English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
YARDIM    |   Yatırım
Eurobond

Kaç tip dövizli menkul kıymet vardır?

Yabancı para tahvil ve bonolar 3 başlık altında toplanabilir:

  • Eurobondlar (USD veya EURO cinsinden) 
  • Döviz Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri (USD veya EURO cinsinden) 
  • Dövize Endeksli Devlet İç Borçlanma Senetleri (TL cinsinden)
Eurobond nedir?
Eurobond’lar, hiçbir ülkenin mevzuatına tabi olmadan, birkaç ülkede birden, aynı anda -ihracı gerçekleştiren ülkenin kendi para birimi dışında olmak üzere- belirli bir ülke parası üzerinden ihraç edilen tahvillerdir. Genellikle sabit faiz ödemeli olup vadeleri 5 ile 30 yıl arasında değişebilmektedir. Eurobond’ların para birimi genellikle Amerikan Doları ve Euro olmakla birlikte, Japon Yeni, İsviçre Frangı ve diğer döviz cinsleri üzerinden çıkarılabilir. Kupon ödeme dönemlerinde kupon faizi, vade sonunda ise son kupon ve anapara ödemesi yapılmaktadır. Bu tahvillerde kupon faizi ve anapara ödemeleri ihraç edildikleri döviz cinsinden gerçekleştirilir.

Bu tahvillerin fiyatları, Türkiye ekonomisi ve gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki gelişmeler çerçevesinde işlem gördükleri uluslararası piyasada arz ve talebe bağlı oluşmaktadır. Bankamız sistemindeki bu kıymetlerin fiyatlama işlemi de ikincil piyasa dikkate alınarak yapılmaktadır.

Eurobondlarda iki tür fiyat söz konusudur. Temiz fiyat, son kupon ödeme tarihinden valör tarihine kadar olan süre içinde birikmiş olan kupon faizini içermeyen fiyattır. Kirli fiyat ise, birikmiş kupon faizinin üzerinde olduğu fiyattır. Eurobond alım-satım işlemlerinde Bankamız sistemi de dahil olmak üzere kıymet bedeli, Kirli Fiyat üzerinden hesaplanmaktadır.

Bankamız sisteminde alım-satım işlemleri, 1000 $/EURO ve katları şeklinde yapılmakta olup, iş günlerinde sistemden satış ve geri alış işlemleri saat 11:00- 17:30 arasında yapılmaktadır.

Nasıl Eurobond alabilirim?

TC Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından yurtdışında döviz ödemeli olarak ihraç edilen Eurobond'lardan bazıları, Şubelerimiz, Bankamatiklerimiz, Netmatiklerimiz, Telefon Şubemiz ve İnternet Şubemiz aracılığıyla, söz konusu kıymetin para birimine göre 1000 USD ya da 1000 Euro ve katları şeklinde alınıp satılabilmektedir.

Eurobond alım satımı yapabilmeniz için, alım satıma konu olan kıymetin döviz cinsine uygun vadesiz döviz tevdiat hesabı ve yatırım hesabı olması yeterlidir. Eğer Döviz Tevdiat Hesabınız yoksa Eurobond alırken, kıymetin döviz cinsine uygun bir Döviz tevdiat hesabı hemen açılacaktır.

Eurobond getirileri nasıl hesaplanır?

Yılda bir kupon ödemeli, sabit faizli ve kupon faiz oranı % 11 olan, 1,000 nominali 1,046 Eurodan satılan Eurobond’dan 100,000 Euro almak isteyen bir yatırımcının kupon dönemlerinde ve vade sonundaki nakit akışı nasıl olur?

1,000 nominal için 1,046 euro ödeyen bir yatırımcı

100,000 euro ödeyerek

( 100,000 * 1,000 ) / (1,046) = 95,602 nominal Eurobond alabilmektedir.

Ancak ; Bankamız sisteminde alım/satım işlemleri 1,000 nominal ve katları üzerinden yapıldığından 100,000 euro ödeyen bir yatırımcı 95,000 nominal kıymet alarak 99,370 euro ödeyecektir.

(95,000*1,046)/ (1,000) = 99,370 Euro

Yatırımcı, her kupon ödeme döneminde 1,000 nominal Euro için 110 euro olmak üzere 95.000 nominal için 10.450 Euro kupon faizi, vade sonunda ise 95,000 Euro anapara+ 10,450 Euro kupon faizi alacaktır.

Eurobond alırken herhangi bir masraf veya komisyon öder miyim?

Bankamız sisteminde ilan edilen fiyatlar 1.000 Nominallik kıymet için ilan edilen kirli fiyatlardır. Bunun dışında herhangi bir masraf veya komisyon alınmamaktadır.

Eurobondların fiziki teslimatı olabilir mi?

Eurobondların takas ve saklama işlemleri Lüksemburg’daki Clearstream ve Belçika’daki Euroclear unvanlı Saklama Kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle Eurobondların fiziki teslimatı olmamaktadır.

Eurobondların satış saatleri neden saat 11:00’de başlıyor?

Eurobondların sistemimizdeki alış ve satış fiyatları yurtdışı piyasalardaki fiyatlar paralelinde belirlendiği için oluşan saat farkı nedeniyle Bankamız sistemi sabah saat 11:00 de açılmaktadır.

Döviz Ödemeli Devlet Tahvillerinden nasıl alabilirim?
Döviz Ödemeli Devlet Tahvillerinin alım satımının yapılabilmesi için, alım satıma konu olan kıymetin döviz cinsine uygun vadesiz döviz tevdiat hesabınızın olması ve bu hesabın yatırım hesabınıza tanımlanmış olması gerekmektedir.
Döviz cinsinden Kuponlu Devlet Tahvilleri hakkında bilgi almak istiyorum.

Hazine Müsteşarlığı'nın iç borçlanma programı çerçevesinde iç piyasada yabancı para cinsinden ihraç etmiş olduğu tahvillere Döviz Cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri denilmektedir. Bu kıymetlerin anapara ve kupon faiz ödemeleri, ihraç oldukları para cinsinden yapılmaktadır. Sabit veya değişken olabilen kupon faizleri 3, 6 veya 12 aylık dönemlerde ödenmektedir. Likit olmayan bu kıymetlerin ikincil piyasası derin değildir,bazılarının ise ikincil piyasası hiç yoktur. Yurtiçi piyasada 100.000 birim üzerinden fiyatlandırılır, takas süresi T+3 iş günüdür.

İskontolu döviz cinsinden DİBS’ler ise 1 yıl vadeli olup, vade sonu değeri $1,000’dir. Vade sonuna kadar elde tutulmaları halinde elde edilecek gelir, alış fiyatı ile vade sonu değeri arasındaki farktan oluşmaktadır.

Eurobondlardan elde edilen gelirler vergiye tabi midir?

http://www.isbank.com.tr/content/TR/Yatirim_Hizmetleri/Vergi_Kilavuzu-124-364.aspx

Bilgi Toplumu Hizmetleri