyüme stratejisini kararlılıkla uygulamayı sürdürecektir” dedi.

Türkiye İş Bankası’nın 2012-6 finansal sonuçlarına ilişkin yapılan basın toplantısının metni ve toplantıda yapılan sunum ile söz konusu toplantıya ilişkin basın bültenine ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.
Dünyanın önemli ekonomi yayınlarından Euromoney, Türkiye İş Bankası’nı “Türkiye’nin En İyi Bankası” seçti. Euromoney dergisinin 1992 yılından beri verdiği bankacılık ödüllerinde bankalar hizmet kalitesi, sektördeki liderliği, inovasyon ve pazarda sahip olduğu ivme gibi kriterlere göre değerlendiriliyor ve her ülkeden sadece bir banka seçiliyor.
Türkiye’nin en büyük bankası olan İş Bankası, ödülünü 5 Temmuz’da Londra’da düzenlenen törenle aldı. Ödül törenine katılan İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye’nin en büyük bankası olarak aynı zamanda Türkiye’nin en iyi bankası seçilmekten mutluluk duyduklarını belirterek “Anlayışımıza göre büyük olmak bizim için sadece ekonomik büyüklük değildir. Büyük olmak aynı zamanda müşterilerimize, çalışanlarımıza, hissedarlarımıza ve diğer muhataplarımıza değer katan kurum olabilmektir” dedi.
Adnan Bali, İş Bankası olarak paydaşlarının tümüne karşı hassasiyet gösterdiklerini hatırlatarak, “Euromoney tarafından Türkiye’nin en iyi bankası seçilmemizin temelinde de bu hassasiyetimizi iş yapış biçimimize yansıtmamız olduğuna inanıyoruz” diye konuştu.
Global olarak bankacılık sektöründe başarıyı ödüllendiren ilk yayın olan Euromoney’nin gerçekleştirdiği törene dünyanın en önemli bankalarından yaklaşık 500 banka yöneticisi katıldı. İş Bankası ayrıca dünyanın en saygın ekonomi yayınları arasında yer alan The Banker Dergisi’nin açıkladığı dünyanın en büyük 1000 bankası listesine en üst sırada giren Türk Bankası oldu. İş Bankası The Banker’ın Top 1000 Listesi’nde 115. sırada yer aldı.

Teknolojide ve bilişim altyapısında gerçekleştirdiği yatırımların sonucunda geliştirdiği inovatif ürün ve hizmetleriyle uluslararası alanda birçok ödül alan Türkiye İş Bankası’na bir ödül de The Banker dergisinden geldi. İş Bankası, dünyanın en saygın ekonomi yayınları arasında yer alan The Banker tarafından verilen Bankacılık Teknolojilerinde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül aldı. İş Bankası müşterilerinin daha güvenli ve hızlı işlem yapabilmeleri için Bankamatikler’in ardından Biyokimlikli POS cihazlarında da hayata geçirdiği “Parmak Damar Tanıma” teknolojisi ile “Bilgi Güvenliğinde Yenilikçilik” kategorisinde ödüle layık görüldü.

Ödül programına 32 ülkeden başvuru gerçekleşti ve ödül alan kuruluşlar dünyanın farklı ülkelerinden bankaların bilgi sistemleri grup başkanları tarafından seçildi. İş Bankası yenilikçi hizmetleriyle ödül alan tek Türk bankası oldu.

“Maksimum seviyede güvenli hizmet için çalışıyoruz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Aran müşterilerine sundukları inovatif ürün ve hizmetlerle The Banker gibi prestijli bir yayından ödül almaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi, “İş Bankası olarak kullandığımız tüm kanallarda müşterilerimizin hızlı, pratik ve maksimum seviyede güvenli hizmet alması için çalışıyoruz. Bankamatikler’de ve Biyokimlikli POS cihazlarında uygulamaya geçirdiğimiz “Parmak Damar Tanıma” teknolojisi de bu çerçevede geliştirdiğimiz inovatif uygulamalardan biridir.

Müşterilerinin parmak damar haritalarını tanıyan biometrik yazılımlar geliştirerek Bankamatiklerin ve Biyokimlikli POS cihazlarının daha da güvenli çalışmasına imkân sağladıklarını belirten Hakan Aran, “Eşsiz ve kopyalanması mümkün olmayan bir kod olan parmak damar haritasını bir güvenlik adımı olarak bankacılık sektörüne entegre ettik” dedi.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk üç ayına ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; 88. faaliyet yılında, Türkiye’nin en büyük özel bankası olma unvanını koruyan İş Bankası’nın aktif büyüklüğünü 163 milyar TL’ye, özkaynak büyüklüğünü ise 19 milyar TL’ye yükselttiğini belirtti. Bali, “İş Bankası, verimli büyüme stratejisi çerçevesinde bu dönemde de yüksek karlılık performansı göstermeyi başarmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artışla 708 milyon TL konsolide olmayan net kâr elde etmiştir” dedi.

Kredide sektör lideri

İstihdam ve yatırım yaratacak projelere, ticarete, ihracata ve sanayiye tüm imkân ve enerjisi ile destek olmaya devam eden İş Bankası, kredilerdeki sektör liderliğini sürdürdü. Ticari kredileri 67 milyar TL’ye, bireysel kredileri ise 26 milyar TL’ye ulaşan Banka’nın toplam kredi hacmi 93 milyar TL’ye yükseldi. Bunun yanında, takipteki krediler oranını yüzde 2,1 gibi düşük bir düzeyde tutan Banka, bu dönemde de takibe intikal eden kredilerine yüzde 100 karşılık ayırmaya devam etti.

Mevduatta da lider

Kurumsal kimliği, geniş şube ağı ve kaliteli hizmet sunumu sayesinde yaygın bir mevduat tabanına sahip olan İş Bankası 94 milyar TL’lik mevduat hacmi ile bu dönemde de mevduatta özel bankalar arasındaki liderliğini devam ettirdi. Banka yılın ilk çeyreğinde, kaynak yapısını çeşitlendirmek, uygun maliyetli fon temin etmek amacıyla mevduat dışı kaynaklardan azami ölçüde faydalanmayı sürdürürken, 2,3 milyar TL nominal değerde bono ve tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Artan kârlılık performansı

Kârlılık performansını artırmayı başaran Banka, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artışla 708 milyon TL konsolide olmayan net kâra ulaştı. Yüzde 17’lik artışla 1 milyar 312 milyon TL net faiz geliri elde eden Banka’nın bu sonuca ulaşmasında, artan kredi hacmine bağlı olarak kredilerden alınan faizler kaleminde kaydedilen yüzde 49’luk artış etkili oldu. Etkin kaynak maliyeti yönetimi ve 370 milyon TL seviyesine ulaşan komisyon gelirleri de kârlılığa önemli katkı sağladı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Bankanın 1.209 şubesi, 24 bin 764 çalışanı ve güçlü mali bünyesiyle müşterilerinin ve reel sektörün en büyük destekçisi olmaya devam edeceğini, etkin ve verimli büyüme stratejisini de yurtiçinde ve büyüme alanı içindeki yakın coğrafyada aynı kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizdi.

Türkiye İş Bankası’nın 2011 yılı faaliyetlerine ilişkin yapılan basın toplantısının metni ve toplantıda yapılan sunum ile söz konusu toplantıya ilişkin basın bültenine ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.

Yılın ilk dokuz ayında 1 milyar 803 milyon TL net kâr elde eden İş Bankası’nın aktif büyüklüğü ise yüzde 21 artışla 160 milyar TL’ye ulaştı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk dokuz ayına ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş Bankası, sağlıklı büyümesini sürdürdü ve yılın ilk dokuz aylık döneminde aktiflerini yüzde 21 oranında artırarak 132 milyar TL’den 160 milyar TL’ye yükseltti. Bankacılık sektöründe kârlılık ve büyüme üzerinde baskı oluşturan gelişmelere karşın, öngördüğü kârlılık hedefi doğrultusunda performans gösteren İş Bankası’nın bu dönemdeki net kârı 1 milyar 803 milyon TL düzeyinde gerçekleşti, yüzde 5 artış gösteren özkaynakları ise 18 milyar TL’ye ulaştı” dedi. 

Güçlü kredi performansı

Hem Türk Parası hem de Yabancı Para kredilerde güçlü bir performans sergileyerek toplam kredilerde yüzde 33 oranında bir büyüme kaydeden İş Bankası’nın, 2010 sonunda 64 milyar TL olan kredileri 85 milyar TL’ye ulaştı. Söz konusu artışta özellikle ticari nitelikli kredi hacmindeki yüzde 38’lik artış önemli rol oynadı. Bu gelişme sonucunda ticari nitelikli kredilerin toplam kredi hacmi içindeki payı yüzde 72 seviyesine yükseldi. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kredilerdeki yükselişi “İş Bankası’nın reel sektörü destekleme ve milli ekonomiye katkı sağlama misyonuna ilişkin gayretinin ve kararlılığının göstergesi” olarak değerlendirdi.   

Takipteki kredilerde başarılı yönetim

Güçlü mali bünyesi ile takibe intikal eden kredilere bu dönemde de yüzde 100 karşılık ayırmayı sürdüren İş Bankası,  ekonomik konjonktürün olumlu etkisi ile takibe intikallerde görülen azalma ve takipteki kredilerin tahsili için izlenen etkin politikalar çerçevesinde sorunlu kredi portföyünü yüzde 10 oranında azaltma başarısını gösterdi. Bu olumlu gelişme ve canlı kredilerdeki sağlıklı büyüme sonucunda, İş Bankası’nın yılsonunda yüzde 3,6 olan takipteki krediler oranı hızla gerileyerek yüzde 2,5 düzeyine indi.

96 milyarlık mevduat hacmi

Sektördeki rekabetçi yapı ve kaynak maliyetlerindeki artış nedeniyle maliyet yönetiminin önem kazandığı bu dönemde, İş Bankası kaynak maliyetini kontrol altında tutmayı hedefleyen bir strateji izledi. Buna karşın, İş Bankası’na duyulan güven ve geniş şube ağı ile müşterilerine sunduğu hizmetlere bağlı olarak geniş bir müşteri tabanına dayanan Türk Parası tasarruf mevduatında yüzde 6 oranında artış kaydedildi. Mevduat hacmi 96 milyar TL’ye ulaşan İş Bankası, bu performansıyla ‘güven’in simgesi olmaya devam etti.

