English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
YATIRIM HİZMETLERİ    |   Pay Senedi
BİST İşlem Saatleri ve Seans Açıklamaları

1. Seans 09:15-12:30
Açılış Seansı 09:15-09:35
    Emir Toplama09:15-09:30
    Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri09:30-09:35
         Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi09:30-09:34 
         Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama09:34-09:35
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi 09:35-12:30
Tek Fiyat Seansı 09:35-12:30
    Emir Toplama09:35-12:25
    Tek Fiyatın Belirlenmesi12:25-12:30
PP (Ulusal Pazar, Kurumsal Ürünler Pazarı, İkinci Ulusal Pazar, Gözaltı Pazarı, Serbest İşlem Platformu ) ve GİP
2. Seans 14:00-17:40
Açılış Seansı 14:00-14:15
    Emir Toplama14:00-14:10 
    Açılış Fiyatlarının Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri14:10-14:15
    Piyasa Yapıcı-İlk Kotasyon Girişi14:10-14:14
    Sistem-Otomatik İlk Kotasyon Atama14:14-14:15
Sürekli Müzayede (SM) ve Piyasa Yapıcılı SM Yöntemi 14:15-17:30 
Tek Fiyat Seansı 14:15-17:33
    Emir Toplama14:15-17:30
    Tek Fiyatın Belirlenmesi17:30-17:33
Kapanış Seansı 17:30-17:40
    Emir Aktarımı17:30-17:33
    Emir Toplama17:33-17:36
    Kapanış Fiyatlarının Belirlenmesi17:36-17:38
Kapanış Fiyatından/Tek Fiyattan İşlemler 17:38-17:40
Toptan Satışlar Pazarı 
Resmi Müzayede İşlemleri (**)
10:30-12:00
Birincil Piyasa İşlemleri
Rüçhan Hakkı Kuponu Pazarı Payın bulunduğu pazarın içinde, aynı seans süresince gerçekleştirilecektir.

RHKP'deki menkul kıymetler açılış-kapanış seansına seansına dahil edilmez.
*: Gözaltı Pazarı seansı; resmi tatil nedeniyle sadece ilk seansın yapılmasının söz konusu olduğu günlerde birinci seans süresi dâhilinde (09:15 – 12:40 saatleri arasında) yapılacaktır.
Not: Yarım iş günü olması nedeniyle tek seans yapılacak günlerde seans, kapanış seansı ile bitirilecek olup, kapanış seansı süreci aşağıdaki şekilde uygulanacaktır.
• Emir aktarım aşaması – (3 dakika, 12.30 – 12.33)
• Emir toplama aşaması – (3 dakika, 12.33 – 12.36)
• Fiyat belirleme ve kapanış seansı işlemleri aşaması – (2 dakika, 12.36 – 12.38)
• Kapanış fiyatından / tek fiyattan işlemler aşaması – (2 dakika, 12.38 – 12.40)


