English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
YARDIM    |   Yatırım
Yatırım Hesapları

Neden Hesap Bakım Ücreti ve Hisse Senedi Saklama Komisyonu tahsil ediliyor?
Bankamız nezdinde açılmış bulunan yatırım hesaplarında kayıtlı hisse senetleri için, kıymetlerin kayden izlendiği  yetkili  kuruluşa çeşitli ücretler ödenmekte ve kaydi saklamanın gereklerinin yerine getirilmesi sırasında bazı maliyetler üstlenilmektedir. Hisse senetlerinin kayden izlenmesi işlemlerinin Bankamıza yüklediği bu maliyetler göz önüne alınarak Bankamızca 1999 yılından itibaren, belirli aralıklarla artırılmak kaydıyla maktu veya nispi oranda saklama komisyonu alınmasına karar verilmiştir. Alınmakta olan saklama ücretleri ve ücretlerin tahsil edilme zamanları ile ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Hisse senetlerimi bir başka kuruma nasıl virman edebilirim?
Yatırım Hesabınızda bulunan hisse senetlerinizin başka bir aracı kuruma virmanı için yatırım hesabınızın bulunduğu şubemize, saat 13:30’a kadar, kıymetlerin adı, adedi, gideceği kurumun unvanı, gideceği kurumdaki hesabın bulunduğu şubenin adı, gideceği hesabın numarası ve hesap sahibinin adı soyadı/unvanı bilgilerini içeren yazılı bir talimat vermeniz gerekmektedir.
Hisse senetlerimi internet aracılığıyla bir başka kuruma virman edebilir miyim?
Hisse senelerinin virman işlemleri yazılı talimat ve ıslak imza kuralı geçerli olduğundan internet aracılığıyla yapılamamaktadır.
Sermaye artırımı ve temettü ödeme işlemleri için ne yapmam gerekiyor?
Yatırım hesabında kayıtlı hisse senetleri ile ilgili sermaye artırımı ve temettü ödeme işlemleriyle ilgili Bankamız uygulaması hakkında web sayfamızdaki "BİREYSEL | BANKACILIK | YATIRIM | HİSSE SENEDİ” sayfasından bilgi alabilirsiniz.
Neden Yatırım Hesabımda Bulunan Geçici Kaydi Payı satamıyorum?
Bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı işlemleri sonucu verilen Geçici Kaydi Payların borsada alım satım işlemi yapılmamakta olup, piyasa fiyatı yoktur. İlgili şirket, Geçici Kaydi Pay karşılığı hisse senedi değişim işlemlerinin başlatıp,dönüşüm işlemi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) aracılığı ile başlatılıncaya  kadar hisse senetlerinizin karşılığı yatırım hesabınızda geçici kaydi pay olarak görülecektir.
Şirketlerin, sermaye artırımı karşılığında vermiş oldukları Geçici Kaydi Payları sermaye artırımının tescil tarihinden itibaren azami 90 gün içinde senede dönüştürmeleri gerekmektedir.
Yatırım hesapları arası virman yapılmasında hangi oranlarda masraf alınmaktadır?
Yatırım hesapları arası ve/veya Kurum dışı virman işlemlerinde alınacak virman ücret ve komisyon bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.(MKK) sicil şifremi nasıl öğrenebilirim?
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından verilen sicillere ait şifreler, MKK’dan temin edilmekte olduğundan bu yöndeki talebinizi, hesabınızın bulunduğu şubemize yazılı bir dilekçe ile başvurarak iletmeniz  gerekmektedir. Söz konusu talebiniz Menkul Kıymetler Müdürlüğü tarafından MKK sistemine iletilmekte olup, sicil ve şifre zarfınız MKK tarafından posta adresinize gönderilmektedir. MKK sicil gönderim işlemi için talep,   sırasında geçerli olan posta masrafı tahsil edilmektedir.
MKK Sicil Numaramın olmaması hangi işlemleri yapmamı engeller?
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) gereğince, sermaye piyasası araçlarının fiziken ihraç ve saklamasının yapıldığı ve bunlara ilişin hakların senede bağlı olduğu sistem terk edilerek, söz konusu kıymetlerin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde, ihraçcılar, aracı kuruluşlar ve hak sahipleri itibariyle tutulacağı “Kaydi Saklama Sistemi (KSS)”ne geçilmiştir. Bu çerçevede, Sermaye Piyasası Kurulunca (SPKr) alınan karar doğrultusunda hisse senetlerine ilişkin haklar 28.11.2005 tarihi itibariyle kaydileştirilmiştir. Bankamızın kurucusu olduğu yatırım fonu katılma belgelerinin kaydileştirilme işlemleri de 18.03.2006 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Hisse senetlerinin kaydileşme tarihi olan 28.11.2005 tarihinden itibaren ve yatırım fonu katılma belgesi ile ilgili SPK düzenlemeleri gereğince de 01.01.2007 tarihinden itibaren "MKK Sicil Numarası" tanımlanma işlemi tamamlanmayan yatırım hesapları aracılığıyla "hisse senedi" ve "yatırım fonu katılma belgesi" alım-satım işlemi yapılmasına izin verilmemektedir.
MKK Sicil Numarası almak için ne yapmam gerekmektedir?
Yatırım hesabınızın tanımlı olduğu Müşteri Numaranız altında isim, soyisim, (bu bilgilerin MERNİS’de kayıtlı TC Kimlik Numarası bilgileri ile birebir aynı olması gerekmektedir), TCKN ve adres bilgilerinizin tam ve doğru olarak kayıtlı olduğunu, Şubelerimiz, Telefon Şubemiz  veya İnternet Şubemiz aracılığı ile kontrol ettirmeniz gerekmektedir. Bahsi geçen bilgilerin tam ve doğru olarak Bankamız sisteminde kayıtlı olması durumunda, bilgileriniz MKK sistemine aktarılmakta ve sicil alma işlemleriniz sonuçlandırılmaktadır.
Bilgi Toplumu Hizmetleri