1 milyar 803 milyon TL’lik net dönem kârı

2011 yılının ilk dokuz ayında, 3 milyar 247 milyon TL net faiz geliri elde eden İş Bankası, bankacılık hizmetlerinden elde edilen ücret ve komisyon gelirlerinin öneminin arttığı bu dönemde, net ücret ve komisyon gelirlerini yüzde 11 oranında artırmayı başararak 1 milyar 26 milyon TL’ye çıkardı. Öte yandan, yapılan yasal düzenlemeler sonucunda önemli ölçüde artan genel karşılık giderleri, kredi ve diğer alacaklar için ayrılan karşılıkların önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 oranında artmasına yol açtı.  İş Bankası, kaynak maliyetlerinin arttığı, büyümenin kontrol altında tutulduğu bu konjonktürde dokuz aylık faaliyet dönemi sonunda 1 milyar 803 milyon TL net kâr elde etti.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “İş Bankası, 1.194 şubesi ve 24.788 çalışanı ile “lider, öncü ve güvenilir banka konumunu sürdürerek, müşterilerin, hissedarların ve çalışanların Türkiye’de en çok tercih ettikleri Banka olma” vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir.” dedi.

Yılın ilk 6 ayında 1 milyar 476 milyon TL net kâr elde eden Türkiye İş Bankası’nın aktif büyüklüğü 147 milyar 891 milyon TL’ye ulaştı. İş Bankası 90 milyar TL’ye ulaşan mevduat ve 77 milyar TL’ye ulaşan kredi hacmiyle özel bankalar arasında her iki alanda da sektör liderliğini sürdürdü. The Banker tarafından yayınlanan “Dünyanın En Büyük 1.000 Bankası” listesinde 100. sırada yer alarak, ilk 100 içindeki tek Türk bankası olan İş Bankası, yılın ilk yarısında elde ettiği sonuçlarla Türkiye’nin en büyük özel bankası olma unvanını korudu.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk altı ayına ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; İş Bankası’nın yılın ilk altı aylık döneminde aktif büyüklüğünü yılsonuna göre yüzde 12,2 oranında artırarak 148 milyar TL, özkaynaklarını ise yüzde 5,9’luk artışla 18 milyar TL seviyesine çıkardığını, Banka’nın net dönem kârının ise 1 milyar 476 milyon TL düzeyinde gerçekleştiğini belirtti. Bali, “The Banker tarafından yayınlanan “Dünyanın En Büyük 1.000 Bankası” listesinde 100. sırada yer alarak ilk 100 içindeki tek Türk bankası olan İş Bankası, yılın ilk yarısında elde ettiği sonuçlarla Türkiye’nin en büyük özel bankası olma unvanını pekiştirmiştir” dedi.

Sektörün en çok kredi veren bankası

Sektörün en çok kredi veren bankası olma unvanını da sürdüren İş Bankası’nın kredi hacmi, yüzde 19,5 oranındaki artışla 77 milyar TL’ye yükseldi. Bu dönemde Banka’nın ticari kredileri yüzde 21,3, tüketici kredileri ise yüzde 17,4 oranında büyüdü. Banka, güçlü mali bünyesinin verdiği imkân çerçevesinde bu dönemde de takibe intikal eden kredilere yüzde 100 karşılık ayırdı. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, kredi hacmindeki gelişimini seçici ve ihtiyatlı yaklaşımı yanında alınan ekonomik tedbirleri de gözeterek sürdürecek olan Banka’nın, önümüzdeki dönemde de reel sektörün en büyük destekçilerinden biri olacağını söyledi.

Mevduatta tasarruf sahiplerinin birinci tercihi

İş Bankası, özel bankalar arasında lider olduğu bir diğer kalem olan mevduatta da yüzde 2,0’lık artış sağlayarak mevduat hacmini 90 milyar TL’ye çıkardı. Mevduat hacmi içinde en önemli paya sahip olan Türk Parası tasarruf mevduatında ise bu dönemde yüzde 5,7’lik artış gerçekleştirildi.

1 milyar 476 milyon TL’lik net dönem kârı

Kredi hacmindeki büyümeye paralel olarak kredilerden alınan faizler kaleminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,3 oranında artış sağlayan Banka’nın toplam faiz geliri yüzde 3,3 oranında artarak 5 milyar 31 milyon TL, net faiz geliri ise 2 milyar 195 milyon TL oldu. Bu dönemde, komisyonlu işlemler ve diğer gelirler yanında iştiraklerden elde edilen temettü gelirleri de Banka’nın sonuç rakamlarına katkı sağladı. 

Tedbirlerin etkileri daha çok hissedilecek

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali açıklamasının sonunda, “Daralan marjlar ve rekabet koşulları yanında ekonomiyi bir miktar soğutmaya dönük tedbirlerin etkilerinin daha da hissedileceği önümüzdeki dönemde, İş Bankası sektördeki ağırlığına uygun bir şekilde ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir” dedi.

Dünyanın en prestijli ekonomi yayınlarından The Banker dergisi, Temmuz sayısında “Dünyanın En Büyük 1000 Bankası” listesini yayınladı. 2010 yıl sonu finansal verileri esas alınarak, bankaların ana sermaye büyüklüklerine göre oluşturulan listede 100. sırada yer alarak pek çok Avrupa ve Türk bankasını geride bırakan Türkiye İş Bankası, ilk 100 içindeki tek Türk bankası oldu.
Türkiye’de faaliyet gösteren toplam 17 bankanın dâhil olduğu sıralamada ana sermayesi konsolide bazda 11,7 milyar ABD Doları olan İş Bankası, güçlü sermaye yapısı ile Türk bankaları arasındaki liderliğini koruyarak güçlü ve öncü konumunu pekiştirdi.

Yılın ilk çeyreğinde 680,5 milyon TL konsolide net kâr elde eden İş Bankası’nın konsolide aktif büyüklüğü 158,5 milyar TL’ye ulaştı. Yılsonuna göre yüzde 10,4 artışla 76 milyar 295 milyon TL’lik konsolide kredi rakamına ulaşan Banka, bu olumlu gelişme sonucunda sektörün en büyük özel bankası olma unvanına, en büyük kredi portföyüne sahip banka unvanını da ekledi.  Banka’nın konsolide Türk Parası tasarruf mevduatı ise yüzde 4,1 oranında artışla 39 milyar 838 milyon TL gibi önemli bir eşiğe ulaştı. 

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Türkiye’nin en büyük özel bankası olan İş Bankası yılın ilk üç aylık döneminde konsolide aktif büyüklüğünü yüzde 5,1 artışla 158,5 milyar TL’ye yükseltmiş ve sürdürülebilir kârlılıkla desteklenen sağlıklı büyüme hedefini kararlılıkla uygulayarak net dönem kârını 680 milyon 516 bin TL düzeyinde gerçekleştirmiştir.” dedi.

Sektörün en çok kredi veren bankası

Yılsonuna göre yüzde 10,4 artışla 76 milyar 295 milyon TL’lik konsolide kredi rakamına ulaşan İş Bankası, bu olumlu gelişme sonucunda sektörün en büyük özel bankası olma unvanına, en büyük kredi portföyüne sahip banka unvanını da ekledi. Kuruluşundan bu yana ülke ekonomisinin ve reel sektörün en büyük destekleyicilerinden biri olan Banka, dönemdeki performansı ile söz konusu konumunu daha da güçlendirdi. Kredi portföy kalitesini iyileştirmeye devam eden Banka, takipteki kredi bakiyesini geçtiğimiz yılsonuna göre azaltırken, bu dönemde de takibe intikal eden kredilere yüzde 100 karşılık ayırmaya devam etti.

Mevduatta özel bankaların lideri

Güçlü mali bünyesi, geniş şube ağı ve 87 yıla ulaşan tecrübesiyle oluşturduğu kurumsal kimliği ile tasarruf sahiplerinin özel bankalar arasındaki en önemli adresi olmayı sürdüren İş Bankası, konsolide mevduat hacmini yüzde 3,1’lik artış ile 91,2 milyar TL’ye ulaştırarak mevduatta da özel bankalar arasındaki liderliğini pekiştirdi. Banka’nın bu dönemde yüzde 4,1 oranında artış sağladığı konsolide Türk Parası tasarruf mevduatı ise 39,8 milyar TL gibi önemli bir eşiğe ulaştı. 

Sürdürülebilir kârlılıkla desteklenen büyüme performansı

Maliyetlerin artış eğiliminde olduğu, kâr marjlarının ise hızla daraldığı bir dönemde kredilerden alınan faiz rakamını, güçlü hacim artışı desteğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 oranında artırmayı başaran Banka, 1 milyar 311 milyon TL konsolide net faiz geliri elde ederek dönemi 680 milyon 516 bin TL net kâr ile kapadı.

Bölgesel güç olma misyonu

Ülkemizin yakın coğrafyasında büyüme ve bölgesel bir güç olma misyonuna uygun şekilde çevre ülkelerdeki operasyonel varlığını artırma yönündeki adımlarına ivme kazandıran İş Bankası, Irak’ın Erbil kentindeki şubesini dönem içerisinde faaliyete geçirdi. Öte yandan, yurt içinde de potansiyel taşıyan piyasalarda şube açmayı sürdüren Banka’nın yılsonunda 1.127 olan yurt içi şube sayısı 1.143’e yükseldi.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali açıklamasının sonunda, “Sektörün gerek kârlılık gerekse büyüme açısından bir miktar ivme kaybedeceği bir döneme girilirken, İş Bankası 19,1 milyar TL’lik güçlü konsolide özkaynağı, 158,5 milyar TL’lik konsolide aktif büyüklüğü ve 24.428 özverili çalışanı ile müşterilerine en iyiyi sunma gayretlerini kararlılıkla sürdürecektir” dedi.

