English Anasayfa Anasayfa Bireysel Ticari
Arama Arama
 
Anında Şifre Anında Müşteri
İşCep Cep Anahtar
 
   
 
Size en yakın Şube ve Bankamatiklerimiz
 
 
  Facebook Twitter Sosyal Medyada
İş Bankası
YARDIM
5941 Çek Kanunu

5941 Sayılı Çek Kanunu Uyarınca Getirilen Bir Kısım Düzenlemeler:
Tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerinde tacir çeki kullanması zorunlu tutulmuştur.
Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline düzenlenecek çeklerin açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılması gerekmektedir. Ayrıca, hamiline çek defteri verilecek müşteriye ayrı bir çek hesabı açılması gerekmektedir.
Bankamızca da anılan Kanun hükmü ve 2010/2 sayılı TCMB Tebliği hükümlerine uygun surette, bu Kanuna tâbi çeklerimiz;
  • “TACİR”,
  • “TACİR OLMAYAN”,
  • “TACİR HAMİLİNE”,
  • “TACİR OLMAYAN HAMİLİNE”
matbu ifadelerini içerecek şekilde ve açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılmaktadır.
Çek hesabı açılmasını veya mevcut hesabından çek defteri verilmesini isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, her defasında tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmadığı, kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda yazılı beyanda bulunmak zorunda olduğu belirtilmiştir.
Çek hesabı sahibi tüzel kişi tarafından bankaya verilecek beyannamede hesap sahibinin yönetim organında görev yapan, temsilci olan veya imza yetkilisi olan kişilerin de çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda beyanda bulunulması gerektiği belirtilmiştir.
Bankalara, gerçek kişinin çek yasaklılığına dair adli sicil kaydını talep etme zorunluluğu getirilmiştir.
Çek hesap sahibi gerçek kişi kendisi adına çek keşide etmek üzere bir başkasını temsilci veya vekil tayin edemeyecektir.
Bankaların karşılıksız çekler için yasal ödeme yükümlülükleri 5941 sayılı yeni Çek Yasası uyarınca keşide edilen çekler için 600 TL olarak tespit edilmiştir.
Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.
Sıkça Sorulan Sorular
Hangi tip çeki talep etmem gerektiğini nasıl ayırt edeceğim?
Tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerinde tacir çeki kullanması zorunludur. Tacir çek defteri verilebilmesi için talep eden kişinin ticaret sicili kayıtları ve/veya ticaret odası/esnaf sanatkar odası kayıtlarının ibraz edilmesi gerekmektedir. Tacir olmayan kişilere, tacir kişiye verilmesi gereken çek defteri verilmemektedir.
Hamiline çek talep etmek istiyorum, ne yapmalıyım?
5941 sayılı Kanun gereğince hamiline verilecek çekler için ayrı bir çek hesabı açılması zorunlu olup, bu çerçevede “TACİR HAMİLİNE” veya “TACİR OLMAYAN HAMİLİNE” şeklindeki hamiline çeklerin kullanılması gerekmektedir.
İlk defa çek hesabı açarken şubelerinize hangi belgeleri vermeliyim?
Adınıza çek hesabı açılabilmesi için gerekli kimlik belgesi, TCKN/VKN, ticaret sicil kayıtları vb. belgelerin yanında;
  • Çek hesabı açılmasını isteyen gerçek veya tüzel kişinin tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve çek düzenleme/çek açma yasağı bulunmadığı hususunda Bankamıza yazılı beyanda bulunması,
  • Müşterilerimize ait yasaklılık durumuna ilişkin güncel tarihli adlî sicil kayıtlarının ibraz edilmesi
gerekmektedir.
Çek karnem bitti; mevcut hesabıma yeni çek karnesi talep ederken Şubelerinize hangi belgeleri ibraz etmeliyim?
Mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen gerçek veya tüzel kişinin her defasında;
  • Tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı
  • Çek düzenleme ve çek açma yasağı bulunmadığı (ayrıca, tüzel kişi hesap sahibinin yönetim organında görev yapan, temsilci olan veya imza yetkilisi olan kişilerin de çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı)
hususunda Bankamıza yazılı beyanda bulunması gerekmektedir.
Vekilim aracılığı ile çek keşide edebilir miyim?
5941 sayılı Kanun gereğince çek hesabı gerçek kişiler kendileri adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemezler.
Bilgi Toplumu Hizmetleri