Açılış Seansı Nedir?
BİST Pay Senetleri Piyasasında, pay senedi alış ve satış emirlerinin, bir zaman dilimi boyunca BİST Alım Satım Sistemi'ne iletildiği ve bu sürenin sonunda iletilen bu emirlerin en fazla işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat
seviyesinden (açılış fiyatı) işleme dönüştüğü tek fiyat yöntemi ile çalışan özel bir seans şeklidir. Birinci  ve ikinci seansın başında olmak üzere günde iki kez yapılmaktadır.
Açılış Fiyatı
Açılış Seansı emir toplama aşamasının sonunda en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan fiyattır.
Açılış Fiyatlı Emir (AFE):
Açılış seansına iletilmek üzere girilebilen fiyat bilgisi olmadan sadece miktar bilgisi içeren alış ya da satış emirleridir.
"Açılış Seansı" Özellikleri
  • Açılış seansı  iki aşamalı olarak yapılmaktadır.
  • İlk aşamada sadece emirler toplanır. (Emir toplama aşaması)
  • İkinci aşamada  en çok arz ve talebin olduğu fiyattan tek bir açılış fiyatı hesaplanarak emirler gerçekleştirilir. (Açılış fiyatlarının belirlenmesi ve işlemlerin gerçekleşme aşaması)
Emir Toplama Aşaması
Bu süre içinde talimatlar iptal edilebilir, değiştirilebilir, yani fiyat iyileştirme ve kötüleştirme yapılabilir. (Emir Kötüleştirme: Verilen bir satış emrinin satış fiyatının yükseltilmesi ya da verilen bir alış emrinin alış fiyatının daha düşük bir fiyata çekilmesidir.) BİST tarafından fiyat kademeleri yayımlanmaz. Bu aşamada emirler gerçekleşmez.
Fiyatların Belirlenmesi ve Açılış İşlemleri Aşaması
BİST açılış seansına iletilen emirler için emir iyileştirme, kötüleştirme, bölme ve iptal kabul edilmez. BİST tarafından en çok işlem miktarının gerçekleşmesini sağlayan fiyat Açılış Fiyatı olarak belirlenir. Bu zaman aralığında verilen emir sürekli müzayede seansına iletilmek üzere kabul edilir ve söz konusu emirler için iptal talimatı verilebilir. Açılış Fiyatına uygun olan emirler yeterli miktarda alıcı ve satıcı olma durumuna göre eşleşir, işlemler gerçekleşir ve gerçekleşme teyitleri yatırım hesaplarına yansır. Gerçekleşmeyen limit fiyatlı emirler fiyat ve zaman önceliği korunarak sürekli müzayede seansına aktarılır, açılış fiyatlı emirler ise iptal edilir.
Tek Fiyat Yöntemi Nedir?
Tek fiyat yöntemi, belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın BİST Pay Senetleri Piyasası Alım-Satım Sistemi’ne (Sistem) kabul edilip bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin hesaplandığı, tüm işlemlerin bu tek fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği işlem yöntemidir.

Tek fiyat yöntemi her iki seansta uygulanır. Her seans 2 kez olmak üzere, günde 4 kez fiyat belirlenir ve bu belirleme sırasında işlemler gerçekleşir. C Grubunda yer alacak senetler tek fiyat yönteminde işlem görecektir. (C grubunda yer alan ve piyasa yapıcısı bulunan yatırım ortaklıkları ise piyasa yapıcılı sürekli müzayede sisteminde işlem görecektir.)

Sürekli Müzayede Nedir?

BİST Pay Senedi Piyasası'nda alım satım işlemleri, üyeler tarafından Borsa eksperleri gözetiminde bilgisayarlı alım satım sistemine iletilen emirlerin rekabet koşulları altında  Çok Fiyat - Sürekli Müzayede Yöntemi ile karşılaştırılması suretiyle yapılmaktadır.
Kapanış Seansı Nedir?

Normal seans sürecinden kalan kotasyon harici tüm pay senedi alım satım emirlerin aktarılması ile belirlenmiş zaman dilimi boyunca yeni emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın  BİST’e kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (Kapanış Seansı Fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği tek fiyat yöntemiyle çalışan özel bir seans uygulamasıdır.

Kapanış seansı Pay Senetleri Piyasası pazarlarında sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görmekte olan, varant ve borsa yatırım fonları haricindeki menkul kıymetlerde, sadece ikinci seansın son bölümünde, E ve Y özellik kodlu tüm pazarlarda uygulanmaktadır.

Kapanış Fiyatlı Emir (KAFE):

Kapanış seans saatleri  içerisinde belirlenecek kapanış fiyatından işlem görmek üzere BİST’e fiyat bilgisi olmadan, sadece miktar bilgisi girilerek gönderilen, kapanış fiyatından emirle karşılaşması durumunda işlem gerçekleştirecek alış ya da satış emirleridir.