Türkiye İş Bankası’nın, 2010 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2011 tarihli Olağan Genel Kurul öncesi yapılan Basın toplantısının metni ve toplantıda yapılan sunum ile söz konusu toplantıya ilişkin basın bültenine ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.
Kredi faiz oranlarındaki gerilemeye karşın, etkin maliyet yönetimi ile 5,4 milyar TL konsolide net faiz geliri elde eden İş Bankası’nın konsolide net kârı bir önceki yıla göre yüzde 17 artış göstererek 3 milyar 232 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince “İş Bankası, sağlam mali bünyesinin verdiği güç ile sağlıklı ve kârlı büyümesini yurtiçinde ve yakın coğrafyada artan bir hızla sürdürme yönündeki kararlılığını bundan sonraki dönemlerde de sergileyecektir” dedi.
Konsolide aktif büyüklüğü 151 milyar TL’ye ulaşan İş Bankası’nın 2010 yılı konsolide net kârı 3,2 milyar TL oldu. Özkaynaklarını 19 milyar TL’ye çıkararak güçlü mali bünyesini geliştiren İş Bankası, 88 milyar TL’lik mevduat hacmi ile özel bankalar arasındaki lider konumunu sürdürdü. Banka’nın önceki yıla kıyasla yüzde 31 oranında artırmayı başardığı kredi portföyünün büyüklüğü ise 69 milyar TL’ye ulaştı.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, 2010 yılı sonuçlarıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada “Kararlılıkla uyguladığı sağlıklı ve kârlı büyüme stratejisi sayesinde İş Bankası önceki yıla göre hem konsolide aktif büyüklüğünü hem de konsolide net kârını yüzde 17 oranında artırmayı başarmış, 151 milyar TL’lik konsolide aktifleri ve yarattığı 3,2 milyar TL’lik konsolide net kâr ile sektördeki güçlü konumunu pekiştirmiştir.
Reel sektöre tam destek
Ülke ekonomisinin gelişimine reel sektöre kaynak aktarmak suretiyle önemli düzeyde katkı sağlayan İş Bankası, önceki yıla göre konsolide kredi hacmini yüzde 31 oranında artırdı. Sektörün en çok Türk Parası kredi veren bankası olan İş Bankası’nın konsolide Türk Parası kredileri 45 milyar TL’ye, konsolide Yabancı Para kredileri ise 24 milyar TL’ye ulaşarak toplamda 69 milyar TL oldu. Banka’nın sergilediği bu başarılı performansta, başta konut kredileri olmak üzere tüketici kredilerinde sağlanan artış ile kurumsal ve ticari kredilerdeki büyüme etkili oldu.
Takibe intikal eden kredilerde başarılı performans
Geçtiğimiz yıl sonunda yüzde 5,1 seviyesinde olan konsolide takipteki krediler rasyosu yüzde 3,4’e gerilerken, İş Bankası bu dönemde de takibe intikal eden kredilere yüzde yüz karşılık ayırmaya devam etti. Banka’nın takipteki krediler rasyosunun büyük ölçüde gerilemesinde, sorunlu kredilerin yönetiminde sergilenen başarılı performans önemli katkı sağladı.
Özel bankalar arasında en büyük mevduat hacmi
Ülkemizin en güvenilir, en saygın ve marka değeri en yüksek kuruluşları arasında yer alan İş Bankası, gerek bu özellikleri gerekse müşteri odaklı hizmet anlayışıyla tasarruf sahiplerinin tercih ettiği banka olmayı sürdürdü.
İş Bankası, konsolide mevduat hacmini sektörün üzerinde bir büyüme ile yüzde 23 oranında artırarak 88 milyar TL’ye çıkardı. Söz konusu olumlu gelişmede, Türk Parası tasarruf ve ticari mevduatta gerçekleştirilen, sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 45 oranındaki artışlar etkili oldu.
3,2 milyar TL’lik konsolide net kâr
Kredi faiz oranlarındaki gerilemenin faiz gelirleri üzerinde yarattığı baskıya karşın, etkin maliyet yönetimi ile 5,4 milyar TL konsolide net faiz geliri elde eden İş Bankası’nın konsolide net kârı bir önceki yıla göre yüzde 17 artış göstererek 3 milyar 232 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Takibe intikal eden kredilerdeki gerileme sonucunda karşılık giderlerinde görülen yüzde 50’lik azalma ve sorunlu kredi portföyünden yapılan tahsilâtlar da söz konusu performansı olumlu etkileyen diğer unsurlar oldu.
Güçlü özkaynak yapısı
Sürekli artan kârlılık performansı yanında, halka açık iştiraklerinin piyasa değerlerinde gerçekleşen artışlar Banka’nın konsolide özkaynaklarının yüzde 24 oranında artış göstererek 19 milyar TL’ye ulaşmasını sağladı ve mali bünyeye güç kattı.
Özel bankalar arasında en büyük şube ağı
Ülkemizdeki yatırımlarını sürdüren İş Bankası’nın 2009 sonunda 1.093 olan şube sayısı dönem sonunda 1.142’ye yükseldi. Şube ağındaki bu gelişme personel sayısına da yansıdı ve 2009 sonunda 22.473 olan çalışan sayısı 2010 sonu itibariyle 23.944 oldu. Böylelikle, İş Bankası’nın son yıllarda yaşanan küresel kriz döneminde işgücü piyasasına yaptığı istihdam katkısı da artarak sürdü.
Bölgesel banka olma yolunda atılan adımlar
Elde ettiği sonuçlarla bölgesel etkinliğini sağlayacak mali bünyeye ulaşan Banka’nın; bankacılık potansiyeli yüksek ve sinerji yaratılabilecek yakın coğrafyalarda büyüme stratejisi kapsamında, Rusya’da faaliyet gösteren Bank Sofia’nın tamamının satın alınması için hisse alım sözleşmesi imzalanıp devir işlemleri başlatıldı. Banka, 2010 yılı içinde Mısır’da bir temsilcilik açtı. Irak’ın Bağdat ve Erbil şehirlerinde kısa süre içinde birer şubesi faaliyete geçecek olan Banka’nın Suriye’de temsilcilik açılmasına dönük girişimlerinde de son aşamaya gelindi.
İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince konuyla ilgili değerlendirmesinde “İş Bankası sağlam mali bünyesinin verdiği güç ile sağlıklı ve kârlı büyümesini yurtiçinde ve yakın coğrafyada artan bir hızla sürdürme yönündeki kararlılığını bundan sonraki dönemlerde de sergileyecektir” dedi.


İş Bankası, dünyanın en prestijli finans yayınlarından The Banker Dergisi’nin Brand Finance Plc. İşbirliği ile gerçekleştirdiği “Dünyanın Marka Değeri En Yüksek 500 Bankası” sıralamasında, dünyada ilk 100 banka içine girerek 75. sırada yer aldı.


Türkiye İş Bankası, 2.280 milyar Dolar marka değeri ve AA marka notu ile listede 75. sırada yer aldı. 2009 yılı verilerine’da göre 1.662 milyar Dolar marka değeri ile 91. sırada yer alan İş Bankası, marka değerini 2010 yılında 2.280 milyar Dolara yükselterek 75. sıraya yerleşti.

Son üç yıldır the Banker’ın en değerli 500 banka markası listesinde ilk 100’de yer alan İş Bankası, Türk bankaları içinde en üst sıraya yerleşerek uluslararası finans dünyasının en güvenilir ve saygın kuruluşları arasında olduğunu bir kez daha tescil etti.

Yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 21’lik artışla 2 milyar 440 milyon TL konsolide net kâr elde eden İş Bankası’nın konsolide aktif büyüklüğü ise 141 milyar 486 milyon TL’ye ulaştı. İş Bankası, bu dönemde kredilerini yüzde 19 oranında artırarak 62 milyar 895 milyon TL’ye yükseltti ve böylece Türk Parası kredilerdeki liderliğini sürdürdü. . İş Bankası, mevduat alanında özel bankalar arasındaki lider konumunu korudu.  İş Bankası 9 aylık dönemde 42 şube açarak şube sayısını 1.135’e yükseltti. Bu dönemde 1.859 bankacı istihdam eden İş Bankası, şube sayısı ve istihdamda da özel bankalar arasındaki liderlik unvanını pekiştirdi.

İş Bankası öte yandan, Rusya’da faaliyet gösteren Joint Stock Company Bank Sofia’nın tamamının satın alınması amacıyla hisse alım sözleşmesi imzaladı.

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, yılın ilk dokuz ayına ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada;
“İş Bankası’nın yılın ilk dokuz aylık döneminde konsolide aktif büyüklüğünü yılsonuna göre yüzde 10 oranında artırarak 141 milyar TL’ye çıkardığını, Banka’nın konsolide net dönem kârının da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21 oranında artış göstererek 2 milyar 440 milyon TL düzeyinde gerçekleştiğini” belirtti. Özince “Gerek aktif büyüklüğünde gerekse kârlılıkta sergilenen söz konusu yüksek performans, Banka’nın risk yönetimi ve kârlılık prensiplerine dayalı sağlıklı büyüme stratejisini başarılı şekilde uyguladığına işaret ederken, ulaştığımız 17,5 milyar TL’lik özkaynak büyüklüğü ise bölgesel etkinliğimizi artırmaktadır” dedi.

Türk Parası Kredilerde Birinci Sırada

Kurulduğu günden bu yana reel sektöre kaynak aktarmak suretiyle ülke ekonomisinin gelişimine önemli düzeyde katkı sağlamış olan İş Bankası, bu misyonunu yılın ilk dokuz aylık döneminde de başarıyla sürdürdü. Yılsonuna göre konsolide bazda Banka’nın Türk Parası kredileri yüzde 17, Yabancı Para kredileri ise yüzde 23 oranında artış göstererek toplamda yüzde 19’luk büyüme ile 62 milyar 895 milyon TL’ye ulaştı ve Banka Türk Parası kredilerdeki liderliğini devam ettirdi. Sorunlu kredilerdeki artışı ise sınırlı seviyede tutmayı başaran Banka, bu dönemde de takibe intikal eden kredilere yüzde 100 karşılık ayırdı.

