English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
YATIRIM HİZMETLERİ    |   Pay Senedi
Merkezi Kayıt Kuruluşu

Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, sermaye piyasası araçlarının fiziken ihraç ve saklamasının yapıldığı ve bunlara ilişin hakların senede bağlı olduğu sistem terk edilerek, söz konusu kıymetlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulacağı “Kaydi Saklama Sistemi”ne geçilmiştir.  Yasal çerçeve ile MKK; pay senedi, yatırım fonu katılma belgesi, kamu ve özel kesim borçlanma senedi gibi herhangi bir ayırım yapmaksızın tüm sermaye piyasası araçları için “Kaydi Saklama Sistemi”ni kurup işletmekle görevlendirilmiştir. Hangi sermaye piyasası aracının, ne zaman kaydileşip fiziki ihracına son verileceği hususunda Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yetkili kılınmıştır.
 
Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPK) alınan karar doğrultusunda pay senetlerine ilişkin haklar 28.11.2005 tarihi itibariyle kaydileştirilmiştir. Bankamızın kurucusu olduğu Yatırım Fonu Katılma Belgeleri, likit fonlar hariç olmak üzere, 31.12.2005 tarihi itibariyle kaydileştirilmiş olup, Bankamız likit fonlarının ise 18.03.2006 tarihinde kaydileştirilme işlemleri tamamlanmıştır. Halen, pay senedi, yatırım fonu katılma belgesi, kamu ve özel kesim borçlanma aracı, varant, borsa yatırım fonu kaydi sistemde izlenmektedir.
 
MKK Sistemi’nde hak sahiplerine ait menkul kıymetler, hak sahipleri adına açılan hesaplarda ve hak sahibi adına üretilen  “Sicil Numaraları” ile izlenmektedir. Bu nedenle, kaydi sistemde izlenen sermaye piyasası aracı işlemi yapılabilmesi için müşterilerimize ait yatırım hesapları  müşterilerimiz adına MKK nezdinde hesap açılmakta, TC Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası, adres ve telefon bilgileri MKK Sistemi’ne iletilmek kaydıyla müşterilerimiz adına MKK nezdinde “Sicil Numarası” aldırılmaktadır. “Kaydi Saklama Sistemi’nde, yatırımcıların çeşitli banka veya aracı kurumlardaki hesap bakiyelerini MKK nezdinde sicil numarası ve şifrelerini kullanarak izleyebilmeleri mümkün olmaktadır.
 
Yatırımcılar, MKK Sicil Numaraları ve şifrelerini kullanmak suretiyle 444 0 655 numaralı “MKK Yatırımcı Çağrı Merkezi” sistemine ulaşarak,  kaydileşme işlemi tamamlanan menkul kıymetlerinin bakiyelerini izleyebilmekte, kıymetlerinin kendilerinden habersiz kullanılmaması için kıymetleri üzerine bloke koyabilmektedirler.
 
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde yatırımcı adına hesap açılmış olması, yatırımcıya, doğrudan MKK’na başvurup hesabındaki kıymetler için alım-satım talimatı verme, başka bir hesaba aktarma gibi imkanlar sağlamamaktadır. Söz konusu hesaplar üzerinde işlem yapma hakkı, hesapların bulunduğu aracı kuruluşların yetki ve sorumluluğundadır. MKK, aracı kuruluşların, MKK nezdinde yatırımcı adına açılan hesaplar üzerinde, yatırımcının bilgisi dışında gerçekleştirebilecekleri işlemlerden sorumlu değildir.

.

Bilgi Toplumu Hizmetleri