Kapanış Seansı Aşamaları:

a. Emir aktarım aşaması – (3 dakika, 17:30 – 17:33)
b. Emir toplama aşaması – (3 dakika, 17:33 – 17:36)
c. Fiyat belirleme aşaması – (2 dakika, 17:36 – 17:38)
d. Kapanış fiyatından işlemler aşaması – (2 dakika, 17:38 – 17:40)

Emir Aktarım Aşaması (17:30 – 17:33) :

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemleri ile işlem gören kıymetlerde BİST’te işlem görmeden bekleyen pasif emirlerin kapanış seansında yer almalarının sağlanması amacıyla emir aktarımının yapıldığı ve kapanış seansında geçerli olacak fiyat marjlarının hesaplandığı süreçtir. Emir aktarım süreci boyunca hiçbir işlem sırasında, emir girişi yapılması mümkün olmamakta, bekleyen emirler değiştirilememekte, bölünememekte, iptal edilememektedir. BİST’te emir toplam aşaması saat 17:21’de başlamakla beraber BİST’in kapanış seansı emir toplama aşamasında  geçerli olacak fiyatlar marjlarını ilan  etmesinin ardından yeni geçerli  marjlar dahilinde  Bankamız  sisteminde emir başlanmaktadır.

Emir Toplama Aşaması (17:33 – 17:36):

Sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören kıymetlerde bekleyen pasif emirlere ek olarak, kapanış seansında fiyat belirlemeye yönelik olarak yeni alış ve satış emirlerinin BİST'e iletileceği aşamadır. Aşama süresince emirler eşleştirilmemektedir. Kapanış seansı için emir toplama aşamasındaki süre boyunca emir toplanacak, iletilmiş emirler mevcut kurallar dahilinde değiştirilebilecek, bölünebilecek ya da iptal edilebilecektir. Bu süreçte sadece limit fiyatlı emir ve kapanış fiyatlı emirler (KAFE) girişine izin verilir.

Kapanış seansında bir menkul kıymete girilecek emirlerin fiyatları menkul kıymette gerçekleşen son işlemin fiyatının +/- %3’ünden daha fazla farklı olamaz; %3 marj uygulanarak bulunan üst fiyat en yakın üst fiyat adımına, alt fiyat ise en yakın aşağı fiyat adımına yuvarlanarak belirlenir.  Ancak bir menkul kıymet için o seans hesaplanan baz fiyata göre belirlenmiş +/- %10’luk fiyat değişim sınırlarının dışında bir fiyattan kapanış seansında emir girilmesine izin verilmez.

KAFE’lerin miktarları arttırılıp, azaltılabilmekte (arttırıldığında  önceliği değişir), istendiği an iptal edilebilmektedir. Ancak bu emirler bölünememekte ve fiyatlı bir emre dönüştürülememektedir.

Kapanış Fiyatı Belirleme Aşaması (17:36 – 17:38):

Bu aşamada, sürekli müzayede ve piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem gören işlem sıralarında kapanış fiyatı, açılış fiyatı  belirlenmesinde kullanılan sistematik ile belirlenmektedir. Kapanış seansına dahil edilen işlem sıralarında, sürekli müzayededen aktarılacak emirler ile kapanış seansının emir toplama sürecinde BİST'e iletilecek fiyatlı emirler ve KAFE emirlerinin eşleştirilmesi kapanış fiyatından gerçekleştirilir. Belirlenen kapanış fiyatından gerçekleşmeyen kapanış fiyatlı emirler otomatik olarak iptal edilmektedir.
Bu aşama süresince yeni emir girişi yapılamayacağı gibi bekleyen emirler değiştirilememekte bölünememekte, iptal edilememektedir.

Kapanış Fiyatından İşlemler Aşaması (17:38 – 17:40):

Bu süreçte, sadece kapanış seansında işlem görmüş olan kıymetlere, yeni alış ve satış emirleri girilebilmektedir. Bu emirler kapanış fiyatından pasif emirler ile karşılaşmaları  halinde öncelik sırasına göre işleme dönüşmektedir. Kapanış fiyatından işlemler aşaması öncesinde girilerek bu aşamaya aktarılmış emirlerden, Kapanış seansı fiyatına eşit olanların fiyatları değiştirilememekte ve bölünememektedir ,ancak miktarları azaltılıp arttırılabilmekte ve iptal edilmeleri mümkün olmaktadır.

Kapanış seansı fiyatından farklı fiyatta bekleyen emirler ise bölünemeyecek ve miktarları azaltılıp arttırılamayacak ancak fiyatları kapanış seansı fiyatına değiştirilmesine veya iptal edilmelerine izin verilmektedir.

Bilgi Toplumu Hizmetleri