Mevduatta Özel Bankalar Arasında Lider

Kurumsal yapısı ve kimliği ile kuruluşundan bugüne kadar ülkenin en güvenilen markalarından biri olmayı başarmış olan İş Bankası, gerek bu özelliği gerekse de kaliteli hizmet sunumu ve sektöre getirdiği yenilikler ile tasarruf sahipleri tarafından en çok tercih edilen özel banka konumunu bu dönemde de sürdürdü ve 80 milyar 406 milyon TL’ye ulaşan konsolide mevduat hacmi ile özel bankalar arasındaki lider pozisyonunu korudu. Türk Parası tasarruf mevduatında sektörün üzerinde büyüme kaydetmeyi başararak yılsonuna kıyasla konsolide bazda yüzde 18 oranında artış sağlayan Banka’nın konsolide toplam mevduatındaki büyüme ise yüzde 12 oranında gerçekleşti.

Sürekli Artan Kârlılık Performansı

Daralan faiz marjlarına karşın, sağladığı uygun maliyetli fonlar sayesinde İş Bankası yılın ilk dokuz aylık döneminde 4 milyar 69 milyon TL konsolide net faiz geliri elde etti. Takibe aktarılan kredilerdeki düşüş paralelinde Banka’nın karşılık giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 oranında azaldı. Bahse konu olumlu gelişmelerin yanında, önceki dönemlerde takibe aktarılan kredilerden yüksek düzeyde tahsilat sağlanması ve komisyonlu işler sayesinde Banka geçen yılın Eylül ayına göre kârını yüzde 21 oranında artırarak 2 milyar 440 milyon TL konsolide net kâr elde etti.

Kârlı Büyüme Stratejisi ve Yüksek İstihdam Artışı

Şube örgütünü büyütmeye dönük yatırımlarına devam eden İş Bankası, yılsonunda 1.093 olan şube sayısını 1.135’e yükseltti. İstihdam yaratmayı da sürdüren Banka’nın yılın ilk dokuz aylık döneminde iş imkânı sağladığı kişi sayısı ise 1.859 olarak gerçekleşti. Öte yandan, yakın coğrafyada bankacılık yapmaya dönük girişimleri kapsamında Banka son olarak Rusya’da faaliyet gösteren Joint Stock Company Bank Sofia’nın tamamının satın alınması amacıyla hisse alım sözleşmesi imzaladı.

İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince açıklamasının sonunda, “Sağlıklı büyümesini sürdüren İş Bankası’nın, bunun için gerek duyulan kararlılık, disiplin ve bankacılık tecrübesini bünyesinde fazlasıyla barındırdığını ve ulaştığı yüksek özkaynak seviyesi ile bölgesel düzeyde de önemli adımlar atan bankanın hedeflerine kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğini” belirtti.

2010 yılı ilk altı aylık dönemde 1 milyar 802 milyon TL net kâr elde eden İş Bankası, karını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 oranında artırdı. İş Bankası’nın aktif büyüklüğü ise 124 milyar TL’ye ulaştı.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, yılın ilk yarısına ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada; “İş Bankası’nın yılın ilk altı ayında aktif büyüklüğünü yılsonuna kıyasla yüzde 9 oranında artırarak 124 milyar TL’ye çıkardığını, bu yüksek büyüme performansını gerçekleştirirken Banka’nın faiz getirili aktiflerini artırmaya devam ettiğini ve Banka’nın büyümenin yanında karlılıkta da memnuniyet verici sonuçlar elde ettiğini” belirtti. Aynı dönemde Banka’nın ulaştığı konsolide aktif büyüklüğünün 140 milyar TL düzeyinde olduğunu da ifade eden İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, Banka’nın konsolide öz kaynaklarının ise özel bankalar arasındaki en yüksek seviyeyi temsil eden 16 milyar TL düzeyine çıktığını vurguladı.
Sektörün En Çok Kredi Veren Bankası
Kuruluşundan beri Türk sanayi ve ticaretini desteklemeyi en önemli görevlerinden biri olarak kabul eden İş Bankası, Türk Parası kredilerde yüzde 15, Yabancı Para kredilerde ise yüzde 24 oranında büyüyerek toplamda yüzde 18 gibi sektör ortalamasının önemli sayılabilecek derecede üstünde bir artışla 57 milyar TL’lik kredi hacmine ulaştı. Kredilerini konsolide bazda da yüzde 17 oranında artırarak 62 milyar TL’ye yükselten banka, bu başarılı performansı ile sektörün en çok kredi veren bankası konumuna geldi. Kurumsal ve ticari nitelikli kredi hacminde sağlanan yüzde 22 oranındaki artışın yanı sıra ilk çeyrekte konut kredilerinde sergilenen başarılı performansın ikinci çeyrekte de devam ettirilmesi sonucunda bu kalemde kaydedilen yüzde 16 oranındaki büyüme, bahse konu sonuçların elde edilmesinde önemli rol oynadı. Banka, kredi hacmini büyütürken, bu dönemde de takibe intikal eden kredilere yüzde 100 karşılık ayırmaya devam etti.
Tasarruf Sahiplerinin Birinci Adresi
Tasarruf sahiplerinin birinci adresi olmaya devam eden İş Bankası, sektörün üzerinde büyüyerek mevduat alanında özel bankalar arasındaki liderlik unvanını pekiştirdi ve 80 milyar TL’nin üstünde bir mevduat hacmine ulaştı. Yılsonuna kıyasla toplam mevduat hacmi yüzde 11 oranında artış gösteren Banka’nın, Türk Parası mevduattaki büyümesi ise yüzde 21 gibi oldukça yüksek bir oranda ve sektördeki büyümenin de kayda değer seviyede üzerinde gerçekleşti.
Güçlü Karlılık Performansı
2010 yılı ilk yarısı içinde fonlama maliyetlerinin artması ve faiz getirili aktiflerin yeninden fiyatlanması ile birlikte net faiz gelirleri üzerinde bir baskı oluşmasına rağmen, Banka, artan iş hacminin katkısıyla önceki yılın aynı dönemine göre net faiz gelirini artırmayı başardı. Yılın ilk altı aylık döneminde sorunlu kredilere aktarılan kredilerde azalış ve sorunlu kredilere aktarılmış olan kredilerin tahsilinde önemli bir başarı kaydeden Banka, elde ettiği diğer faaliyet gelirleri ile karlılığını artırdı. İştiraklerinden elde ettiği kar payı gelirlerini de artıran Banka solo bazda 1 milyar 802 milyon TL, konsolide bazda ise, dönem içerisinde tahsil edilen kar paylarının sınıflama etkisi sebebiyle 1 milyar 756 milyon TL net kar elde etti.
Büyüyen Şube Ağı ve Artan İstihdam
İş Bankası, reel sektöre kaynak aktarmanın yanı sıra şube örgütünü yaygınlaştırmaya dönük yatırımları çerçevesinde istihdam sağlamak suretiyle de ülke ekonomisine katkı yapmaya bu dönemde de devam etti. Banka’nın 2009 yılı sonunda 1.093 olan şube sayısı 1.119’a, 22.473 olan personel sayısı ise 23.665’e yükseldi. Öte yandan, İş Bankası’nın yakın coğrafyamızda karlı gördüğü piyasalarda bankacılık yapmaya dönük girişimleri bu dönemde de sürdü. Bu kapsamda, Haziran ayı içerisinde Mısır’daki Kahire temsilciliği faaliyete geçirildi.
İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince açıklamasının sonunda, “konsolide özkaynakları 16 milyar TL’yi aşan İş Bankası’nın, hissedar değerini artırma ve ülke ekonomisine katkı sağlama hedefleri doğrultusunda, güçlü mali bünyesinin verdiği olanaklardan en iyi şekilde istifade etmek suretiyle sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme stratejisini kararlılıkla uygulamaya devam edeceğini” belirtti.

Dünyanın en prestijli ekonomi yayınlarından The Banker dergisi, Temmuz sayısında “Dünyanın En Büyük 1000 Bankası” listesini yayınladı. Türkiye İş Bankası, pek çok Avrupa ve Türk bankasını geride bırakarak The Banker’ın listesinde 103. sırada yer aldı.

İş Bankası, güçlü sermaye yapısı ve yüksek karlılık rasyolarıyla Türk bankaları arasında liderliği elde ederek güçlü ve öncü konumunu pekiştirdi. Dünyanın en büyük 1000 bankası sıralamasına Türkiye’den toplam 15 banka dâhil oldu.

İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince yaptığı açıklamada, İş Bankası’nın geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artış kaydederek 955 milyon TL konsolide kâr ettiğini bildirdi. Bankanın konsolide aktif büyüklüğü ise 134 milyar TL’ye ulaştı. 2010 yılı ilk çeyrek sonuçlarına göre konut kredilerinde yüzde 7 gibi dikkat çekici bir artış sağlanırken, tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmayı sürdüren İş Bankası, mevduat hacmini yüzde 5 artırarak 75 milyar 363 milyon TL’ye çıkardı.
İş Bankası ilk çeyrekte şube sayısını 1099’a, personel sayısını 23.040’a çıkarırken, mevduat hacmi, şube sayısı ve istihdamda da özel bankalar arasındaki liderliğini sürdürdü.
Özince açıklamasında, kriz koşullarının tam anlamıyla sona ermediği ve zaman zaman dalgalanmaların görüldüğü bir ortamda İş Bankası’nın ihtiyatlı büyüme yönündeki stratejisini kararlılıkla sürdüreceğini ve ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceğini belirtti.
Yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47’lik artışla 955 milyon TL konsolide net kâr elde eden İş Bankası’nın konsolide aktif büyüklüğü 134 milyar TL’ye ulaştı.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, yılın ilk çeyreğine ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, izlediği sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme politikasını başarıyla uygulayan İş Bankası’nın, yılın ilk üç aylık döneminde konsolide aktif büyüklüğünü 2009 sonuna göre yüzde 4 oranında artırarak 134 milyar TL’ye taşıdığını, büyüme politikasını uygularken riske duyarlı ve karlılığı gözeten anlayışını elden bırakmayan Banka’nın, bu stratejisinin sonuçlarını almaya devam ettiğini belirterek, “önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 oranında artış göstererek 955 milyon TL seviyesinde gerçekleşen konsolide net kar, Banka’nın güçlü mali yapısını destekleyerek kaliteli ve randımanlı aktif yaratma kabiliyetini daha da geliştirdi” dedi.
Konut Kredilerinde Yüzde 7’lik Büyüme
Kredi tahsislerinde risk unsurunu azami ölçüde gözeten bir tutum içinde hareket eden İş Bankası, konsolide kredi hacmini yılın ilk çeyreğinde önceki yılsonuna kıyasla yüzde 4 oranında artırdı. Bu dönemde Banka, konut kredilerini yüzde 7 oranında büyüterek bu alanda dikkat çekici bir gelişme sağladı. Banka’nın üçüncü ay sonu itibariyle toplam konsolide kredi bakiyesi 54 milyar 791 milyon TL düzeyine ulaştı.
Banka bu dönemde de güçlü mali yapısı sayesinde takibe intikal eden kredilere yüzde 100 karşılık ayırma politikasını sürdürdü.
Tasarruf Sahiplerinin Öncelikli Tercihiyle Mevduat Lideri
Kuruluşundan bu yana ülke ekonomisine sağladığı katkıları, kurumsal kimliği, yenilikçi tutumu ve güçlü mali bünyesi sayesinde tasarruf sahiplerinin öncelikli tercihi olmaya devam eden İş Bankası, özel bankalar arasında mevduat alanındaki liderliğini devam ettirdi. Banka, sektördeki büyümenin üzerinde bir performans kaydederek konsolide mevduat hacmini yılsonuna göre yüzde 5 artışla 75 milyar 363 milyon TL’ye çıkardı.
Özel Bankaların İstihdam Lideri
Ülkemizin geleceğine olan inancı paralelinde yatırımlarını sürdüren İş Bankası, bu dönemde de şube açmaya ve yeni personel istihdam etmeye devam etti. Banka’nın yılsonunda 1.093 olan şube sayısı 1.099’a, 22.473 olan personel sayısı ise 23.040’a ulaştı. İstihdam yaratmak suretiyle de ülke ekonomisine katkı sağlamanın gururunu yaşayan Banka, yurtdışında Türkiye ile yakın ticari ilişki içerisindeki ülkelerde faaliyet gösterme yönündeki çalışmalarını sürdürdü.
İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince açıklamasının sonunda, kriz koşullarının tam anlamıyla sona ermediği ve zaman zaman dalgalanmaların görüldüğü bir ortamda İş Bankası’nın ihtiyatlı büyüme yönündeki stratejisini kararlılıkla sürdüreceğini ve ülke ekonomisine destek olmaya devam edeceğini belirtti.
Türkiye İş Bankası’nın, 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2010 tarihli Olağan Genel Kurul öncesi yapılan Basın toplantısının metni ve toplantıda yapılan sunum ile söz konusu toplantıya ilişkin basın bültenine ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.
Euroweek tarafından bu yıl yedincisi düzenlenen, en iyi bankaların, en iyi yatırımcıların, en iyi borçlananların ve en iyi işlemlerin seçildiği "Syndicated Loans and Leveraged Finance" ödüllerinde İş Bankası 2009’da aldığı sendikasyon kredisi ile “En İyi Türk Kredisi” ödülünü kazandı.

Londra merkezli global sermaye piyasaları dergisi EuroWeek, İş Bankası’nın 14 Eylül 2009’da imzaladığı, dolar ve avro cinsinden iki dilimden oluşan yaklaşık 780 milyon dolar tutarındaki bir yıl vadeli sendikasyon kredisini “En İyi Türk Kredisi” seçti.
Bu yıl yedincisi düzenlenen ve sonuçları bankalar yatırımcılar ve kredi kullananlar tarafından cevaplanan anketin sonuçlarına göre belirlenen “Syndicated Loans and Leveraged Finance” ödülleri geçtiğimiz hafta Londra’da yapılan törende sahiplerini buldu.
2009 yılında Türk bankalarınca uluslararası piyasalardan sağlanan sendikasyon kredilerinde fiyat seviyesi ilk olarak İş Bankası’nın sağladığı bu kredi ile gerilemeye başlamıştı.
İş Bankası’nın 2009’da Konsolide Aktif Büyüklüğü 128 Milyar 916 Milyon TL, Konsolide Net Kârı ise 2 Milyar 752 Milyon TL Oldu

2009 yılında 2008’e kıyasla yüzde 51’lik artışla 2 milyar 752 milyon TL konsolide net kâr elde eden İş Bankası’nın konsolide aktif büyüklüğü ise 128 milyar 916 milyon TL’ye ulaştı. İş Bankası bu dönemde de Türk Lirası kredilerdeki liderliğini sürdürdü. İş Bankası, 2009 sonu itibarı ile konsolide özkaynaklarını 15,3 milyar TL’ye yükselterek, Türk bankacılık sektörünün en yüksek özkaynak büyüklüğüne sahip Bankası oldu.
2009 yılı içerisinde hizmet ağına dâhil ettiği 54 şube ile şube sayısını 1.093’e çıkaran İş Bankası ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin geleceğine olan inancı ile bankacılık hizmetlerini yaygınlaştırma politikasını sürdürdü. Ülke istihdamına da katkıda bulunmaya devam eden İş Bankası, 2009 yılında personel sayısını 1.549 kişi artırarak toplam çalışan sayısını 22.473 kişiye yükseltti.
Verimli aktif yaratma çabasını ihtiyatlılığı elden bırakmasızın sürdüren İş Bankası, 2009 yılında konsolide aktif büyüklüğünü bir önceki yıla göre yüzde 16’lık artışla 128 milyar 916 milyon TL’ye çıkardı.
Türk Lirası Kredilerde En Büyük Kredi Portföyü
Bankadan yapılan açıklamada, 2008’in ikinci yarısından itibaren tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de etkili olan küresel ekonomik krizin kredi talebinde yarattığı büyük daralmanın ve buna paralel olarak bankacılık sisteminde kredilendirmede artan ihtiyatlı yaklaşımın toplam kredi hacmindeki büyümenin önemli ölçüde azalmasına neden olduğu belirtildi. Kriz koşullarına karşın, sektörün Türk Lirası kredilerde en büyük kredi portföyüne sahip Bankası konumunu koruyan İş Bankası, Türk Lirası kredi portföyünü konsolide bazda yüzde 5 büyütürken, toplam kredilerini yüzde 2 oranında artırmayı başardı. Bankanın 2009 sonu itibariyle konsolide kredi toplamı 52 milyar 760 milyon TL seviyesine ulaştı.
Krizle birlikte takibe intikal eden kredilerde de kayda değer düzeyde artış görülmekle birlikte, İş Bankası güçlü mali bünyesinin verdiği imkânla, bu kredilere yüzde 100 karşılık ayırma politikasını istikrarlı bir şekilde sürdürdü.
Menkul Kıymetler Portföyü Yüzde 53 Büyüdü
Kredi piyasasında talebin daralması ve artan riskler nedeniyle aktifteki büyüme, sektör genelinde olduğu gibi daha çok menkul kıymetler portföyündeki büyüme ile gerçekleşti. Bir önceki yıla göre yüzde 53 oranında büyüyen menkul kıymetler portföyünün toplam aktifler içerisindeki payı bu çerçevede yüzde 27’den yüzde 35’e ulaştı.
Net Faiz Geliri Yüzde 25, Konsolide Faaliyet Geliri Yüzde 22 Arttı
Aktif fonlamasında maliyet unsurunun azami ölçüde dikkate alındığı bir anlayışla hareket eden Banka, hızla gerileyen faizler sebebiyle artan faiz duyarlılığına karşın 2009 yılında hem kaynak maliyetini uygun seviyelerde tutmayı hem de mevduatını artırmayı başardı. Banka, bu çerçevede konsolide mevduat toplamını yüzde 14,4 oranında geliştirirken, mevduatın yanı sıra diğer alternatif piyasalardan da azami ölçüde yararlanarak uygun maliyetli fon sağlama imkânlarını değerlendirdi ve net faiz gelirlerini bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında artırdı.
Net faiz gelirlerindeki gelişmenin yanı sıra diğer gelirlerin de katkısıyla Banka, konsolide faaliyet gelirlerini yüzde 22 oranında artırdı. Sonuç olarak, Bankanın 2009 yılı faaliyetleri sonucunda oluşan konsolide net kârı bir önceki yıla göre yüzde 51 oranında artarak 2 milyar 752 milyon TL’ye ulaştı.
En Yüksek Özkaynak Büyüklüğü
Gerek güçlü kâr performansı, gerekse menkul değerler ve iştirak portföyünün değerlemesinde dönem içerisinde yaşanan olumlu gelişmeler, İş Bankası’nın konsolide özkaynaklarını yüzde 28 oranında artırarak 15 milyar 306 milyon TL rakamıyla Türk bankacılık sisteminin en yüksek özkaynak büyüklüğüne ulaşmasında etkili oldu.
Şube Sayısı Ve İstihdamda En Büyük Özel Banka
Bankadan yapılan açıklamada kriz ortamının istihdam piyasası üzerindeki olumsuz etkisinin bankacılık sisteminde de belli ölçüde yaşandığı, bununla birlikte İş Bankası’nın “bu ülkeden aldığını yine bu ülkeye verme anlayışı” ile 2009’da istihdama katkı yaptığına dikkat çekildi. Bu anlayış doğrultusunda İş Bankası, 2009 yılında personel sayısını 1.549 kişi artırarak toplam çalışan sayısını 22 .473 kişiye yükseltti ve ülke istihdamına katkıda bulunmaya devam etti.
2009 yılı içerisinde hizmet ağına dâhil ettiği 54 şube ile şube sayısını 1.093 şubeye çıkaran İş Bankası ekonomide yaşanan olumsuzluklara rağmen Türkiye’nin geleceğine olan inancı ile bankacılık hizmetlerini yaygınlaştırma politikasını sürdürdü.
Bankadan yapılan açıklamada “İş Bankası, önümüzdeki dönemde de 2009 yılı ve öncesinde olduğu gibi, müşterileri, hissedarları, çalışanları ve iş ortakları ile ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaya ve büyümeye devam edecektir. İş Bankası, 85 yıllık bilgi, birikim ve hissedarlarının desteğiyle oluşturduğu güçlü özkaynaklarını verimlilik ve ihtiyatlılık prensipleri çerçevesinde temel bir güç olarak kullanarak, faaliyetlerini hem Türkiye’de hem de yakın coğrafyamızda genişletme yönündeki stratejik hedefine bağlı kalmayı da sürdürecek” denildi.

İş Bankası, dünyanın en prestijli finans yayınlarından The Banker Dergisi’nin Brand Finance Plc. işbirliği ile gerçekleştirdiği “Dünyanın Marka Değeri En Yüksek 500 Bankası” sıralamasında, dünyada ilk 100 banka içine giren tek Türk bankası olarak 91. sırada yer aldı.

Türkiye İş Bankası, 1.662 milyar Dolar marka değeri ve AA- marka notu ile listede 91. sırada yer aldı. 2008’de 1.208 milyar Dolar marka değerine sahip olan İş Bankası, bu rakamı 2009’da 1.662 milyar Dolara yükseltti.

The Banker’ın en değerli banka markası listesinde ilk 100’de yer alan tek Türk bankası olma özelliğini bu yıl da koruyan İş Bankası, uluslararası finans dünyasının en güvenilir ve saygın kuruluşları arasında olduğunu bir kez daha tescil etti.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTEN ÖNEMLİ BAŞLIKLAR:
  • İş Bankası mevduatta özel bankaların lideri
  • İş Bankası şube sayısı ve istihdamda en büyük özel banka
  • Konsolide kredi hacmi 50 milyar TL’nin üzerinde
  • İş Bankası uluslararası piyasaların güvenilir kuruluşu
Yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33’lük artışla 2 milyar 21 milyon TL konsolide net kâr elde eden İş Bankası’nın konsolide aktif büyüklüğü ise 122 milyar 303 milyon TL’ye ulaştı.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, yılın ilk dokuz ayına ilişkin sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Küresel krizin olumsuz yansımalarının her yönü ile yaşandığı bu dönemde kalite unsuru gözetilmek marifetiyle sağlanan büyüme ve elde edilen kâr, İş Bankası’nın başarıyla uyguladığı doğru stratejilerinin ürünüdür” dedi.
Yılsonuna kıyasla aktif büyüklüğünü yüzde 10 artırarak 122 milyar 303 milyon TL’ye, özkaynaklarını ise yüzde 21 artırarak 14 milyar 510 milyon TL’ye çıkaran İş Bankası, geçen yılın aynı dönemine kıyasla brüt kârını yüzde 45, net kârını ise yüzde 33 artırmayı başararak 2 milyar 21 milyon TL konsolide net kâr elde etti.
Banka güçlü mali bünyesi sayesinde takibe intikal eden kredilere yüzde 100 karşılık ayırmaya devam ederek ihtiyatlı tutumunu sürdürdü.
İş Bankası Mevduatta Özel Bankaların Lideri
Yılsonuna göre sağladığı yüzde 10 artışla 69 milyar 390 milyon TL mevduat hacmine ulaşan İş Bankası, bu performansıyla mevduat kaleminde özel bankalar arasındaki liderliğini pekiştirdi.
İş Bankası Şube Sayısı Ve İstihdamda En Büyük Özel Banka
Hizmet ağını verimli piyasalarda şube açmak suretiyle büyütmeye devam eden İş Bankası’nın yurtiçi şube sayısı 1.067’ye, personel sayısı ise 22 bin 258’e yükseldi. En önemli misyonlarından birini ülke ekonomisine katkı sağlamak olarak gören İş Bankası, reel sektöre destek olmanın yanında istihdam yaratmak suretiyle de bu amaca en iyi şekilde hizmet etmeye devam etti.
Türkiye’nin En Yüksek Konsolide Özkaynak Büyüklüğü İş Bankası’nın
Ersin Özince yaptığı açıklamada şunları söyledi:
İş Bankası, yılın ilk dokuz aylık döneminde konsolide aktif büyüklüğünü yılsonuna kıyasla yüzde 10’luk artışla 122 milyar 303 milyon TL’ye çıkardı. Küresel krizin olumsuz yansımalarının yaşandığı bu dönemde kalite unsuru gözetilerek gerçekleştirilen söz konusu büyüme, Banka’nın başarıyla uyguladığı doğru stratejilerinin bir ürünü oldu. Randımanı gözeten büyüme stratejileri ile Banka, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,7 artışla 2 milyar 21 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Bunların yanında, Banka’nın yılsonunda 11 milyar 991 milyon TL seviyesinde olan konsolide özkaynak büyüklüğü ise yüzde 21 oranında artarak 14 milyar 510 milyon TL gibi Türkiye’deki en yüksek konsolide büyüklüğe ulaştı.
Kredi Hacmi 50 Milyar TL’nin Üzerinde
Krizin etkilerinin hissedilmeye devam edildiği bu dönemde İş Bankası kredi politikalarını ihtiyatlılık prensibinden taviz vermeksizin, sağlam bir zemin üzerinde yürütmeye gayret etti ve bunda da önemli ölçüde başarılı oldu. Banka’nın konsolide kredi hacmi, altıncı ay sonundaki seviyesini koruyarak 50 milyar 100 milyon TL düzeyinde gerçekleşirken, yasal takibe intikal eden kredileri için yüzde 100 karşılık ayırma politikasından bu dönemde de taviz vermeyerek ihtiyatlı tutumunu bu konuda da sürdürdü.
İş Bankası Uluslararası Piyasaların Güvenilir Kuruluşu
İş Bankası konsolide mevduat hacmini yılsonuna kıyasla yüzde 10,2 artışla 69 milyar 390 milyon TL seviyesine çıkardı. Banka, bu artışla özel bankalar arasında mevduat alanındaki liderliğini pekiştirdi. Mevduat dışında, gerektiğinde uygun maliyetli farklı kaynakları da kullanan Banka, üçüncü çeyrekte 2008 yılı Eylül ayında imzalamış olduğu sendikasyon kredisinin 350 milyon ABD Doları ve 293,5 milyon Euro tutarındaki kısmının vadesini 1 yıl uzattı. 41 uluslararası bankanın katılımıyla söz konusu kredinin vadesinin uzatılması, uluslararası piyasada İş Bankası’nın yüksek bir itibara sahip olduğuna işaret etmesi bakımından önemliydi.
Sürekli Artan Performans
Randımanlı aktif seçimindeki etkin politikaları ve kaynak maliyetini yönetmedeki başarısı paralelinde İş Bankası, geçen yılın aynı dönemine kıyasla konsolide bazda kredilerden alınan faiz gelirlerini yüzde 10,6 oranında artırmanın yanında, kullandığı kaynaklara ilişkin faiz giderlerini de düşürerek net faiz gelirini yüzde 27,2’lik artışla 4 milyar 254 milyon TL seviyesine çıkardı. Bu gelişme çerçevesinde Banka’nın konsolide brüt kârı önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 oranında artarak 4 milyar 194 milyon TL, konsolide net karı ise yüzde 32,7 artarak 2 milyar 21 milyon TL olarak gerçekleşti.
Reel Sektöre Destek Olmanın Yanında İstihdam Yaratmak Marifetiyle De Ülke Ekonomisine Katkı

Hizmet ağını verimli piyasalarda şube açmak suretiyle büyütmeye devam eden İş Bankası, yılsonunda 1.028 olan yurtiçi şube sayısını bu dönem sonu itibariyle 1.067’ye çıkardı. Bu büyümenin bir sonucu olarak personel sayısını da artıran Banka’nın çalışan sayısı 22 bin 258’e yükseldi. En önemli misyonlarından birini ülke ekonomisine katkı sağlamak olarak gören İş Bankası, reel sektöre destek olmanın yanında istihdam yaratmak marifetiyle de bu amaca en iyi şekilde hizmet etmeye devam etti.
Kaliteyi, İhtiyatlılığı Ve Kârlılığı Ön Planda Tutma Politikasında Kararlılık
Krizin etkilerinin yılın son çeyreğinde de hissedilmeye devam edeceğinin ve daralan faiz marjları çerçevesinde önümüzdeki yılda sektörün kârlılık performansının düşeceğinin öngörüldüğü bir ortamda, İş Bankası ihtiyatlı tutumunu sürdürmeye, randımanlı ve kaliteli işleri tercih etme konusundaki politikasından ödün vermemeye devam edecektir.
Türkiye İş Bankası, 2009 yılı başından beri alınan en düşük maliyetli sendikasyon kredisini sağladı. Banka 22 Eylül 2008’de imzaladığı sendikasyon kredisinin yaklaşık 775 milyon dolarlık kısmının vadesini bir yıl uzattı.
İş Bankası, uluslararası piyasalarda kendisine duyulan güveni aldığı sendikasyon kredisiyle bir kez daha tescilledi. Banka 22 Eylül 2008’de dış ticaretin finansmanı amacıyla yaptığı genel sendikasyon kredisinin yaklaşık 775 milyon dolar tutarındaki kısmının vadesini bir yıl uzattı.
14 Eylül 2009 tarihinde imzalanan anlaşmayla vadesi uzatılan yaklaşık 775 milyon dolar tutarındaki kredi, 350 milyon Amerikan Doları ve 293.5 milyon Euro olmak üzere iki ayrı kredi diliminden oluşuyor. Uluslararası piyasaların ilgisini çeken işlem Standard Chartered Bank koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiş olup, 18 ülkeden 41 bankanın katılımıyla tamamlanmıştır.
2009 yılı başından beri Türk bankalarınca gerçekleştirilen en düşük maliyetli sendikasyon kredisi olan kredinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Libor+ %2,25. Türk bankalarınca 2009 yılında gerçekleştirilen işlemlerin toplam maliyetleri L+%2,50 ve üzerinde gerçekleşmişti.
Dış ticaretin finansmanı amacıyla kullanılacak sendikasyon kredisini sağlayan İş Bankası, uluslararası piyasalarda yaşanan zorluklara karşın bu anlaşmayla da güçlü sermaye yapısını ve kendisine duyulan güveni bir kez daha göstermiş oldu.
İş Bankası ilk altı ayda 118 milyar 986 milyon TL’lik konsolide aktif büyüklüğüne ulaşırken, 1 milyar 471 milyon TL konsolide kâr elde etti.
Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, ilk altı aylık sonuçlarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İş Bankası, ekonomide yaşanan daralmaya karşın, seçici davrandığı aktif tercihleriyle elde ettiği büyüme sonucunda en büyük özel banka olma unvanını daha da pekiştirdi” dedi.
İş Bankası, 2009 yılının ilk altı ayında, konsolide aktif büyüklüğünü yüzde 7, özkaynaklarını yüzde 12,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre net kârını ise yüzde 20,8 oranında artırdı.
İş Bankası krize rağmen konsolide mevduat büyüklüğünü yüzde 5,4 artırarak tasarruf sahiplerinin en çok tercih ettiği özel banka oldu.
1074’e ulaşan şube sayısı ile en çok şubesi bulunan özel banka olan İş Bankası, 22 bin 027 çalışanıyla özel bankalar arasında en çok istihdam sağlayan banka olma unvanını korudu.
Ersin Özince yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“İş Bankası kârlılığı gözeterek büyümeye odaklı stratejisini küresel krizin etkilerinin güçlü bir biçimde hissedildiği 2009 yılının ilk altı ayında da başarıyla sürdürerek konsolide aktif büyüklüğünü yılsonuna göre yüzde 7 oranında artışla 118 milyar 986 milyon TL’ye, özkaynaklarını ise yüzde 12,8’lik artışla 13 milyar 521 milyon TL’ye ulaştırdı. Banka’nın yılın ilk altı aylık dönemindeki konsolide net dönem kârı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,8 oranında büyüme ile 1 milyar 471 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Banka, ekonomide yaşanan daralmaya karşın, seçici davrandığı aktif tercihleriyle elde ettiği büyüme sonucunda en büyük özel banka olma unvanını daha da pekiştirdi.
İş Bankası, kriz koşullarında ihtiyatlılık prensibini ön planda tutarak yönettiği kredi portföyünü konsolide bazda 50 milyar 114 milyon TL düzeyinde tutarken, Bankanın güçlü mali bünyesi, yılın ilk yarısında yalnızca yüzde 12,5 oranında artan takipteki kredileri için yüzde 100 karşılık ayırma politikasını sürdürmesine imkan tanıdı.
İş Bankası mevduat pazar payı en büyük özel banka
Kriz ortamında da, mevduat sahiplerinin en çok tercih ettiği özel banka olma konumunu sürdüren İş Bankası’nın konsolide mevduat büyüklüğü yüzde 5,4 oranında artarak 66 milyar 358 milyon TL’ye yükseldi. Banka’nın Türk Parası tasarruf mevduatındaki artışın yüzde 5,6 oranında gerçekleşmesi ise düzenli olarak yaygınlaştırmaya devam ettiği mevduat tabanının daha da genişletilmesine katkı sağladı. Dönemde Mevduat dışındaki kaynaklardan da geniş ölçüde istifade eden Banka, Mayıs ayında 255 milyon USD ve 225 milyon EUR tutarında olmak üzere iki ayrı dilim halinde 1 yıl vadeli ve 1 yıl vade uzatma opsiyonlu sendikasyon kredisini de en uygun maliyetle temin etti. Borçlanma imkânlarının sınırlı olduğu dönemde gerçekleştirilen ve 14 ülkeden 28 bankanın katılımı ile sağlanan kredi, Banka’ya uluslararası piyasada duyulan güvenin bir göstergesi olurken, Avrupa Yatırım Bankası ile gerçekleştirilen 250 milyon Avro’luk kredi anlaşması da Bankanın uluslararası konumunu teyit eden diğer bir dönem içi gelişme idi.
Brüt kâr artışı yüzde 23,7
İş Bankası, yılın ilk altı ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,7 oranında artışla 2 milyar 794 milyon TL konsolide brüt kâr elde etti. Bankanın konsolide net faiz gelirleri ise yüzde 22,3’lük artışla 2 milyar 744 milyon TL düzeyine ulaştı. Krizin getirdiği her türlü olumsuzluğa rağmen yılın özellikle ikinci çeyreğinde kârlılıklarını muhafaza eden iştiraklerinin güçlü katkısı, Bankanın konsolide kârının 2. çeyrek özelinde 823 milyon TL, ilk yarı itibariyle ise 1 milyar 471 milyon TL seviyesine ulaşmasında etkili oldu. İş Bankası bu performansı ile özel bankalar arasındaki en yüksek konsolide kâr rakamını elde etti.
Krize rağmen şube sayısı ve istihdamda en büyük özel banka
Banka, kriz ortamında da kârlı gördüğü piyasalarda şube açarak şube örgütünü yaygınlaştırma çabalarını sürdürdü. Bankanın yılsonunda 1039 olan şube sayısı yılın ilk yarısında 1074’e yükseldi. Yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi ikinci çeyreğinde de yaptığı personel alımları sonucunda Banka, yılsonunda 20 bin 924 olan personel sayısını ilgili dönemde 22 bin 027’ye ulaştırırken, ekonomimize yalnızca kaynak aktarmakla kalmayıp, istihdam yaratarak da destek olmaya devam etti.
İş Bankası, önümüzdeki dönemde de kriz koşullarının gerektirdiği ihtiyatlılığı bir tarafa bırakmaksızın faaliyetlerini kârlı ve sağlıklı olarak büyüterek sürdürme gayreti içinde olacaktır. Güçlü mali bünyesini bankacılık kültürü ile birleştiren İş Bankası, bu stratejisi doğrultusunda ilerlemesinde ihtiyaç duyduğu desteği, çalışanlarının azmi, müşterilerinin teveccühü ve sermayedarlarının güveni ile sağlayacağına inanmaktadır.”
Dünyanın en prestijli ekonomi yayınlarından The Banker dergisinin, “Dünyanın En Büyük 1000 Bankası” değerlendirmesinde Türkiye İş Bankası; pek çok Avrupa ve Türk bankasını geride bırakarak 101’inci sırada yer aldı. Dergi, dünya bankalarını değerlendirdiği çalışmasında 2008 yılsonu finansal konsolide mali tabloları ile bankaların ana sermayelerini kriter olarak aldı.
8 milyar 521 milyon dolarlık güçlü ana sermayesiyle listenin ön sıralarında yer alan İş Bankası, sıralamaya giren diğer Türk bankaları içinde bu yıl da ilk sırada bulunuyor. Derginin yaptığı değerlendirme, İş Bankası’nın gerek yurtiçinde gerekse yurtdışında lider, güçlü ve öncü konumunu bir kez daha gösterdi.
Türkiye İş Bankası uluslararası mali piyasalardan, 570 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı. Dolar ve Avro cinsinden iki dilim halinde sağlanan krediye ilişkin anlaşma 28 Mayıs 2009, Perşembe günü Londra’da imzalandı.
İş Bankası, 14 ülkeden 28 bankanın katılımıyla yaklaşık 570 milyon ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı. 255 milyon ABD Doları ve 225,25 milyon Avro’luk iki dilim halinde sağlanan bir yıl vadeli ve bir yıl uzatım opsiyonuna sahip krediye ilişkin anlaşma 28 Mayıs 2009 tarihinde Londra’da imzalandı.
Dış ticaretin finansmanında kullanılacak olan sendikasyon kredisinin en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Libor+%2,5 ve Euribor+%2,5 olarak gerçekleşti.
Başarılı bir biçimde sonuçlanan bu sendikasyon işlemi ile İş Bankası uluslararası piyasalarda yaşanan zor koşullara karşın dış piyasalardaki itibarını bir kere daha ortaya koymuştur. İş Bankası, 2008 yılsonu itibariyle 64 milyar dolara ulaşan aktif büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük özel bankası konumunda bulunuyor. Dünyanın önde gelen değerlendirme kuruluşlarından S&P tarafından “BB-“, Moody’s tarafından “B1” ve Fitch tarafından da “BB” kredi notu derecesine sahip olan İş Bankası, Forbes Dergisi’nin dünyanın en büyük şirketlerinin sıralandığı “Global 2000” listesinde de 2008 yılında 331. basamakta yer almıştı. İş Bankası listedeki Türk şirketleri arasında birinci sırada.
İş Bankası bu yılın ilk çeyreğinde 2008’in aynı dönemine oranla yüzde 9,2’lik bir artışla 606 milyon TL net kâr elde ederken, aktif büyüklüğü 98.608 milyon TL’ye ulaştı.
Türkiye İş Bankası, 2009 yılının ilk üç aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla, 606 milyon TL net kâr elde etti. İş Bankası’nın aktif büyüklüğü ise 2009’un ilk üç ayında yüzde 1,1 oranında artarak 98.608 milyon TL’ye yükseldi.
Küresel ekonomik krizin bir sonucu olarak, 2008 yılının son çeyreğinden itibaren ülkemizde de ekonomik aktivitenin yavaşlamaya başlaması, kredi talebinde daralmaya yol açarken, İş Bankası temkinli ve seçici plasman politikası çerçevesinde reel sektöre finansman sağlamaya devam etti. İş Bankası’nın kredi portföyü bankacılık sektöründeki genel trende paralel biçimde yüzde 2,4 oranında gerileyerek, 46.445 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.
Kredi hacmindeki daralma ve olumsuz piyasa koşullarına bağlı olarak takipteki kredilerin toplam kredilere oranı yüzde 4,4’den yüzde 5,1 seviyesine çıkarken, 2009 yılının ilk çeyreğinde de takipteki krediler için yüzde 100 oranında karşılık ayrılması yönündeki politika sürdürüldü.
Geçen üç aylık dönemde mevduatını yüzde 1,0 oranında artıran İş Bankası, mevduat pazar payını ise yüzde 14,4’e yükseltti. İş Bankası için öteden beri yaygın ve istikrarlı bir fon kaynağı olan Türk Lirası cinsinden tasarruf mevduatı bu dönemde yüzde 3 oranında büyüdü. Öte yandan, piyasa faizlerindeki gerileme, fonlama kaynaklarının kısa vadeli yapısı sebebiyle maliyetlere yansıdı ve kârlılığa katkıda bulundu.
İş Bankası 2009 yılının ilk üç aylık döneminde 606 milyon TL net kâr elde ederken, kârlılığın gelişimine net faiz gelirlerinin önceki üç aylık döneme göre yüzde 15,0 oranında büyümesinin yanı sıra plasmanların yakından takip edilmesi ile faaliyet giderlerinde kontrol ve tasarrufa özen gösterilmesi önemli ölçüde katkı sağladı.
Söz konusu dönemde özkaynakları yüzde 3,8 oranında büyüyerek 9.811 milyon TL’ye ulaşan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik rasyosu ise 31 Mart 2009 itibarıyla yüzde 15,4 seviyesinde gerçekleşti. Mevcut oran, uluslararası ölçekteki birçok yabancı bankanın faaliyetlerine devam edebilmek için ek sermayeye ihtiyaç duyduğu bir ortamda, İş Bankası’nın aktiflerini geliştirmesi ve ülkemiz ekonomisinde üstlenmiş olduğu rolü güçlü bir şekilde yerine getirebilmesine imkân sağlıyor.
Türkiye İş Bankası, küresel ekonomideki zorlu koşullara rağmen uluslararası piyasalardan kredi temin etmeyi sürdürüyor. Avrupa Yatırım Bankası’nın (EIB), İş Bankası’na vereceği KOBİ’lerin finansmanına yönelik 250 milyon Euro’luk krediye ilişkin sözleşmenin imza töreni İstanbul’da yapıldı.
Avrupa Yatırım Bankası (“European Investment Bank” - EIB) ile Türkiye İş Bankası, İstanbul’da KOBİ’lerin finansmanına yönelik bir kredi anlaşması imzaladı. İş Bankası ile Avrupa Yatırım Bankası’nın ilk ortak çalışması olan bu anlaşma ile EIB tarafından belirlenen kriterlere uyan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve alt yapı, çevre koruma, verimli enerji kullanımı, sağlık, eğitim gibi alanlarda faaliyet gösteren kamu ya da özel sektör kuruluşlarının projelerinin finansmanında kullandırılmak üzere 250 milyon Euro’luk bir kaynak sağlanmış olacak. Anlaşma kapsamında sağlanacak kaynağın azami vadesi ise 12 yıl olarak belirlendi.
13 Nisan 2009 Pazartesi günü İş Bankası Genel Müdürlük binasının 41. katında gerçekleşen imza törenine İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince, Genel Müdür Yardımcısı Aykut Demiray ve EIB Türkiye temsilcisi Alain Terraillon katıldı.
İş Bankası Genel Müdürü Ersin Özince törende yaptığı konuşmada, Avrupa Yatırım Bankası ile İş Bankası arasında uzun yıllar sürecek bir ilişkiyi başlattıkları için mutlu olduğunu vurgulayarak, KOBİ’ler ve KOBİ’lerin finansmanının, kuruluşundan bugüne dek İş Bankası’nın öncelik verdiği alanlarından biri olduğuna dikkat çekti. Avrupa Yatırım Bankası ile imzalanan anlaşmanın, KOBİ’lerin finansmanında önemli bir aşama olduğunu belirten Özince, “Reel kesime kaynak sağlama amaçlı olan bu kredi ve benzeri kredilerle, önümüzdeki günlerde ekonomik büyümeye ve istihdamın artırılmasına destek verilmesi hedeflenmektedir. Avrupa Yatırım Bankası ve benzeri uluslararası finansal kurumlardan uzun vadeli ve görece düşük maliyetlerle sağlanacak kaynaklar, önümüzdeki dönemde bankacılık sektörünün reel sektöre daha fazla destek vermesine önemli katkılar sağlayacaktır.” diyerek Avrupa Yatırım Bankası’nca İş Bankası’na sağlanan desteğin artarak devam edeceğine inancını ekledi.
EIB Türkiye temsilcisi Alain Terraillon ise konuşmasında EIB Başkan Yardımcısı Kollatz Ahnen’in mesajını iletirken, Türk ekonomisinin sağlığı için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesinin önemine vurgu yaptı. Terraillon, bugünkü kriz ortamında, Avrupa Yatırım Bankası’nın KOBİ’leri desteklemesinin, Türkiye’yi desteklemekte başlıca önceliklerinden biri olduğunu ifade etti. Terraillon, “Bu kredinin, aynı zamanda Türkiye’nin en prestijli bankalarından biri olan İş Bankası ile EIB arasında başlattığı işbirliğinden ötürü çok mutluyum. İş Bankası’nın ülke çapındaki yaygın şube ağı sayesinde, EIB kaynakları daha da fazla KOBİ’ye ulaşacak” dedi.
Türk bankacılık sektörünün lideri Türkiye İş Bankası, Forbes Dergisi’nin her yıl hazırladığı, “Global 2000” listesinde 331. olarak, Türk şirketler arasında bu yıl da ilk sırada yer aldı.
Dünyanın en saygın ekonomi ve finans dergilerinden Forbes’un her yıl hazırladığı, “Global 2000” listesi açıklandı. Nisan 2009 tarihinde açıklanan 2008 yılı listesinde İş Bankası, geçen yıla göre kırk basamak birden yükselerek 331. oldu.
İş Bankası sıralamada, listeye girmeyi başaran diğer Türk şirketlerinin yanı sıra dünya ölçeğinde pek çok kuruluşu da geride bıraktı. İş Bankası, derginin 2007 yılı listesinde 371. sırada yer almıştı.
Banka, dünyanın en prestijli finans yayınlarından The Banker dergisinin Brand Finance Plc. işbirliği ile gerçekleştirdiği ve geçtiğimiz Şubat ayında yayımladığı “Dünyanın Marka Değeri En Yüksek 500 Bankası” sıralamasında da 84. sırada yer alarak ilk 100’e giren tek Türk bankası olmuştu.
Türkiye İş Bankası’nın, 2008 yılı faaliyetlerine ilişkin 31.03.2009 tarihli Olağan Genel Kurul öncesi yapılan Basın toplantısı metni ve sunumuna ulaşmak için aşağıda yer alan bağlantıları kullanabilirsiniz.
Türkiye İş Bankası’nın, 2008 yılında vergi karşılığı öncesi kârı 1,8 Milyar TL, vergi sonrası net dönem kârı ise 1,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın 2008 sonundaki aktif toplamı da yüzde 22’lik artışla 97,6 Milyar TL’ye ulaştı.
Türkiye İş Bankası 2008 yılında vergi karşılığı öncesi 1,8 Milyar TL kâr elde etti. Bankanın vergi sonrası net dönem kârı 1,5 Milyar TL olarak gerçekleşti. 2008 yılı sonunda İş Bankası’nın aktif toplamı yüzde 22’lik artışla 97,6 milyar TL’ye ulaştı. Bankanın aktif büyümesinin başlıca kaynağını kredilerdeki yüzde 40’lık artış oluşturdu. Bu dönemde, Türk Lirası krediler yüzde 31, yabancı para krediler ise ABD doları bazında yüzde 26 arttı.
İş Bankası 2008 yılında, hem Türk Lirası hem de yabancı para kredilerde, bankacılık sektörünün üzerinde büyüyerek pazar payını yükseltti. Küresel krizin etkisi ile uluslararası finansal piyasalarda olumsuz gelişmelerin hüküm sürdüğü ve likidite imkânlarının daraldığı bir ortamda İş Bankası, müşterilerinin güveni ve güçlü özkaynaklarının sağladığı imkânlarla ticari ve bireysel alanda plasmanlarını sürdürdü.
Özellikle 2008 yılı sonuna doğru piyasa koşullarındaki olumsuz gelişmelerin artarak devam etmesi, kredi kullanan reel sektörü daha çok etkilemeye başladı ve daralan likidite koşulları ekonomik aktörlerin taahhütlerini yerine getirmede gecikmelere yol açtı. Bu çerçevede, olumsuz piyasa koşulları, sistem genelinde takipteki krediler hesabında izlenen kredi tutarında daha hızlı bir artışa neden oldu. İş Bankası, sistem genelinde etkili olan sorunlu kredilerdeki artışa karşın, bir taraftan reel sektöre kaynak kullandırmaya devam ederken, diğer taraftan takipteki kredileri için yüzde 100 karşılık ayırma politikasını 2008 yılında da sürdürdü.
Mevduat 2008 sonunda 63,5 Milyar TL’ye yükseldi
Banka, 2008 yılında mevduat ağırlıklı kaynak yapısını daha da güçlendirdi. Özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde İş Bankası’nın aktif yapısı ve güçlü özkaynakları, mevduatını belirgin bir şekilde artırmasına imkân sağladı. İş Bankası toplam mevduatı 2008 yılı sonunda 63,5 Milyar TL’ye yükseldi.
İş Bankası 2008 yılında 99 yeni şube daha açarak Türkiye genelindeki şube sayısını da 1028’e yükseltti ve çalışan sayısını 1.509 kişi artırarak istihdama katkıda bulundu. Özel bankalar arasındaki en geniş şube ağına sahip olan İş Bankası, her zaman olduğu gibi faaliyetlerinde, ülkemiz ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunarak büyüme ilkesi ile müşterilerine hizmet etme hedefini 2009 yılında da sürdürecek.
Küresel krizin olumsuz etkilerinin devam edeceği anlaşılan 2009 yılında İş Bankası, müşterilerinin teveccühü, sermayedar ve çalışanlarının desteğiyle, ekonominin önemli kurumlarından biri olmanın getirdiği sorumluluğu, kurumsal kimliğine uygun bir şekilde yerine getirmeye devam edecek.
İş Bankası, dünyanın en prestijli finans yayınlarından The Banker Dergisi’nin Brand Finance Plc. işbirliği ile gerçekleştirdiği “Dünyanın Marka Değeri En Yüksek 500 Bankası” sıralamasında, dünyada ilk 100 banka içine giren tek Türk bankası olarak 84. sırada yer aldı.
Marka gücü ve marka değerinin dikkate alınarak yapıldığı bu sıralamada, 557 milyon Amerikan Doları olan marka değerini 1.2 milyar Amerikan Doları’na çıkaran İş Bankası; geçen yılki sıralamaya göre 106 basamak yükselerek ilk 100 içine girebilen tek Türk Bankası oldu.
İş Bankası, Türk ve dünya bankaları arasında elde ettiği bu konum ile gücünü ve büyüklüğünü uluslararası platformda da kanıtlamış bir finans kuruluşu olduğunu bir kez daha gösterdi.
Bilgi Toplumu Hizmetleri